INDEX

15/08/2017 (Právní) případ mé politické persekuce

www.spvzt.cz

 

Obsah:

1)   Mail Strany zelených z 9.4.2010 dokládající mé členství v české Straně zelených od 23.7.2009.

2)   Můj mail z 11. 1.2010 mnou adresovaný všem jihomoravským členům Strany zelených. Z tohoto mého mailu z roku 2010 plyne: a) má stranická politická iniciativa z 11.1.2010 za uzákonění masné daně (v současnosti mnou nazývané porážkovou daní) dle čl. 6 odst. 1 písm. c) stanov Strany zelených v tehdejším znění, b) že do Strany zelených, jmenovitě do základní organizace Strany zelených Brno-střed, jsem vstoupil s jediným záměrem, a to prosazovat uzákonění masné daně (v současnosti mnou nazývané porážkovou daní). 

3)   Přeposílám jeden z mých mailů jako doklad o mé politické činnosti ve Straně zelených

4)   Přeposílám další z mých mailů jako doklad o mé politické činnosti ve Straně zelených, což vidím jako prvotní příčinu politicky motivovaného velkého tlaku (skrz hackerské útoky se stovkami virů proti mému hardware a software a skrz osobní útoky proti mně), který byl na mne vyvinut na přelomu roku 2016 a 2017.

5)   Ze současnosti odpověď vrcholných představitelů SZ na můj mail z 02/05/2017 Analýza- v podzimních parlamentních volbách budu zřejmě volit českou Stranu zelených

6)   Tisková zpráva 4 - Persekuce advokáta a starosty SPOLKU ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY zřejmě ortodoxní (nikoliv neortodoxní) židovskou částí České advokátní komory (se kterou jsem zatím neuspěl se dohodnout, má poznámka 20.7.2020)

1) Mail Strany zelených z 9.4.2010 dokládající mé členství v české Straně zelených od 23.7.2009.

    

-------- Původní zpráva --------

Předmět:

[SZ Brno-stred] prehled clenske zakladny

Datum:

Fri, 09 Apr 2010 11:05:41 +0200 (CEST)

Od:

Mgr.Lucie Heidlerová <lucie.heidlerova@zeleni.cz>

Přeposláno - Komu:

Mgr.Lucie Heidlerová <lucie.heidlerova@zeleni.cz>

Komu:

<brnostred-list@zeleni.cz>

Dobre dopoledne,

exportovala jsem dnes seznam členů naší ZO, tak Vám ho posílám pro info :)

Lucka

K výše uvedenému mailu byl přiložen mnou pro tento dnešní článek přeformátovaný soubor původně nazvaný "export ZO 090410" obsahující níže uvedený mnou pro tento dnešní článek anonymizovaný výpis členů Základní organizace Brno-střed Strany zelených


Příjmení


Jméno


Titul před jménem


Titul za jménem


ZO


KO


číslo průkazu


Datum vstupu

...

Grůza

Dalibor

JUDr.

Ph.D.

Brno - střed

 Jihomoravský

4258

23.07.2009

... 

2) Můj mail z 11. 1.2010 mnou adresovaný na a rovněž také mně jako řádnému členu jihomoravské Strany zelených zpětně doručen z jm-diskuzni-list@zeleni.cz , což byl v té době jihomoravský diskusní list Strany zelených rozesílaný všem jihomoravským členům Strany zelených, pokud tento rozesílač tito členové neodmítli. Z tohoto mého mailu z roku 2010 plyne: a) má stranická politická iniciativa z 11.1.2010 za uzákonění masné daně (v současnosti mnou nazývané porážkovou daní) dle čl. 6 odst. 1 písm. c) stanov Strany zelených v tehdejším znění, b) že do Strany zelených, jmenovitě do základní organizace Strany zelených Brno-střed, jsem vstoupil s jediným záměrem, a to prosazovat uzákonění masné daně (v současnosti mnou nazývané porážkovou daní). 

-------- Původní zpráva --------

Předmět:

[Jm-diskuzni-list] Masná daň-politická iniciativa čl. 6 odst. 1 písm. c) stanov Strany zelených

Datum:

Mon, 11 Jan 2010 16:49:33 +0100 (CET)

Od:

Krajská kancelář Strany zelených <kancelar.jihomoravsky@zeleni.cz>

Přeposláno - Komu:

Krajská kancelář Strany zelených <kancelar.jihomoravsky@zeleni.cz>

Komu:

<jm-diskuzni-list@zeleni.cz>


Hezký den,

po domluvě s panem Grůzou přeposílám jeho příspěvek.

Pokud se někomu nezobrazí správně, zasílám jej v ucelené podobě i v přiloženém pdf souboru.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ondřej Strouhal


From: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. [mailto:ak-gruza@seznam.cz]
Sent: Monday, January 11, 2010 4:31 PM
To: ondrej.strouhal@seznam.cz
Subject: Masná daň-politická iniciativa čl. 6 odst. 1 písm. c) stanov Strany zelených

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát

IČO 69739781, DIČ 299-7301294055

sídlo Hustopeče u Brna, Mírová 4,

tel. 519 411117, mobil. tel. 606 302812 ,

 e-mail:  ak-gruza@seznam.cz, www.czechlawfirm.com

 

pobočka Hustopeče

Bratislavská 16

69301 Hustopeče

Věc: stranická politická iniciativa za uzákonění masné daně čl. 6 odst. 1 písm. c) stanov Strany zelených

Vážení členové strany,

do Strany zelených, ZO SZ Brno-střed jsem vstoupil s jediným záměrem, a to prosazovat uzákonění masné daně.

