Index

Soubor-"Program oddlužení pro insolvenční správce"  
© Copyright 2017 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.   
   
Program pro oddlužení, proč platit více, než je nutné? Cena licence 2.500,- Kč bez DPH za 10 počítačů nabyvatele a 5.000,- Kč bez DPH za neomezené množství počítačů nabyvatele. Dlouholetý insolvenční a konkursní správce JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. ve spolupráci s počítačovými odborníky nabízí levný a jednoduchý unikátní soubor-“Program oddlužení pro insolvenční správce“ bez nutnosti dalších aktualizací s bezplatným přístupem ke všem dalším případným aktualizacím po dobu následujících 5 let. 
 
Stažení licenční smlouvy k "programu" ve formátu .html , .pdf , .docx , .doc
Poskytnutí bezplatného programu LibreOffice_5.1.5_Win_x86  
     
„Program“ se týká oddlužení splátkovým kalendářem a je vyhotoven s cílem co nejjednodušší automatické obsluhy. Dalším cílem bylo, aby nebyly zbytečně stupňovány nároky na cenu tohoto „programu“, tedy dosažení co nejvyšší kvality za co nejnižší cenu tohoto „programu“, což však znamenalo, že nebylo možno zapracovat do tohoto „programu“ internetové bankovnictví, které je vzhledem k velkému počtu českých bank velmi variabilní a tudíž velmi složité a velmi nákladné k programovému zpracování. „Program“ provádí prakticky automaticky celou agendu spisu oddlužení insolvenčního správce, a to s výjimkou internetového bankovnictví, kde jednotlivé částky pro jednotlivé věřitele bude nutné z „programu“ kopírovat do šablon vytvořených pro tyto jednotlivé insolvenční věřitele a jejich bankovní spojení v rámci účtu majetkové podstaty dlužníka, a s výjimkou formulářů pro zprávy pro insolvenční soud, které jsou však insolvenčními soudy zpřístupněny v zautomatizované podobě, kde jednotlivé údaje automatického spisu „programu“ bude nutné do těchto automatických soudních formulářů zadávat kopírováním z „programu“. „Program“ reaguje již i na i na eventualitu připravované novely, jež by mohla umožnit trvání oddlužení v délce 36 až 84 měsíců. „Program“ je možno vést až pro 30 věřitelů, což je z hlediska jednoho oddlužení dlužníka dostatečný počet. „Program“ je navržen tak, aby byl maximálně odolný vůči případným budoucím novelizacím a bylo ho v případě budoucí novelizace právní úpravy oddlužení možno i nadále používat bez jakékoliv aktualizace, zároveň poskytnutá licence zahrnuje bezplatný přístup ke všem případným aktualizacím „programu“ po dobu následujících 5 let. „Program“ zaručeně funguje na bázi přiloženého LibreOffice_5.1.5_Win_x86, který vychází z všeobecně známého programu Excel od Microsoft, nezaručeně je „program“ funkční i na bázi tohoto Excelu, což ušetří uživateli velmi mnoho úsilí s poznáváním a učením se funkcí „programu“. „Program“ vychází z mých dlouholetých zkušeností insolvenčního a konkursního správce ve spolupráci s počítačovými odborníky. „Program“ s příslušenstvím obsahuje: 1) Soubor-Program oddlužení pro insolvenční správce.ods, 2) Soubor-Program oddlužení pro insolvenční správce.xlsx, 3) Manuál souboru-Program oddlužení pro insolvenční správce.docx, 4) Licenční smlouva k dílu autorskému.docx, 5) LibreOffice_5.1.5_Win_x86, 6) První přiklad zpracovaného oddlužení v „programu“, 7) Druhý přiklad zpracovaného oddlužení v „programu“