Index    kontakt    online účetnictví, právo    o mně    levný ceník (speciální nabídka pro malé firmy - společnosti a fyzické osoby /OSVČ/)O mně (Hustopeče, Brno, Břeclav, Velké Pavlovice, Mikulov, Pohořelice, Židlochovice)


Účetní firma (speciální nabídka levných účetních služeb pro malé firmy - společnosti a fyzické osoby /OSVČ/)

Nezanedbatelnou částí mé agendy byla spolupráce v oboru konkursního a insolvenčního práva. V roce 2009 jsem v rámci zkoušky insolvenčního správce pořádané Ministerstvem spravedlnosti České republiky úspěšně absolvoval rovněž zkoušku z účetnictví a poté od roku 2009 do roku 2016, kdy jsem trvale vedl insolvence až 104 dlužníků, jsem řadě z těchto dlužníků v rámci právních předpisů České republiky vedl rovněž i účetnictví, a to jak fyzickým tak i právnickým osobám. 

V současnosti se věnuji v rámci mých komplexních podnikových služeb rovněž vedení účetnictví různých fyzických a právnických osob, mám speciální nabídku levných účetních služeb pro malé firmy - společnosti a fyzické osoby /OSVČ/, viz výše levný ceník.
  

Podnikový právník

Právní profesi jsem se věnoval od poloviny devadesátých let, kdy jsem spolupracoval s pražskou advokátní kanceláří JUDr. Jiřího Lajčíka. V této době jsem se intenzivně věnoval zejména trestnímu právu při obhajobě klientů obviněných popř. obžalovaných povětšinou z těžších úmyslných trestných činů s trestní sazbou v rozmezí 5-12 let. Na tuto oblast práva jsem navázal  při své samostatné činnosti, kdy jsem se usiloval dosáhnout narovnání s poškozeným resp. poškozenými.

Mé praktické zkušenosti z víceletého působení v právní profesi ČR, externí spolupráce se Spolkem českých právníků VŠEHRD při Právnické fakultě v Praze, zejména mám na mysli publikační činnost ve spolkovém časopise a solidní znalost anglického jazyka a zahraničního práva, prohloubené při zahraničním studijním pobytu na Právnické fakultě Univerzity v Tel Avivu tvořily výchozí soubor teoretických informací pro absolvování vědeckého doktorandského studia na Právnické fakultě University Karlovy a zisk vědeckého titulu Ph.D. 

Od poloviny roku 1999 spolupracuji s kolegy advokáty v Praze a Bratislavě. Působím v místě svého trvalého bydliště v Hustopečích. V rámci výše uvedené spolupráce jsem se věnoval občanskoprávní a obchodně-právní agendě, zejména řízením ve věcech obchodního rejstříku ohledně zápisů právnických a fyzických osob a změn těchto zápisů. Dále právním vztahům k nemovitostem jako převody pozemků a staveb, zřizování zástavních práv a věcných břemen k těmto nemovitostem a závazkovým právním vztahům jako vymáhání pohledávek a odpovědnost za škodu ze smluv i jiného protiprávního jednání. 
   

Vybrané informace ke specializaci

Fenomén třetího tisíciletí - informační exploze, široká dostupnost datových bází na Internetu včetně úsporné e-mailové komunikace si vyžádala úplnou modernizaci kancelářské, spojovací i elektronické techniky umožňující síťové propojení a jejich kompatibilitu s našimi substitučními kolegy a též klienty (i dalšími subjekty). V tom vidíme i náš příspěvek pro aktuální, rychlé a dobře dostupné účetní služby pro naši klientelu. 

Základní rozsah a formy mých účetních služeb a práce podnikového právníka jsou stanoveny zákony platnými v ČR, jejichž bezpodmínečná akceptace je naprostou samozřejmostí.

Prioritně se zabývám komerčními účetními službami (včetně poradenství) a prací podnikového právníka mých klientů podle pracovního práva. Práci podnikového právníka poskytuji podle dohody o provedení práce, která je zásadně bez státního zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem. 

Při této činnosti spolupracuji s vybranými daňovými poradci, soukromou exekutorskou kanceláří, advokáty a notáři.

Pro své klienty vyřizuji (přímo nebo zprostředkovaně pomocí spolupracujících firem) aktuální kontaktní agendu s místní i státní správou, se soudy všech stupňů, zastupitelskými úřady, obchodními komorami a kontakty s příslušnými státními znalci.

Zpět Pokračovat