Vystupuji tímto se stranickou politickou iniciativou za uzákonění masné daně. Podrobnosti tohoto záměru plynou z mého rozhovoru na www.vegetarien.cz (viz níže nebo http://www.vegetarian.cz/rozhovor/dgmdan1.html , http://www.vegetarian.cz/rozhovor/dgmdan.html , http://www.vegetarian.cz/predstav/dgruza.html ). V případě, že se rozhodnete tuto politickou iniciativu podpořit svým souhlasem s ní, tak zašlete svůj souhlas s touto  politickou iniciativou na můj e-mail: ak-gruza@seznam.cz pro případné založení pracovní skupiny v rámci Strany zelených na toto téma.

S pozdravem

Dr. Dalibor Grůza v.r.

-------- Původní zpráva --------

Předmět:            Re: [Jm-diskuzni-list] Masná daňˆ-politická iniciativa čl. 6 odst. 1 písm. c ) stanov Strany zelených

Datum:                Mon, 18 Jan 2010 11:48:59 +0100 (CET)

Dobrý den, ráda bych se vyjádřila k diskusi o masné dani. Jak je vidět, je to velmi zajímavé téma a určitě přispěje k tomu, že navzájem lépe poznáme zájmy a priority jednotlivých členů SZ (to znamená zkratku české “Strany zelených”, poznámka JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D.). Protože jsem původní profesí zootechnička (to jest zřejmě jako vedoucí pracovník výše uvedeného porážkového průmyslové zemědělského velkochovu-současného koncentračního tábora zvířat provádějících zásadně v současnosti holocaust, tj. masové mučení a vyvražďování hospodářských zvířat, viz výše, poznámka JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D.), která několik let ještě za totality a krátce po revoluci pracovala v JZD (to znamená zkratku pro české komunistické “Jednotné zemědělské družstvo” před rokem 1989 našeho letopočtu, poznámka JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D.) v živočišné výrobě, myslím, že k diskusi mám také co připojit. Intenzivní živočišná výroba má negativní dopady do životního prostředí (povrchové a spodní vody, klima) a určitě není primárně určena k tomu, aby se zvířata cítila v pohodě. Je to odvětví hospodářství a musí mít nějakou ekonomiku. Ale i v zemědělství existují velmi výrazné rozdíly (od ekofarem po prasečáky nebo drůbežárny s desítkami tisíc zvířat. Aby strana zelených mohla téma zemědělství nějak rozumně uchopit, je třeba si uvědomit, že dnes se normální člověk z médií vlastně nic objektivního o zemědělství nedozví. Mediální obraz zemědělství je dnes značně zkreslený a debata se vede především o dotacích (to se ozývají jakože zástupci zemědělců agrární komora a podobně, občany to v podstatě nezajímá a zemědělci se snaží se zviditelnit různými nátlakovými akcemi) pak o ceně resp. zdražování potravin a dovozech levných potravin ze zahraničí (a někdy dokonce zdravotně závadných) To naopak zajímá všechny. Souhlasím s … (viz autor částečně níže mnou citovaného příspěvku), že otevřít téma masná daň bez vědomí si všech souvislostí a promyšlení, jak toto téma komunikovat, by mohlo dopadnout podobně, jako když se nám mediálně nepodařilo zvládnout téma zákazu topení uhlím. Přesto, že se na mnoha vesnicích lidé dusí kouřem z nekvalitního uhlí, média to uchopila tak, že chceme, aby chudáci lidé umrzli, protože si nebudou moci dovolit koupit drahé palivo.

Obávám se, že i otázka ceny potravin je podobně citlivá. Jinak diskusi, pokud zatím zůstane na vnitrostranické platformě, považuji za velmi podnětnou a budu ráda, když bude pokračovat.

Na závěr jedna zpráva. Když všechno dobře dopadne, bude do měsíce v Novém Lískovci první automat na čerstvě nadojené mléko v Brně.

Mějte se, Jana Drápalová, od soboty krajská předsedkyně.

Výše uvedený příspěvek jiného člena české Strany zelených citovaný Janou Drápalovou v jejím výše uvedeném vyjádření k mé politické iniciativě o porážkové (dříve mnou nazývané masné) dani:

Vážení,

> Možná to bude jednou zají­mavé téma a cení­m si i tohoto nápadu, ale

> pokud se tohle dostane ven, tak to každému z nás (kteří se dnes a

> denně pokouší vysvětlit lidem okolí, že volit Zelené je rozumná

> volba), opravdu "úžasně usnadní" práci!

> Přemýšlejme také konečně jako lidé, kteří­ nás mají­ volit.

> Nestačí, že musíme neustále vyvracet bláboly a fámy, místo abychom

> se my mohli trefovat do ostatních? A teď jim přidáme další­.

> Dokážete si představit ty titulky v médií­ch?

> Zelení­ chtějí zavést daň na maso!!! - tohle se objeví v Blesku a v

> podobných plátcí­ch pro předžvýkaných informací chtivé a máme

> opravdu VELKÝ problém. Skutečně musí­m připomenout, že většina

> obyvatel čeká v současnosti diametrálně odlišné záležitosti a

> dokonce jsou i pojmenované. Budeme-li na ně reagovat, máme šanci, v

> opačném pří­padě se zařadí­me kamsi do kolonky "mimozemšťané".

