INDEX

www.spvzt.cz

PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
(filosofický experiment/návod)

 

Mimo jiné ocenění: „Nejmilosrdnější produkty“.

http://www.centipedia.com/images/en/8/88/AdamAndEve_fx.png

 

Můj text zde i na uvedených webech je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0, copyleft 2012-2014, není-li speciálně stanoveno jinak.

4. vydání 2014

Bez mrtvol (jinde v mých spisech příp. též jako bez masa) zvířat nepřežijeme!

Chceme pouze milosrdné bio maso! (viz 7. Rozhovor s  Hare Krišna-významnou hinduistickou organizací a hinduisty o jedení masa a masožravcích )
Porážkové průmyslové velkochovy jsou koncentrační tábory zvířat!
Porážková daň spolufinancuje změnu těchto velkochovů na ekologické chovy.
Porážková daň přispěje lidem v krajní nouzi.

 

(všechny citáty z Bible v této knize z důvodu autorských práv zásadně v češtině Bible kralická viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php : Bible kralická, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha , původně vše inspirováno BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz www.biblenet.cz ,  v angličtině  King James Version http://www.biblegateway.com/ )

 

 

 

 

 

 

PŘEDNÁŠKY O FILOSOFII ROVNOVÁHY

(přednášející JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., autor díla):

1. Individuální přednášky prostřednictvím videohovoru přes skype on line: daliborgruza , případně s překladem do Vašeho jazyku, je možno si domluvit BEZPLATNĚ pro nejméně 5 vážných přítomných zájemců + případná odměna překladatele z českého jazyka na níže uvedených kontaktech.


2. Témata přednášek cca 60 minut včetně diskuse:


a) FR ve vztahu k nemocem, medicíně a pokusům na zvířatech,

b) FR a manželství a děti,

c) FR a politika (zejména nacismus, stalinismus, demokracie a budoucnost demokracie),

d) FR a etický chov psů a koček a zemědělské průmyslové porážkové velkochovy,

e) FR a etika (zejména jak se máme v každé chvíli našeho života chovat, čím se řídit),

f) FR a mystika (zejména z pohledu současného vědeckého promítnutí filosofického panteismu a subjektivního idealismu),

g) FR a fyzika (zejména z pohledu mechanického modelu skutečnosti jako mechanického pohybu bodů časoprostoru),

h) FR a matematika zejména z pohledu počítání s nulou a nekonečnem,

ch) FR a porážková daň a politická Strana za práva všech živých tvorů,

i) FR a Ďábel, resp. absolutní vakuum,

j) FR a Bůh (je třeba 100% věřit v Boha, nebo stačí menší víra, v co musíme věřit na 100%),

k) FR a armáda a tělocvik,

l) FR a možnost biblického ráje v našem světě,

m) FR a symbiotické zemědělství,

n) FR a zákon karmy,

o) FR a současné nemilosrdné, zejména živočišné výrobky,

p) FR a psychologie (zejména zákon rovnováhy, dlouhodobé i v běžném rozhovoru, při které se cítíme co možná nejlépe),

q) FR a estetika (zejména dokonale nekonečně složitá krása),

r) FR a "nemožnost" vegetariánství zejména z pohledu hinduismu,

s) FR a právo (zejména společenská smlouva všech živých tvorů a "dobrý" advokát),

t) FR a judaismus a islám,

u) FR a křesťanství,

v) FR a ekonomika (zejména spalování mrtvol, resp. organické hmoty a zákon úspěchu),

w) FR a darwinismus (Darwinův boj o život v přírodě v rámci potravního řetězce jako nejhorší možné řešení),

x) FR a jazyk,


či na jakékoliv zvláštní téma, které je předmětem Filosofie rovnováhy.

 
Kontakty:

 

tel. 00420 534 008 871 begin_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting, tel. 00420 606 302 812 , begin_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlightingskype on-line: daliborgruza , e-mail: zakladatel@spvzt.cz 

 

 

 

Obsah

Úvod … 2

Přednášky o Filosofii rovnováhy … 3

Politická Strana za práva všech živých tvorů … 5

O nás … 6

Stanovy SPVŽT a obč. sdr. Společnost přátel … 8

Film: "Zahájí radikální muslimové brzy atomovou válku? Je evoluce přírody milosrdná? Porážková daň." (se stanovisky odborníků) … 19

Knihy:

Filosofie rovnováhy … 20
Středoškolská Filosofie rovnováhy … 23

Symbiotické zemědělství a přírodovědecké experimenty prokazující Filosofii rovnováhy … 24

