1) český jazyk/ working English language/ deutsche Arbeitssprache/ langue française de travail/ рабочий русский язык
(účetní a firemní právník/ accountant and firm lawyer/ Buchhalter und Firmenjurist/ tenuer de livres et juriste de firme/ бухгалтер и фирменный юрист)

engosnENGLISH and multilingual mechanical translation into other languages f

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. - účetní a podnikový právník (Hustopeče, Brno, Břeclav, Velké Pavlovice, Mikulov, Pohořelice, Židlochovice): za levné náklady (speciální nabídka pro malé firmy - společnosti a fyzické osoby /OSVČ/) i ONLINE vysoce kvalitní a profesionální jak účetní služby (včetně poradenství) tak 250 Kč/ hod. práce podnikového právníka
 
Vstupte: vlajkaczČESKY  


Účetní a podnikový právník ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, informuje spotřebitele, že příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) mezi ním a účetním je pro oblast poskytování účetních služeb Česká obchodní inspekce

Prohlášení GDPR

       

dummasaryk vahy fotocecha

   

(V mém nemovitém vlastnictví i dům nedaleko centr. náměstí, v tomto domě bydlel jako student v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk VIZ / In my real property also the house, which is not far from the central square, in this house the first Czechoslovak President T.G. Masaryk lived as student in the years 1861-1863 SEE )   

2) Za levné náklady jednoduchý unikátní "Program oddlužení pro insolvenční správce", cena licence 2.500,- Kč za 10 počítačů nabyvatele a 5.000,- Kč za neomezené množství počítačů nabyvatele, pro automatické vedení insolvenčního řízení oddlužením formou splátkového kalendáře se softwarovým příslušenstvím JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D. dlouholetého insolvenčního správce a počítačových odborníků bez nutnosti aktualizací