…“

3) Přeposílám jeden z mých mailů jako doklad o mé politické činnosti ve Straně zelených

 

-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět:

Fw: Lze člověka zařadit obdobně jako parazitické vosičky již od jeho početí z přírodovědeckého hlediska mezi paraziti čili cizopasníky?

Datum:

Wed, 1 May 2013 21:14:44 +0200

Od:

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát <ak-gruza@seznam.cz>

Komu:

... Lucie K. Heidlerová SZ <lucie.heidlerova@zeleni.cz>, ... martin.ander@zeleni.cz, bartusek@gdi.cz

 

 

----- Original Message -----

From: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát

To: jihomoravsky-list@zeleni.cz

Sent: Wednesday, May 01, 2013 9:01 PM

Subject: Lze člověka zařadit obdobně jako parazitické vosičky již od jeho početí z přírodovědeckého hlediska mezi paraziti čili cizopasníky?

 

Lze člověka zařadit obdobně jako parazitické vosičky již od jeho početí z přírodovědeckého hlediska mezi parazity čili cizopasníky?

 

Doporučuji svůj článek na: http://www.spvzt.cz/Moderovanadiskuse.html#8 nazvaný 8. Milosrdná strava ženy-matky a dítěte během těhotenství a kojení mj. o mém vztahu k ženám a samičkám v přírodě obecně, když se chtějí rozmnožit za cenu kruté smrti někoho jiného. Aby současné ženy a jejich nemluvňata měly možnost přestat být při rozmnožování krutými cizopasníky (parazity) obdobně jako samičky parazitické vosičky v přírodě, je podle mne nutné uzákonit prodej potravin z přirozeně zemřelých zvířat, zásadně na stáří při splnění požadavků vyžádaných pro těhotné a kojící ženy státní hygienickou a zdravotní kontrolou v bežných obchodech.

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

 

Má poznámka: shora uvedení adresáti mého emailu z roku 2013

Lucie K. Heidlerová SZ lucie.heidlerova@zeleni.cz tehdejší předsedkyně největší základní organizace České Strany zelených na Brně střed, jejímž jsem byl členem

martin.ander@zeleni.cz Martin Ander, bývalý místopředseda české Strany zelených, v letech 2014-2018 náměstek primátora v Brně za českou Stranu zelených

bartusek@gdi.cz David Bartůšek, člen české Strana zelených a bývalý zastupitel města Brna

jihomoravsky-list@zeleni.cz tento můj email adresovaný všem jihomoravským členům české Strany zelených nebyl schválen administrátorem tohoto diskusního listu a nebyl rozeslán

 

4) Přeposílám další z mých mailů jako doklad o mé politické činnosti ve Straně zelených, což vidím jako prvotní příčinu politicky motivovaného velkého tlaku (skrz hackerské útoky se stovkami virů proti mému hardware a software a skrz osobní útoky proti mně), který byl na mne vyvinut na přelomu roku 2016 a 2017.


-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět:

Má analýza jihomoravských krajských voleb v roce 2016: "Koho budu volit v jihomoravských krajských volbách v roce 2016 aneb trocha interních informací z domácí kuchyně české a světové zelené politiky."

Datum:

Sat, 01 Oct 2016 10:41:17 +0200

Od:

"JUDr. Dalibor Grůza Ph.D." <ak-gruza@seznam.cz>

Komu:

Drápalová Jana; Ander Martin(SZ); … "NÁM Stropnický Matěj (ZHMP)"; … (celkem cca 67 adres členů a institucí v rámci české Strany zelených)

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát
IČO 69739781, DIČ CZ7301294055,
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: v5qxx7p

sídlo Hustopeče u Brna, Sv. Čecha 5,

tel. 534008871, tel./fax 530 335364, mobil. tel. 606 400703

 e-mail:  ak-gruza@seznam.cz, www.czechlawfirm.com

 

pobočka Hustopeče

Dobrovského 56/7

69301 Hustopeče

Vážení,

    Níže zasílám na vědomí mou analýzu jihomoravských krajských voleb v roce 2016: "Koho budu volit v jihomoravských krajských volbách v roce 2016 aneb trocha interních informací z domácí kuchyně české a světové zelené politiky."

    S pozdravem

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.- dlouholetý člen místní organizace Strany zelených Brno-střed, filosof a advokát

 

Koho budu volit v jihomoravských krajských volbách v roce 2016 aneb trocha interních informací z domácí kuchyně české a světové zelené politiky

 

Z níže uvedených vážných důvodů, ačkoliv jsem dlouholetý člen největší české místní organizace Brno-střed české Strany zelených, jsem se rozhodl nevolit v nadcházejících krajských volbách jihomoravskou volební kandidátku volební koalice této Strany zelených a České pirátské strany nazvanou „Zelení a Piráti“. Nýbrž budu volit jihomoravskou volební kandidátku „TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno““.

