Základní ceník práce podnikového právníka dle dohody o provedení práce dle českého zákoníku práce

250,- Kč za každou započatou hodinu právní práce

(do příjmu 10000,- Kč měsíčně od jednoho zaměstnavatele se z dohod o provedení práce neplatí českému státu sociální ani zdravotní pojištění ani v tomto případě není nutno zaměstanance k těmto pojištěním u českého státu přihlašovat, na dohodu o provedení práce lze odpracovat až 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele)

např. práce podnikového právníka dle dohody o provedení práce dle českého zákoníku práce v rozsahu 10 pracovních hodin je za plat 2500,- Kč

Základní ceník komerčních měsíčních účetních paušálů na fakturu 

CENÍK DAŇOVÁ EVIDENCE (dříve jednoduchého účetnictví)
- paušál za daňovou evidenci neplátce DPH (<40 pol.) - 900,- Kč / měsíc
- paušál za daňovou evidenci plátce DPH (<40 pol.) - 1000,- Kč / měsíc

CENÍK VEDENÍ ÚČETNICTVÍ (dříve podvojného účetnictví)
- paušál (<40 pol.) za vedení účetnictví neplátce DPH - 1800,- Kč / měsíc
- paušál (<40 pol.) za vedení účetnictví kvartálního plátce DPH - 1900,- Kč / měsíc
- paušál (<40 pol.) za vedení účetnictví měsíčního plátce DPH - 2000,- Kč / měsíc

- mzdová agenda - 210,- Kč / zaměstnanec / měsíc
- přebírání pošty, která je určena jednatelům společnosti - 200,- Kč / měsíc
- přebírání účetních dokladů přímo od dodavatelů - dle dohody 

Nad předplacený počet účetních položek se cena zaúčtování každé další účetní položky (řádek v účetním deníku) pohybuje 15,- Kč (daňová evidence) a 20,- Kč (účetnictví) a 7,- Kč (výpis bankovního účtu) / účetní položka

Pro malý roční počet účetních dokladů je možno smluvit individuální paušál za vedení účetnictví. Např. do 40 ks účetních dokladů za rok včetně přiznání daňě z příjmů v případě vedení účetnictví 4000,- Kč / rok a v případě daňové evidence 2000,- Kč / rok.

Vedení účetnictví a daně
Daně zpracované v rámci vedení účetnictví jsou již zahrnuty v ceně ceníku účetnictví a z toho důvodu získáte vedení účetnictví za přijatelnou cenu, ale také přiznání k dani z příjmů právnických osob (včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy), přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH), daň silniční.

SAMOSTATNÉ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

- k DPH - obvykle již zahrnuto v paušálu - samostatně 300,- Kč
- k dani z příjmu právnických osob - 2000,- Kč
- k dani z příjmu fyzických osob včetně příloh – 1500,- Kč
- k dani z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - 900,- Kč
- k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funk. požitků - 900,- Kč
- k silniční dani samostatně - 200,- Kč / vozidlo

Základní ceník samostatných komerčních služeb zastupování před úřady, zpracování účetnictví a účetního poradenství na fakturu

200,- Kč za každou započatou hodinu účetního poradenství (paušální klienti viz výše mají základní účetní poradenství zdarma) a zastupování před úřady

250,- Kč za každou započatou hodinu jednorázového zpracování účetnictví

Cestovné 

12,- Kč / km
 
* nejsem plátce DPH
 

Index