Index    kontakt    o mé činnosti    zdarma online poradna    výhodný ceník (speciální nabídka pro malé firmy a fyzické osoby)Ceník (Hustopeče, Brno, Břeclav, Velké Pavlovice, Mikulov, Pohořelice, Židlochovice)

* nejsem plátce DPH

1) Účetní služby

Speciální nabídka levných účetních služeb pro malé firmy - společnosti a fyzické osoby (OSVČ): Pro malý roční počet účetních dokladů je možno smluvit individuální paušál za vedení účetnictví. Např. za 40 ks účetních dokladů za rok včetně přiznání daňě z příjmů (je-li třeba i účetní závěrky) v případě vedení účetnictví 4000,- Kč / rok a v případě daňové evidence 2000,- Kč / rok.

Mám individuální smluvní ceny pro větší počet účetních dokladů.

Základní ceník komerčních měsíčních účetních paušálů na fakturu 

CENÍK DAŇOVÁ EVIDENCE (dříve jednoduchého účetnictví)
- paušál za daňovou evidenci neplátce DPH (<100 pol.) - 2000,- Kč / čtvrtletně
- paušál za daňovou evidenci plátce DPH (<40 pol.) - 1500,- Kč / měsíc

CENÍK VEDENÍ ÚČETNICTVÍ (dříve podvojného účetnictví)
- paušál (<40 pol.) za vedení účetnictví neplátce DPH - 1500,- Kč / měsíc
- paušál (<40 pol.) za vedení účetnictví plátce DPH - 2000,- Kč / měsíc

- přebírání pošty, která je určena jednatelům společnosti - 200,- Kč / měsíc
- přebírání účetních dokladů přímo od dodavatelů - dle dohody 

Nad předplacený počet účetních položek se cena zaúčtování každé další účetní položky (řádek v účetním deníku) pohybuje 15,- Kč (daňová evidence) a 20,- Kč (účetnictví) / účetní položka

Vedení účetnictví včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy.

Základní ceník samostatných komerčních služeb zastupování před úřady, zpracování účetnictví a účetního poradenství na fakturu

300,- Kč za každou započatou hodinu účetního poradenství (paušální klienti viz výše mají základní účetní poradenství zdarma) a zastupování před úřady

300,- Kč za každou započatou hodinu jednorázového zpracování účetnictví

 

Cestovné 

12,- Kč / km

      

2) Služby mediátora pro insolventní dlužníky á 150,- Kč a pro věřitele nedobytných pohledávek á 300,- Kč, obojí za každou započatou hod. práce,

věnuji se I CHARITĚ PŘI BEZPLATNÉ MEDIACI NAROVNÁNÍ DLUHŮ i ve vztahu k pandemii koronaviru.


3) Jako podnikový právník pracuji v rámci pracovněprávní smlouvy.

 
 

Zpět Index