Diskuse o politickém zaměření SPVŽT … 26

1. Postoj Filosofie rovnováhy k židovsko-křesťanské morálce současné demokratické společnosti … 26

2. A udeřil-li by tebe kdo v líce, nasaď mu i druhého … 27

3. V čem se liší a v čem se shodují nacismus a Filosofie rovnováhy … 28

4. Postoj Filosofie rovnováhy k nacismu a stalinismu … 30

5. Diskuse s některými členy mé dosavadní Strany zelených … 30

6. Proč jsou zemědělské průmyslové porážkové velkochovy dnešní koncentrační tábory zvířat … 30

7. Rozhovor s  Hare Krišna-významnou hinduistickou organizací a hinduisty o jedení masa a masožravcích ... 32

8. Milosrdná strava ženy-matky a dítěte během těhotenství a kojení … 35

9. Prognóza budoucnosti světové politiky a politické Strany za práva všech živých tvorů … 40

10. Zákonná práva virů, bakterií a parazitů obecně dle SPVŽT … 41

11. Dobří poradce, resp. advokát a jeho klient … 42

12. Otázka židovství z hlediska Filosofie rovnováhy … 42

13. Romská politika dle Filosofie rovnováhy … 44

14. Vzdělávací politika dle Filosofie rovnováhy … 45

15. Kolektivní odpovědnost a vakcinace proti virům … 46

16. Koho bych volil v parlamentních volbách říjen 2013 … 48

17. Proč se účastnit, resp. nestranit politiky … 51

18. Rozdíly a shoda v objektivní hodnotě všech živých tvorů … 51

19. Postoj Filosofie rovnováhy k rasismu … 52

20. Koho bych volil v komunálních volbách Hustopeče 2014 … 53

Petice za přijetí a návrh zákona o porážkové dani … 54

1. Návrh zákona o porážkové dani … 54
2. Odkazy k textu … 61
3. Důvodová zpráva zákona o porážkové dani … 61

4. Rozhovor Masná daň-utopie nebo řešení? … 64
5. Rozhovor II. Masná daň-utopie nebo řešení? … 65
6. Rozhovor: Masná daň-změna názvu na porážkovou … 67
7. Vegetarian.cz představuje … 68

Petice nutná pro vznik politické Strany za práva všech živých tvorů … 70

Získejte BEZPLATNĚ obchodní označení spravedlnosti:„NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY“ … 72

1. Oceněné nejmilosrdnější produkty - seznam: … 72

1.1 Mrtvoly z přirozeného úhynu, zásadně na stáří, drůbeže z domácího chovu pro stravu psů či koček, příp. člověka … 72

1.2 Hnojivo rostlin vyráběné pouze z masokostní moučky z mrtvol z přirozeného úhynu, tj. nikoliv z porážky zvířat … 73

1.3 Brambory ze symbiotického zemědělství … 74

2. Stanovy spolku - úvod … 74

3. Stanovy - pravidla pro ocenění nejmilosrdnějších produktů … 75

Kontakt (dům T. G. Masaryka) … 76

Užitečné odkazy … 77

Dodatky: Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4 … 78

english osn English corrected translation and best in Google Chrome or Mozilla Firefox multilingual mechanical translations from English on http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html or http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html  

O nově zakládané nové politické straně:

STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ

(SPVŽT)

Zakladatel: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."

Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

raj

www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz

( http://www.filosofie.cz/forum/default.asp , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , http://youtu.be/YhOv47fQlRU : Můj film česky: Zahájí radikální muslimové brzy atomovou válku? Je evoluce přírody milosrdná? Porážková daň. , http://youtu.be/ibV-Fwh4sUc : Můj film anglicky s multilingual titulky: Will radical Muslims soon start atomic war? Is nature's evolution merciful? Slaughter tax., www.e-polis.cz )

Můj text zde i na webech shora je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0, copyleft 2013, není-li speciálně stanoveno jinak.

O nás:

deska

Programem SPVŽT je vytvářet humanistickou společnost na principech milosrdnosti a spravedlnosti pro všechny živé tvory zejména našeho státu bez rozdílu biologického druhu.