 

Nepsaným vůdcem politické strany TOP 09 je její čestný předseda Karel Schwarzenberg. Karel Schwarzenberg zastupoval jako ministr zahraničí v roce 2007 v Topolánkově vládě českou Stranu zelených. Karel Schwarzenberg je dle mých informací rovněž příznivec bio zemědělství a bio chovu zvířat, což plyne z jeho částečně německého původu, viz níže, a z mých informací, že Karel Schwarzenberg občas zajde nakoupit dobrou zeleninu a sýry do pražského bio obchodu zdravicek.cz, který prodává lidem produkty z českých BIO farem celoročně do domu v celé ČR v bedýnkách majících přesný obsah a farmářskou cenu (viz http://www.zdravicek.cz/nakupuji-u-nas ). Dále na druhém místě této kandidátky je PaeDr. Hana Potměšilová, kterou osobně znám jako starostku mého rodného města Hustopeče, kde od svého narození rovněž žiji. PaeDr. Hana Potměšilová je hustopečskou starostkou, která vládne na hustopečské radnici v koalici s druhým nejsilnějším hustopečským politickým uskupením, které v hustopečském městském zastupitelstvu zastupují dva mi osobně známí členové Strany zelených, a to současný hustopečský místostarosta Bořivoj Švásta a dále Ingrid Florusová, která rovněž kandiduje na zřejmě nevolitelném místě č. 9 jihomoravské kandidátky Strany zelených a České pirátské strany „Zelení a piráti“. Dále tato TOP 09 kandiduje v jihomoravských krajských volbách v koalici s brněnským politickým hnutím „Žít Brno“, v jehož čela stojí Matěj Hollan, 31 let, v současnosti náměstek primátora města Brna. I když mám jisté pochybnosti o kultuře politického boje tohoto Matěje Hollana, tak fakta jsou, že tento Matěj Hollan byl dlouholetým členem české Strany zelených, stejně tak i jako jeho otec, a tento Matěj Hollan kandiduje na posledním 65. zřejmě nevolitelném místě této jihomoravské krajské volební kandidátky „TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno““.

 

Na začátku roku 2016 ovládl zřejmě českou Stranu zelených Andrej Babiš prostřednictvím svého zástupce Matěje Stropnického, který je v současnosti předsedou české Strany zelených a zároveň synem Babišova nejbližšího spolupracovníka, ministra obrany za Babišovo (bratrem manželky Andreje Babiše je Martin Herodes, viz Skoro se mi tomu nechce věřit, prohlásila Jourová o ztracených dokumentech k Čapímu hnízdu - Novinky.cz. [online] Copyright © 2003 [cit. 20.07.2020]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/skoro-se-mi-tomu-nechce-verit-prohlasila-jourova-o-ztracenych-dokumentech-k-capimu-hnizdu-352273 , má poznámka 20.7.2020) vládní politické hnutí ANO, Martina Stropnického, který se posléze stal velvyslancem České republiky ve státě Izrael. Andrej Babiš je zároveň majitelem obchodní skupiny AGROFERT, která má dominantní postavení v zemědělské prvovýrobě v České republice a která je také zřejmě největším vykonavatelem zvířecího holocaustu v České republice, který probíhá v současných průmyslových zemědělských porážkových zemědělských velkochovech – současných vyhlazovacích koncentračních táborech zvířat, kde jsou hospodářská zvířata zásadně mučena od svého narození (např. je jim omezen od jejich narození volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost, jsou krmena tak, aby po svém narození získala co možná nejrychleji porážkovou hmotnost) a krátce, tj. nejpozději za několik měsíců po svém narození jsou po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném takto člověkem rovněž krutě zabita, tj. poražena na jatkách. Příkladem takovéhoto mučícího chovu zvířata může být např. zemědělský podnik Vodňanská drůbež dodávající do českých obchodů takto umučená a poražená kuřata slepic pod známou obchodní značkou „Vodňanské kuře“, tento podnik Vodňanská drůbež podle mých informací by měl rovněž být v majetku výše uvedené Babišovi obchodní skupiny AGROFERT.

 

Praktickým důsledkem výše uvedeného zřejmého ovládnutí české Strany zelených Andrejem Babišem prostřednictvím jeho zřejmého zástupce Matěje Stropnického, viz výše, který se na začátku roku 2016 stal předsedou české Strany zelených, je, že hlavními tématy české Strany zelených se místo ochrany přírody a zvířat stala problematika ochrany homosexuální menšiny, ukrajinské menšiny, muslimů, anarchistů, utlačovaných žen (tzv. feministická politická problematika), romské menšiny atd. v České republice. Jedinou společnou vlastností těchto menšin, které jsou vůči sobě navzájem ve značném konfliktu, je snad jedině to, že jsou to všechno menšiny, proto, kdyby se současná Strana zelených v budoucnu dostala k moci, tj. např. do české vlády či do českého parlamentu, tak tento konflikt touto českou Stranou zelených zastoupených menšin podle mne vypukne v plné síle a znamenalo by to podle mne velkou diskreditace české Strany zelených u českých voličů na velmi dlouhou dobu, což možná je i cíl Andreje Babiše.

 

Dalším praktickým důsledkem nástupu Matěje Stropnického jako zřejmého zástupce Andreje Babiše do čela české Strany zelených byl hromadný odchod tzv. ekofašistů z české Strany zelených a jejich zřejmé nahrazení anarchisty blízkými Matěji Stropnickému, což jsem mohl pozorovat jako člen místní organizace české Strany zelených na Brně-střed, která je tradičně místní organizací české Strany zelených s největším počtem členů ze všech těchto místních organizací v České republice. Tradice ekofašismu navazuje na zelenou politiku německého nacistického vůdce Adolfa Hitlera, který ačkoliv prováděl velký a odporný holocaust, tj. hromadné vyvražďování lidí, tak byl zároveň nejúspěšnějším zeleným politikem v celé historii Západního světa, který na území své nacistické Třetí říše uzákonil nejdokonalejší ochranu přírody a zvířat, která byla kdy v Evropě za celou její historii uzákoněna. Dále nejvyšší německý nacistický vůdce Adolf Hitler byl zřejmě vegetarián a v současném Německu je cca 10 miliónů vegetariánů včetně veganů z cca 80 miliónů jeho obyvatel a vegetariánství je zde v současnosti velmi populární a s velkou vzrůstající tendencí.

