INDEX

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

(http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/ )

czStručná FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

„Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

27.07.2020 Podle kritika mé Filosofie rovnováhy jsem rafinovaný člověk, protože, ačkoliv píši o svrchované vládě charity ve světě, tak v to sám nevěřím. K mé námitce, že v současnosti věřím v tuto charitu na cca 51%, tak mi tento kritik řekl, že v to věřím na cca 20% a nikdo jiný v to nevěří. Podle jiného kritika je křesťanství údajně milosrdná lež.

23.07.2020 Příkaz ploďte se a množte se z Bible platí pouze jako v Biblickém ráji, kde Bůh zakázal zabíjet jakékoliv zvíře (Genesis 1: 28-30), jestliže státem garantované milosrdné maso ze zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách) se bude prodávat v běžných obchodech. Maso je nutné jako potravina pro oba matku a dítě. Jinak záleží na konkrétní situaci, resp. odolnosti člověka (zdravotní, sociální, finanční atd.) proti pomstě za způsobenou smrt a bolest zejména lidí a zvířat, jestli bude mít děti, které budou jíst poražená zvířata, či naopak bude žít milosrdný život v relativní chudobě a skromnosti bez ženy a dětí z důvodu Biblického ráje ve světě, tj. Božího království (Matouš 19:12). Příkaz ploďte se a množte se Biblickému Noemovi po světové potopě, kdy mu a jeho potomstvu Bůh povolil jíst také zvířata, byl pouze dobově podmíněný, protože zde v Bibli Bůh smluvil s Noemem, že již nezničí svět potopou, ale není zde zmíněno, že Bůh nezničí svět ohněm, např. atomovou válkou (Genesis 9: 1-17).

22.07.2020 Podle judaismu, darwinismus (Friedricha Nietzscheho) a všeobecného názoru vůdce musí být silný bojovník, aby přežil frustraci smrti a bolesti. Silní bojovníci mají údajně největší viditelné úspěchy proti smrti a bolesti, získávají jednu vedoucí funkci za druhou a dělají pro tajné služby. Podle nich slabí bojovníci mohou být pouze otroci či tuláci, pokud již nejsou děti (viz “Čekání na Godota”, resp. křesťanského Boha). Podle mé Filosofie rovnováhy nejúspěšnější vůdce proti smrti a bolesti může být i slabý bojovník, jestliže racionalizuje správným způsobem frustraci smrti a bolesti, ale stále mi chybí důkaz tohoto v podobě viditelného velkého úspěchu, na kterém případný důkaz mé Filosofie rovnováhy by byl založen. Rozhodnutí vždy působit co možná nejméně smrti a bolesti je v současnosti z velké části morálním volním rozhodnutím každého jednotlivého člověka (z mého života nejméně 51 procent jistým, kdy neřešitelné není třeba řešit).

Hustopeče, Česká republika, vlastním nákladem, Copyleft 2020

 

Nahoru