Prvním cílem SPVŽT je prosazení zákona o porážkové dani. Cílem zákona o porážkové dani je zdanit, a tím pádem omezit zbytečné porážky zvířat, potažmo utrpení zvířat z této porážky. Problém je v tom, že jsou tato zvířata porážena zásadně v útlém věku poté, co zažila ve svém krátkém životě pouze výkrm za účelem této porážky, často za velmi nemilosrdných podmínek. Zákon o porážkové dani počítá s vyloučením této porážkové daně, mimo jiné - ze sociálních a zdravotních důvodů. Podrobnosti upravuje tento návrh zákona, včetně pravidel o použití vybraných prostředků z této daně na podporu zemědělců, spojenou s přechodem na jiný - milosrdnější způsob zemědělské velkovýroby. A dále pak zákon počítá s použitím těchto finančních prostředků na sociální veřejně prospěšné účely, aby jednoduše peníze za smrt byly použity pro záchranu života. V případě tohoto zákona o porážkové dani existují, z hlediska níže uvedené evoluční hypotézy o přátelství a nepřátelství mikroorganismů, dvě největší rizika: Za prvé je to riziko příliš vysoké sazby porážkové daně a s tím spojené riziko nuceného snížení množství chovaných hospodářských zvířat. Za druhé je to riziko příliš nízké sazby porážkové daně dostatečně nepodněcující a nezohledňující postupný přechod všech živých tvorů na stále milosrdnější způsob stravy a tím pádem i jejich života, jak to předpokládá tato hypotéza o milosrdnosti evoluce přírody. Řešením těchto rizik je rovněž to, že předmětem zdanění předloženého zákona o porážkové dani nebudou zvířata, která nebyla zabita žádným člověkem úmyslně, a tedy umřou zásadně na stáří. Takováto mrtvá zvířata by mohla být pod zdravotním dohledem a při dodržování platných zákonů proti týrání zvířat ve velkém produkována zemědělskou velkovýrobou. Tedy jako potrava pro člověkem chovaná masožravá zvířata, příp. i pro lidi, kteří případně nevydrží bez masa, a rozhodnou se z etických nebo finančních důvodů pro takovou stravu. Tímto zákonem dojde k vyvážení zájmů masožravců a býložravců, aniž bychom nutili masožravce k úplnému přechodu na vegetariánskou stravu, což by většina masožravců zřejmě nemohla ve zdraví přežít.

Praktické fungování zákona o porážkové dani bude založeno na financích. Nejméně polovina z výnosu porážkové daně bude tímto zákonem účelově určena na dotace zemědělcům i na přechod a udržení jejich zemědělské výroby na chování zvířat až do jejich přirozené smrti pro produkci milosrdných výrobků z mrtvol těchto přirozeně uhynulých zvířat, včetně potravin zejména masa. Tyto výrobky z přirozeně uhynulých zvířat budou dále zvýhodněny tím, že nebudou předmětem porážkové daně oproti výrobkům z poražených zvířat. Při zabránění krácení porážkové daně bude fungovat rovněž morální hledisko, protože zaplacení porážkové daně tak bude jakýmsi odpustkem dotčených lidí za to, že jsou spolupachateli úmyslného zabití zvířete.

 

PORÁŽKOVÁ DAŇ RADIKÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJE PRŮMYSLOVÉ ZEMĚDĚLSKÉ VELKOCHOVY PRO PORÁŽKU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT-DNEŠNÍ KONCENTRAČNÍ TÁBORY  ZPŮSOBUJÍCÍ NEJHORŠÍ UTRPENÍ ZVÍŘAT OPROTI RODINNÉMU DOMÁCÍMU CHOVU A EKOLOGICKÉMU CHOVU ZVÍŘAT I ZA ÚČELEM JEJICH PORÁŽKY A POMŮŽE LIDEM V KRAJNÍ NOUZI V TUZEMSKU I VE SVĚTĚ.

 

Mimo jiné desetinovou sazbou porážkové daně zboží z ekologických chovů, protože jsou milosrdnější, a dále vyloučením, případně osvobozením od porážkové daně rodinných domácích chovů hospodářských zvířat i za účelem jejich porážky ve výši 133 kilogramů živé váhy zvířete na člena domácnosti a rok, protože tito rodinní domácí chovatelé mají k chovaným zvířatům zásadně osobní vztah podložený osobní péčí o hospodářská zvířata jako o členy rodiny oproti průmyslovým zemědělským velkochovům zvířat za účelem jejich porážky způsobujících nejhorší utrpení zvířat.

 
Shodná sazba daně u ekologických chovů a hospodářských zvířat dodaných do domácích rodinných chovů má upřednostnit výchovu těchto hospodářských zvířat od mláděte, kdy v okamžiku zdanění v okamžiku dodávky tohoto zvířate do domácího chovu má toto hospodářské zvíře minimální hmotnost oproti dospělému zvířeti.

 
Nejméně polovina výnosu porážkové daně bude rovněž zákonem o porážkové dani účelově vázána na dotace ekologickým zemědělským i porážkovým chovům. Druhá nejvíce polovina výnosu porážkové daně bude zákonem o porážkové dani účelově vázána na pomoc lidem v krajní nouzi v tuzemsku i ve světě.

 

Konečným cílem činnosti politické Strany za práva všech živých tvorů je nastolení míru mezi všemi živými tvory, mimo jiné mezi masožravci a býložravci, býložravci a rostlinami, tzn. dosažení ideálu ráje ve světě vlastními silami lidí, resp. všech živých tvorů již za jejich života. Tento cíl představuje úkol splnitelný pouze s pokrokem exaktní vědy, resp. s pokračováním evoluce přírody v nekonečném čase a mimo jiné bude nakonec vyžadovat zákaz jakéhokoliv úmyslného zabíjení všech živočichů, zejména zvířat a všech rostlin a hub jakoukoliv osobou za účelem spotřeby a spotřebu pouze mrtvol živých tvorů, zejména zvířat zemřelých při platnosti tohoto zákazu, zásadně pouze na stáří.