 

Dalším zřejmým praktickým důsledkem této krátkozraké rozvratné světové politiky je dnešní politická situace v Rakousku, kde v posledních prezidentských volbách v roce 2016 zcela propadli tradiční dosud vládnoucí křesťanská a sociálně demokratická strana a v druhém kole prezidentských voleb proti sobě stanuli představitel rakouské strany zelených a představitel rakouských neonacistů. Toto druhé kolo rakouských prezidentských voleb proběhlo v květnu roku 2016 a těsně v něm měl vyhrát představitel rakouské strany zelených, avšak rakouský ústavní soud poté rozhodl o neplatnosti tohoto druhého kola rakouských prezidentských voleb, protože toto kolo těchto voleb bylo zřejmě zfalšováno a toto druhé kolo rakouských prezidentských voleb se má opakovat nyní na přelomu září a října roku 2016.

 

Kdo zná historii druhé světové války a nacistického holocaustu lidí, tak je mu známo, že rovněž nejvyšší německý nacistický vůdce Adolf Hitler pocházel svým původem z Rakouska a poté, co tento Adolf Hitler ovládl křesťanské katolické německé Bavorsko, tak ovládl i zbytek Německa, kde naopak zásadně převládá protestantské křesťanství, a poté německá nacistická armáda obsadila a okupovala prakticky celou zbývající Evropu s výjimkou dnešního Ruska a dnešní Velké Británie.  Dále nejvyšší německý nacistický vůdce Adolf Hitler byl jediným Západním politikem, který se jednoznačně postavil na stranu Arabů a muslimů v jejich válce proti židům, a to zejména na území tehdejšího britského mandátního území (v podstatě britské kolonie) nazývaném tehdy Palestina, v současnosti se jedná o území patřící židovskému Státu Izrael. a zároveň velké množství muslimů rovněž bojovalo za Hitlerovo Německo jako vojáci v jeho nacistické armádě (např. bosenští muslimové atd.). Dále plánem tohoto německého nacistického vůdce Adolfa Hitlera a jeho nacistického Německa bylo zřejmě vyvraždit všechny židy (tj. tzv. židovský holocaust), což se vztahovalo zcela jistě nejméně na všechny charitní židy, tj. v podstatě na tajné učedníky Ježíše z Nazaretu v rámci židovství, kteří na rozdíl od většiny ostatních lidí včetně převládajících tzv. formálních křesťanů ve skutečnosti věří a jednají v souladu s z Biblických Novozákonních evangelií zřejmě plynoucím učením tohoto Ježíše z Nazaretu, že jediný Biblický Bůh, resp. z dlouhodobého hlediska nejsilnější zákon přírody v případě ateistů je láska ve smyslu charita, nikoliv, že tento jediný Biblický Bůh, resp. z dlouhodobého hlediska nejsilnější zákon přírody v případě ateistů, např. tzv. darwinistů je masový vrah lidí a zvířat, jak by mohlo plynout z textu samotného Biblického Starého zákona (v hebrejštině známého pod zkratkou „Tanach“).

 

Tomuto odpovídala i v době tohoto Adolfa Hitlera jeho nacistickým Německem velmi propagovaná teorie árijského (tj. nežidovského) původu tohoto Ježíše z Nazaretu, jehož údajně árijské učení o árijských nadlidech a židovských podlidech mělo být údajně zcela zfalšováno ve smyslu tohoto jediného Biblického Boha jako lásky ve smyslu charity dalším židem křesťanským apoštolem Pavlem, jehož hebrejské jméno zřejmě bylo Saul (v Bibli uváděno jako Šavel) a který měl největší osobní zásluhu na tom, že se křesťanství rozšířilo do celého tehdejšího známého světa i mezi nežidy. (Rovněž tento křesťanský apoštol Pavel byl na nátlak židů v tehdejším Izraeli tehdy okupovaném Římany těmito Římany popraven poté, co tento Pavel přijal křesťanství a rozšířil ho po celé tehdejší Římské říši i mezi nežidy, a to přestože podle Bible, Nového zákona jeho rodina zřejmě patřila mezi významnou židovskou a zároveň i římskou šlechtu. Sám tento křesťanský apoštol Pavel, ačkoliv byl zřejmě vysoce vzdělaný žid narozený v tehdejším Izraeli ve významné židovské šlechtické rodině, byl zároveň i občanem města Řím a o odsouzení tohoto křesťanského apoštola Pavla k smrti tak mohl rozhodnout pouze císař tehdejší celé římské říše, tedy nejvyšší vůdce této tehdejší římské říše, tj. tehdejší největší světové říše, což se dle Bible po zatčení tohoto křesťanského apoštola Pavla v tehdejším Izraeli nakonec i skutečně stalo a tento křesťanský apoštol Pavel byl poté po jeho dopravení z tehdejšího Izraele do hlavního města této Římské říše popraven nikoliv umučením ukřižováním, jako se to podle Bible, Nového zákona stalo jeho učiteli Ježíši z Nazaretu, nýbrž jako římský občan byl tento křesťanský apoštol Pavel zde popraven stětím mečem. Zdroj Bible, Nový zákon. Přesto všechno v dochovaných textech Bible, Nového zákona tohoto křesťanského apoštola Pavla není ani žádný náznak antisemitismu, nýbrž tento křesťanský apoštol Pavel v těchto všech svých Biblických Novozákonních textech vybízí k lásce ve smyslu charita a trpělivosti vůči židům a je si podle těchto svých textů zcela jistý konečnou spásou, tj. záchranou všech židů, tedy prakticky těchto svých židovských příbuzných ze strany tohoto jediného křesťanského Biblického Boha ve smyslu charita. Zejména výše uvedená horší část židů však zřejmě o něm velmi brzy začala šířit informace, že byl homosexuál či homosexuální pedofil stejně jako jeho učitel Ježíš z Nazaretu, protože oba zemřeli svobodní v jejich věku přes 30 let jejich stáří a protože židovský Talmud a židovská tradice přikazuje každému židovi, aby se co nejdříve, nejpozději pak do jeho věku dvaceti čtyř let oženil, jinak by ho jediný Biblický Bůh měl proklít, viz židovský Talmud: Avot V, 24 a rovněž tak židovský Talmud: Kid. 30a a tamtéž 29b).

