INDEX

 

PRODEJ PŘEVRATNÉ KNIHY O SYMBIOTICKÝCH ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A CHOVATELSTVÍ

raj

http://www.spvzt.cz/
http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/

vlajkacz český jazyk vl3ivrit engosn English language and multilingual mechanical translation from English language

sidlo logo  deska   tgm2


vlajkacz
         
Je nespravedlivý svět v podobě všeobecného evolučního výběrového boje výhodného jen pro silné, případně pro jejich i slabé příbuzné jedince nebo naopak spravedlivý svět v podobě symbiózy všech živých tvorů výhodné i pro jakéhokoliv slabého symbiotického jedince nepříbuzného s jakýmkoliv silným jedincem? Spor, jestli světu vládne nejvyšší nevnímatelní zákon či osoba a jací či pouhá vnímatelná moc byť nespravedlivá, trvá od počátku dějin a může ho s konečnou platností v současnosti vyřešit pouze následující symbiotický vědecký experiment. Filosofický experiment odpovědi, resp. řešení otázky o největší možné bezpečnosti ve světě, kde existuje i velká zbytečná smrt a bolest:
     

 
 politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT)

FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ (z mého života nejvíce 99 procent jistě) Vše ostatní jsou více názory (spekulace) (tj. což je možná také více názor /spekulace/).

V současnosti silnější požírá slabšího a možný dobrý jediný Bůh (charita) je pro člověka neviditelný, proto rozhodnutí vždy působit co možná nejméně smrti a bolesti je v současnosti z velké části morálním volním rozhodnutím každého jednotlivého člověka (z mého života nejméně 51 procent jistým). Spor o možnou suverenitu charity v našem světě může s konečnou platností v současnosti vyřešit pouze následující symbiotický vědecký experiment: založení politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT), jestliže prosadí porážkovou daň s konečným cílem spotřeby jen přirozeně uhynutých zvířat a také prostředek pro pomoc lidem v krajní nouzi.

Podle mé Filosofie rovnováhy nebude-li zastaven buřtovací (na masové porážky, tj. masové vraždění a vaření zejména zvířat) stroj způsobující obrovskou zbytečnou smrt a bolest, tak z důvodu pomsty za tuto obrovskou smrt a bolest svět skončí katastrofou (např. jadernou válkou). Podle mé osobní zkušenosti tento buřtovací stroj nelze zastavit za současného stavu lidské společnosti. Je otázkou, zda za výše uvedené situace se nejeví jako nejreálnější jaderná válka. (možnost bet jako deborot, tj. včely, či Devil, tj. Ďábel, či chyby a zlo, tj. jako o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) Zastavení výše uvedeného buřtovacího stroje je podle mne možné pouze vědeckou revolucí, jadernou válkou, příchodem spasitele či ve velmi dlouhém časovém období pozvolným vývojem, v což vše je třeba až do konce vždy doufat. Jedinou další věcí, v co člověk snad může doufat, je jeho stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti a že tudíž tento milosrdný člověk unikne pomstě za lidmi způsobenou obrovskou zbytečnou smrt a bolest. (možnost alef jako alohim, tj. Bůh, či dobro jako co možná nejméně smrti a bolesti) Přesto jsem mírným optimistou. 

V konečném důsledku v případě každých myšlenky a činu je vždy nejdůležitější volní rozhodnutí se o podřízení se v soutěží o moc nejvyšší moci charity (tj. působení co možná nejméně smrti a bolesti) a nebo naopak beznadějně vyšší moci jiné než tato charita (tj. působení o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) např. vlivem více nebo méně mocné náhody jiné než tato charita nebo jediného Biblického Boha jako masového vraha lidí a zvířat, tj. nejdůležitější je rozumová a citová otázka, jestli světu vládne charita (tj. působení co možná nejméně nebo o málo více než co možná nejméně smrti a bolesti) či tato jiná než charita či tyto charita a necharita ve stejných rozsazích, proto je zřejmě zbytečné se tím trápit, pokud rozum a cit věří každý s nadpoloviční většinovou pravděpodobností v svrchovanou vládu této charity, nikoliv této necharity v tomto světě.

Můj filosofický netolerantní přístup směřuje pouze proti náboženskému fanatismu necharitního ortodoxního židovství a necharitního ortodoxního islámu, když svým věřícím fanaticky zakazují jezení zdechlin (viz níže) i zdravotně ošetřených (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách) jako současného existujícího co možná nejmilosrdnějšího masa i pro těhotné a kojící ženy a tak tyto necharitní ortodoxní náboženské sekce prodlužují nelidskou zbytečnou obrovskou smrt a bolest masově zotročených živých tvorů.
   
Naopak si filosoficky hluboce vážím charitního neortodoxního židovství a charitního neortodoxního islámu, když jsou v otázce výše uvedeného jedení zdechlin přístupny racionální argumentaci a racionálnímu kompromisu. Protože tyto charitní neortodoxní náboženské sekce stejně jako neortodoxní křesťanství velmi často sebou v dějinách přinášely reformu nespravedlností, pokrok a naději, ať již šlo o první manželku Proroka Muhammada, Ježíše Nazaretského, apoštola národů svatého Pavla, filosofa, rabína a lékaře Maimonida (Rambam) či bývalého zavražděného neortodoxního izraelského předsedu vlády Jicchaka Rabina, nositele Nobelovi ceny míru.

   

Zároveň si uvědomuji, že charitní i necharitní část židovského národa tvoří a vždy tvořily jednu rodinu židovského národa a charitní i necharitní část arabského národa tvoří a vždy tvořily jednu rodinu arabského národa.

Věříme-li tomu, že i bez našich chyb (tj. našeho působení o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) se nám děje zlé (tj. působí o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) (viz Schicksalschlag - fatal blow - rána osudu  https://de.wiktionary.org/wiki/Schicksalsschlag  , https://en.wiktionary.org/wiki/Schicksalsschlag ), pak věříme v příliš velkou sílu zla (tj. působení o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) v tomto světě. Jestli je takovéto zlo (tj. působení o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) v tomto světě opravdu tak silné, jak v současnosti většina lidí věří, může prokázat pouze příklad šťastného či naopak nešťastného života většího počtu dobrých lidí, tj. lidí působících co možná nejméně nebo pouze o málo více než co možná nejméně smrti a bolesti.

Život živých tvorů je založen na oprávněném působení smrti a bolesti, jestliže se jedná o co možná nejmenší nebo o málo větší než co možná nejmenší smrt a bolest (obojí dale též jako “co možná nejméně smrti a bolesti”). Jestliže přijímáme zmenšení naší smrti a bolesti, musíme být připraveni vrátit tuto půjčku bezsmrtnosti a bezbolestnosti v rámci působení co možná nejméně smrti a bolesti, jinak se jedná o neoprávněnou krádež bezsmrtnosti a bezbolestnosti někoho jiného (např. hospodářských zvířat, lidí v rozvojovém světě, chudých, příslušníků jiného národa či jiné země, starých a nemocných lidí apod.), jako bychom byli dravci, což vzbuzuje oprávněnou nenávist a pomstu. Tato krádež dravců je obvykle příjemná, protože neoprávněně zmenšuje naši vlastní smrt a bolest na úkor působení velké zbytečné smrti a bolesti někoho jiného, proto se najde mnoho jedinců, kteří jsou ochotni přijmout půjčku takto ukradené bezsmrtnosti a bezbolestnosti, jestliže však má někdy dojít ke splacení této půjčky bezsmrtnosti a bezbolestnosti na jejich vlastní úkor, tak dostanou strach a ze strachu ze smrti a bolesti se stávají otroky. Od výše uvedených půjčky a krádeže bezsmrtnosti a bezbolestnosti je třeba odlišovat oprávněný trest, kdy je v rámci působení co možná nejméně smrti a bolesti působena smrt a bolest pachateli výše uvedené krádeže bezsmrtnosti a bezbolestnosti, což má reparační a preventivní funkci ohledně něčí oprávněné porce bezsmrtnosti a bezbolestnosti.

Lidé v současnosti nevěří v žití ve světě, kde by všichni působili co možná nejméně smrti a bolesti, a proto odmítli tuto ideální společnost mé Filosofie rovnováhy, chtějí si udržet své dílčí výhody okrádání ostatních zotročených živých jedinců v jejich nemilosrdných skupinách a společnostech, a proto mohou přijít i diktatury a doufejme, že i v tomto případě nakonec přijde osvícený diktátor, který lidi k tomu přinutí. Já zatím budu muset bojovat za toto menší silou po delší dobu a budu doufat, že uniknu násilí těchto možných diktatur kvůli mému stálému působení co možná nejméně smrti a bolesti a mé neschopnosti stát se tímto osvíceným diktátorem, a také že tento můj nejdůležitější (důležitější než, abych měl děti, které by nemohli jíst z masa pouze zdravotně zaručené zdechliny zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří) životní experiment ideální společnosti nebude pouhou mou emocionální naivní zkrachovalou utopií, abych unikl nemilosrdnosti světa, a přežije mě. 

PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI, aby i ženy a děti nemuseli jíst poražená zvířata

radikálně omezující spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodňujícího zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat, kde jsou hospodářská zvířata zásadně mučena od svého narození (např. v rámci zrůdných genetických pokusů, při kterých šílení vědci obdobní jako nacistický válečný zločinec proti lidskosti Josef Mengele vyšlechtili např. kuřecí brojlery, nebo např. je zde hospodářským zvířatům omezen od jejich narození volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost, jsou krmena tak, aby po svém narození získala co možná nejrychleji porážkovou hmotnost) a krátce, tj. nejpozději za několik měsíců po svém narození jsou po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném takto člověkem rovněž krutě zabita, tj. poražena na jatkách, oproti ekologickému chovu i pro porážku s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (po pitvě veterináře a pro lidi zásadně převařené v několika vodách, viz ZDE ) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi. Uzákoní-li nějaký stát v současné české demokracii zřejmě neprosaditelnou porážkovou daň se zavedením prodeje masa přirozeně uhynutých (zásadně na stáří) zvířat k jídlu v běžných obchodech, aby zaručené zdravotně nezávadné a také milosrdné maso jako jídlo bylo k dispozici i těhotným a také kojícím ženám, pak jej zřejmě čeká exodus, tj. vyjití z otroctví jeho zvířat možná i jeho lidí, protože i ženy a děti nebudou muset jíst poražená zvířata.

Toto se opírá o mou vědeckou hypotézu, že podle „Filosofie rovnováhy“ jsou živé mikroorganismy, zejména živé buňky schopny rozeznat a zapamatovat si, zda je chráníme, zejména krmíme,  nebo zda je zabíjíme. Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle „Filosofie rovnováhy“ základní myšlenkové - duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat  si přítele a nepřítele. Dalo by se říci, že mají duši v náboženském slova smyslu. K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé mikroorganismy, ale i jejich blízké či příbuzné živé mikroorganismy chovají nepřátelsky,  resp. jej požírají,  což se v našem makrosvětě zřejmě projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí, neúspěch, smrt apod. K přátelskému živému mikroorganismu se potom podle „Filosofie rovnováhy“ tyto živé mikroorganismy chovají rovněž přátelsky, resp. jej nepožírají.  A požírají ty živé mikroorganismy, které by jej chtěli sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a dlouhý život můj a mých potomků, nebo jako řada přátel a spolubojovníků, kteří jsou za nás ochotni se obětovat a bojovat.

Účelem manželství je manžel/ka a děti. Těhotná a kojící manželka a rostoucí dítě potřebují jíst poražená zvířata, ačkoliv mnozí lidé tvrdí opak. Kdo chce uzavřít manželství a zejména z psychických důvodů by nepřežil zabíjení zvířat, tak je donucen být bez manželství a dětí a čekat, jestli se zdravotně zaručené zdechliny zvířat zemřelých přirozeně zásadně na stáří začnou prodávat v běžných obchodech, aby bylo zaručené, že neohrozí vážně zdraví a život jeho manželky a jejich dětí.

Mít či nemít ženu a děti za výše uvedené dosavadní situace, kdy pro to ženy a děti musí jíst poražená zvířata, není podle mého současného názoru otázka bezvýjimečné osobní povinnosti člověka (viz Bible kralická: A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi," Genesis 1,28), tato jeho bezvýjimečná povinnost platí pouze v Biblickém ráji, kde lide mají jíst pouze rostlinné plody a rostlinná semena (viz Bible kralická: Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak. Genesis 1,29-30), a bude existovat po případném nastolení Biblického ráje v přírodě i vlastními silami živých tvorů, je-li to možné, nýbrž otázka osobní volby člověka mezi dvěma podle jeho okolností více či méně špatnými řešeními.

 

21/04/2018 V budoucím světě opětovný nástup vraždící fáze dle sociálního darwinismu nebo naopak se podáří vzájemná všeobecná symbióza jako v Biblickém ráji dle mé Filosofie rovnováhy?


Podle sociálního darwinismu, ze kterého vycházel i německý nacismus, se slabí i silní lidé, případně slabé i silné národy množí tak dlouho a tak mnoho, dokud nejsou vyčerpány všechny při dotčeném stavu vědy a techniky dostupné volné zdroje zejména potravy, vody a obyvatelného prostoru. Když dojde k vyčerpání těchto volných zdrojů tak silní lidé, případně silné národy vyvraždí ty slabé lidi, případně slabé národy, aby získali volné tyto zdroje a celý cyklus se může opakovat, cílem těchto vraždících (evolučních) cyklů by mělo pak být vyšlechtit dokonalejšího člověka, tj. nadčlověka. Toto by v současnosti zřejmě znamenalo atomovou válku.

Proti tomu stanoví má Filosofie rovnováhy ideál Biblického ráje, kde by existovala vzájemná symbióza mezi všemi živými tvory v důsledku dobrovolného sebeobmezení živých tvorů v rámci jejich působení co možná nejméně smrti a bolesti, existovala by zde trvalá rovnováha mezi výše uvedenými zdroji a lidmi. Toto dobrovolné sebeobmezení s výjimkou vážné krize je zřejmě pouhá utopie.

Je otázka, jestli v dohledné budoucnosti dojde k vyčerpání výše uvedených volných zdrojů, poté by nastala krize obdobná situaci v době prvotního rozšíření křesťanství či v době německého nacistického režimu a zotročení lidé či lidé nucení nějakým osvíceným diktátorem by snad byli ve větším počtu ochotni vždy působit co možná nejméně smrti a bolesti, tj. zejména stát se zásadně frutariány a z masa jíst zásadně pouze zdravotně zaručené přirozeně (zásadně na stáří) zemřelé zdechliny.

Přesto doufám, že této krizi vyčerpání výše uvedených volných zdrojů zřejmě provázené válkami a zotročováním celých národů a civilizací možná v poslední chvíli možná s pomocí mé Filosofie rovnováhy unikneme skrz nápravu křivd a jako člověk ze všech sil usilující působit co možná nejméně smrti a bolesti prožiji šťastný, dlouhý a důstojný život a smrt téměř bez psychické a tělesné bolesti, ačkoliv dosud nemám děti a protože tuto krizi bych zřejmě nepřežil.

Poznámka https://cs.wikipedia.org/wiki/Pred%C3%A1tor:
Predátor (též dravec) je živočich, který loví živé živočichy a živí se jimi. Existuje matematické modely predátor-kořist. Závislost množství kořisti na množství predátora lze ve zkratce vyjádřit následujícím způsobem: Čím víc přibývá kořisti, tím víc s jistým zpožděním začne přibývat predátor. Větší množství predátora zvýší tlak na kořist a té tak začne ubývat. Posléze s klesajícím množstvím kořisti začne klesat i množství predátorů, kterým ubývá potrava. S ubývajícím množství predátorů se pokles kořisti zastaví a její množství začne opět stoupat. Klasické oscilace predátora a kořisti byly v přírodě popsány především v případech, kdy predátor má jen jednu převažující kořist: tedy především vlk + zajíc bělák + rostliny a liška polární + lumík + rostliny v polárních oblastech. Délka oscilace kolísá mezi 6 a 10 lety podle podmínek prostředí.

   
- SPVŽT strategické dokumenty    

- PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

- PETICE potřebná pro vznik politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
(PODEPIŠTE PROSÍM NOVOU PETICI, celkový dosažený stav podpisů pod peticí z roku 2012 byl 187 podpisů z 1000 potřebných podpisů k registraci strany)

- SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY
Obchodní označení spravedlnosti: NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY


j4 j5 j6

- Kontakt

Kontakt: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel, 

tel. 00420 721208595

1) Sídlo:

Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk) - MAPA

úřední doba: po telefonické domluvě

tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 721208595

web: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz , stranazapravavsechzivychtvoru@seznam.cz 

2) Zakladatel JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:

Svat. Čecha 247/5, 693 01 Hustopeče - MAPA

tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, mobil 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

!!! Poznámka: vzhledem k útoku proti mým paralelním webům: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz je můj paralelní web v současnosti na: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz a www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz

 

 

engosn 

Is unrighteous world in the form of general evolutionary selective fight advantageous only to the fit in some case to their related also unfit individuals or on the contrary righteous world in the form of symbiosis of all living creatures advantageous also to any unfit symbiotic individual unrelated with any fit individual? Dispute, if world is governed by the highest imperceptible law or person and what kind or by mere perceivable power though unrighteous, lasts since the early history and at present time it can be solved with final validity only by following symbiotic scientific experiment. Philosophical experiment of answer, virtually solution of question about the biggest possible safety in the world, where is also big unnecessary death and pain:
 

political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT)
     

PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ (from my life at most 99 percent surely) All the rest consists more in views (speculations) (i.e. which consists possibly also more in view /speculation/).
   
At present time stronger eats weaker and possible good only one God (charity) is invisible for a human, therefore the decision always to cause the least possible death and pain is largely moral voluntary decision of each individual human being at present time (from my life at least 51 percent sure). Dispute about possible sovereignty of charity in our world can be solved with final validity only by following symbiotic scientific experiment: foundation of political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT), if it establishes the slaughter tax with final objective of consumption of only naturally dead animals and also means for help to people in extreme need.
   