 

 

 

Stanovy SPVŽT 

Stanovy politické strany

STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ

 

“politika má být rozumná a mravná”... “Zákon lásky platí pro společnost a stát stejně jako pro rodinu. Veškerá rozumná a poctivá politika je provádění humanity uvnitř i navenek.”

Tomáš Garrigue Masaryk, první československý president

ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. 1. soubor. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1990. 592 s. Spisy, sv. 20.

Zkratka: SPVŽT

 

Hlava I.

Všeobecná ustanovení

1. Strana za práva všech živých tvorů je politickou stranou podle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích č. 424/91 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. Používá se zkratka SPVŽT.

2. SPVŽT vyvíjí svoji činnost na celém území České republiky.

3. Sídlem ústředí jsou Hustopeče, Dobrovského 56/7 (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk).

4. Programem SPVŽT je vytvářet humanistickou společnost na principech milosrdnosti a spravedlnosti pro všechny živé tvory zejména našeho státu bez rozdílu biologického druhu.

5. Prvním cílem SPVŽT je prosazení zákona o porážkové dani. Cílem zákona o porážkové dani je zdanit, a tím pádem omezit zbytečné porážky zvířat, potažmo utrpení zvířat z této porážky. Problém je v tom, že jsou tato zvířata porážena zásadně v útlém věku poté, co zažila ve svém krátkém životě pouze výkrm za účelem této porážky, často za velmi nemilosrdných podmínek. Zákon o porážkové dani počítá s vyloučením této porážkové daně, mimo jiné - ze sociálních a zdravotních důvodů. Podrobnosti upravuje tento návrh zákona, včetně pravidel o použití vybraných prostředků z této daně na podporu zemědělců, spojenou s přechodem na jiný - milosrdnější způsob zemědělské velkovýroby. A dále pak zákon počítá s použitím těchto finančních prostředků na sociální veřejně prospěšné účely, aby jednoduše peníze za smrt byly použity pro záchranu života. V případě tohoto zákona o porážkové dani existují, z hlediska dříve uvedené evoluční hypotézy o přátelství a nepřátelství mikroorganismů, dvě největší rizika: Za prvé je to riziko příliš vysoké sazby porážkové daně a s tím spojené riziko nuceného snížení množství chovaných hospodářských zvířat. Za druhé je to riziko příliš nízké sazby porážkové daně dostatečně nepodněcující a nezohledňující postupný přechod všech živých tvorů na stále milosrdnější způsob stravy a tím pádem i jejich života, jak to předpokládá tato hypotéza o milosrdnosti evoluce přírody. Řešením těchto rizik je rovněž to, že předmětem zdanění předloženého zákona o porážkové dani nebudou zvířata, která nebyla zabita žádným člověkem úmyslně, a tedy umřou zásadně na stáří. Takováto mrtvá zvířata by mohla být pod zdravotním dohledem a při dodržování platných zákonů proti týrání zvířat ve velkém produkována zemědělskou velkovýrobou. Tedy jako potrava pro člověkem chovaná masožravá zvířata, příp. i pro lidi, kteří případně nevydrží bez masa, a rozhodnou se z etických nebo finančních důvodů pro takovou stravu. Tímto zákonem dojde k vyvážení zájmů masožravců a býložravců, aniž bychom nutili masožravce k úplnému přechodu na vegetariánskou stravu, což by většina masožravců zřejmě nemohla ve zdraví přežít.

6. Při rozhodování ve svých záležitostech se SPVŽT na všech stupních řídí demokratickým většinovým principem. Usnesení se stává platným:

a) za přítomnosti nadpolovičního počtu členů Republikového sjezdu, Republikového sněmu, Krajské rady, Republikové rozhodčí a smírčí komise, Revizní komise, a pro hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů vyjma dále uvedených rozhodnutí Republikového sjezdu,

b) pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů MO.

c) za přítomnosti nadpolovičního počtu demokraticky zvolených členů Republikového sjezdu, a pro hlasuje nejméně třípětinová většina přítomných členů při zrušení rozhodnutí čestného předsedy SPVŽT o rozpuštění SPVŽT,

d) za přítomnosti nadpolovičního počtu demokraticky zvolených členů Republikového sjezdu, a pro hlasuje nejméně třípětinová většina přítomných členů při změně, včetně zrušení nebo nahrazení těchto stanov

e) za přítomnosti nadpolovičního počtu demokraticky zvolených členů Republikového sjezdu, a pro hlasuje nejméně dvoutřetinová většina přítomných členů o volbě a odvolání čestného předsedy SPVŽT.