 

Z výše uvedeného pohledu je třeba podle mne rovněž v současnosti vidět vítězný politický nástup neonacistických tendencí v celém Západním světě, tj. zejména poltických stran „Alternativa pro Německo“ (německy „Alternative für Deutschland“, zkratka „AfD“) v Německu, Putina v Rusku, Trumpa v USA (Spojených státech amerických) či Marine Le Penové ve Francii. A rovněž tak z tohoto pohledu je třeba vidět velkou současnou muslimskou migraci do Západního světa, zejména do výše uvedeného současného německého Bavorska a posléze i do zbytku současného Německa, a rovněž takto je se třeba dívat na velkou snahu současného Německa o přemísťování tohoto velkého množství muslimských uprchlíků ze současného Německa do všech ostatních evropských států.

 

Co je podstatou krutých pravidel islámu v jediném dobovém všemi muslimy ctěném životopisu „MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA“, IBN ISHÁK, originál v arabštině: „Sírat rasúl Alláh“ z anglického vydání Michael Edwardes, „The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah“, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor Svoboda, vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první (viz kapitola „Poslední nemoc“, s. 222, v angličtině kapitola „Last illness“ viz https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt ) vyjádřil první nástupce po zakladateli islámu Prorokovi Muhammadovi emír Abú Bakr (asi 573 Mekka – 23. srpen 634 našeho letopočtu Medína) slovy: „Byl jsem vybrán, abych vám vládl, ačkoliv nejsem nejlepší z vás. Pokud budu jednat dobře, musíte mi pomáhat, a pokud budu jednat nespravedlivě, musíte mě opravit. Pravda je poctivost a nepravda je zradou! Národy, které nebojovaly za Alláha, byly potrestány pokořením, a když se zkaženost rozšířila doširoka, Alláh seslal pohromu. Poslouchejte mě, dokud budu poslouchat Alláha a Jeho proroka! Kdybych se ale vzbouřil proti Alláhovi a Jeho prorokovi, nejste mi povinni žádnou poslušností! Povstaňte k modlitbě a ať s vámi má Alláh slitování.“

 

V Jihomoravském kraji jde do krajských voleb česká Strana zelených v koalici s Českou pirátskou stranou, jejímž hlavním cílem je zrušení autorského práva k počítačovým programům, tj. softwaru a umožnění jeho volného šíření zásadně bez jakýchkoliv odměn tvůrcům těchto počítačových programů, což je zaměřeno především na současnou českou mládež, která ve valné většině tráví velké množství času hraním počítačových her, tj. těchto herních počítačových programů. Proto v čele kandidátky této jihomoravské volební koalice „Zelených a Pirátů“ jsou především programátoři, kteří nemají zelenou politiku vůbec ani jako jeden z důležitých částí svých volebních programů. Jediným možným tradičním zástupcem zelené politiky na 4. místě kandidátky této jihomoravské volební koalice „Zelených a Pirátů“ se zdá být Ing. Jana Drápalová, která je rovněž autorkou následujícího vyjádření k mnou od počátku mého členství ve Straně zelených prosazovanému návrhu zákona o porážkové dani, které uvádím v plném znění:

 

-------- Původní zpráva --------

Předmět:         Re: [Jm-diskuzni-list] Masná daň?-politická iniciativa čl. 6 odst. 1 písm. c ) stanov Strany zelených

Datum:            Mon, 18 Jan 2010 11:48:59 +0100 (CET)

 

„Dobrý den, ráda bych se vyjádřila k diskusi o masné dani. Jak je vidět, je to velmi zajímavé téma a určitě přispěje k tomu, že navzájem lépe poznáme zájmy a priority jednotlivých členů SZ. Protože jsem původní profesí zootechnička, která několik let ještě za totality a krátce po revoluci pracovala v JZD v živočišné výrobě, myslím, že k diskusi mám také co připojit. Intenzivní živočišná výroba má negativní dopady do životního prostředí (povrchové a spodní vody, klima) a určitě není primárně určena k tomu, aby se zvířata cítila v pohodě. Je to odvětví hospodářství a musí mít nějakou ekonomiku. Ale i v zemědělství existují velmi výrazné rozdíly (od ekofarem po prasečáky nebo drůbežárny s desítkami tisíc zvířat. Aby strana zelených mohla téma zemědělství nějak rozumně uchopit, je třeba si uvědomit, že dnes se normální člověk z médií vlastně nic objektivního o zemědělství nedozví. Mediální obraz zemědělství je dnes značně zkreslený a debata se vede především o dotacích (to se ozývají jakože zástupci zemědělců agrární komora a podobně, občany to v podstatě nezajímá a zemědělci se snaží se zviditelnit různými nátlakovými akcemi) pak o ceně resp. zdražování potravin a dovozech levných potravin ze zahraničí (a někdy dokonce zdravotně závadných) To naopak zajímá všechny. Souhlasím s … (viz autor částečně níže mnou citovaného příspěvku), že otevřít téma masná daň bez vědomí si všech souvislostí a promyšlení, jak toto téma komunikovat, by mohlo dopadnout podobně, jako když se nám mediálně nepodařilo zvládnout téma zákazu topení uhlím. Přesto, že se na mnoha vesnicích lidé dusí kouřem z nekvalitního uhlí, média to uchopila tak, že chceme, aby chudáci lidé umrzli, protože si nebudou moci dovolit koupit drahé palivo.