According to my Philosophy of Balance if is not stopped wurst (for mass slaughter, i.e. mass murdering and cooking especially of animals) machine causing huge unnecessary death and pain, so on the ground of revenge for this huge death and pain some disaster (e.g . nuclear war) finishes the world. By my personal experience this wurst machine is impossible to stop in contemporary situation of human society. Question is, whether in the above - mentioned situation the nuclear war appears as the most real way. (possibility bet as deborot, i.e. bees, and also as Devil, and also as errors and evil, i.e. as much more than the least possible death and pain) According to me stopping the above mentioned wurst machine is possible only through scientific revolution, nuclear war, advent of savior or through gradual development in very long time, in which everything it is necessary always to hope until the end. Only one next thing, in what the human perhaps can hope, is his or her still causing the least death and pain and that therefore this merciful human will escape revenge for by people caused huge unnecessary death and pain. (possibility alef as alohim, i.e. the God, and also as the good as the least possible death and pain) Despite I am mild optimist.
   
In final result in case of each both idea and act it is always most important in competition for power the voluntary decision of subordination to supreme power of charity (i.e. causing the least possible death and pain) or contrary hopelessly to superior power other than this charity (i.e. causing much more than the least possible death and pain) e.g. by influence of more or less powerful chance other than this charity or of only one Biblical God as mass murderer of people and animals, i.e. it is the most important rational and emotional question, if the world is governed by charity (i.e. causing the least possible or a little more than the least possible death and pain) or by this other than charity or by these charity and not-charity in same extents, therefore it is apparently unnecessary to suffer from it, if reason and emotion believe everyone with more than a half majority probability in sovereign rule of this charity, not of this not-charity in this world.

My philosophical intolerant approach is oriented only against religious fanaticism of not - charitable orthodox Judaism and of not - charitable orthodox Islam, when they fanatically forbid their believers to eat carrions (see below) also healthy sanitated (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters) as contemporary existing the most possible merciful meat also for pregnant and breastfeeding women and so these not - charitable orthodox religious sections prolong inhuman unnecessary huge death and pain of on a mass scale enslaved living creatures.
   
On the contrary I philosophically highly appreciate charitable unorthodox Judaism and charitable unorthodox Islam, when they are in question of the above mentioned eating of carrions accessible to rational argumentation and to a rational compromise. Since these charitable unorthodox religious sections as well as unorthodox Christianity very often bring with them in history the reform of injustice, progress and hopes, no matter what it was already concerned with the first wife of Prophet Muhammad, Jesus Nazarene, the apostle of nations saint Paul, the philosopher, rabbi and physician Maimonides (Rambam) or former assassinated unorthodox Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, holder of the Nobel Peace Prize.

   
At the same time I know that both charitable and not - charitable parts of the Jewish nation form and always formed one family of the Jewish nation and both charitable and not - charitable parts of the Arabic nation form and always formed one family of the Arabic nation.

If we believe such that also without our errors (i.e. our causing much more than the least possible death and pain) the evil is caused us (i.e. much more than the least possible death and pain is caused us) (see Schicksalschlag - fatal blow - rána osudu  https://de.wiktionary.org/wiki/Schicksalsschlag  , https://en.wiktionary.org/wiki/Schicksalsschlag ), then we believe in too large force of evil (i.e. causing much more than the least possible death and pain) in this world. If in this world such evil (i.e. causing much more than the least possible death and pain)  is really so strong, how on the present majority of people believes, can show only example of happy or on the contrary of unhappy life of greater number of good people, i.e. the people causing the least or only little more than the least death and pain. 

Life of living creatures is based on legitimate causing death and pain, if it is the least possible or little more than the least possible death and pain (both far also as "the least possible death and pain"). If we accept reduction of our death and pain, we must be ready to return this loan of deathlessness and painlessness within causing the least possible death and pain, otherwise it is illegitimate theft of deathlessness and painlessness of someone other (e.g. of farm animals, people in developing world, poors, members of other nation or other country, old and sick people etc.), as if we were predators, which causes legitimate hatred and revenge. This theft of predators is usually pleasant, because it unduly reduces our own death and pain at the expense of causing big unnecessary death and pain of someone other, therefore many individuals are found, who are ready to accept loan of so stolen deathlessness and painlessness, if however it should sometimes come to pay this loan of deathlessness and painlessness at their own expense, so they will become afraid and for fear from death and pain they will become slaves. From above - mentioned loan and theft of deathlessness and painlessness it is necessary to distinguish legitimate penalty, when it is caused within causing the least possible death and pain the death and pain of offender of above - mentioned theft of deathlessness and painlessness, which has reparation and prevention function regarding somebody's legitimate portion of deathlessness and painlessness.

At present time people do not believe in living in the world, where everyone would cause the least possible death and pain, that is why they rejected this ideal society of my Philosophy of Balance, they want to conserve their partial advantages of robbing other enslaved living individuals in their unmerciful groups and societies, that is why dictatorships can apparently come and we hope that then also in this case in the end an enlightened dictator comes, who forces it from people. In the meantime I will have to fight for this by lower force for longer period and I will hope that I will escape violence of these possible dictatorships because of my still causing the least possibly death and pain and my incapability to become this enlightened dictator, and also that this my most important (more important than I have children, who could not eat from meat only healthy guaranteed carrions of animals naturally dead on principle of old age) life experiment of ideal society will not be mere my emotional naive failed Utopia, that I would escape mercilessness of world, and it will survive me.

PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX, that also women and children need not to eat slaughtered animals
  radically restricting the consumption of products from slaughtered animals and radically disadvantaging agriculture factory farms for slaughter - concentration camps of animals, where farm animals are on principle tortured from their birth (e.g. within monstrous genetic experiments, during which mad scientists analogical as Nazi war criminal against humanity Josef Mengele inbred e.g. chicken broilers, or e.g. free movement of farm animals is limited here in very little space from their birth, that through their movement they do not lose their gained weight, they are fed so that after their birth they gain what maybe fastest slaughter weight) and shortly, i.e. at the latest in a few months after their birth they are also cruelly killed, i.e. slaughtered in slaughter - houses after this their from birth big suffering caused in this way by a human, as opposed to the organic animal breeds also for the slaughter with the ultimate aim of breeding all livestock until their natural death, on principle of the old age and consumption of so obtained naturally dead carrions of animals (after the autopsy of the veterinarian and for people on principle boiled in several waters, see HERE ) instead of slaughtered animals and for help to people in extreme need. If some State enacts in contemporary Czech democracy apparently not-enforceable slaughter tax with establishment of sales of meat of naturally dead (on principle of old age) animals for food in mainstream shops, that both guaranteed health unobjectionable and merciful meat as food is at disposal also of both pregnant and breastfeeding women, then exodus apparently waits it, i.e. coming out from slavery of its animals possibly also of its humans, because also women and children will not need to eat slaughtered animals.

This is based on my scientific hypothesis that according to the Philosophy of Balance, living microorganisms, especially living cells, are capable of distinguishing and remembering whether we protect them, especially by feeding them, or whether we kill them. Therefore, even these living microorganisms, according to the Philosophy of Balance, are able through basic mental reflections to distinguish between and remember their friend or enemy. It could be said, that they possess a soul in the religious sense of the term. An adversarial living microorganism is then treated as an enemy by not only these living organisms but also by their affiliated or related microorganisms, which devour it. In our macro-world, this tends to manifest as quarrel, illness, pain, war, injury, disaster, failure, death, etc. A friendly living organism, according to the Philosophy of Balance, is then treated in an amicable manner by these living microorganisms, or, more precisely, it is not devoured by them. On the contrary, they devour such living microorganisms that attempt to devour the amicable one. The friendly behaviour of the microorganisms manifests itself in the macro-world as the peaceful and long life of me and my offspring or as a series of friends and comrades who are willing to fight and sacrifice their lives for us.

Purpose of marriage is spouse and children. Pregnant and breastfeeding wife and growing child need to eat slaughtered animals, although many people contradict. Who wants to contract marriage and especially from psychic reasons he or she would not survive killing animals, so he or she is compelled to be without marriage and children and to wait, if health guaranteed carrions of animals dead naturally on principle of old age start to sell in mainstream shops, that it is guaranteed that he or she does not threaten seriously health and life of his wife and their children.

To have or not to have a wife or a girlfriend and children for the above situation when for this  women and children must eat slaughtered animals, it is not in my present opinion a matter of personal duty of human without exception (see the Bible KJV: “And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth," Genesis 1:28), this His obligation without exception is valid only in paradise, where people shall eat only plant fruits and plant seeds (see Bible KJV: And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so. Genesis 1,29-30) and it will exist after any establishment of paradise in the nature also by own forces of living creatures if possible, but rather a matter of personal choice of human under his or her circumstances between two more or less bad solutions.

 

21/04/2018 In future world repeated coming of murdering phase according to social Darwinism or on the contrary mutual general symbiosis as in Biblical paradise succeeds according to my Philosophy of Balance?


According to social Darwinism, which followed also German Nazism, the unfit also fit people, virtually unfit also fit nations reproduce so long and so many, if  all at touched state of science and techniques available free sources especially of food, water and livable space are not exhausted. When exhaustion of those free sources comes so fit people, virtually fit nations will murder those unfit people, virtually unfit nations to acquire free those sources and whole cycle can repeat, then goal of these murdering (evolutionary) cycles should be to cultivate superior human, i. e. superman. At present time this would apparently mean atomic war.

Thereagainst my Philosophy of Balance determines ideal of Biblical paradise, where mutual symbiosis among all living creatures would be in consequence of voluntary self - restriction of living creatures within their causing the least possible death and pain, here there would be permanent balance between above - mentioned sources and people. This voluntary self - restriction with the exception of serious crisis is apparently mere Utopia.

Is question, if in the foreseeable future exhaustion of above - mentioned free sources comes, then crisis analogical with situation at the time of original expansion of Christianity or at the time of German Nazi regime would occure and perhaps enslaved people or people forced by some enlightened dictator would be in greater number willing to cause always the least possible death and pain, i. e. especially to become on principle frutarians and from meat to eat on principle only health guaranteed naturally (on principle on old age) dead carrions.

Despite I hope that this crisis of exhaustion of above - mentioned free sources apparently connected to wars and enslavement of whole nations and civilizations possibly in the last moment possibly with help of my Philosophy of Balance we will escape through redress of grievances and as man like anything seeking to cause the least possible death and pain I will live through happy, long and dignified life and death almost without psychic and physical pain, although I have no children yet and because I would not apparently survive this crisis.

Note https://cs.wikipedia.org/wiki/Pred%C3%A1tor:
Predator is the animal that hunts live animals and eats them. There are mathematical models of predator-prey. Dependence of amount of prey on the amount of predator can be expressed briefly as follows: The more is a prey increasing, the more the predators will grow with some delay. Greater number of predator’s pressures on prey and then it starts to diminish. Thereafter, with decreasing amount of prey the quantity of predators will decrease, of which food decreases. With the declining number of predators the decrease of prey stops and its number will rise again. Classical oscillations of predator and prey in the wild have been reported mainly in cases, where the predator has only one predominant prey: those are particularly wolf + mountain hare + plants and polar fox + lemming + plants in polar regions. Length of oscillation varies between 6 and 10 years under environmental conditions.

     
- SPVŽT strategic documents

- PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

- THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY
Trade designation of rightness: MOST MERCIFUL PRODUCTS


j4 j5 j6  

- Contact

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., founder,

tel. 00420 721208595

 1) Seat:


Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (The house is not far from the central square, in which the first Czechoslovak President T.G. Masaryk lived in the years 1861-1863)MAP 

Official hours: after telephone arrangement 

Tel. 00420 534 008 871, Tel. 00420 721208595

web site: www.spvzt.cz e-mail: zakladatel@spvzt.cz  

2) Founder JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:


Svat. Čecha 247/5, 693 01 Hustopeče- MAP

Tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, cell phone 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web site: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

   
!!! Notice: due to attack against my parallel webs: filosofiierovnovahy.sweb.cz and spvzt.sweb.cz my parallel web is at present time on: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz and www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz
 

Politika/ Politics

   

fs

   

   

       

27/02/2018 Základy mé Filosofie rovnováhy v jazyce matematické formální logiky

Silnější požírá slabšího, tj. "A" pravděpodobně zvítězí, jestliže je větší než "B", otázka však zní, jestli zde existuje nějaké nejmocnější, tj. největší "C" nevnímatelné jak pro "A" tak pro "B". Jestliže by takovéto největší "C" přeci jenom existovalo, pak v současnosti by bylo někdy velmi snadné (z mé dosavadní životní zkušenosti nejvíce 99 procent pravděpodobnosti) a někdy velmi těžké (z mé dosavadní životní zkušenosti nejméně 51 procent pravděpodobnosti) jej nalézt a vždy by bylo možno existenci takového "C" někým zpochybnit, proto je v současnosti víra v "C" z velké části založena pouze na mravním volním rozhodnutí živých tvorů pro jejich stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti.

1) „C“=“co možná nejméně smrti a bolesti“
2) „negace C“=“o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti“

Podle Filosofie rovnováhy:

Jestliže věříme, že z „C“ plyne (i) „negace C“, pak věříme v příliš velkou sílu „negace C“. Jestli má „negace C“ skutečně tak velkou sílu, může ukázat pouze aplikace „C“ v širokém měřítku.

Podle politiků a všeobecného veřejného mínění:

Jestliže věříme, že z „negace C“ plyne (i) „C“, pak věříme v příliš velkou sílu „negace C“. Jestli má „negace C“ skutečně tak velkou sílu, může ukázat pouze aplikace „negace C“ v širokém měřítku.

Literatura:
https://cz.sputniknews.com/svet/201802236845326-putin-hovoril-o-hrdinstvi-majora-filipova/ : 2018 , https://www.novinky.cz/koktejl/464344-trump-priznal-svou-ples-snazi-se-ji-vehementne-zamaskovat.html : 2018, Washington, Novinky, ČTK , http://www.reflex.cz/clanek/causy/73349/ariel-saron-pred-90-lety-se-narodil-posledni-skutecny-vudce-izraele.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu : Dan Hrubý, 2019

27/02/2018 Principles of my Philosophy of Balance in language of mathematical formal logic

Stronger eats weaker, i.e. "A" will probably win, if it is bigger than "B", however question sounds, if here there is some most powerful, i.e. biggest "C" imperceptible to both "A" and "B". If nevertheless such biggest "C" exists, then at present time it would be sometimes very easy (from my up to now living experience at most 99 percent probability) and sometimes very hard (from my up to now living experience at least 51 percent probability) to find it and it would always be possible to contest existence of such "C" by someone, therefore at present time the belief in "C" is largely based only on moral voluntary decision of living creatures for their still causing the least possible death and pain.

1) „C"="the least possible death and pain"
2) „negation of C"="much more than the least possible death and pain"

According to Philosophy of Balance:

If we believe that „C" implies (also) „negation of C", then we believe in too large force of „negation of C". If „negation of C" has really so great force, the application of „C" in wide scale can show only.
 
According to politicians and general public opinion:

If we believe that „negation of C" implies (also) „C", then we believe in too large force of „negation of C". If „negation of C" has really so great force, the application of „negation of C" in wide scale can show only.

Literature:
https://cz.sputniknews.com/svet/201802236845326-putin-hovoril-o-hrdinstvi-majora-filipova/ : 2018 , https://www.novinky.cz/koktejl/464344-trump-priznal-svou-ples-snazi-se-ji-vehementne-zamaskovat.html : 2018, Washington, Novinky, ČTK , http://www.reflex.cz/clanek/causy/73349/ariel-saron-pred-90-lety-se-narodil-posledni-skutecny-vudce-izraele.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu : Dan Hrubý, 2019

       

15/01/2018 Současná i minulá světová politika aneb koho budu volit ve druhém kole prezidentských voleb v České republice anno Domini (léta Páně, tzn. našeho letopočtu) 2018?

Židovská loby dominuje vládě Západního světa. Miloš Zeman reprezentuje ortodoxní židovství. Ortodoxní židovství věří jako čistí lvi především ve vládu prostřednictvím hrubých nátlaku a síly potažmo v nejsilnější zákon tohoto světa v podobě všeobecného evolučního výběrového boje výhodného jen pro silné živé jedince, případně pro jejich i slabé příbuzné živé jedince. Jiří Drahoš reprezentuje neortodoxní židovství. Neortodoxní židovství jako i má Filosofie rovnováhy věří více jako milosrdní mrchožroutští lvi v milosrdnost potažmo v nejsilnější zákon tohoto světa v podobě symbiózy všech živých tvorů výhodné i pro jakéhokoliv slabého symbiotického živého jedince nepříbuzného s jakýmkoliv silným živým jedincem. Důležité však je, aby se z Jiřího Drahoše nestal čistý ustrašený býložravý zajíc, který ztratil vše ze své původní lví podstaty. V druhém kole prezidentských voleb v České republice léta Páně 2018 budu volit Jiřího Drahoše, protože stále ještě věřím v možnost nenásilné reformy současného světa na politeiu, tedy v konečném důsledku zřejmě v nekonečném čase na spravedlivou obec, kde se mají všichni živí tvorové rádi, a neortodoxní židé jsou spíše než ortodoxní židé přístupní této reformě ohledně masového nelidského otroctví hospodářských zvířat v současném (Západním) světě. Je-li charita (tj. stálá povinnost působit co možná nejméně smrti a bolesti) nejvyšší spravedlnost tohoto světa, pak pomstí toto nelidské utrpení hospodářských zvířat způsobené lidmi, jestliže to lidi nenapraví. Pak v konečném důsledku v současném (Západním) světě by byli dvě možnosti (z čehož dávám přednost první možnosti) buď tato demokratická nenásilná reforma ohledně masového nelidského otroctví hospodářských zvířat nebo nacistická diktatura zatímco konec světa v jaderných válkách (obě nacistická diktatura a konec světa v jaderných válkách jsou výhodné pro zvířata).

15/01/2018 Present - day and past worldwide politics or whom I will choose in the second round of presidential election in Czech Republic 2018 A.D. (anno Domini)?