7. Volby na jednotlivých úrovních orgánů SPVŽT se řídí schváleným volebním řádem příslušného orgánu.

8. Při prosazování programu spolupracuje SPVŽT s dalšími subjekty, které mají blízký program a to na úseku vnitřním i zahraničním.

 

Hlava II.

Členství

Členem SPVŽT může být každý občan ČR starší 18ti let bez rozdílu národnosti, rasy a náboženství a svým podpisem na členské přihlášce potvrdí, že souhlasí s programem a stanovami SPVŽT.

1. Členství vzniká dnem rozhodnutí Místní organizace (MO), Krajské rady (KR) nebo Republikového sněmu (RS).

2. V případě zamítnutí členství v SPVŽT musí MO uvést důvod zamítnutí. Občan má právo odvolat se písemně k nejbližšímu vyššímu orgánu do 30ti dnů po obdržení rozhodnutí.

3. Členství zaniká:

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení,

b) zrušením členství pro poškozování zájmů SPVŽT a nečestné jednání,

c) neplacením členských příspěvků po dobu jednoho roku,

e) úmrtím,

f) přerušit členství v SPVŽT je možné na žádost člena, pokud jsou k tomu pádné důvody.

 

Hlava III.

Práva a povinnosti členů

Všichni členové strany mají stejná práva a povinnosti bez ohledu na rasu, náboženství, věk nebo pohlaví.

1. Člen má právo:

a) být informován o dění uvnitř SPVŽT,

b) účastnit se jednání členských schůzí a spolurozhodovat o činnosti MO, jejíž je členem,

c) svobodně vyjadřovat stanovisko k práci všech orgánů a funkcionářů SPVŽT,

d) předkládat návrhy, dotazy, případně stížnosti orgánům SPVŽT na něž je příslušný orgán povinen odpovědět písemnou formou do 30ti dnů,

e) hlasovat, volit, navrhovat a být volen do funkcí v rámci SPVŽT a být navrhován na kandidáta do zastupitelských a zákonodárných sborů,

f) odvolat se proti rozhodnutí k vyššímu stranickému orgánu – odvolání musí být písemné,

g) účastnit se jednání kteréhokoliv orgánu SPVŽT, které se týká jeho osoby (písemné pozvání).

2. Člen je povinen:

a) řídit se při své činnosti Programem, Stanovami a dalšími stranickými dokumenty,

b) uplatňovat politiku SPVŽT,

c) plnit povinnosti vyplývající z členství a funkce v SPVŽT,

d) platit řádně členské příspěvky ve výši minimálně 100 Kč ročně s možností placení čtvrtletně, půlročně nebo ročně.

3. Kárná opatření:

Podle závažnosti skutkové podstaty lze uskutečnit:

a) napomenutí,

b) odvolání z funkce – příslušným nebo nadřízeným orgánem,

c) zrušením členství SPVŽT – orgánem, který přijímal člena, nebo nadřízeným orgánem,

d) pozastavení členství.

Člen má právo se odvolat do 15ti dnů od doručení k nejbližšímu vyššímu orgánu, který musí do 30ti dnů odpovědět.

 

Hlava IV.

Organizační struktura SPVŽT

1. Předseda a výkonný místopředseda jsou statutárními zástupci SPVŽT.

2. Nejvyšší rozhodující orgán strany je celorepublikový sjezd SPVŽT.

3. Nejvyšší rozhodující orgán strany mezi sjezdy je Republikový sněm (RS).

4. Výkonným orgánem Republikového sněmu je Výkonný výbor (VV).

5. Předsedou VV je předseda strany.

6. Republikový sjezd volí Republikovou revizní komisi (dále jen RRK) a Republikovou smírčí a rozhodčí komisi (dále jen RSRK).

7. V místech, kde nejsou ustanoveny MO, mohou vznikat z řad příznivců strany pověřenci pro podporu volebních kampaní.

8. Čestný předseda

 

Hlava V.

Místní organizace

1. Základní organizační jednotkou SPVŽT je místní organizace (dále jen MO), která je tvořena dobrovolným rozhodnutím členů.

2. MO má sídlo v obci nebo městě, kde žijí její členové. V případě potřeby a četnosti se mohou občané z více obcí sdružit do jedné MO.

3. MO může být založena tehdy, rozhodnou-li se pro to nejméně 3 členové na ustavující schůzi. MO vzniká datem ustavující schůze po schválení Krajskou radou.

4. MO je řízena svým výborem, který je volen na ustavující nebo výroční schůzi zpravidla na dobu dvou let.

5. MO vede řádnou evidenci svých členů a členských příspěvků.

6. MO volí a odvolává funkcionáře na místní úrovni.

7. Výbor MO je zpravidla tříčlenný ve funkcích: předseda, tajemník, pokladník.

8. Členské schůze se konají dle potřeby alespoň 4x ročně. 1x ročně se koná výroční členská schůze.

