10-08-2020

INDEX

      

10.08.2020 A co budoucnost. Zde uvedené rozhodnutí Ústavního soudu České republiky má povahu jakéhosi precedensu vyjadřujícího závazný negativní názor tohoto ústavního soudu na otázku prodeje zdechlin zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech jako současného nejmilosrdnějšího možného masa. Jsem příliš slabý pro to, abych sám prosadil tento prodej v politice v dohledné době, jestliže nemám důkaz nějakého velkého úspěchem v této otázce. Za současného světového lidského konzumního blahobytu jsou pravděpodobně uzákonění porážkové daně a tohoto prodeje v Evropské unii pouhou utopií, proto v současnosti zřejmě může jednotlivý člověk nejvíce pomoci nejvíce masově mučeným a vražděným vězněným hospodářským zvířatům zásadně pouze na vlastní zahradě (Epikurově rajské zahradě) a jinak velmi málo. Přesto však věřím, že uzákonění porážkové daně a tohoto prodeje se uskuteční v budoucnosti, protože i v současné době, která je nepříznivá pro to, věřím v suverénní vládu charity (tj. co možná nejméně smrti a bolesti, viz má Filosofie rovnováhy) ve světě na nejméně 51 procent.

August 10, 2020 And what about future. Here, the decision of the Constitutional Court of the Czech Republic has the character of a precedent expressing the binding negative opinion of this constitutional court on the question of the sale of carrions of animals naturally dead on principle in old age in mainstream shops as the present most merciful possible meat. I am too weak to enforce this sale in politics myself in the near future, if I have not a proof of great success on this question. During contemporary worldwide human consumer welfare the enactment of slaughter tax and of this sale in the European Union is probably mere utopia, therefore on the present apparently individual human being can mostly help the most massively tortured and murdered imprisoned farm animals on principle only on own garden (Epicurus' paradise garden) and otherwise too little. Nevertheless, I believe that the enactment of the slaughter tax and of this sale will take place in the future, because even in the present time, which is unfavorable for it, I believe in a sovereign rule of charity (i.e. the least possible death and pain, see my Philosophy of Balance) in the world at least 51 percent.