Jewish lobby dominates rule of the Western world. Miloš Zeman represents Orthodox Judaism. Orthodox Judaism believe as pure lions especially in rule through rough oppression and force virtually in the most powerful law of this world in the form of general evolutionary selective fight advantageous only to fit living individuals in some case to their related also unfit living individuals. George Drahoš represents unorthodox Judaism. Unorthodox Judaism as also my Philosophy of Balance believe more as merciful scavenger lions in mercy virtually in the most powerful law of this world in the form of symbiosis of all living creatures  advantageous also to any unfit symbiotic living individual unrelated with any fit living individual. However it is important, that from George Drahoš a pure cowardly herbivorous hare would not become that lost everything from his original lion nature. In the second round of presidential election in Czech Republic 2018 A.D. I will choose George Drahoš, because I still believe in the possibility of nonviolent reformation of contemporary world in politeia yet, thus in final consequence apparently in infinite time to righteous community, where all living creatures like each other, and unorthodox Jews are rather than orthodox Jews accessible to this reformation regarding the mass inhuman slavery of farm animals in contemporary (Western) world. If charity (i.e. still obligation to cause the least possible death and pain) is the highest justice of this world, then it will revenge this inhuman suffering of farm animals caused by people, if people do not correct it. Then in final consequence in contemporary (Western) world there would be two possibilities (whereof I prefer the first possibility) either this democratic nonviolent reformation regarding mass inhuman slavery of farm animals or the Nazi dictatorship while end of the world in nuclear wars (both Nazi dictatorship and end of the world in nuclear wars are advantageous to animals).

 

Literatura/ literature: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Drahoš , https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Fascinuje-me-Angela-Merkelova-vykladal-Drahos-lidem-Chtel-by-vytvaret-atmosferu-pro-kreativni-vzdelavani-496050 : 2017 , http://www.blesk.cz/clanek/volby-prezidentske-volby-2018/514539/vanoce-hradnich-adeptu-drahos-nema-darek-pro-zenu-zemanovi-prijede-tchyne.html autor-base, 2017 , http://www.novarepublika.cz/2017/12/profesor-drahos-trapnejsi-nez-jsem.html : Ivan David, 2017 , http://www.nwoo.org/2018/01/07/jiri-drahos-zdvorily-zastupce-cizopasne-armady/ : 2018, Pavel Křivka , https://abbartos.wordpress.com/2013/05/25/pravdolaska-5-0-aktualizovany-seznam-pravdolaskaru-200-dalsich-jmen-celkem-700-pravdolaskaru/ : 2013 , https://cs.wikipedia.org/wiki/Římský_klub , https://www.facebook.com/events/308554542982587/ : Přijďte na guláš s Jiřím Drahošem, 2017 , http://www.ceskatelevize.cz/ct24/specialy/2305267-kandidat-na-prezidenta-jiri-drahos , http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2361061-drahos-odmital-debaty-neziskal-ostruhy-ted-ho-hodi-do-vody-se-zemanem-ocekavaji : AUTOR mld, zdroj ČT24, 2018 , http://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/216562261300011-jiri-drahos/ : 2017 , https://www.lidovky.cz/biskupove-vyzyvaji-k-hlasovani-podle-halika-padl-zemanuv-mytus-pwu-/zpravy-domov.aspx?c=A180113_201439_ln_domov_ele : ČTK, 2018 , http://www.krestanskaakademie.cz/djz-program-2014.pdf , htttp://www.farnostsalvator.cz/udalosti/probehle?pg=46 , http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/298016/zeman-bojuje-za-zabijacky-je-to-krasna-slavnost-a-vsichni-jsou-domaci.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy : Autor: Vera Renovica, Jan Rajchl, Imk, 2015 , http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/sloupky/pristi-prezident-bude-sionista/ : Adam. B. Bartoš , https://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israelis-cheer-gaza-bombing : Harriet Sherwood in Sderot 2014 , https://cs.wikipedia.org/wiki/Jigal_Amir , https://cs.wikipedia.org/wiki/Jicchak_Rabin , https://cs.wikipedia.org/wiki/Jonatan_Netanjahu , https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov_(film) , http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-vyzval-k-pouzivani-primerene-sily/1316321 : ČTK/AP/Mahmoud Illean, Náčelník generálního štábu izraelské armády Gadi Eisenkot vyzval vojáky, aby v boji s palestinskými násilníky, kteří dost často při útocích na Izraelce zahynou, nepoužívali nepřiměřenou sílu. , https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/405011-novy-izraelsky-ministr-obrany-lieberman-nastoupil-do-funkce.html : 2016, Jeruzalém, ČTK , http://www.ttg.cz/top-hotel-praha-zajistoval-slavnostni-raut-na-prazskem-hrade/ : [wzslider], 2015 , https://www.denik.cz/z_domova/prezident-podepsal-konec-kozesinovych-farem-v-cesku-v-roce-2019-20170801.html : 2017 , http://www.euserver.cz/Articles/698-milos-zeman-oznacil-nejvetsi-zemske-skudce-a-varoval-pred-popravou-ministra.aspx : tj. Stranu zelených, autor: Radim Panenka, 2012 , https://www.novinky.cz/domaci/362671-smrt-vegetarianum-a-abstinentum-prohlasil-dobre-naladeny-zeman-pri-foceni-s-vinari.html : ČTK, 2015 , https://zpravy.idnes.cz/slovy-smrt-abstinentum-a-vegetarianum-zeman-miril-na-hitlera-pt8-/domaci.aspx?c=A150227_114556_domaci_kop : 2015, Josef Kopecký , http://nesehnuti.cz/vystupy/pouze-tretina-prezidentskych-kandidatu-jednoznacne-podporuje-ochranu-zvirat/ : neziskové organizace Svoboda zvířat a NESEHNUTÍ, 2018 , https://www.respekt.cz/udalosti/2018-01-19/17-22-00 : Události: 8 dní do volby aneb Stažený, králík 19. 1. 2018, 2. Drahoš stahoval králíka a štípal dříví , https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-voli-prezidenta/r%7Ec0f55a24f79411e7988aac1f6b220ee8/ : Živě: Do konce voleb zbývají minuty. Účast přesáhla polovinu, okrsky v Praze a Brně hlásí až 70 %, Domácí, ČTK, aktualizováno 13. 1. 2018 , https://www.respekt.cz/tydenik/2017/50/signaly-jiriho-drahose : Ondřej Kundra a foto: Milan Jaroš, 2017, aktualizace 2018

 

Byl německý diktátor a zločinec Adolf Hitler skutečně, tj. ve své podstatě nejvíce zlý, tj. nejvíce čistý lev, což by vyvracelo mou Filosofii rovnováhy, nebo také on ve skutečnosti, tj. někde hluboko v jeho podvědomí nejvíce chtěl žít ve světě, kde se budou mít všichni, zejména všichni živí tvorové rádi?

Adolf Hitler a jeho nacističtí spolustraníci věřili jako čistí lvi především ve vládu prostřednictvím nejhrubších nátlaku a síly, proto za jeho krajně pravicové nacistické diktatury v letech 1933-1945 léta Páně Německo rozpoutalo druhou světovou válku a německá armáda vyvraždila milióny lidí mimo jiné cca 6 miliónů židů a Adolf Hitler a jeho pomocníci chtěli vyvraždit celý židovský národ. Diktátor Adolf Hitler byl vegetarián, k čemuž nutil rovněž své nacistické spolustraníky, a za jeho diktatury Německo uzákonilo nejdokonalejší zákony na ochranu zvířat, jaké kdy byly doposud v Evropě uzákoněny, které v západoněmeckých spolkových zemích platí prakticky od té doby nepřetržitě až do současnosti.

Před 145 lety se v Hluboké nad Vltavou narodil lékař Eduard Bloch, jediný žid pod osobní ochranou Adolfa Hitlera.

Usadil se v hornorakouském Linci. Založil si praxi, oženil se. Stal se otcem a ctěným členem místní židovské obce. Kolem roku 1910 byly jeho kariéra i osobní život na vrcholu, pro svou obětavost a ochotu léčit kdykoli a třeba i zadarmo byl ve městě velice vážen a oblíben.

Ačkoliv nacistický vůdce a autor holokaustu Adolf Hitler nenáviděl židy, pouze na jednoho z nich nedal dopustit. Byl jím právě Eduard Bloch. Ten totiž jako "lékař chudých" léčil na počátku minulého století v Linci Hitlerovu těžce nemocnou matku Kláru.

Její smrt měla podle Rudolpha Biniona Hitlerovu židovskou nenávist tím rozpoutat, neboť žid Bloch její rakovinu nemohl uzdravit. Fakta mluví přeci proti této tézi. Bloch měl s 300 korunami relativně mírný honorář žádat a zřekl se přirážky za mnohé domácí návštěvy a léčby jodoformem a morfinem. Když rodina přišla za ním 24. prosince 1907, aby zaplatila účet a poděkovala mu, Hitler se dokonce uklonil doktorovi slovy: "Budu Vám věčně vděčný." (Deren Tod soll gemäß Rudolph Binion Hitlers Judenhass mit ausgelöst haben, da der Jude Bloch ihren Krebs nicht heilen konnte. Die Tatsachen sprechen jedoch gegen diese These. Bloch hatte mit 300 Kronen ein relativ bescheidenes Honorar verlangt und verzichtete auf einen Zuschlag für die vielen Hausvisiten und Behandlungen mit Iodoform und Morphin. Als die Familie am 24. Dezember 1907 zu ihm fuhr, um die Rechnung zu bezahlen und ihm zu danken, verbeugte sich Hitler sogar vor dem Arzt mit den Worten „Ich werde Ihnen ewig dankbar sein.“)

Hitler, který záhy po matčině smrti opustil Linec a až do triumfálního návratu v březnu roku 1938 se do něj nevrátil, pak poslal Blochovi dva děkovné pohledy. Opravdu zle však začalo být až v první polovině třicátých let, kdy se antisemitismus stal v Rakousku státní, z kazatelen katolických kostelů hlásanou ideologií. Dokonce v (roce) 1937 se Hitler zajímal o Blochovo dobře-bytí a nazval ho "šlechetný žid". (Even in 1937, Hitler inquired about Bloch's well-being and called him an "Edeljude" ("noble Jew").)

Nezapomněl na něj však ani Hitler. Když v radostí opojeném Linci stane v sobotu 12. března 1938 na místní radnici, zeptá se též na doktora Blocha. Pronese prý: „Povězte, žije ještě můj starý dobrý dr. Bloch? Jo, kdyby byli všichni židé jako on, nebyl by ani žádný antisemitismus.“ Doktor Bloch se to druhý den dozví a je dojatý. Hitler zůstal Blochovi vděčný a zřejmě jako jedinému židovi mu udělil zvláštní privilegia. Nekonala se žádná domovní prohlídka, pouze požádali o vydání děkovných dopisů od Hitlera. Dopisy byly zabaveny. Bloch se na rozdíl od jiných židů nemusel vystěhovat z bytu v centru Lince, neměl povinnost nosit na rukávu židovskou hvězdu, ani nemusel ukončit lékařskou praxi.

Národní socialisté (tj. nacisté) chtěli Eduarda Blocha v důsledku toho "čestným Árijcem" udělat, což by mu i jeho rodině umožnilo další život v Německu. Ale Dr. Bloch odmítl toto zřídkavé vyznamenání, protože nebyl ochoten zradit svou víru. V důsledku toho se Gestapo spokojilo s tím ho sledovat. (Die Nationalsozialisten wollten Eduard Bloch in der Folge zum „Ehrenarier“ machen, was ihm und seiner Familie ein weiteres Leben in Deutschland ermöglicht hätte. Doch Dr. Bloch lehnte diese seltene Auszeichnung ab, da er nicht bereit war, seinen Glauben zu verraten. Daraufhin begnügte die Gestapo sich damit, ihn zu überwachen.) Za války (Bloch) nepřestával pomáhat okolí. Ve své ordinaci nechával přenocovat několik židů.

Navíc získal na začátku války od nacistů povolení vycestovat s rodinou do Spojených států. Bloch na druhou stranu celý život Hitlera chválil za jeho vztah k matce, který ho údajně dojímal. Podle Blocha Hitler svou matku miloval a byl zdrcen, když přes veškerou péči nakonec zemřela na rakovinu. "Dokonce ani dnes nemohu na Hitlera myslet jinak než v souvislosti s jeho zármutkem, a nikoliv v souvislosti s tím, co způsobil světu," uvedl Bloch po příjezdu do USA.

Za svůj "apolitický" přístup k Hitlerovi byl lékař kritizován nejen židovskými spolky, ale i například vlastním vnukem, který Hitlera nenáviděl. Zvláštní příběh tvůrce holokaustu a židovského lékaře byl v zahraničí několikrát literárně zpracován. Naposledy tak učinila rakouská historička Brigitte Hammanová, která o Blochovi napsala knihu Hitlerův ušlechtilý Žid.... Celý příběh má ale výrazný český přesah. Bloch se narodil na Hluboké v rodině správce panství Schwarzenbergů, poté studoval gymnázium v Českých Budějovicích a lékařskou fakultu v Praze.

Was German dictator and felon Adolf Hitler really, i.e. in his nature mostly evil, i.e. mostly pure lion, which would refute my Philosophy of Balance, or also he in fact, i. e. somewhere deep in his subconsciousness mostly wanted to live in the world, where everyone, especially all living creatures will like each other?

Adolf Hitler and his Nazi together - partisans believed as pure lions especially in rule through crudest oppression and force, therefore during his far - right Nazi dictatorship in years 1933- 1945 A.D. Germany unleashed the Second World War and German army murdered millions of people among others c. 6 million Jews and Adolf Hitler and his helpers wanted to murder the whole Jewish nation. Dictator Adolf Hitler was a vegetarian, to what he coerced also his Nazi together - partisans, and during his dictatorship Germany enacted most perfect laws for protection of animals, what were ever enacted till now in Europe, that are valid in West German federal States practically since that time continuously till present. 
 
Before 145 years in Hluboká nad Vltavou the doctor Eduard Bloch, only one Jew under personal protection of Adolf Hitler, was born.
 
He settled in Upper Austrian Linz. He founded his practice, he married. He became a father and reputable member of local Jewish community. Around the year 1910 his career and personal life were on top, for his selfsacrifice and willingness to treat whenever and perhaps also free of charge he was in the town very honorable and popular.
 
Although Nazi leader and author of the holocaust Adolf Hitler hated Jews, only one of them he did not give to suffer. It was just Eduard Bloch. He namely as "doctor of the poors" treated at the beginning of the last century in Linz the Hitler’s heavily sick mother Clara. 
 
According to Rudolph Binion her death should unleash Hitler’s Jewish hatred thereby, because Jew Bloch could not cure her cancer. Facts speaks against this proposition yet. Bloch should require with 300 crowns relatively the moderate honorarium and he renounced the extra payment for many home visits and treatment by triiodomethane and morphine. When family came to him 24th December 1907 to pay a bill and to thank him, even Hitler made doctor a bow in wording: "I will be thankful to you forever." (Deren Tod soll gemäß Rudolph Binion Hitlers Judenhass mit ausgelöst haben, da der Jude Bloch ihren Krebs nicht heilen konnte. Die Tatsachen sprechen jedoch gegen diese These. Bloch hatte mit 300 Kronen ein relativ bescheidenes Honorar verlangt und verzichtete auf einen Zuschlag für die vielen Hausvisiten und Behandlungen mit Iodoform und Morphin. Als die Familie am 24. Dezember 1907 zu ihm fuhr, um die Rechnung zu bezahlen und ihm zu danken, verbeugte sich Hitler sogar vor dem Arzt mit den Worten „Ich werde Ihnen ewig dankbar sein.“)

Hitler, who left Linz soon after her mother's deaths and until triumphal comeback in March of the year 1938 did not come back, then sent to Bloch two thankful viewcards. However it began to be really badly until the first half of the thirtieth years, when anti - semitism becomes in Austria the state, from pulpits of catholic churchs proclaimed ideology. Even in 1937, Hitler inquired about Bloch's well-being and called him an "Edeljude" ("noble Jew").

However even Hitler did not forget at him. When on Saturday 12 March 1938 in by pleasure intoxicated Linz he stepped foot on local town hall, he asked also on doctor Bloch. He said allegedly: „Tell, does my old good Dr. Bloch live yet? Yeah, if all Jews were as him, also no anti - semitism would be." Doctor Bloch knew it the following day and he was affected. Hitler stayed thankful to Bloch and he apparently granted him as the only one Jew the special privileges. No house search was held, they only asked to release thankful letters from Hitler. Letters were confiscated. Unlike other Jews Bloch did not have to leave apartment in center of Linz, he had not a duty to wear on arm Jewish star, even he did not have to stop medical practice. 
 
National socialists (i.e. Nazis) wanted to make from Eduard Bloch consequently "honest Arian", which would make possible a next life for him and his family in Germany. But Dr. Bloch rejected this seldom honor, because he was not agreeable to betray his faith. Gestapo was consequently satisfied with it him to watch. (Die Nationalsozialisten wollten Eduard Bloch in der Folge zum „Ehrenarier“ machen, was ihm und seiner Familie ein weiteres Leben in Deutschland ermöglicht hätte. Doch Dr. Bloch lehnte diese seltene Auszeichnung ab, da er nicht bereit war, seinen Glauben zu verraten. Daraufhin begnügte die Gestapo sich damit, ihn zu überwachen.) During the war (Bloch) did not stop to help the surroundings. In his doctor's surgery he let to stay overnight several Jews.
 
Moreover he got at the beginning of the war from Nazis the authorization to go with family to the United States. At the other side during lifetime Bloch praised Hitler for his relation to mother which allegedly affected him. According to Bloch Hitler loved his mother and he was crushed, when in spite of all care she died of cancer in the end. "Even neither today I cannot think about Hitler otherwise than in connection with his sorrow, and no in connection with that, what he caused the world," stated Bloch after arrival to USA.
 
For his "non - political" attitude to Hitler the doctor was criticised not only by Jewish associations, but also for example by own grandson, who hated Hitler. Special story of creator of holocaust and of Jewish doctor was processed literary abroad several times. Last time so Austrian historian Brigitte Hammann did, who wrote about Bloch the book Hitlers Edeljude. Das Leben des Armenarztes Eduard Bloch. However the whole story has substantial Czech overlap. Bloch was born in Hluboká in the family of steward of a Schwarzenberg’s manor, after it he studied the grammar school in České Budějovice and medical faculty in Prague.