9. Členské schůze svolává předseda podle plánů činnosti MO, nebo z jiného naléhavého důvodu, pokud o to požádá alespoň 1/3 členů. Schůze může být také svolána vyšším stranickým orgánem.

10. MO má právo navrhovat, případně volit své členy do všech pracovních orgánů SPVŽT. Toto právo se týká i kandidátů na poslance zastupitelských a zákonodárných sborů.

11. Se svěřenými finančními a hmotnými prostředky hospodaří v souladu s platnými předpisy.

12. MO zaniká, klesne-li počet členů pod 3, nebo z rozhodnutí vyššího orgánu.

 

Hlava VI.

Krajská organizace

1. Krajskou organizaci tvoří všechny místní organizace SPVŽT v příslušném kraji.

2. Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajská konference, která se schází nejméně 1x ročně.

3. Krajská rady (dále jen KR) je orgánem voleným krajskou konferencí a to na územním principu.

4. Do krajské rady jsou voleni zástupci MO, a to podle volebního řádu přijatého krajskou konferencí.

5. KR ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, tajemníka a nejméně 2 členy Krajské rady.

6. KR zodpovídá za rozvoj členské základny, propagaci SPVŽT a naplňování programových cílů strany.

7. KR sestavuje kandidátku do samosprávných celků, jejichž působnost se shoduje s územní působností kraje.

8. Aktivně se podílí na volební činnosti, která se týká její působnosti v daném územním celku a nese zodpovědnost za dosažené výsledky.

9. Z hlediska řízení v rámci SPVŽT je KR podřízena RS SPVŽT.

10. V jedné oblasti může být pouze jedna KR.

 

 

 

Hlava VII.

Republikový sjezd

1. Republikový sjezd (dále jen sjezd) svolává Republikový sněm 1x za dva roky. Svolat mimořádný sjezd je povinen předseda nebo RS, pokud se pro vysloví nejméně 3/5 jejích členů nebo 2/3 krajských rad nebo 1/3 MO z každého kraje.

2. Delegáti sjezdu jsou voleni na krajské konferenci dle předem daného klíče.

3. Sjezd rozhoduje o všech politických a zásadních otázkách a má tyto pravomoci:

a) schvaluje zprávu předsedy, zprávu o hospodaření, zprávu RRK a RSRK a ukládá opatření,

b) schvaluje ustavující dokumenty, tj. Program, Stanovy, znak a další insignie,

c) volí předsedu SPVŽT, výkonného místopředsedu, Republikový sněm, Republikovou revizní a Republikovou smírčí a rozhodčí komisi zpravidla na dvouleté období, čestného předsedu SPVŽT vždy na doživotní období

d) rozhoduje o zrušení strany a majetkovém vypořádání,

e) odvolává předsedu, výkonného místopředsedu, Republikový sněm a komise.

f) Sjezd má právo měnit stanovy.

 

 

Hlava VIII.

Republikový sněm SPVŽT

Nejvyšším orgánem mezi sjezdy je Republikový sněm (dále jen RS).

1. Republikový sněm řídí činnost strany, odpovídá za plnění programových cílů, dokumentů přijatých sjezdem, vytváří koncepce a vydává stanoviska SPVŽT.

2. Členové RS a jejich náhradníci jsou voleni sjezdem. V případě neplnění svých povinností mohou být odvoláni na návrh buď Republikového sněmu nebo KR. O jejich odvolání rozhodne s definitivní platností RS.

3. Počet členů RS je dán počtem krajských rad. Maximálně může být jeden člen za kraj, není podmínkou, že to musí být předseda KR.

4. Republikový sněm volí ze svého středu tři místopředsedy. Jmenuje ze svého středu tiskového mluvčího a organizačního tajemníka.

5. RS rozhoduje o návrzích na kandidáty do zákonodárných sborů.

6. Potvrzuje kandidátní listiny do zastupitelských sborů vyšších územních celků.

7. Schvaluje rozpočet strany.

Hlava IX.

Výkonný výbor Republikového sněmu

1. Výkonný výbor sněmu (dále jen VVS) je tvořen z předsedy, výkonného místopředsedy a dalších místopředsedů zvolených na RS. Plní úkoly vyplývající z usnesení RS.

2. VVS plní úkoly RS v období mezi jejími zasedáními a je RS odpovědný. Vypracovává podklady a stanoviska k otázkám, jejichž rozhodnutí je v kompetenci RS.

3. VVS svolává pravidelně předseda, popř. výkonný místopředseda.

4. Pro výkon činnosti a zabezpečení úkolů má VVS v případě možnosti k dispozici sekretariát.

 

Hlava X.