 

Obávám se, že i otázka ceny potravin je podobně citlivá. Jinak diskusi, pokud zatím zůstane na vnitrostranické platformě, považuji za velmi podnětnou a budu ráda, když bude pokračovat.

 

Na závěr jedna zpráva. Když všechno dobře dopadne, bude do měsíce v Novém Lískovci první automat na čerstvě nadojené mléko v Brně.

 

Mějte se, Jana Drápalová, od soboty krajská předsedkyně.

 

Vážení,

> Možná to bude jednou zají­mavé téma a cení­m si i tohoto nápadu, ale

> pokud se tohle dostane ven, tak to každému z nás (kteří se dnes a

> denně pokouší vysvětlit lidem okolí, že volit Zelené je rozumná

> volba), opravdu "úžasně usnadní" práci!

> Přemýšlejme také konečně jako lidé, kteří­ nás mají­ volit.

> Nestačí, že musíme neustále vyvracet bláboly a fámy, místo abychom

> se my mohli trefovat do ostatních? A teď jim přidáme další­.

> Dokážete si představit ty titulky v médií­ch?

> Zelení­ chtějí zavést daň na maso!!! - tohle se objeví v Blesku a v

> podobných plátcí­ch pro předžvýkaných informací chtivé a máme

> opravdu VELKÝ problém. Skutečně musí­m připomenout, že většina

> obyvatel čeká v současnosti diametrálně odlišné záležitosti a

> dokonce jsou i pojmenované. Budeme-li na ně reagovat, máme šanci, v

> opačném pří­padě se zařadí­me kamsi do kolonky "mimozemšťané".

…“

 

K mému rozhodnutí v současných jihomoravských krajských volbách nevolit českou Stranu zelených přispělo rovněž to, že tradiční představitelé Strany zelených v Jihomoravském kraji, které znám, že bojují proti současnému výše uvedenému holocaustu zvířat jako např. David Bartůšek, Martin Ander atd., na této jihomoravské volební kandidátce „Zelení a Piráti“ buď vůbec nejsou, nebo jsou na nevolitelných místech jako na 42. místě této kandidátky RNDr. Mojmír Vlašín.

 

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmesure.sweb.cz )

 

5) Ze současnosti odpověď vrcholných představitelů SZ na můj mail z 02/05/2017 Analýza- v podzimních parlamentních volbách budu zřejmě volit českou Stranu zelených

 

-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět:

RE: [Jihomoravsky.oznameni] Kdo lídrem JMK zelené kandidátky?

Datum:

Wed, 3 May 2017 07:53:59 +0000

Od:

Drápalová Jana <drapalova@nliskovec.brno.cz>

Komu:

DrDaliborGrůza-advokát< ak-gruza@czechlawfirm.com>, 

jihomoravsky.oznameni@list.zeleni.cz< jihomoravsky.oznameni@list.zeleni.cz>

Pane kolego, děkuji za hodnocení, zootechnička jsem opravdu velmi, velmi bývalá, Již od roku 90 pracuji v oblasti ochrany přírody a komunální politiky. Za svůj největší počin za dva roky práce v socialistickém JZD, jak správně odhadujete, považuji přestavbu teletníku ve Veverských Knínicích z klecové technologie, kde byla telátka uvázána za krk na roštech, na volné stlané ustájení. Pro mne to bylo toto období mé práce v JZD velmi dobrá životní zkušenost, kterou by možná ochránci zvířat, ale i běžní lidé konzumující maso, také měli zažít. Právě to, co se tam dělo, mne přivedlo k ochráncům přírody, podpoře ekologického zemědělství a mimo jiné také ke střídmosti v konzumaci masa z velkochovů. V podstatě pokud jíme maso, tak  hlavně z jehňat, které pan Švéda vozí do Brna z Bílých Karpat.

Jinak se mějte a fandím vaší práci. Jana Drápalová

 
-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět:

RE: Analýza- v podzimních parlamentních volbách budu
 zřejmě volit českou Stranu zelených

Datum:

Thu, 4 May 2017 09:55:32 +0200

Od:

Stropnický Matěj (ZHMP) <Matej.Stropnicky@praha.eu>

Komu:

'drDalibor Grůza' <ak-gruza106@seznam.cz>

 

Dobrý den, myslím, že je to trochu jinak, než píšete: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sef-zelenych-stropnicky-mame-na-osm-procent-o-genderu-a-migr/r~d2a6b764202a11e783780025900fea04/?_ga=1.196353772.1337270666.1487033402&redirected=1493884511 : Šéf zelených: Máme na osm procent. O squattingu, genderu a migraci jsme si zakázali mluvit, Kateřina Frouzová, 16.4.2017, Centrum.cz | Atlas.cz 1999 – 2020 © Economia, a.s. MS
 