 

(blíže viz/ for details see  https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/hitleruv-vip-zid-z-ceska_417257.html : 2017https://www.respekt.cz/tydenik/2013/18/anslus-z-prvni-ruky : Magdaléna Platzová, 2013 , https://www.lidovky.cz/uslechtily-zid-a-citlivy-mladik-hitler-dy4-/kultura.aspx?c=A121212_170758_ln_kultura_wok : JIŘÍ PEŇÁS, 2012 , https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bloch_(Mediziner) , https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bloch , https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bloch ,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus , http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt : Vojtěch Pelikán, MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, Fakulta sociálních studií, Brno 2007, diplomová práce , http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_rights#Main_philosophical_approaches , https://en.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Hamann )

 

13/09/2017 K parlamentním volbám v České republice v Evropě 2017 léta Páně


Podle mé Filosofie rovnováhy: Jen spravedliví občané usilující o dokonalou demokracii, tj. obec Boží (politeiu, civitas dei), tj. Biblický ráj, kde se všichni živí tvorové mají rádi, protože působí co možná nejméně smrti a bolesti, si zaslouží žít v demokracii, proto nás zřejmě čeká Babišovo (a jeho židovské Citibank) otroctví. Bude-li Babiš osvíceným otrokářem a uzákoní-li v současné české demokracii zřejmě neprosaditelnou porážkovou daň se zavedením prodeje masa přirozeně uhynutých (zásadně na stáří) zvířat k jídlu v běžných obchodech, aby zaručené zdravotně nezávadné a také milosrdné maso jako jídlo bylo k dispozici i těhotným a také kojícím ženám, pak nás zřejmě čeká exodus, tj. vyjití z otroctví našich zvířat možná i našich lidí a nový návrat, tj. nový pokus o (výše uvedenou dokonalou) demokracii, jinak nás vzhledem k obdobnému vývoji v ostatních státech světa zřejmě čekají protižidovské revoluce a atomové války. Charita budiž s námi.

Andrej Babiš (důvody proti: možné sklony k nedemokratickým diktátorským politickým praktikám a nevybíravé predátorské likvidování jeho protivníků v businessu, čehož jsem se zřejmě rovněž stal obětí za své dopisy rozesílané o něm i o Matěji Stropnickém členům Strany zelených a za své prosazování ve Straně zelených mého návrhu porážkové daně, což by Andreji Babišovi mohlo dílčím způsobem snížit jeho finanční zisky, vše blíže viz
www.spvzt.cz , důvody pro: Andrej Babiš snižuje produkci českého masného průmyslu a nejvíce predátorsky se chová, pokud nakupuje jatka zvířat, kde u prodávajících jatek po těchto jejich prodejích Andreji Babišovi v minulosti zřejmě nebyly výjimkou sebevraždy, trestní stíhání či ožebračování těchto jeho obchodních partnerů viz https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/smrt-v-pristavu-svedci-o-osudovem-obchodu-s-babisem-ktery-skoncil-tragicky-29652?dop-ab-variant=&seq-no=2&source=hp : JIŘÍ KUBÍK, SABINA SLONKOVÁ, 2017 či https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/jak-babisova-utopila-kozacky-za-40-tisic-a-zemanuv-pritel-ztratil-cely-zivot-30288?dop-ab-variant=&seq-no=3&source=hp : JIŘÍ KUBÍK, SABINA SLONKOVÁ, 2017 , jakkoliv s těmito tvrdě predátorskými businessovými praktikami Andreje Babiše hluboce nesouhlasím a zřejmě jsem je zažil i na vlastní kůži, tak jím kupované české masové vyhlazovací koncentrační tábory zvířat – jmenovitě jatka zvířat, kde se denně poráželi tisíce savců /především prasat a býků/ či kuřat, považuji snad za něco ještě mnohem odpornějšího)

(blíže viz
www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz )

13/09/2017 In relation to Parliamentary election in the Czech Republic in Europe 2017 anno Domini


According to my Philosophy of Balance: Only righteous citizens struggling for perfect democracy, i. e. God's community (politeia, civitas dei), i. e. Biblical paradise, where all living creatures like each other, because they cause the least possible death and pain, merit to live in democracy, therefore Babiš' (and his Jewish Citibank) slavery apparently waits us. If Babiš is enlightened slaver and he enacts in contemporary Czech democracy apparently not-enforceable slaughter tax with establishment of sales of meat of naturally dead (on principle of old age) animals for food in mainstream shops, that both guaranteed health unobjectionable and merciful meat as food is at disposal also of both pregnant and breastfeeding women, then exodus apparently waits us, i. e. coming out from slavery of our animals possibly also of our humans and the new return, i. e. the new attempt at (above - mentioned perfect) democracy, otherwise with regard to analogical development in others States of the world anti - Jewish revolutions and atomic wars apparently wait us. Let charity be with us.

Andrej Babiš (reasons against: possible inclination towards undemocratic dictatorial political practices and unscrupulous predator liquidation of his opponents in business, whereof I apparently also was a victim for my letters send round about him and about Matěj Stropnický to members of the Green party and for my promotion in the Green party of my proposal of slaughter tax, which could reduce Andrej Babiš his financial profits in the partial manner, for details see
www.spvzt.cz , reasons for: Andrej Babiš decreases production of Czech meat industry and he behaves in the most predator manner, if he buies slaughter - houses of animals, where in relation to these sellers of slaughter - houses after these their sales to Andrej Babiš in former times the exception has not been apparently suicides, criminal prosecutions or impoverishment of these his business partners see https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/smrt-v-pristavu-svedci-o-osudovem-obchodu-s-babisem-ktery-skoncil-tragicky-29652?dop-ab-variant=&seq-no=2&source=hp : JIŘÍ KUBÍK, SABINA SLONKOVÁ, 2017 or https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/jak-babisova-utopila-kozacky-za-40-tisic-a-zemanuv-pritel-ztratil-cely-zivot-30288?dop-ab-variant=&seq-no=3&source=hp,dop%20ab-%20options=&seq%20well=3&source=hp : JIŘÍ KUBÍK, SABINA SLONKOVÁ, 2017 , however I deeply disagree with these hardly predator business practices of Andrej Babiš and apparently I experienced them also personally, so by him bought Czech mass exterminatory concentration camps of animals – namely slaughter - houses of animals, where they are daily slaughtering thousands mammals /especially pigs and bulls/ or chickens, I consider perhaps as something even much abhorrent)

(for details see
www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz )

 

25/07/2017 Možné dravčí ekonomické praktiky, jak zbohatnout podle vzorce okrást - půjčit - zotročit - rozmnožit se

Život živých tvorů je založen na oprávněném působení smrti a bolesti, jestliže se jedná o co možná nejmenší nebo o málo větší než co možná nejmenší smrt a bolest (obojí dale též jako “co možná nejméně smrti a bolesti”). Jestliže přijímáme zmenšení naší smrti a bolesti, musíme být připraveni vrátit tuto půjčku bezsmrtnosti a bezbolestnosti v rámci působení co možná nejméně smrti a bolesti, jinak se jedná o neoprávněnou krádež bezsmrtnosti a bezbolestnosti někoho jiného (např. hospodářských zvířat, lidí v rozvojovém světě, chudých, příslušníků jiného národa či jiné země, starých a nemocných lidí apod.), jako bychom byli dravci, což vzbuzuje oprávněnou nenávist a pomstu. Tato krádež dravců je obvykle příjemná, protože neoprávněně zmenšuje naši vlastní smrt a bolest na úkor působení velké zbytečné smrti a bolesti někoho jiného, proto se najde mnoho jedinců, kteří jsou ochotni přijmout půjčku takto ukradené bezsmrtnosti a bezbolestnosti, jestliže však má někdy dojít ke splacení této půjčky bezsmrtnosti a bezbolestnosti na jejich vlastní úkor, tak dostanou strach a ze strachu ze smrti a bolesti se stávají otroky. Od výše uvedených půjčky a krádeže bezsmrtnosti a bezbolestnosti je třeba odlišovat oprávněný trest, kdy je v rámci působení co možná nejméně smrti a bolesti působena smrt a bolest pachateli výše uvedené krádeže bezsmrtnosti a bezbolestnosti, což má reparační a preventivní funkci ohledně něčí oprávněné porce bezsmrtnosti a bezbolestnosti.

V rámci naší možné dravčí ekonomie je třeba nejdříve najít a okrást oběť se souhlasem vládní moci, abychom nebyli potrestáni (např. vykrást-podvést banku, kde má oběť uloženy peníze, např. znehodnocením vkladů, založit si hospodu, kam nosí oběť svou výplatu a utrácí ji za alkohol, čínské dělníky vyrábějící za nelidských podmínek škodících životnímu prostředí pro Západní svět levné zboží, nebo hospodářská zvířata ve velkochovech), pak je třeba této oběti (např. státu, jehož banky jsou vykradené, a proto tento stát potřebuje peníze, či hostu-alkoholiku v hospodě či dolary čínskému dělníku či potravu hospodářským zvířatům) půjčit ukradené peníze na úrok a přes tyto půjčky je třeba příjemce těchto půjček (např. tyto stát či hosta-alkoholika v hospodě či čínského dělníka či hospodářské zvíře) postupně zotročit, pak je třeba se začít tajně rychle množit, abychom nebyli poraženi další revolucí takto podrobených otroků (tj. původních obyvatel státu či původních hostů v hospodě či čínských dělníků či evolučně zdokonalených hospodářských zvířat, např. v jaderné válce). Proto je třeba ze začátku podporovat nejlépe jako dobře organizovaná menší tajná skupina revoluce jako před začátkem divoké privatizace v postsovětském Rusku kolem roku 1990 léta Páně (viz http://leva-net.webnode.cz/products/role-zapadu-v-ruskych-reformach-aneb-co-se-na-harvardu-neuci/ : Role Západu v ruských reformách aneb co se na Harvardu neučí, Rol Zapada v rossijskich reformach: čemu ně učat v Garvardě, vyšel 24.01. na politrash.ru, Překlad Lin, Doplnění (editor), zřejmě 2013. ), aby vládní moc byla nucena v průběhu revoluce krýt a netrestat naše zlodějské praktiky vydávané za ekonomickou reformu. O našich možných pravých dravčích ekonomických záměrech však nesmíme nikdy říkat pravdu, nýbrž vždy se pak musíme světu ukazovat jako hodní, schopní a silní jedinci. Avšak ne každý jedinec je trvale psychicky a zdravotně schopen být výše uvedeným dravcem, avšak v tomto případě se penězi zabezpečují pouze jedinci z vlastní (menší) skupiny.

Výše uvedený vzorec dravčí oligarchické vlády společnosti je příkladmo uveden již v Bibli v příběhu na tehdejší dobu milosrdného biblického starozákonního Josefa, který byl před cca 4000 lety dle tehdejšího chápání pravověrným, resp. ortodoxním Hebrejcem, resp. židem, viz níže.

Bible, Genesis, 47. kapitola ... 13. A chleba nebylo ve vší zemi; nebo veliký hlad byl velmi, a trápení veliké bylo na zemi Egyptské a zemi Kananejské od hladu. … 23. I řekl Jozef lidu: Aj, koupil jsem vás dnes i rolí vaše Faraonovi; ... 27. A tak bydlil Izrael v zemi Egyptské v krajině Gesen; a osadili se v ní, a rozplodili se, a rozmnoženi jsou velmi.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. (všechny citáty z Bible v této knize z důvodu autorských práv zásadně v češtině Bible kralická viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php : Bible kralická, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha či z BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz www.biblenet.cz ,  v angličtině  King James Version http://www.biblegateway.com/ )

25/07/2017 Possible predatory economical practices, how to became rich according to formula to steal - to lend - to enslave - to reproduce

Life of living creatures is based on legitimate causing death and pain, if it is the least possible or little more than the least possible death and pain (both far also as "the least possible death and pain"). If we accept reduction of our death and pain, we must be ready to return this loan of deathlessness and painlessness within causing the least possible death and pain, otherwise it is illegitimate theft of deathlessness and painlessness of someone other (e.g. of farm animals, people in developing world, poors, members of other nation or other country, old and sick people etc.), as if we were predators, which causes legitimate hatred and revenge. This theft of predators is usually pleasant, because it unduly reduces our own death and pain at the expense of causing big unnecessary death and pain of someone other, therefore many individuals are found, who are ready to accept loan of so stolen deathlessness and painlessness, if however it should sometimes come to pay this loan of deathlessness and painlessness at their own expense, so they will become afraid and for fear from death and pain they will become slaves. From above - mentioned loan and theft of deathlessness and painlessness it is necessary to distinguish legitimate penalty, when it is caused within causing the least possible death and pain the death and pain of offender of above - mentioned theft of deathlessness and painlessness, which has reparation and prevention function regarding somebody's legitimate portion of deathlessness and painlessness.

Within our possible predatory economy it is necessary primarily to find and to rob a victim with consent of governmental power, so that we were not punished (eg. to rob - to deceive bank, where victim has the saved money, e.g. by devaluation of deposits, to establish pub, where victim gives his or her wages and spends it for alcohol, Chinese workers producing under inhuman conditions injurious to environment for Western world cheap goods, or farm animals in factory farms), then it is necessary to lend this victim (e.g. the State, of which banks are robbed, that is why this State needs money, or the guest- alcoholic in pub or dollars for Chinese worker or food for farm animals) the stolen money at interest and through these borrowings it is necessary gradually to enslave recipients of these loans (eg. these State or guest- alcoholic in pub or Chinese worker or farm animal), then it is necessary to begin to reproduce secretly quickly, so that we were not defeated by next revolution of in this way subjugated slaves (i.e. of original inhabitants of the State or of original guests in pub or of Chinese workers or of evolutionary improved farm animals, e.g. in nuclear war). Therefore it is necessary from the beginning to support preferably as good organized smaller secret group the revolutions as before start of wild privatisation in post - Soviet Russia around the year 1990 anno Domini (see http://leva-net.webnode.cz/products/role-zapadu-v-ruskych-reformach-aneb-co-se-na-harvardu-neuci/: Role Západu v ruských reformách aneb co se na Harvardu neučí, Rol Zapada v rossijskich reformach: čemu ně učat v Garvardě, vyšel 24.01. na politrash.ru, Překlad Lin, Doplnění (editor), zřejmě 2013. ), so that governmental power was forced during revolution to shield and to unpunish our thievish practices published as economical reform. About our possible right predatory economical intentions however we must never say the truth, but always then we must show us to world as merciful, able and strong individuals. However not everyone individual is permanently mentally and health able to be the above - mentioned predator, however in this case by money only individuals from own (smaller) group are secured.

The above mentioned formula of predatory oligarchical government of society is already stated as example in Bible in story on at that time time merciful biblical Old - Testament Joseph, who was before circa 4000 years according to at that time understanding orthodox Hebrew, virtually Jew, see below.

Bible, Genesis, 47th chapter ... 13 And there was no bread in all the land; for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine. ... 23 Then Joseph said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: ... 27 And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen; and they had possessions therein, and grew, and multiplied exceedingly.

(All quotations from the Bible in this book because of copyright are on principle in Czech from Kralice Bible see http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php : Bible of Kralice, Protestant Theological Faculty of Charles University, Prague , or from the Bible Old and New Testaments | including deuterocanonic books |, Czech ecumenical translation, CZECH Bible Society, 1995, see www.biblenet.cz ,  in English from King James Version http://www.biblegateway.com/ )

   

15/08/2017 Můj (právní) spor


Jako filozof i právník vedu právní spor proti České advokátní komoře a proti židovské ortodoxii (tj. pravověrností), možná i proti podnikajícímu v českém zemědělství, druhému nejbohatšímu českému občanovi Andreji Babišovi o možnost světa, kde by se měli všichni rádi, mimo jiné o porážkovou daň a jezení přirozeně uhynulých zvířat, což je ostře proti židovské pravověrnosti (viz Bible, Dt 14,21). V tomto právním sporu se pak ukáže, na čí straně jsou moc, pravda a láska ve smyslu charita, a v neposlední řadě, jak schopný jsem filozof a právník.

(blíže viz 
www.spvzt.cz/ourcase.htm )

15/08/2017 My (legal) dispute


As philosopher as well as lawyer I conduct legal dispute against Czech Bar Association and against Jewish orthodoxy, possibly also against undertaking in the Czech agriculture, the second richest Czech citizen Andrej Babiš about possibility of the world, where everyone would like each other, among others about slaughter tax and eating naturally dead animals, which is sharply against Jewish orthodoxy (see Bible, Dt 14,21). In this legal dispute then it will show, on whose side power, truth and love in the sense of charity are, and last but not least, how competent I am the philosopher and the lawyer.

(for details see 
www.spvzt.cz/ourcaseeng.htm )

 

18/04/2017 Jako římskokatolický křesťan jsem vděčný za snahu o nápravu křesťanského bludu o zvířatech sv. Tomáše Akvinského ("Tak proto příslušně hovoříce Bůh nemiluje iracionální tvory láskou přátelství, ale láskou jakoby chtivosti, ..."*) ve světle ekologické encykliky současného římskokatolického křesťanského papeže Františka?

Co se týká křesťanství,  je možno obecně souhlasit s postojem římskokatolického církevního mnišského řádu  františkánů založeném sv. Františkem z Assisi, který nejlépe v současnosti  vyjádřil  současný papež František v jeho encyklice LAUDATO SI (Buď pochválen) uveřejněné v Římě, 24. května 2015, na den Slavnosti seslání Ducha Svatého, ve třetím roce jeho pontifikátu, Nakladatelství PAULÍNKY, 2015, Církevní schválení předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, č. j. 538/2015 ze dne 4. srpna 2015, který se zřejmě opětovně stejně jako druhý vatikánský koncil snaží o posun výkladu Biblického pojmu tvorstvo i na jiné živé tvory než lidi, viz Bible, Nový zákon, Marek 16, 15 A řekl jim (Ježiš z Nazaretu, zřejmě Kristus a Bohočlověk, má poznámka): Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 16. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen. (Podle některých významných rukopisných památek Markovo evangelium tento verš neobsahuje. Verše  9-20 však připojuje řada jiných rukopisů. Některé rukopisy mají za veršem 8. jiný závěr.) (viz Bible kralická a Český ekumenický překlad Bible, Česká biblická společnost 1995, strana 58-59):

v nádherném chvalozpěvu svatého Františka z Assisi:

„Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
...
(viz strana 57)

Modlitba za naši Zemi

Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru 
i v tom nejmenším ze svých tvorů, 
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje, 
vlej nám sílu své lásky, 
abychom pečovali o život a krásu. 
Zaplav nás pokojem, abychom žili 
jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám
vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život,
abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch,
kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
...

