JUDr. Dalibor Gruza Ph.D. - ucetni a podnikovy pravnik - accountant and firm lawyer
    

1) český jazyk/ working English language/ deutsche Arbeitssprache/ langue française de travail/ рабочий русский языкme2

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-účetní a podnikový právník/ accountant and firm lawyer:
za příznivé náklady i pro malý počet účetních dokladů i ONLINE vysoce kvalitní a profesionální jak účetní služby (včetně poradenství) tak 250 Kč/ hod. práce podnikového právníka/ for favorable costs
 
also for small number of accounting documents also ONLINE high-quality and professional both accounting services (including consultations) and 250 CZK/ hour work of firm lawyer
Vstupte(Enter)↓:

vlajkaczČESKY  engosnENGLISH and multilingual mechanical translation into other languages


Účetní a podnikový právník ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, informuje spotřebitele, že příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) mezi ním a účetním je pro oblast poskytování účetních služeb Česká obchodní inspekce

Prohlášení GDPR

       

dummasaryk vahy fotocecha

   

(V mém nemovitém vlastnictví i dům nedaleko centr. náměstí, v tomto domě bydlel jako student v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk VIZ / In my real property also the house, which is not far from the central square, in this house the first Czechoslovak President T.G. Masaryk lived as student in the years 1861-1863 SEE )   

2) Za příznivé náklady jednoduchý unikátní "Program oddlužení pro insolvenční správce", cena licence 2.500,- Kč bez DPH za 10 počítačů nabyvatele a 5.000,- Kč bez DPH za neomezené množství počítačů nabyvatele, pro automatické vedení insolvenčního řízení oddlužením formou splátkového kalendáře se softwarovým příslušenstvím JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D. dlouholetého insolvenčního správce a počítačových odborníků bez nutnosti aktualizací