Funkcionáři

1. Člen může získat funkci pouze volbou vyjma prvního čestného předsedy. Podmínkou vzniku a výkonu funkce v rámci SPVŽT a funkce kandidáta a funkce člena zastupitelských a zákonodárných sborů je členství v obč. sdružení Společnost přátel. K zániku členství v SPVŽT dojde bez dalšího u člena, který se nevzdá své v tomto odstavci uvedené funkce, ačkoliv zaniklo jeho členství v obč. sdružení Společnost přátel bez dalšího, protože podstatným způsobem porušil věčnou povinnost jeho členů, a to do 1 měsíce od tohoto zániku. Tento zánik členství v SPVŽT může svým rozhodnutím závazně deklarovat RS s odvoláním ke sjezdu do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Do 1 měsíce od tohoto rozhodnutí sjezdu domáhat se konečného určení, že členství v SPVŽT tímto způsobem zaniklo nebo nezaniklo, může rovněž každý člen SPVŽT žalobou u soudu.

2. Volba předsedy, výkonného místopředsedy, dalších tří místopředsedů, předsedy RRK a RSRK, předsedů KR se uskutečňuje veřejným nebo tajným hlasováním.

3. Za výkon funkce může být funkcionáři přiznána funkční odměna. Výši odměny schvaluje RS.

5. Volení funkcionáři odpovídají za svou činnost orgánu, který je do funkce zvolil.

6. Funkcionáři jsou vázáni základními náplněmi daných funkcí, které jsou rozpracovány v pracovních náplních.

7. Jsou voleni zpravidla na dva roky.

 

Hlava XI.

Republiková revizní komise

1. Republiková revizní komise (dále jen RRK) je orgánem SPVŽT pro kontrolu dodržování dokumentů schválených sjezdem a pro kontrolu finančního hospodaření SPVŽT. Pracuje podle svého plánu schváleného RS.

2. Sjezd volí do RRK 3 členy v obsazení: předseda a dva členové.

3. RRK má právo přešetřit finanční hospodaření krajských rad, případně dalších orgánů včetně RS SPVŽT.

4. Při kontrole finančního hospodaření KR se člen zvolený za tuto radu nemusí účastnit této kontroly.

5. RRK je povinna seznámit s výsledky revize kontrolovaný orgán a RS. Zprávu o své činnosti podává sjezdu.

6. Činnost RRK se řídí statutem RRK schváleným sjezdem.

7. RRK řídí metodicky činnost RK nižších stupňů.

8. Člen RRK nesmí vykonávat funkce v dalších volených orgánech SPVŽT.

 

Hlava XII.

Republiková smírčí a rozhodčí komise

1. Smírčí a rozhodčí komise řeší vzniklé spory uvnitř strany.

2. Komise má 3 členy, je volena sjezdem ve složení předseda a dva členové.

3. Funkci člena komise nelze spojovat s funkcí v řídícím orgánu jakéhokoliv stupně.

4. Se závěry řešení seznamuje předseda komise RS a dokládá je protokolem.

 

Hlava XIII.

Čestný předseda

1. Členství čestného předsedy v SPVŽT nemůže zaniknout jinak než zánikem SPVŽT.

2. Čestný předseda SPVŽT má právo rozhodnout o rozpuštění SPVŽT, jeho zveřejněné rozhodnutí může zrušit pouze nejbližší sjezd (zejména viz Hlava I., bod 6. těchto stanov), a to nejpozději před uplynutím jednoho roku od jeho zveřejnění, toto rozhodnutí nabývá účinnosti uplynutím jednoho roku od jeho zveřejnění bez dalšího, i když je toto rozhodnutí čestného předsedy o rozpuštění SPVŽT neplatné nebo jinak vadné.

3. Při zveřejněném rozhodnutí čestného předsedy o rozpuštění SPVŽT bez ohledu na jeho platnost dochází k pozastavení činnosti SPVŽT a SPVŽT může činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k tomuto rozhodnutí čestného předsedy o rozpuštění  SPVŽT, a to nejdéle do doby před uplynutím jednoho roku od zveřejnění tohoto rozhodnutí čestného předsedy.

4. Čestný předseda SPVŽT má dále právo účastnit se všech jednání všech ostatních orgánů SPVŽT, účastnit se zde diskuse, činit zde připomínky a návrhy rozhodnutí těchto orgánů, nemá však právo zde hlasovat.

5. Čestný předseda je volen doživotně sjezdem, může však být pouze sjezdem odvolán z funkce (zejména viz Hlava I., bod 6. těchto stanov). Dále čestný předseda SPVŽT může rovněž ze své funkce odstoupit.

6. Funkce čestného předsedy je neslučitelná s jinou funkcí v rámci SPVŽT a s funkcí člena zastupitelských a zákonodárných sborů, okamžikem přijetí funkce či dále výkonu  jakékoliv funkce s výjimkou jejího zániku v jiných orgánech SPVŽT, jakýchkoliv orgánech obce, kraje či státu či nadstátní mezinárodní organizace čestným předsedou zaniká funkce určitého čestného předsedy bez dalšího.