Modlitba křesťanů a celého stvoření

...
Bože lásky, ukaž nám naše místo
na tomto světě,
kde jsme nástroji tvé lásky
vůči všem bytostem této země,
protože ani jedna z nich není tebou zapomenuta.
Osviť ty, kdo vládnou mocí a penězi,
aby neupadali do hříchu lhostejnosti,
milovali obecné dobro, podporovali slabé,
a pečovali o svět, který obýváme.
Chudí i země křičí:
Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem,
chraň každý život
a připravuj mu lepší budoucnost,
aby přišlo tvoje království
spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy.
Buď pochválen!
Amen.
(viz strana 151-153)

18/04/2017 As the Roman Catholic Christian I am thankful for effort at correction of Christian heresy about animals by St. Thomas Aquinas ("So therefore properly speaking God does not love irrational creatures with the love of friendship, but with the love like cupidity, ..."*) in the light of ecological encyclical letter of contemporary Roman Catholic Christian pope Franciscus?

In respect of Christianity it is possible generally to agree with attitude of Roman Catholic church monastic order of Franciscans founded by Saint Francis of Assisi that in the best way at the present  time was expressed by contemporary pope Franciscus in his ENCYCLICAL LETTER LAUDATO SI’ published in Rome on 24 May, the Solemnity of Pentecost, in the year 2015, the third of his Pontificate, who apparently repeatedly try in the same way as the Second Vatican Council the shift of interpretation of Biblical term the creation also for other living creatures than human beings, see Bible, New Testament, Mark 16, 15 And he said unto them (Jesus from Nazareth, apparently Christ and God - man, my note):, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. 16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (According to some significant manuscript monuments Mark gospel does not contain this verse.  However verses  9 - 20 many other manuscripts incorporate. Some manuscripts have behind verse 8 other ending.) (see King James Version /KJV/ translation of Bible on https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=KJV and Czech ecumenical translation of Bible, Czech biblical society 1995, page 58-59):

in the magnificent hymn of Saint Francis of Assisi:

Praised be you, my Lord, with all your creatures,
...
(see page 25-26)

A prayer for our earth

All-powerful God, you are present in the whole universe
and in the smallest of your creatures.
You embrace with your tenderness all that exists.
Pour out upon us the power of your love,
that we may protect life and beauty.
Fill us with peace, that we may live
as brothers and sisters, harming no one.
O God of the poor,
help us to rescue the abandoned and forgotten of this earth,
so precious in your eyes.
Bring healing to our lives,
that we may protect the world and not prey on it,
that we may sow beauty, not pollution and destruction.
Touch the hearts
of those who look only for gain
at the expense of the poor and the earth.
Teach us to discover the worth of each thing,
to be filled with awe and contemplation,
to recognize that we are profoundly united
with every creature
as we journey towards your infinite light.
...

 A Christian prayer in union with creation

...
God of love, show us our place in this world
as channels of your love
for all the creatures of this earth,
for not one of them is forgotten in your sight.
Enlighten those who possess power and money
that they may avoid the sin of indifference,
that they may love the common good, advance the weak,
and care for this world in which we live.
The poor and the earth are crying out.
O Lord, seize us with your power and light,
help us to protect all life,
to prepare for a better future,
for the coming of your Kingdom
of justice, peace, love and beauty.
Praise be to you!
Amen.
(see page 70-72)

 

Literatura/ literature: * "Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore quasi concupiscentiae; ..." SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3 viz/see Theologická summa, doslovný překlad/ literal translation, red. E. Soukup OP, Krystal Olomouc 1937, 2002 Česká dominikánská provincie/ Czech Dominican Province http://summa.op.cz/ , http://www.paulinky.cz/_d/01/struct/noveLaudato_si_PDF-1.pdf : Papež František, encyklika Laudato Si (Buď pochválen) z roku 2015, Nakladatelství Paulínky, 2015 , Summa Theologica by St. Thomas Aquinas translated by The Fathers of the English Dominican Province [1947] www.sacred-texts.com : internet Sacred Text Archive (ISTA), Santa Cruz CA 95061, USAhttp://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html : © Copyright - Libreria Editrice Vaticana

 

13/04/2017 Z politické teorie židovství dle mé Filosofie rovnováhy. Biblických sedm let tučných (hojnosti) a sedm let hubených (drahoty) z hlediska marxistické ekonomické teorie střídání ekonomických konjunktury a hluboké krize ve státech, kde i v současnosti vládne sobecký kapitalismus (volné soutěže)

Bible, Genesis, 37. kapitola (jedna část židů, dále též necharitní židé, chápe jediného Biblického starozákonního Boha jako masového vraha zvířat a i lidí a i ostatních živých tvorů, proto také ani oni neváhají vraždit, např. jejich bratra Josefa, druhá část židů, dále též charitní židé, chápe jediného Biblického starozákonního Boha jako toho, kdo vždy působí co možná nejméně smrti a bolesti a proto tito charitní židé neváhají učinit sami velké oběti pro toto dobro, často i oběti nejvyšší jako jsou životy jejich a členů jejich rodiny, obě tyto části židovského národa však tvoří a vždy tvořily jednu rodinu židovského národa)   

Bible, Genesis, 41. kapitola (židé jsou národ nejkvalitnějších vůdců na světě, procentuální zastoupení vůdců v židovském národě je podle mé zkušenosti cca 90% oproti 5-10% vůdců v jiných národech, výše uvedení necharitní židé zásadně používají jako způsob své vlády lichvu, podvody, krádeže, vraždy, porušování povinností při správě cizího majetku, porušování povinností veřejných činitelů, zneužívání informací v obchodním styku, zotročování velkých skupin lidí, naopak výše uvedení charitní židé se stále snaží přesvědčit národy, aby nepřijali široce konzum, tedy neomezenou spotřebu zboží, tj. mrtvol živých tvorů či vyráběného s pomocí spalování mrtvol živých tvorů, nabízenou výše uvedenými necharitními židy v tučných letech, a i přesvědčit národy, aby si činili zásoby v tučných letech na léta hubená a aby byli milosrdní, protože i jediný Biblický Bůh, resp. z dlouhodobého hlediska nejsilnější přírodní zákon je dle výše uvedených charitních židů milosrdný, tito charitní židé tak činí i za cenu vlastních velkých obětí)

Bible, Genesis, 47. kapitola (tam ve světě mezi jinými národy, kde uspějí výše uvedení charitní židé, přichází často v krajní nouzi i výše uvedení necharitní židé a boj mezi neomezený konzumem, tj. neomezenou spotřebou, milosrdností a nemilosrdností, kterou jsem nazval ve své Filosofii rovnováhy buřtovacím strojem, u těchto jiných národů začíná opět znovu)

Bible, Exodus, 1. kapitola (zvítězí-li výše uvedení necharitní židé, pak dojde k jejich přemnožení a místní národy se cítí ohroženy, tam jsou hrozící eugenická opatření, např. jako sterilizace, viz níže usmrcování nově narozených chlapců ve Starém Egyptě či přímo holocaust, tj. masové vyvražďování židů, viz např. nacistickým Německem Adolfa Hitlera za druhé světové války v letech 1941 až 1945 našeho letopočtu. Poté obvykle v dějinách následoval exodus, tj. často vojenské osvobození charitních i necharitních židů z výše uvedeného otroctví, např. vznik starověkých Států Izrael od roku 1200 do roku 1000 před naším letopočtem po egyptském otroctví pod vedením hebrejce Jozua a jeho následovníků, kolem roku 445 před naším letopočtem po babylónském otroctví pod vedením žida Nehemjášem a dalších židů, mimo jiné žida Mordokaje v Biblickém spise o královně Ester, kolem roku 142 před naším letopočtem po řeckém-helénském otroctví pod vedením židovského rodu Hasmonejců-Makabejských a dále vznik novověkého Státu Izrael v roce 1948 našeho letopočtu po římském, křesťanském a německém-nacistickém otroctví pod vedením Židovské agentury a od roku 1935 jejího předsedy a poté i prvního předsedy vlády tohoto novověkého Státu Izrael Davida Ben Guriona. Charitní židé si však zřejmě v současnosti uvědomují, že další takovýto cyklus by vysoce pravděpodobně znamenal použití jaderných zbraní a mohl by vysoce pravděpodobně ohrozit samotnou existenci celého lidstva, proto v současnosti podle mne minimálně jednu polovinu všech židů na světě lze řadit k výše uvedeným charitním židům, výslovně či mlčky věřících v charitu ztělesněnou ať už v jediném Biblickém Bohu či v z dlouhodobého hlediska nejsilnějším přírodním zákonu a proto se v současnosti tato minimálně jedna polovina židů velmi snaží o charitní vládu světa)

Neortodoxní židé byli obě mé učitelky hebrejštiny jedna z České republiky a druhá z Izraele, i ortodoxními židy (zastoupenými i současným izraelským předsedou vlády Benjaminem Netanjahuem) zavražděný bývalý neortodoxní izraelský předseda vlády Jicchak Rabin, protože se snažil o mír mezi Izraelci a Palestinci i za cenu izraelských územních ústupků. Nejslavnějším neortodoxním židem byl před cca 2000 lety Ježíž z Nazaretu, zakladatel křesťanství jako podle mne původně zamýšleného náboženství lásky ve smyslu charity ke všem živým tvorům a bytostem jako bližním. Podle mne cca jedna polovina židů a stále více židů jsou v současnosti vůči současné židovské „pravověrnosti“ protestanti blížící se svými názory k výše uvedenému pojetí křesťanství.

13/04/2017 From political theory of Judaism according to my Philosophy of Balance. Biblical seven (fat) years of plenteousness and seven (slim) years of dearth from the point of view of Marxist economic theory of alternating economic boom and deep depression in the States, where also at the present time selfish capitalism (of free competition) dominates

Bible, Genesis, 37th chapter (one part of the Jews, below-mentioned also as not-charitable Jews understand only one Biblical Old Testament God as a mass murderer of animals and also of people and also of other living creatures, therefore also they do not hesitate to murder, for example their brother Joseph, the second part of the Jews, below-mentioned also as charitable Jews understand only one Biblical Old Testament God as one who always causes the least possible death and pain, and therefore these charitable Jews themselves do not hesitate to make great sacrifices for the good, often supreme victims as the lives of them and of their family members, however both those parts of the Jewish nation form and always formed one family of the Jewish nation)

Bible, Genesis, 41st chapter (Jews are a nation of leaders of the highest quality in the world, in my experience the percentage of leaders in the Jewish nation is about 90% compared to 5-10% of leaders in other nations, on principle the above-mentioned not-charitable Jews use as a way of their government usury, fraud, theft, murder, violation of duties of trust, breach of duty of public officials, insider trade, enslavement of large groups of people, on the contrary the above-mentioned charitable Jews are still trying to persuade nations not to accept widely consumerism, ie. unlimited consumption of goods, ie. cadavers of living creatures or produced with help of living creatures burning, offered by the above not-charitable Jews in the years of plenteousness, and also to persuade nations to make stocks for years of dearth in the years of plenteousness and to be merciful, because according to above-mentioned charitable Jews also only one Biblical God, virtually in the long time most powerful law of nature is merciful, these charitable Jews does it so also at the cost of their own great sacrifices)

Bible, Genesis, 47th chapter (in the world among other nations there, where above-mentioned charitable Jews succeed in, also the above-mentioned not-charitable Jews will often come in extreme need and the struggle between unlimited consumerism, ie. unlimited consumption, mercy and mercilessness, which I called in my Philosophy of Balance wurst machine, will begin in such other nations once more again)

Bible, Exodus, 1st chapter (if the above-mentioned not-charitable Jews win, then there will be their overpopulation and local nations feel be threatened, there are threatened eugenic measures, eg. as sterilization, see below killing of newborn boys in Ancient Egypt or even the Holocaust, ie. mass murdering of Jews, see eg. by Nazi Germany of Adolf Hitler during the Second World War from 1941 to 1945 AD. Then in history usually followed by exodus, ie. often by military liberation of charitable and also of not-charitable Jews from the above-mentioned slavery, for example the emergence of ancient States of Israel from the year 1200 to the year 1000 BC after Egyptian slavery under the leadership of the Hebrew Joshua and his followers, around the year 445 BC after the Babylonian slavery under the leadership of the Jew Nehemiah and of the other Jews, among others of the Jew Mordecai in the Biblical file of Queen Esther, around the year 142 BC after the Greek-Hellenistic slavery under the leadership of Jewish Hasmonean-Maccabees dynasty and also the emergence of the modern State of Israel in the year 1948 AD after the Roman, Christian and German-Nazi slavery under the leadership of the Jewish Agency and of since 1935 its chairman and then also the first chairman of the government of this modern State of Israel, David Ben Gurion. However at present time charitable Jews are apparently aware that another such cycle would highly probably mean the use of nuclear weapons and could highly probably threaten the very existence of all humanity, so in my opinion at present time at least one-half of all Jews in the world can be sorted as the above-mentioned charitable Jews, expressly or impliedly believing in charity embodied either in only one Biblical God or in the long time most powerful law of nature and therefore this at least half of Jews seek very much for the charitable government of the world)

Unorthodox Jews were both my teachers of Hebrew language one from Czech Republic and the second from Israel, and also by orthodox Jews (represented also by contemporary Israeli Premier of government Benjamin Netanyahu) assassinated former unorthodox Israeli Premier of government Yitzhak Rabin, because he struggled for peace between Israelis and Palestinians also at price of Israeli territorial compromises. Most famous unorthodox Jew was before circa 2000 years Jesus of Nazareth, founder of Christianity as in my opinion originally intended religion of love in the sense of charity to all living creatures and beings as neighbors. In my opinion at present time circa one half of Jews and more and more Jews are towards contemporary Jewish „orthodoxy" the protestants approaching by their views to the above mentioned understanding of Christianity.Ve vztahu k náboženství / In relation to religion    
   

   

28/06/2017 Jak udělat z ortodoxního muslima více neortodoxního muslima a z Izraele více neortodoxní Izrael

 

Má filosofie o jezení z masa výlučně nejmilosrdnějšího možného masa z přirozeně uhynulých zvířat je absolutně neslučitelná pouze s ortodoxním (nikoliv s neortodoxním)  judaismem a ortodoxním (nikoliv s neortodoxním) islámem, viz níže.

Bible, Bible kralická, Deuteronomium 14,21 Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho.

Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verš 4/3:
Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146:
Ortodoxní muslimové nemohou jíst dobrovolně zdechliny.

(Tzn. až nakonec v Západním světě v obchodech bude povoleno prodávat z masa pouze zdechliny, tak všichni Západní ortodoxní muslimové a i Západní ortodoxní židé se stanou zcela integrovanými neortodoxními muslimy a i zcela integrovanými neortodoxními židy.)

Je třeba v domě ortodoxních židů i v izraelské hospodě, kam chodí hodně ortodoxních židů, nabízet tajně delší dobu místo košer masa vařené zdechliny nekošer zvířete, např. prasete a po delší době to je třeba všem ortodoxním židům říci.

Aby jste výše uvedený vtip pochopili, musím uvést příklad. Neortodoxní židovský, např. anarchistický synek říká svému ortodoxnímu židovskému tatínkovi, „tatínku tady máš ode mne karbanátek s mletým masem“, kam jsem přidal v několika vodách převařený kousek zdechliny (to, aby se ti nic nestalo), o té zdechlině jsem ti tatínku pro jistotu nic neřekl, ale později ti to řeknu. Když tu zdechlinu sníš, přestaneš se považovat za vyvolený národ svatý lid Hospodina svého Boha a když ti to poté řeknu, tak snad s tebou opět začne být trochu k vydržení, protože bude pro tebe důležitý nejen zájem (i zabíjení jen v zájmu) izraelského národa (co kdyby to tak ostatní národy dělali židům), nýbrž jen zájem (i zabíjení jen v zájmu) všeobecném (tj. obce všech /zejména všech živých tvorů/). Tatínek karbanátek mňam, mňam, mlask, mlask, dokonáno jest. Viz také
www.spvzt.cz .

28/06/2017 How to do from orthodox Muslim more unortodox Muslim and from Israel more unorthodox Israel

 

My philosophy about eating from meat exclusively the most merciful possible meat from naturally dead animals is absolutely incompatible only with orthodox (not with unorthodox) Judaism and orthodox (not with unorthodox) Islam, see below.

Bible, King James Version, Deuteronomy 14,21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou art an holy people unto the LORD thy God Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.

Koran, /CXII/ Sura 5, Prepared Table, verse 4/3:
Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146:
Orthodox Muslims cannot eat voluntarily carrions.

(It means. when in the end in Western world in shops from meat only carrions are permissible to sell, so all Western orthodox Muslims and also Western orthodox Jews will become completely integrated unorthodox Muslims and also completely integrated unortodox Jews.)
 
It is necessary in home of orthodox Jews and in Israeli pub, where go a lot of orthodox Jews, to offer on the quiet for a longer time boiled carrions of not-kosher animal, eg. pig in place of kosher meat and after longer time it it is necessary to tell it to all orthodox Jews.

So as to understand the above - mentioned joke, I have to give an example. Unorthodox Jewish, e.g. anarchist young son tells to his orthodox Jewish papa, „papa here you have from me burger with ground meat", where I am added in several waters boiled piece of carrion (it, that nothing is with you), about the carrion to the papa for safety's sake I told nothing, but later I will tell it you. If that carrion you eat, you will stop to consider you as chosen nation an holy people unto the LORD thy God and if after it I tell it you, so perhaps you will be withstandable a little again, because it will be important for you not only interest (also killing only in the interest of) Israeli nation (what if other nations did it so to Jews), but the interest (also killing only in the interest) general (i.e. of community of all /especially all living creatures/). Papa burger yum, yum, smack, smack, it is finished. See also
www.spvzt.cz .


israelflag28/06/2017

איך לעשות ממוסלם דתי מוסלם יותר חילוני ומישראל דתי ישראל יותר חילוני


Bible, Deuteronomy - תנ״ך, דברים
14,21 לא תֹאכלו כל־נבלה לגר אשר־בשעריך תתנכה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא־תבשל גדי בחלב אמו׃

 

http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home : © 2004 Christopher V. Kimball

 

:Koran, /CXII/ Sura 5, verse 4/3 - 4/3 קוראן, סורה 5 שולחן הכין, פסוק
:Koran, /LXXXVII/ Sura 6, verse 145/146 - 145/146
קוראן, סורה 6 בקר, פסוק
המוסלמים הדתיים לא יכולים לאכול מרצון נבלות

 

יש זה כאשר בסוף בעולם המערבי בחנויות רק נבלות יהיו רשאיות למכור מבשר כך שכל המוסלמים המערביים הדתיים וגם היהודים המערביים הדתיים מהפך במוסלמים כליל משולבים חילוניים וגם ביהודים כליל משולבים חילוניים

 

אנחנו צריכים בבית של יהודים דתים ובמלון ישראלי באיזה שהרבה יהודים דתים הולכים לתת בסתר זמן יותר ארוך נבלות מבושלות של חיות לא כשר לםשל חזיר במקום בשר כשר ואחרי זמן יותר ארוך אנחנו צריכים לאמור זה לכל יהודים דתים

   

27/05/2018 Jak si připravuji zdechlinu zvířete k jídlu?


