INDEX

SPISY

FILOSOFIE ROVNOVÁHY

( WWW.SPVZT.CZ )

   JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

 

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, 

proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." 

 

Vše ostatní jsou více názory(spekulace).

 

(tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)

 

Tato kniha je licencována za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., Copyleft 2013-2019

 

Na podporu politické Strany za práva všech živých tvorů www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz .

 

 

 

 

SPISY-FILOSOFIE ROVNOVÁHY

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4 … 1-6

I/ ÚVOD - INTRODUCTION (WEB) … 1-24

II/ PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ … 1-84

III/ SYMBIOTICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘÍRODOVĚDECKÉ EXPERIMENTY PROKAZUJÍCÍ FILOSOFII ROVNOVÁHY … 1-68

IV/ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY … 1-123

V/ VĚDA O LÁSCE (CHARITOLOGIE) … 1-147

VI/ MŮJ (PRÁVNÍ) PŘÍPAD … 1-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace)(tj. což je možná také více názor /spekulace/).

 

Podle mé Filosofie rovnováhy nebude-li zastaven buřtovací (na masové porážky, tj. masové vraždění a vaření zejména zvířat) stroj způsobující obrovskou zbytečnou smrt a bolest, tak z důvodu pomsty za tuto obrovskou smrt a bolest svět skončí katastrofou (např. jadernou válkou). Podle mé osobní zkušenosti tento buřtovací stroj nelze zastavit za současného stavu lidské společnosti. Je otázkou, zda za výše uvedené situace se nejeví jako nejreálnější jaderná válka. (možnost bet jako deborot, tj. včely či Devil, tj. Ďábel, tj. jako o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) Zastavení výše uvedeného buřtovacího stroje je podle mne možné pouze vědeckou revolucí, jadernou válkou, příchodem spasitele či ve velmi dlouhém časovém období pozvolným vývojem, v což vše je třeba až do konce vždy doufat. Jedinou další věcí, v co člověk snad může doufat, je jeho stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti a že tudíž tento milosrdný člověk unikne pomstě za lidmi způsobenou obrovskou zbytečnou smrt a bolest. (možnost alef jako alohim či Bůh jako co možná nejméně smrti a bolesti) Přesto jsem mírným optimistou.

 

V konečném důsledku v případě každé myšlenky je vždy nejdůležitější rozhodnutí se o podřízení se charitě (tj. působení co možná nejméně smrti a bolesti) anebo naopak necharitě (tj. působení o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti), tj. nejdůležitější otázka, jestli světu vládne charita (tj. působení co možná nejméně nebo o málo více než co možná nejméně smrti a bolesti) či tato necharita či tyto charita a necharita ve stejných rozsazích.

 

V současnosti silnější požírá slabšího a možný dobrý jediný Bůh (charita) je pro člověka neviditelný, proto rozhodnutí vždy působit co možná nejméně smrti a bolesti je v současnosti z velké části morálním volním rozhodnutím každého jednotlivého člověka. Spor o možnou suverenitu charity v našem světě může s konečnou platností v současnosti vyřešit pouze následující symbiotický vědecký experiment: založení politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT), jestliže prosadí porážkovou daň s konečným cílem spotřeby jen přirozeně uhynutých zvířat a také prostředek pro pomoc lidem v krajní nouzi.

 


Nahoru