PhDr. Matěj Stropnický
Zastupitel hlavního města Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
tel.: +420 236 00 29 90
mobil: +420 605 344 748
e-mail: matej.stropnicky@praha.eu
www.praha.eu

 

6) Tisková zpráva 4 - Persekuce advokáta a starosty SPOLKU ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY zřejmě ortodoxní (nikoliv neortodoxní) židovskou částí České advokátní komory (se kterou jsem zatím neuspěl se dohodnout, má poznámka 20.7.2020)

 

Hustopeče, 17.11.2017 (Boj za svobodu a demokracii – i pro /hospodářská/ zvířata aj. živé tvory) - Dne 21.11.2017 v 10.15 hod. proběhne u Okresního soudu v Břeclavi, J. Palacha 114/18, Břeclav (u hotelu Terezka) soudní jednání, kde se bude řešit neodůvodněné bránění JUDr. Daliboru Grůzovi Ph.D. v jeho advokacii Českou advokátní komorou údajně z důvodu jeho zákazu výkonu advokacie ve skutečnosti zřejmě pro jeho politický boj z důvodu charity (caritas) za zavedení porážkové daně a i prodej zdravotně ošetřeného masa z přirozeně uhynutých (zásadně na stáří) zvířat v běžných obchodech (aby hospodářská zvířata byla chována až do jejich přirozené smrti). A to i pro těhotné a kojící ženy, které nutně potřebují masitou stravu. Filosofie a politická činnost JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D. o jedení z masa výlučně nejmilosrdnějšího možného masa z přirozeně uhynulých zvířat jsou absolutně neslučitelné pouze s ortodoxními judaismem a islámem2), vše je podrobně uvedeno v soudním spise a na jeho webu: www.spvzt.cz . Prodej potravin ze zdravotně ošetřených zdechlin zvířat v běžných obchodech by znemožnil navštěvování těchto obchodů ortodoxními židy (často i předními českými advokáty) i ortodoxními muslimy, protože z hlediska jejich náboženství by tyto obchody i tito jejich návštěvníci se stali nečistými, podle JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D. jde v tomto případě o nelogický nemilosrdný náboženský fanatismus. A dále také z důvodu charity (caritas) pro navádění JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D. košer restaurací a rodinných příslušníků ortodoxních židů k utajenému přidávání kousku zdravotně neškodné (např. po pitvě veterináře a převařené v několika vodách) zdechliny nečistých zvířat např. prasete do jídla ortodoxních židů, což by znamenalo, že tento ortodoxní žid přestane být “člověk vyvolený Bohem” (viz Bible, Deuteronomium 14,21). Protože ortodoxní židé i ortodoxní muslimové zcela fanaticky jedí z masa pouze maso z existujících nejkrutějších možných porážek zvířat, kde jsou zvířata podřezávána za plného vědomí bez omráčení.

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. byl od roku 2009 členem Strany zelených, kam vstoupil s cílem prosadit uzákonění porážkové daně. JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. vystoupil 13.11.2017 ze Strany zelených pro zřejmou neprosaditelnost porážkové daně ve Straně zelených, nevylučuje návrat do jejích řad a nadále zůstal jejím voličem jako zatímního nejmenšího možného zla v české politice.

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se od roku 2012 pokouší založit Stranu za práva všech živých tvorů založenou na jeho knize Filosofie rovnováhy, kterou ve svých knihovních fondech vlastní největší české státní knihovny.1)

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. je od roku 2002 advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory (na začátku roku 2018 po Kristu se kvůli své politické persekuci JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. dohodl s Českou advokátní komorou na zastavení své činnosti advokáta, má poznámka 20.7.2020) a po tu dobu na něj nebyla podána žádná stížnost ze strany jeho klientů. JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. byl od roku 2002 až do roku 2016 insolvenčním správcem, k ukončení jeho činnosti v žádné z jeho cca 50 insolvenčních věcí nedošlo nikdy pro porušení jeho povinností nýbrž z důvodu jeho resignace na funkci insolvenčního správce z důvodu zřejmě politicky motivovaných útoků proti jeho osobě.

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. studoval moderní hebrejštinu na Státní jazykové škole v Praze a Židovské obci v Brně a dvakrát navštívil Stát Izrael, ačkoliv sám není židem, tak v průběhu této doby získal řadu zkušeností se židovskou komunitou.

 

Velké množství i ortodoxních židů jsou právníky či lékaři.

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. je spoluzakladatelem SPOLKU ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY, jenž se snaží oceňovat nejmilosrdnější produkty ekonomiky.

 

Další informace:

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., starosta SPOLKU ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY

Mobil: (00420) 721 208 595

e-mail: zakladatel@spvzt.cz

http://www.spvzt.cz/

Poznámky pro editory:

1) Web Strany za práva všech živých tvorů a spisy Filosofie rovnováhy a SPOLKU ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY v češtině i angličtině jsou na internetové adrese http://www.spvzt.cz/ .

2) Ortodoxními židy a ortodoxními muslimy se zde rozumí ti, kteří by nikdy dobrovolně nejedli zdechlinu vzhledem k údajnému (necharitnímu) zákazu jediného existujícího Boha (Bible: Leviticus 5,2-19, Leviticus 11, Leviticus 17,10-16, Leviticus 22,1-16, Deuteronomium 14,1-21, Soudců 14,5-20, Korán: /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verš 4/3, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146).

 

 


Nahoru