Viry a bakterie obsažené zejména v krvi zdechliny usmrtím skrz postupné vaření v několika vodách, které zcela vylévám, čímž má i maso odkrvení. Je třeba mít dostatečně velký hrnec a v něm vařit pouze několik malých kousků masa zdechliny. Vnější paraziti by měli opustit zdechlinu do několika hodin po její smrti a ostatní parazity usmrtím skrz vaření ve vodě. Botulotoxin nemůže ve zdechlině vzniknout, protože tento jed vzniká bez přístupu vzduchu a tento toxin se odstraňuje varem po dobu minimálně 10 minut. Co se týká organických a anorganických cizorodých látek jako pesticidy atd., tak záleží na tom, jestli si uhynulá zvířat chovám sám a vím, co jedla, či jestli důvěřuji chovateli či jestli si na tyto toxiny nechám provést laboratorní vyšetření. To samé platí o mykologickém vyšetření s tím, že by houby a plísně na zdechlině zásadně neměly vznikat za jejího života, ale až po její smrti, vždy je však možno provést laboratorní vyšetření. Rakovinu u zdechliny zvířat by měla prokázat veterinární pitva, stejně jako bakteriální průjem uhynulého zvířete. Pro zmírnění bolesti zvířete před smrtí v současnosti můj veterinář používá lék s účinnou látku Meloxicam a tato účinná látka je zřejmě rostlinnou drogou stejně jako kyselina acetylsalicylová z vrbové kůry známá jako acylpyrin. Nejlepší je, když je dodržena ochranná lhůta Meloxicamu, tj. předepsané období od posledního podání tohoto léčivého přípravku uhynulému zvířeti, avšak i při nedodržení této ochranné lhůty nemám žádné zdravotní škody při malé spotřebě masa ze zdechliny zvířete. Já jsem doposud dával do vařící vody malé kousky zmraženého masa odsekávaného sekáčkem ze zmražené zdechliny uchovávaného v mrazáku v igelitové tašce, ale pro uvolnění šťáv z masa zdechliny možná budu dávat maso do studené vody a pak jej přivedu do varu. Maso vařím postupně v několika vodách v každé cca tři čtvrtě hodiny.

Poznámky:

- k výrobě protilátek proti virům používaným ve virologickém testování jsou nutné buněčné kultury a viry pěstované mimotělní cestou in vitro a tyto pěstované viry jedí tyto buněčné kultury, avšak tyto buněčné kultury  jedí zásadně fetální telecí sérum, pro jehož získání je třeba zabít krávu a plod telete těsně před porodem, proto zásadně nedělám virologické testy (to se netýká bakteriologických testů, kde jsou bakterie zásadně pěstovány na řase agaru)
- Co se týká léku proti bolesti s účinnou látkou Meloxicam, tak používám zásadně lék registrovaný minimálně před 10 lety, kde pokusná zvířata snad již zapomněla na smrt a bolest způsobené při lékařských pokusech během vývoje tohoto léku
- laboratorní testy a pitvy dělá buď konkrétní veterinář nebo v České republice Státní veterinární ústav v Olomouci

27/05/2018 How do I prepare carrion of animal for eating?

Viruses and bacteria contained especially in blood of carrion I kill through gradual boiling in several waters, that I totally pour out, by which also meat has exsanguination. It is necessary to have enough big pot and to boil  in it  only several small pieces of meat of carrion. Outer parasites should leave carrion in a few hours after its death and other parasites I kill through boiling in water. Botulism toxin cannot originate in carrion, because this poison originates without access of air and this toxin is removed by boiling for a period of minimally 10 minutes. Concerning organic and unorganical heterogeneous substances as pesticides etc., so it depends  on it, if I myself breed dead animals and I know, what they ate, or if I give credence to breeder or if I let carry out laboratory examination of this toxins. It very apply to mycological examination with it, that fungi and mold on carrion should not originate on principle during its life, but after as much as its death, however it is always possible to carry out laboratory examination. Cancer at carrion of animal should prove veterinary autopsy, as well as bacteria diarrhea of dead animal. At the present time for alleviation of pain of animal before death my veterinarian is using medicament with active substance Meloxicam and this active substance is apparently vegetable drug as well as acetyl - salicylic acid from salicylic cortex known as aspirin. It is best, when protection period of Meloxicamu is kept, i.e. prescribed period from latest giving of this medicament to dead animal, however I have no health harms at small consumption of meat from carrion of animal notwithstanding breach of this protection period. Till now I have gived into boiling water the small pieces of frozen meat severed by cleaver from frozen carrion stored in freezer in plastic bag, but for release of gravy of meat from carrion I will possibly give meat into cold water and then I bring it into boiling. I boil gradually meat in several waters in every ca. 45 minutes. 
 
Notes: 
 
 for production of anti-matters against viruses used in virology testing the cellular cultures and viruses grown in extracorporeal way in vitro are necessary and these grown viruses eat these cellular cultures, however these cellular cultures eat on principle fetal bovine serum, for which obtaining it is necessary to kill cow and fetus of calf just before birth, therefore on principle I am not doing virology tests (it has not to do with bacteriologic tests, where bacteria are grown on principle on alga of agar)
 concerning analgesic medicament with active substance Meloxicam, so I use on principle medicament registered minimally before 10 year, where experimental animals perhaps already forgot about death and pain caused at medical experiments during making this medicament
- laboratory tests and autopsies are done either by a specific veterinarian or in the Czech republic by the State Veterinary Institute in Olomouc

 

Literatura / literature:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C5%99en%C3%AD , https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitva , https://www.svuolomouc.cz/laboratorni-analyzy-vzorku-ze-zvirat : STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV OLOMOUC , https://www.wikiskripta.eu/w/S%C3%A9rologick%C3%A9_metody , http://kni.polac.cz/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=74546 : Odběr krve z mrtvého těla v terénu a morfologický artefakt v místech vpichu / Petr Lacina, Ivan Audrlický, Kriminalistický sborník \\CF 3\ Roč. 11, č. 9 (1967) , https://www.svuolomouc.cz/zadanky : STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV OLOMOUC, Žádanky, objednávky , https://www.svuolomouc.cz/file.php?nid=15757&oid=5534715 : STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV OLOMOUC, Objednávka laboratorního vyšetření vzorků , https://en.wikipedia.org/wiki/Meloxicam , https://cs.wikipedia.org/wiki/Polychlorovan%C3%A9_bifenyly#Zamo%F8en%ED_%9Eivotn%EDho_prost%F8ed%ED_a_potravin_polychlorovan%FDmi_bifenyly , https://www.wikiskripta.eu/w/Polymer%C3%A1zov%C3%A1_%C5%99et%C4%9Bzov%C3%A1_reakce , https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/1_33_35_165_538.pdf : Krajská nemocnice Liberec, a.s., SEZNAM VYŠETŘENÍ – MOLEKULARNÍ BIOLOGIE (PCR) , https://www.zuova.cz/Home/Sluzba/Prukaz-mikroorganizmu-metodou-polymerazove-retezove-reakce-PCR : Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě , https://cs.wikipedia.org/wiki/Botulotoxin , http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92439.aspx : Rezidua inhibičních látek, (kvas) , https://www.wikiskripta.eu/w/Legionel%C3%B3za , https://cs.wikipedia.org/wiki/Tyf_dr%C5%AFbe%C5%BEe , https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aplavice , https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor , https://cs.wikipedia.org/wiki/Toxoplazm%C3%B3za , https://cs.wikipedia.org/wiki/Newcastlesk%C3%A1_nemoc

   

07/06/2018 Maso a římskokatolické křesťanské hereze

Bible (ekumenický překlad, Nový zákon, Skutky apoštolů 15
29Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi.“

(má poznámka: zmražené maso zdechliny rozdrobené sekáčkem na maso a převařené v několika vodách je zbaveno krve)

http://www.biblenet.cz/app/b?book=Acts&no=15

Katolická encyklopedie

Mnoho sněmů bylo konáno v Braga, některé z nich důležité. Autentičnost tzv. sněmu z roku 411 léta Páně je velmi pochybná. Byl pravděpodobně nalezen Otcem Bernardem Brito. Sněm 563 osm biskupů zúčastnilo, a 22 dekretů bylo promulgováno, mezi jinými následující: …
že všichni kněží, kteří se zdržují jezení masa, by měli být zavázáni jíst zeleninu vařenou v mase, aby se vyloučilo veškeré podezření nákazy Priscilianismu a že jestliže odmítli, měli by být exkomunikováni.

http://www.newadvent.org/cathen/02729a.htm : Councils of Braga, Catholic Encyclopedia, Copyright © 2020 by Kevin Knight. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary. 

(o povinnosti jezení masa pod sankcí exkomunikace a zákazu jezení zdechlin pro kleriky pod sankcí ztráty funkce a pro laiky pod sankcí vyloučení ze svatého přijímání v pravoslavné církvi viz pravidla svatých apoštolů č. 51, 53, 63 Skutky 15,29
http://www.orthodoxia.cz/kan_01.htm#pozz27 : © Pravoslavné publikační dílo 1997-2016 , pravidlo svatého místního sněmu ancyrského. (r.314) č. 14 a proti odmítání manželství a proti odmítání jezení masa viz pravidla svatého místního sněmu gangrského.(r.340) č. 1, 2 http://www.orthodoxia.cz/kan_03.htm : © Pravoslavné publikační dílo 1997-2016 )

(o katolickou církví odsouzeném odmítání manželství a odsouzeném odmítání jezení masa pro kleriky členy manicheismu viz
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/131670/Books_2010_2019_078-2014-1_7.pdf?sequence=1 : „Strom poznání dobrého i zlého“: Starověká gnóze a její pokračovatelé, Aleš Chalupa , priscillianismu viz https://en.wikipedia.org/wiki/Priscillian , ranných syrských mnichů viz https://is.muni.cz/th/awpo4/JS_diplomka_final.pdf : SEDM NEŘESTÍ V RANÉ MONASTICKÉ LITERATUŘE ZÁPADU A VÝCHODU, MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, DIPLOMOVÁ PRÁCE, Brno 2017, BC. JAROSLAV ŠULÁK , bogomilismu viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Bogomilstv%C3%AD#cite_note-:0-1 a katarství – kataři jedli rybí a račí maso viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Kata%C5%99i , má poznámka: těhotné a kojící ženy a rostoucí děti potřebují jíst maso.)

Mé poznámky:

- V přírodě silnější požírá slabšího, avšak v lidské společnosti platí mezí lidmi, že nesmíme zavraždit člověka, avšak dle společnosti lidé už mohou zabít jiné živé tvory než člověka (zejména mám na mysli zvířata), mám strach, že nás tyto rozpory roztrhají.

- Jestliže jsem potrestán jako Biblický Jób po první škodové ráně, s ohledem na majetek a možná dětí, nebo jako Biblický Adam v Biblickém ráji, kterému není dobré být sám, tak mám velký strach, abych neskončil v nemocech jako tento Jób či umučen jako Ježíš z Nazaretu, zřejmě Kristus a Bohočlověk bez jejich Boží pomoci, tj. uzdravení z nemocí či vzkříšení z mrtvých.

- Hlavní životní filosofická otázka, která znamená největší stres (tlak) v prostředí podobnému Biblickému ráji, zní: Vyplatí se stále působit co možná nejméně smrti a bolesti (možnost A/) nebo se nejméně někdy nevyplatí působit co možná nejméně smrti a bolesti (možnost B/)?

- Otázka zní, jestli lze mít dítě, pokud nezabíjím pro něj zvířata (dilema)? Božím trestem za to, že v Biblickém ráji Adam s Evou snědli zakázané jablko s červem, bylo, že Adam propadl smrti a země byla prokleta a Adam z ní po celý život jedl v trápení, a i Adam v potu své tváře jedl chléb a Eva rodila v utrpení a dychtila po svém muži, který nad ní vládnul. Je otázka, jestli v budoucnosti já toto obdobné dilema (viz výše) ve svém ráji přežiji nebo nepřežiji psychicky zdravý a jestli budu mít dítě.

07/06/2018 Meat and Roman Catholic Christian heresies

Bible (King James Version), New Testament, Acts 15
29 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.

(my note: frozen meat of carrion broken by meat cleaver and boiled in several waters is without blood)

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+15&version=KJV

Catholic Encyclopedia

Many councils were held in Braga, some of them important. The authenticity of the so-called council of 411 is very doubtful. It was probably invented by Father Bernardo Brito. It the council of 563 eight bishops took part, and twenty-two decrees were promulgated, among others the following: …
that all priests who abstained from eating meat should be obliged to eat vegetables cooked in meat, to avoid all suspicion of the taint of Priscillianism, and that if they refused they should be excommunicated

http://www.newadvent.org/cathen/02729a.htm : Councils of Braga, Catholic Encyclopedia, Copyright © 2020 by Kevin Knight. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

(about duty of eating meat under sanction of excommunication and ban on eating carrions for clerks under sanction of loss of office and for laymen under sanction of ban on holy communion in Orthodox church see rules of Saint Apostles number 51, 53, 63 Acts 15,29 
http://www.orthodoxia.cz/kan_01.htm#pozz27 : © Pravoslavné publikační dílo 1997-2016 , rule of Synod of Ancyra (314 AD) number 14, and against rejection of marriage and against rejection of eating meat see rules of Synod of Gangra (340 AD) number 1, 2 http://www.orthodoxia.cz/kan_03.htm : © Pravoslavné publikační dílo 1997-2016 )

(about by Catholic Church condemned rejection of marriage and condemned rejection of eating of meat for clerks by members of Manichaeism see
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/131670/Books_2010_2019_078-2014-1_7.pdf?sequence=1 : „Strom poznání dobrého i zlého“: Starověká gnóze a její pokračovatelé, Aleš Chalupa , of Priscillianism see https://en.wikipedia.org/wiki/Priscillian , of early Syrian monks see https://is.muni.cz/th/awpo4/JS_diplomka_final.pdf : SEDM NEŘESTÍ V RANÉ MONASTICKÉ LITERATUŘE ZÁPADU A VÝCHODU, MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, DIPLOMOVÁ PRÁCE, Brno 2017, BC. JAROSLAV ŠULÁK , of Bogomilism see https://cs.wikipedia.org/wiki/Bogomilstv%C3%AD#cite_note-:0-1 and of Catharism - Cathars ate fish and crayfish meat see https://cs.wikipedia.org/wiki/Kata%C5%99i , my note: pregnant and breastfeeding women and growing children need to eat meat.)

My notes:

- In nature stronger eats weaker, however in human society it is valid among people that we must not kill a human, however according to society people already can kill other living creatures than human being (especially I keep in mind animals), I am afraid, that these contrarieties tear us.

- If I am punished as Biblical Job after first damage blow, with respect to property and possibly children, or as Biblical Adam in biblical paradise, who is not good to be alone, so I have big fear, so that I did not end in diseases as this Job or martyred as Jesus of Nazareth, apparently Christ and God - man without their God's help, i.e. recovery from illnesses or resurrection from dead.

- Main life philosophical question, which means the biggest stress in environment similar to Biblical paradise, sounds: Does it pay back still to cause the least possible death and pain (possibility A/) or at least sometimes does it not pay back still to cause the least possible death and pain (possibility B/)?

- Question sounds, if it is possible to have a child, if I do not kill for it animals (dilemma)? God's punishment for it, that in Biblical paradise Adam with Eve ate forbidden apple with worm, was, that Adam should die and cursed was the ground and in sorrow Adam ate of it all the days of his life as well as Adam ate bread In the sweat of his face and Eve brought forth children in sorrow and her desire was to her husband, who ruled over her. It is question, if in future I survive or do not survive mentally healthy this analogical dilemma (see above) in my paradise and if I have a child.

   

23/07/2016 Přežití více kohoutů (tj. samců slepic) umístěných společně v jednom ohrazeném prostoru

Pro přežití více kohoutů (tj. samců slepic) umístěných společně v jednom ohrazeném prostoru budu zkoušet v mé domovské České republice registrovaný německý lék s fytoestrogeny “Menofem” (možná i hlad, aby neměli sílu spolu bojovat). Jedinou tohoto léku “Menofem” složkou pocházející z poražených zvířat by podle mne mohl být pouze “magnesium stearát”, který se často vyrábí z živočišného tuku, avšak tento lék je zřejmě z území tzv. Západního Německa, kde zřejmě platí od dob vlády Adolfa Hitlera až do současnosti nejpřísnější zákony na ochranu zvířat v celé Evropě. (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus , http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt : Vojtěch Pelikán, MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, Fakulta sociálních studií, Brno 2007, diplomová práce , https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus#Ochrana_p.C5.99.C3.ADrody ) Ploštičník (Cimicifuga racemosa) objevili severoameričtí Indiáni. Přípravky s obsahem cimicifugy jsou určeny ženám. Zlepší problémy v období klimaktéria (přechodu). Užívejte kořeny v dávce 300-2000 mg třikrát denně. Ze suchých kořenů lze také připravit odvar 5-10 minutovým povařením. Přípravku ve formě tekutého extraktu se užívá 0,3-2,0 ml. Tinktury se užívá 2-4 ml. Viz http://www.lekarna.cz/text/plosticnik/ : Pears Health Cyber, s.r.o., Praha 8 . Menofem potahované tablety (Cimicifugae extractum siccum) Dávkování: Denní dávka. Dospělé ženy v menopauze. 1 potahovaná tableta 2 potahované tablety. Užijte tablety s dostatečným množstvím tekutiny (ráno a večer), nežvýkejte je ani necucejte. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. 1 potahovaná tableta obsahuje: Cimicifugae extractum siccum 5 - 10: 1, extrahováno ethanolem 58% (V/V) 2,80 mg (odp. 14 - 28 mg oddenku ploštičníku). Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktózy. REGISTRAČNÍ ČÍSLO. 94/251/00-C. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE. 20.4.2000 / 15.1.2014.

23/07/2016 Survival of more cock birds (i.e. male hens) placed together in one fenced space

For survival of more cock birds (i.e. male hens) placed together in one fenced space I will try in my home Czech republic registered German medicament with phytoestrogens "Menofem" (possibly also hunger, that they did not have strength together to fight). In my opinion single of this medicament "Menofem" component originating from slaughtered animals could be only "magnesium stearate", which is often produced from animal fat, however this medicament is apparently from territory of so - called Western Germany, where apparently strictest laws on protection of animals in all of Europe are valid from time of government of Adolf Hitler till present. (see http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus , http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt : Vojtěch Pelikán, MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, Fakulta sociálních studií, Brno 2007, diplomová práce , https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus#Ochrana_p.C5.99.C3.ADrody ) Cimicifuga racemosa was discovered by North American Indians. Preparations with content of cimicifuga are intended for women. They better difficulties in phase of climacterium. Use roots in dose 300 - 2000 mg thrice daily. From dry roots it is possible also to prepare decoction through 5 - 10 minute concoction. 0,3 - 2,0 ml preparation in the form of liquid extract is used. 2 - 4 ml tincture is used. See http://www.lekarna.cz/text/plosticnik/ : Pears Health Cyber, s.r.o., Praha 8 . Menofem film coated tablet tablets (Cimicifugae extractum siccum) Dosage: Daily dose. Adult women in climacterical. 1 film coated tablet 2 film coated tablets. Use tablets with sufficient volumes of liquid (morning and evening), do not chew them neither do not suck. QUALITATIVE A QUANTITATIVE COMPOSITION. 1 film coated tablet includes: Cimicifugae extractum siccum 5 - 10:1, extracted by ethanol 58% (V/V) 2,80 mg (corresponds 14 - 28 mg stool of cimicifuga). Adjuvant with known effect: mono - hydrate lactose. REGISTRY NUMBER. 94/251/00 - C. DATE OF FIRST REGISTRATION/PROLONGATION OF REGISTRATION. 20/04/2000 / 15/01/2014.

       

12/10/2017 Proč má snaha o zavedení prodeje masa zdechlin jako současného existujícího co možná nejmilosrdnějšího zdravotně ošetřeného masa, a to i zejména pro těhotné a kojící ženy, v běžných obchodech prudce naráží v České republice zejména na fanatismus ortodoxní židovské loby.

 

Bible

 • Leviticus 5, 2Aneb jestliže by se dotkl člověk některé věci nečisté, buďto těla zvěři nečisté, buďto těla hovada nečistého, aneb těla žížaly nečisté, a bylo by to skryto před ním, tedy nečistý bude a vinen jest. 
 • Leviticus 11, 11A tak v ohavnosti vám budou, abyste masa jejich nejedli a těla jejich v ohyzdnosti měli.

 • Leviticus 11, 24Nebo těmi byste se poškvrňovali. Protož kdož by se koli dotkl těla jich, nečistý bude až do večera.

 • Leviticus 11, 25A kdož by koli nesl těla jich, zpéřeť roucho své a nečistý bude až do večera.
 • Leviticus 11, 27A cožkoli chodí na tlapách svých ze všech hovad čvernohých, nečisté bude vám. Kdož by koli dotkl se těl jejich, nečistý bude až do večera.
 • Leviticus 11, 28A kdož by koli nesl těla jejich, zpéře roucha svá a nečistý bude až do večera; nebo nečistá jsou vám.
 • Leviticus 11, 35A všecko, na čež by něco z těla jejich upadlo, nečisté bude. Pec a kotliště zbořeno bude, nebo nečisté jest; protož za nečisté je míti budete.
 • Leviticus 11, 36Ale studnice a čisterna, i všeliké shromáždění vod, čistá budou; však což by se dotklo umrliny jejich, nečisté bude.
 • Leviticus 11, 37Jestliže by pak něco z mrchy jejich upadlo na některé semeno, kteréž síti obyčej jest, čisté bude.
 • Leviticus 11, 38Ale když by polito bylo vodou semeno, a potom padlo by něco z umrliny jejich na ně, nečisté bude vám.
 • Leviticus 11, 39Jestliže by umřelo hovado z těch, kteráž vám jsou ku pokrmu, kdož by se koli mrchy jeho dotkl, nečistý bude až do večera.
 • Leviticus 11, 40Kdo by jedl z těla toho, zpéřeť roucha svá a nečistý bude až do večera. Také i ten, kterýž by vynesl tu mrchu, zpéře roucha svá, a nečistý bude až do večera.
 • Leviticus 11, 8Masa jejich nebudete jísti, ani těla jejich mrtvého se dotýkati, nečistá budou vám.
 • Leviticus 17, 15Kdož by pak koli jedl tělo mrtvé aneb udávené, buď on doma zrozený aneb příchozí: zpéře roucha svá, a umyje se vodou, a nečistý bude až do večera, potom pak čistý bude.
 • Leviticus 22, 8Mrchy a udáveného jísti nebude, aby se tím nepoškvrnil: Já jsem, Hospodin.
 • Deuteronomium 14, 21Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho.
 • Deuteronomium 14, 8Též svině, nebo rozdělené majíc kopyto, nepřežívá, nečistá vám bude; masa jejího jísti nebudete, a mrchy její se nedotknete.
 • Soudců 14, 8Navracuje se pak po několika dnech, aby ji pojal, uchýlil se, aby pohleděl na mrtvého lva, a aj, v těle jeho byl roj včel a med.
 • Soudců 14, 9A vybrav jej na ruce své, šel cestou a jedl; a přišed k otci svému a mateři své, dal jim, i jedli. Ale nepověděl jim, že z mrtvého lva vyňal ten med.

Leviticus 5

2. Aneb jestliže by se dotkl člověk některé věci nečisté, buďto těla zvěři nečisté, buďto těla hovada nečistého, aneb těla žížaly nečisté, a bylo by to skryto před ním, tedy nečistý bude a vinen jest.
3. Aneb jestliže by se dotkl nečistoty člověka, jaká by koli byla nečistota jeho, kterouž se poškvrňuje, a bylo by to skryto před ním, a potom poznal by to, vinen jest.
4. Aneb jestliže by se kdo zapřisáhl, vynášeje to rty svými, že učiní něco zlého aneb dobrého, a to o jakékoli věci, o níž člověk s přísahou obyčej má mluviti, a bylo by to skryto před ním, a potom by poznal, že vinen jest jednou věcí z těch,
5. Když tedy vinen bude jednou věcí z těch: vyzná hřích svůj,
6. A přivede obět za vinu svou Hospodinu, za hřích svůj, kterýmž zhřešil, samici z dobytku drobného, ovci aneb kozu za hřích, a očistíť jej kněz od hříchů jeho.
7. A pakli by s to býti nemohl, aby dobytče obětoval, tedy přinese obět za vinu svou, kterouž zhřešil, dvě hrdličky aneb dvé holoubátek Hospodinu, jedno v obět za hřích a druhé v obět zápalnou.
8. I přinese je k knězi, a on obětovati bude nejprvé to, kteréž má býti v obět za hřích, a nehtem natrhne hlavy jeho naproti tylu jeho, však nerozdělí jí.
9. I pokropí krví z oběti za hřích strany oltáře, a což zůstane krve, vytlačí ji k spodku oltáře; nebo obět za hřích jest.
10. Z druhého pak učiní obět zápalnou vedlé obyčeje. A tak očistí jej kněz od hříchu jeho, kterýmž zhřešil, a bude mu odpuštěn.
11. A pakli nemůže s to býti, aby přinesl dvě hrdličky aneb dvé holoubátek, tedy přinese obět svou ten, kterýž zhřešil, desátý díl míry efi mouky bělné v obět za hřích. Nenalejeť na ni oleje, aniž položí na ni kadidla, nebo obět za hřích jest.
12. Kterouž když přinese k knězi, tedy kněz vezma z ní plnou hrst svou, pamětné její, páliti to bude na oltáři mimo obět ohnivou Hospodinu, obět za hřích jest.
13. I očistí jej kněz od hříchu jeho, kterýmž zhřešil v kterékoli věci z těch, a budeť mu odpuštěn; ostatek pak bude knězi jako při oběti suché.
14. Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka:
15. Kdyby člověk přestoupil přestoupením, a zhřešil by z poblouzení, ujímaje věcí posvěcených Hospodinu: tedy přinese obět za vinu svou Hospodinu, skopce bez poškvrny z drobného dobytka, podlé ceny tvé, nejníž za dva loty stříbra, vedlé lotu svatyně, za vinu.
16. A tak, což zhřešil, ujímaje posvěcených věcí, nahradí, a pátý díl nad to přidá, dada to knězi; kněz pak očistí jej skrze skopce oběti za vinu, a bude jemu odpuštěna.
17. Jestliže by pak člověk zhřešil, a učinil by proti některému ze všech přikázaní Hospodinových, čehož by nemělo býti, neznaje toho, a byl by vinen, rovně též ponese nepravost svou.
18. A přivede skopce bez poškvrny z drobného dobytka vedlé ceny tvé v obět za vinu k knězi. I očistí jej kněz od poblouzení jeho, kterýmž pobloudil a o němž nevěděl, a bude mu odpuštěno.
19. Obět za provinění jest, nebo zavinil Hospodinu.

Leviticus 11

1. I mluvil Hospodin Mojžíšovi a Aronovi, řka jim:
2. Mluvte k synům Izraelským, řkouce: Tito jsou živočichové, kteréž jísti budete ze všech hovad, kteráž jsou na zemi:
3. Všeliké hovado, kteréž má kopyta rozdělená, tak aby rozdvojená byla, a přežívá, jísti budete.
4. A však z těch, kteráž přežívají, a z těch, kteráž kopyta rozdělená mají, nebudete jísti, jako velblouda; nebo ač přežívá, ale kopyta rozděleného nemá, nečistý vám bude.
5. Ani králíka, kterýž ač přežívá, ale kopyta rozděleného nemá, nečistý vám bude.
6. Ani zajíce; nebo ač přežívá, ale kopyta rozděleného nemá, nečistý vám bude.
7. Tolikéž ani svině; nebo ač má rozdělené kopyto, tak že se rozdvojuje, ale nepřežívá, nečistá bude vám.
8. Masa jejich nebudete jísti, ani těla jejich mrtvého se dotýkati, nečistá budou vám.
9. Ze všech pak živočichů, kteříž u vodách jsou, tyto jísti budete: Všecko, což má plejtvy a šupiny u vodách mořských i v řekách, jísti budete.
10. Všecko pak, což nemá plejtví a šupin v moři i v řekách, buď jakýkoli hmyz vodný, aneb jakákoli duše živá u vodách, ohavností bude vám.
11. A tak v ohavnosti vám budou, abyste masa jejich nejedli a těla jejich v ohyzdnosti měli.
12. Což tedy nemá plejtví a šupin u vodách, to v ohavnosti míti budete.
13. Z ptactva pak tyto v ohavnosti míti budete, jichžto nebudete jísti, nebo ohavnost jsou, jako jest orel, noh a orlice mořská,
14. Též sup, káně a luňák vedlé pokolení svého,
15. A všeliký krkavec vedlé pokolení svého,
16. Také pstros, sova, vodní káně, a jestřáb vedlé pokolení svého,
17. A bukač, křehař a kalous,
18. A porfirián, pelikán a labut,
19. Též čáp a kalandra vedlé pokolení svého, dedek a netopýř.
20. Všeliký zeměplaz křídla mající, kterýž na čtyřech nohách chodí, v ohavnosti míti budete.
21. A však ze všelikého zeměplazu křídla majícího, kterýž na čtyřech nohách chodí, jísti budete ty, kteříž mají stehénka na nohách svých, aby skákali na nich po zemi.
22. Titoť pak jsou, kteréž jísti budete: Arbes vedlé pokolení svého, sálem vedlé pokolení svého, chargol vedlé pokolení svého, a chagab vedlé pokolení svého.
23. Jiný pak zeměplaz všeliký křídla mající, kterýž na čtyřech nohách chodí, v ohavnosti míti budete.
24. Nebo těmi byste se poškvrňovali. Protož kdož by se koli dotkl těla jich, nečistý bude až do večera.
25. A kdož by koli nesl těla jich, zpéřeť roucho své a nečistý bude až do večera.
26. Všeliké hovado, kteréž má rozdělené kopyto, ale není rozdvojené, a nepřežívá, nečisté vám bude. Kdož by koli jeho se dotekl, nečistý bude.
27. A cožkoli chodí na tlapách svých ze všech hovad čvernohých, nečisté bude vám. Kdož by koli dotkl se těl jejich, nečistý bude až do večera.
28. A kdož by koli nesl těla jejich, zpéře roucha svá a nečistý bude až do večera; nebo nečistá jsou vám.
29. Také i toto vám nečisté bude mezi zeměplazy, kteříž lezou po zemi: Kolčava a myš a žába, každé vedlé pokolení svého;
30. Též ježek a ještěrka, hlemejžď, štír a krtice.
31. Tyto věci nečisté vám budou ze všelijakého zeměplazu. Kdož by se koli dotkl jich mrtvých, nečistý bude až do večera.
32. A všeliká věc, na kterouž by padlo něco z těch již mrtvých těl, nečistá bude, buď nádoba dřevěná, neb roucho, neb kůže, aneb pytel. A všeliká nádoba, kteréž se k dílu nějakému užívá, do vody vložena bude a nečistá zůstane až do večera, potom čistá bude.
33. Všeliká pak nádoba hliněná, do níž by něco toho upadlo, i což by koli v ní bylo, nečisté bude, ona pak rozražena bude.
34. Všeliký také pokrm, jehož se užívá, jestliže by na něj voda vylita byla, nečistý bude; a všeliký nápoj ku pití příhodný v každé nádobě nečisté bude nečistý.
35. A všecko, na čež by něco z těla jejich upadlo, nečisté bude. Pec a kotliště zbořeno bude, nebo nečisté jest; protož za nečisté je míti budete.
36. Ale studnice a čisterna, i všeliké shromáždění vod, čistá budou; však což by se dotklo umrliny jejich, nečisté bude.
37. Jestliže by pak něco z mrchy jejich upadlo na některé semeno, kteréž síti obyčej jest, čisté bude.
38. Ale když by polito bylo vodou semeno, a potom padlo by něco z umrliny jejich na ně, nečisté bude vám.
39. Jestliže by umřelo hovado z těch, kteráž vám jsou ku pokrmu, kdož by se koli mrchy jeho dotkl, nečistý bude až do večera.
40. Kdo by jedl z těla toho, zpéřeť roucha svá a nečistý bude až do večera. Také i ten, kterýž by vynesl tu mrchu, zpéře roucha svá, a nečistý bude až do večera.
41. Tolikéž všeliký zeměplaz, kterýž se plazí po zemi, v ohavnosti bude vám; nebudete ho jísti.
42. Ničeho, což se plazí na prsech, aneb cožkoli čtvermo leze, aneb více má noh, ze všeho zeměplazu, kterýž se plazí po zemi, nebudete jísti nebo jsou ohavnost.
43. Nezohavujtež duší svých žádným zeměplazem, kterýž se plazí, a nepoškvrňujtese jimi, abyste nečistí nebyli učiněni skrze ně.
44. Nebo já jsem Hospodin Bůh váš; protož posvěťtež se, a svatí buďte, nebo já svatý jsem, a nepošvrňujte duší svých žádným zeměplazem, kterýž se plazí po zemi.
45. Nebo já jsem Hospodin, kterýž jsem vás vyvedl z země Egyptské, abych vám byl za Boha; protož svatí buďte, nebo já jsem svatý.
46. Toť jest právo strany hovada, ptactva a všeliké duše živé, kteráž se hýbe u vodách, a každé duše živé, kteráž se plazí na zemi,
47. Aby rozdíl činěn byl mezi nečistým a čistým, a mezi živočichy, kteříž se mají jísti, a mezi živočichy, kteříž se nemají jísti.

Leviticus 17

10. A kdož by koli z domu Izraelského aneb z příchozích, kteříž jsou pohostinu mezi nimi, jedl jakou krev: postavím tvář svou proti člověku tomu, a vyhladím jej z prostředku lidu jeho.
11. Nebo duše všelikého těla ve krvi jest, já pak oddal jsem vám ji k oltáři, k očišťování duší vašich. Nebo sama krev na duši očišťuje.
12. Protož řekl jsem synům Izraelským: Nižádný z vás nebude jísti krve; ani příchozí, kterýž pohostinu jest mezi vámi, nebude krve jísti.
13. A kdož by koli z synů Izraelských aneb z příchozích, kteříž jsou pohostinu mezi vámi, honě, ulovil zvíře aneb ptáka, což se jísti může, tedy vycedí krev jeho a zasype ji prstí.
14. Nebo duše všelikého těla jest krev jeho, kteráž jest v duši jeho. Protož jsem pověděl synům Izraelským: Krve žádného těla jísti nebudete, nebo duše všelikého těla jest krev jeho; kdož by koli jedl ji, vyhlazen bude.
15. Kdož by pak koli jedl tělo mrtvé aneb udávené, buď on doma zrozený aneb příchozí: zpéře roucha svá, a umyje se vodou, a nečistý bude až do večera, potom pak čistý bude.
16. A pakli nezpéře roucha svého, a těla svého neumyje, tedy ponese nepravost svou.

Leviticus 22

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv Aronovi a synům jeho, ať se zdržují od věcí těch, kteréž jsou posvěceny od synů Izraelských, a ať nepoškvrňují jména svatého mého v tom, což mi oni posvěcují: Já jsem Hospodin.
3. Rci jim: Kdo by koli ze všeho semene vašeho v pronárodech vašich přistoupil ku posvěceným věcem, kterýchž by posvětili synové Izraelští Hospodinu, když nečistota jeho na něm jest, vyhlazena bude duše ta od tváři mé: Já jsem Hospodin.
4. Kdo by koli z semene Aronova byl malomocný, aneb tok semene trpící, nebude jísti z věcí posvěcených, dokavadž by se neočistil. A kdož by se koli dotekl nečistoty těla mrtvého, aneb toho, z něhož by vyšlo símě scházení,
5. Aneb kdo by se dotkl kterého zeměplazu, jímž by se poškvrnil, aneb člověka, pro něhož by byl nečistý vedlé všelijaké nečistoty jeho:
6. Člověk, kterýž by se čehokoli toho dotekl, nečistý bude až do večera, a nebude jísti z věcí posvěcených, leč by umyl tělo své vodou.
7. A po západu slunce čistý bude, a potom bude moci jísti z věcí posvěcených, nebo pokrm jeho jest.
8. Mrchy a udáveného jísti nebude, aby se tím nepoškvrnil: Já jsem, Hospodin.
9. Protož ostříhati budou přisluhování mých, aby hříchů na se neuvedli, a nezemřeli v něm, proto že je zprznili: Jáť jsem Hospodin posvětitel jejich.
10. Žádný cizí nebude jísti z věcí posvěcených, ani podruh kněžský, ani nájemník nebude jísti věcí posvěcených.
11. Koupil-li by kněz člověka za své peníze, ten jísti bude z věcí těch, též v domě jeho zplozený; ti budou jísti z pokrmu jeho.
12. Ale dcera knězova, kteráž by se vdala za muže z jiného pokolení, ta z obětí vzhůru pozdvižených, totiž věcí svatých, nebude jísti.
13. Kdyby pak dcera knězova ovdověla, aneb zahnána byla od muže, nemající plodu, a navrátila by se do domu otce svého: tak jako v dětinství svém chléb otce svého jísti bude, cizí pak žádný nebude jísti z něho.
14. Jedl-li by pak kdo z nedopatření věci posvěcené, pátý díl nad to přidá knězi, a nahradí jemu tu věc posvěcenou,
15. Aby nepoškvrňovali věcí svatých, kteréž by synové Izraelští obětovali Hospodinu,
16. A neuvozovali na ně pokuty za provinění, že jedli věci posvěcené jejich; nebo já jsem Hospodin, kterýž jich posvěcuji.

Deuteronomium 14

1. Synové jste Hospodina Boha vašeho, protož nebudete se řezati, aniž sobě uděláte lysiny mezi očima vašima nad mrtvým.
2. Nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému, a tebe vyvolil Hospodin, abys jemu byl za lid zvláštní ze všech národů, kteříž jsou na tváři země.
3. Nebudeš jísti žádné věci ohavné.
4. Tato jsou hovada, kteráž jísti budete: Voly, ovce a kozy,
5. Jelena, dannele, srnu, kamsíka, jezevce, bůvola a losa.
6. Každé hovado, kteréž má kopyta rozdělená, tak aby rozdvojená byla, a přežívá mezi hovady, jísti je budete.
7. A však ne všech přežívajících, aneb těch, kteráž kopyta rozdělená mají, budete jísti, jako velblouda, zajíce a králíka; nebo ač přežívají, však kopyta rozděleného nemají, nečistá jsou vám.
8. Též svině, nebo rozdělené majíc kopyto, nepřežívá, nečistá vám bude; masa jejího jísti nebudete, a mrchy její se nedotknete.
9. Ze všech pak živočichů, kteříž u vodách jsou, tyto jísti budete: Cožkoli má plejtvy a šupiny, jísti budete.
10. Což pak nemá plejtví a šupin, toho jísti nebudete; nečisté vám bude.
11. Všecko ptactvo čisté jísti budete.
12. Těchto pak jísti nebudete: Orla, noha, orlice mořské,
13. A sokola, supa a luňáka vedlé pokolení jeho,
14. A žádného krkavce vedlé pokolení jeho,
15. Pstrosa, sovy, vodní káně a krahulce vedlé pokolení jeho,
16. Raroha, kalousa a labuti,
17. Pelikána, porfiriána a křehaře,
18. Čápa, volavky vedlé pokolení jejího, dedka a netopýře.
19. A všeliký zeměplaz létající nečistý bude vám, nebudete ho jísti.
20. Každého ptáka čistého jísti budete.
21. Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho.

Soudců 14

5. Tedy šel Samson a otec jeho i matka jeho do Tamnata. Když pak přišli k vinicím Tamnatským, a aj, lev mladý řvoucí potkal se s ním.
6. I sstoupil na něj Duch Hospodinův, a roztrhl lva, jako by roztrhl kozelce, ačkoli nic neměl v rukou svých. A neoznámil otci ani mateři své, co učinil.
7. Přišed tedy, mluvil s ženou tou, a líbila se Samsonovi.
8. Navracuje se pak po několika dnech, aby ji pojal, uchýlil se, aby pohleděl na mrtvého lva, a aj, v těle jeho byl roj včel a med.
9. A vybrav jej na ruce své, šel cestou a jedl; a přišed k otci svému a mateři své, dal jim, i jedli. Ale nepověděl jim, že z mrtvého lva vyňal ten med.
10. Tedy šel otec jeho k ženě té, a učinil tam Samson hody, nebo tak činívali mládenci.
11. Když pak jej viděli tam, vybrali z sebe třidceti tovaryšů, aby byli při něm.
12. I řekl jim Samson: Vydám vám pohádku, kterouž jestliže mi právě vysvětlíte za sedm dní těchto hodů a uhodnete, dám vám třidceti čechlů a třidcatero roucho proměnné.
13. Jestliže mi pak nebudete moci uhodnouti, dáte vy mně třidceti čechlů a třidcatero roucho proměnné. Kteříž odpověděli jemu: Vydej pohádku svou, ať ji slyšíme.
14. I řekl jim: Z zžírajícího vyšel pokrm, a z silného vyšla sladkost. I nemohli uhodnouti pohádky té za tři dni.
15. Stalo se pak dne sedmého, (nebo byli řekli ženě Samsonově: Namluv muže svého, ať nám vyloží tu pohádku, ať nespálíme tě i domu otce tvého ohněm. Proto-liž, abyste našeho statku dostali, pozvali jste nás? Či co?
16. I plakala žena Samsonova na něj, řkuci: Jistě nenávidíš mne a nemiluješ mne; pohádku jsi vydal synům lidu mého, a mně jí nechceš povědíti. Kterýž řekl jí: Hle, otci mému a mateři neoznámil jsem, a tobě mám povědíti?
17. I plakala na něj do sedmého dne, v nichž měli hody). Dne tedy sedmého pověděl jí, nebo trápila jej; kterážto oznámila pohádku synům lidu svého.
18. Muži tedy města toho dne sedmého, prvé než slunce zapadlo, řekli jemu: Co sladšího nad med, a co silnějšího nad lva? Kterýž řekl jim: Byste byli neorali mou jalovičkou, neuhodli byste pohádky mé.
19. I sstoupil na něj Duch Hospodinův, a šel do Aškalon, a pobil z nich třidceti mužů. A vzav loupeže jejich, dal šaty proměnné těm, jenž uhodli pohádku, a rozhněvav se velmi, odšel do domu otce svého.
20. Žena pak Samsonova dostala se jednomu z tovaryšů jeho, kteréhož on byl k sobě připojil.


Zdroj: (c) Bůh. Použito s laskavým svolením, Bible kralická,
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Gn1.php : Bible kralická, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

12/10/2017 Why my effort for implementation of sales of meat of carrions as the contemporary existing most possible merciful sanitated meat, namely also especially for pregnant and breast-feeding women, in mainstream shops violently clash in Czech Republic especially with fanaticism of orthodox Jewish lobby.

 

Bible

 • Leviticus 5, 2 Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcase of an unclean beast, or a carcase of unclean cattle, or the carcase of unclean creeping things, and if it be hidden from him; he also shall be unclean, and guilty.
 • Leviticus 11, 11 They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination.
 • Leviticus 11, 24 And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even.
 • Leviticus 11, 25 And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even.
 • Leviticus 11, 27 And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.
 • Leviticus 11, 28 And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.
 • Leviticus 11, 35 And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean and shall be unclean unto you.
 • Leviticus 11, 36 Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.
 • Leviticus 11, 37 And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.
 • Leviticus 11, 38 But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you.
 • Leviticus 11, 39 And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until the even.
 • Leviticus 11, 40 And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.
 • Leviticus 11, 8 Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.
 • Leviticus 17, 15 And every soul that eateth that which died of itself, or that which was torn with beasts, whether it be one of your own country, or a stranger, he shall both wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even: then shall he be clean.
 • Leviticus 22, 8 That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself therewith; I am the Lord.
 • Deuteronomium 14, 21 Ye shall not eat of anything that dieth of itself: thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien: for thou art an holy people unto the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.
 • Deuteronomium 14, 8 And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you: ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase.
 • Judges 14, 8 And after a time he returned to take her, and he turned aside to see the carcase of the lion: and, behold, there was a swarm of bees and honey in the carcase of the lion.
 • Judges 14, 9 And he took thereof in his hands, and went on eating, and came to his father and mother, and he gave them, and they did eat: but he told not them that he had taken the honey out of the carcase of the lion.

Leviticus 5

2 Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcase of an unclean beast, or a carcase of unclean cattle, or the carcase of unclean creeping things, and if it be hidden from him; he also shall be unclean, and guilty.

3 Or if he touch the uncleanness of man, whatsoever uncleanness it be that a man shall be defiled withal, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty.

4 Or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil, or to do good, whatsoever it be that a man shall pronounce with an oath, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty in one of these.

5 And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing:

6 And he shall bring his trespass offering unto the Lord for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering; and the priest shall make an atonement for him concerning his sin.

7 And if he be not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass, which he hath committed, two turtledoves, or two young pigeons, unto the Lord; one for a sin offering, and the other for a burnt offering.

8 And he shall bring them unto the priest, who shall offer that which is for the sin offering first, and wring off his head from his neck, but shall not divide it asunder:

9 And he shall sprinkle of the blood of the sin offering upon the side of the altar; and the rest of the blood shall be wrung out at the bottom of the altar: it is a sin offering.

10 And he shall offer the second for a burnt offering, according to the manner: and the priest shall make an atonement for him for his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him.

11 But if he be not able to bring two turtledoves, or two young pigeons, then he that sinned shall bring for his offering the tenth part of an ephah of fine flour for a sin offering; he shall put no oil upon it, neither shall he put any frankincense thereon: for it is a sin offering.

12 Then shall he bring it to the priest, and the priest shall take his handful of it, even a memorial thereof, and burn it on the altar, according to the offerings made by fire unto the Lord: it is a sin offering.

13 And the priest shall make an atonement for him as touching his sin that he hath sinned in one of these, and it shall be forgiven him: and the remnant shall be the priest's, as a meat offering.

14 And the Lord spake unto Moses, saying,

15 If a soul commit a trespass, and sin through ignorance, in the holy things of the Lord; then he shall bring for his trespass unto the Lord a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekels of silver, after the shekel of the sanctuary, for a trespass offering.

16 And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the fifth part thereto, and give it unto the priest: and the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and it shall be forgiven him.

17 And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the Lord; though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity.

18 And he shall bring a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest: and the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and wist it not, and it shall be forgiven him.

19 It is a trespass offering: he hath certainly trespassed against the Lord.

Leviticus 11

1 And the Lord spake unto Moses and to Aaron, saying unto them,

2 Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth.

3 Whatsoever parteth the hoof, and is clovenfooted, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat.

4 Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

5 And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

6 And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

7 And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you.

8 Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.

9 These shall ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat.

10 And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you:

11 They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination.

12 Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you.

13 And these are they which ye shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,

14 And the vulture, and the kite after his kind;

15 Every raven after his kind;

16 And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,

17 And the little owl, and the cormorant, and the great owl,

18 And the swan, and the pelican, and the gier eagle,

19 And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.

20 All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you.

21 Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth;

22 Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind.

23 But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you.

24 And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even.

25 And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even.

26 The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud, are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean.

27 And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.

28 And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.

29 These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind,

30 And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.

31 These are unclean to you among all that creep: whosoever doth touch them, when they be dead, shall be unclean until the even.

32 And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed.

33 And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean; and ye shall break it.

34 Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean: and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean.

35 And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean and shall be unclean unto you.

36 Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.

37 And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.

38 But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you.

39 And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until the even.

40 And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.

41 And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten.

42 Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat; for they are an abomination.

43 Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.

44 For I am the Lord your God: ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy; for I am holy: neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth.

45 For I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God: ye shall therefore be holy, for I am holy.

46 This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth:

47 To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.

Leviticus 17

10 And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood; I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people.

11 For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it is the blood that maketh an atonement for the soul.

12 Therefore I said unto the children of Israel, No soul of you shall eat blood, neither shall any stranger that sojourneth among you eat blood.

13 And whatsoever man there be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn among you, which hunteth and catcheth any beast or fowl that may be eaten; he shall even pour out the blood thereof, and cover it with dust.

14 For it is the life of all flesh; the blood of it is for the life thereof: therefore I said unto the children of Israel, Ye shall eat the blood of no manner of flesh: for the life of all flesh is the blood thereof: whosoever eateth it shall be cut off.

15 And every soul that eateth that which died of itself, or that which was torn with beasts, whether it be one of your own country, or a stranger, he shall both wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even: then shall he be clean.

16 But if he wash them not, nor bathe his flesh; then he shall bear his iniquity.

Leviticus 22

1 And the Lord spake unto Moses, saying,

2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the Lord.

3 Say unto them, Whosoever he be of all your seed among your generations, that goeth unto the holy things, which the children of Israel hallow unto the Lord, having his uncleanness upon him, that soul shall be cut off from my presence: I am the Lord.

4 What man soever of the seed of Aaron is a leper, or hath a running issue; he shall not eat of the holy things, until he be clean. And whoso toucheth any thing that is unclean by the dead, or a man whose seed goeth from him;

5 Or whosoever toucheth any creeping thing, whereby he may be made unclean, or a man of whom he may take uncleanness, whatsoever uncleanness he hath;

6 The soul which hath touched any such shall be unclean until even, and shall not eat of the holy things, unless he wash his flesh with water.

7 And when the sun is down, he shall be clean, and shall afterward eat of the holy things; because it is his food.

8 That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself therewith; I am the Lord.

9 They shall therefore keep mine ordinance, lest they bear sin for it, and die therefore, if they profane it: I the Lord do sanctify them.

10 There shall no stranger eat of the holy thing: a sojourner of the priest, or an hired servant, shall not eat of the holy thing.

11 But if the priest buy any soul with his money, he shall eat of it, and he that is born in his house: they shall eat of his meat.

12 If the priest's daughter also be married unto a stranger, she may not eat of an offering of the holy things.

13 But if the priest's daughter be a widow, or divorced, and have no child, and is returned unto her father's house, as in her youth, she shall eat of her father's meat: but there shall be no stranger eat thereof.

14 And if a man eat of the holy thing unwittingly, then he shall put the fifth part thereof unto it, and shall give it unto the priest with the holy thing.

15 And they shall not profane the holy things of the children of Israel, which they offer unto the Lord;

16 Or suffer them to bear the iniquity of trespass, when they eat their holy things: for I the Lord do sanctify them.

Deuteronomium 14

1 Ye are the children of the Lord your God: ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead.

2 For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth.

3 Thou shalt not eat any abominable thing.

4 These are the beasts which ye shall eat: the ox, the sheep, and the goat,

5 The hart, and the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the pygarg, and the wild ox, and the chamois.

6 And every beast that parteth the hoof, and cleaveth the cleft into two claws, and cheweth the cud among the beasts, that ye shall eat.

7 Nevertheless these ye shall not eat of them that chew the cud, or of them that divide the cloven hoof; as the camel, and the hare, and the coney: for they chew the cud, but divide not the hoof; therefore they are unclean unto you.

8 And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you: ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase.

9 These ye shall eat of all that are in the waters: all that have fins and scales shall ye eat:

10 And whatsoever hath not fins and scales ye may not eat; it is unclean unto you.

11 Of all clean birds ye shall eat.

12 But these are they of which ye shall not eat: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,

13 And the glede, and the kite, and the vulture after his kind,

14 And every raven after his kind,

15 And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,

16 The little owl, and the great owl, and the swan,

17 And the pelican, and the gier eagle, and the cormorant,

18 And the stork, and the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.

19 And every creeping thing that flieth is unclean unto you: they shall not be eaten.

20 But of all clean fowls ye may eat.

21 Ye shall not eat of anything that dieth of itself: thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien: for thou art an holy people unto the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.

Judges 14

5 Then went Samson down, and his father and his mother, to Timnath, and came to the vineyards of Timnath: and, behold, a young lion roared against him.

6 And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid, and he had nothing in his hand: but he told not his father or his mother what he had done.

7 And he went down, and talked with the woman; and she pleased Samson well.

8 And after a time he returned to take her, and he turned aside to see the carcase of the lion: and, behold, there was a swarm of bees and honey in the carcase of the lion.

9 And he took thereof in his hands, and went on eating, and came to his father and mother, and he gave them, and they did eat: but he told not them that he had taken the honey out of the carcase of the lion.

10 So his father went down unto the woman: and Samson made there a feast; for so used the young men to do.

11 And it came to pass, when they saw him, that they brought thirty companions to be with him.

12 And Samson said unto them, I will now put forth a riddle unto you: if ye can certainly declare it me within the seven days of the feast, and find it out, then I will give you thirty sheets and thirty change of garments:

13 But if ye cannot declare it me, then shall ye give me thirty sheets and thirty change of garments. And they said unto him, Put forth thy riddle, that we may hear it.

14 And he said unto them, Out of the eater came forth meat, and out of the strong came forth sweetness. And they could not in three days expound the riddle.

15 And it came to pass on the seventh day, that they said unto Samson's wife, Entice thy husband, that he may declare unto us the riddle, lest we burn thee and thy father's house with fire: have ye called us to take that we have? is it not so?

16 And Samson's wife wept before him, and said, Thou dost but hate me, and lovest me not: thou hast put forth a riddle unto the children of my people, and hast not told it me. And he said unto her, Behold, I have not told it my father nor my mother, and shall I tell it thee?

17 And she wept before him the seven days, while their feast lasted: and it came to pass on the seventh day, that he told her, because she lay sore upon him: and she told the riddle to the children of her people.

18 And the men of the city said unto him on the seventh day before the sun went down, What is sweeter than honey? And what is stronger than a lion? and he said unto them, If ye had not plowed with my heifer, ye had not found out my riddle.

19 And the Spirit of the Lord came upon him, and he went down to Ashkelon, and slew thirty men of them, and took their spoil, and gave change of garments unto them which expounded the riddle. And his anger was kindled, and he went up to his father's house.

20 But Samson's wife was given to his companion, whom he had used as his friend.


Source: Bible, King James Version,
https://www.biblegateway.com/

 
Můj text na www.spvzt.cz je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak.
       
     

 


Nahoru/Up