7. Při účinnosti výše uvedeného odstoupení čestného předsedy z funkce, při účinnosti výše uvedeného odvolání čestného předsedy z funkce nebo při účinnosti výše uvedeného zániku funkce určitého čestného předsedy nebo při jeho úmrtí je SPVŽT povinna zvolit nového čestného předsedu (zejména viz Hlava I., bod 6. těchto stanov) do doby před uplynutím jednoho roku od tohoto úmrtí či od účinnosti tohoto odstoupení či od účinnosti tohoto odvolání či od účinnosti tohoto zániku, jinak se SPVŽT bez dalšího nezměnitelně zrušuje s konečnou platností a konečnou účinností uplynutím jednoho roku od tohoto úmrtí či od účinnosti tohoto odstoupení či od účinnosti tohoto odvolání či od účinnosti tohoto zániku.

8. Prvním čestným předsedou je JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., nar. 29.1.1973, trvale bytem Mírová 1098/4, 69301 Hustopeče.

     

Hlava XIV

Zásady hospodaření

1. Majetek SPVŽT je tvořen finančními a hmotnými prostředky získanými z dobrovolných darů, členských příspěvků, případně při úspěchu ve volbách ze státních příspěvků.

2. Veškerý majetek slouží k zabezpečování činnosti SPVŽT ve smyslu naplňování jejich volebních programů.

3. Náklady a výdaje představují hlavně náklady na pronájem kancelářských místností, poplatky za energie, vybavení kancelářskou technikou, poštovné telefony a další provozní náklady.

4. Funkcionáři a pracovníci SPVŽT mají nárok na náhrady cestovného a odsouhlasené odměny.

5. Organizace a orgány vystupují v majetkoprávních vztazích v rozsahu kompetencí stanovených těmito zásadami a nesou za jejich uplatňování plnou zodpovědnost.

6. Oprávnění k výběru finanční hotovosti a manipulaci s finančními prostředky mají předseda, výkonný místopředseda a místopředseda zodpovědný za hospodaření SPVŽT.

7. Činnost SPVŽT v hospodářských otázkách řídí místopředseda pro hospodaření v souladu s hospodářskými předpisy.

8. Návrh ročního rozpočtu vypracovává Výkonný výbor sněmu a schvaluje RS. Návrh globálního rozpočtu schvaluje sjezd.

9. Zanikne-li SPVŽT bez právního nástupce, bude majetkový zůstatek strany převeden na charitativní účely shodné nebo obdobné programu SPVŽT.

 

Hlava XIV.

Společná závěrečná ustanovení

1. Statutárními zástupci SPVŽT jsou předseda a výkonný místopředseda.

2. Na úrovni KR se za orgán podepisuje předseda nebo místopředseda. Na úrovni MO předseda.

3. Členové všech orgánů a organizací jsou vázáni mlčenlivostí o projednávaných skutečnostech, pokud jednání bylo prohlášeno za uzavřené nebo důvěrné.

4. Po zrušení MO mohou její členové přejít do jiné činné MO se souhlasem KR.

5. Počty delegátů krajské konference jsou stanoveny podle daného klíče. Stejně se postupuje při volbě delegátů na sjezd. Klíč pro volbu stanoví RS.

6. O zrušení SPVŽT rozhodne sjezd vyjma výše uvedeného rozhodnutí čestného předsedy o rozpuštění SPVŽT, sjezd rozhodne rovněž o likvidaci majetku dle platných předpisů.

7. Všechna rozhodnutí přijatá po schválení těchto stanov kterýmkoliv orgánem SPVŽT, která jsou v rozporu s těmito stanovami, jsou neplatná.

 

V Hustopečích, dne ………………

 

Pozn.: Stanovy jsou změněné stanovy krajně pravicové Dělnické strany sociální spravedlnosti jako symbol možnosti změny krajní nehumanity na krajní humanitu i v naší společnosti.

 

 

Stanovy obč. sdr. Společnost přátel

 

(pro zájemce stát se zakládajícím členem e-mail: ak-gruza@seznam.cz )

 

Stanovy obč. sdružení Společnost přátel

se sídlem: ............................................................................

 

Preambule:

Hlavním účelem obč. sdružení Společnost přátel (dále též sdružení) je dosažení souladu všech a všeho, to znamená, aby všichni živí tvorové (všichni živočichové, rostliny, houby, živé buňky, bakterie, viry, stroje uvědomující si sami sebe apod.) se mohli v budoucnu (evolučně) stát přáteli na život a na smrt.

 

čl. I.

Věčná povinnost všech živých tvorů

(1) Základní povinností všech živých tvorů je působit co možná nejméně smrti a bolesti. Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. (dále též věčná povinnost členů)

(2) Změna této věčné povinnosti všech živých tvorů, kteří jsou členy tohoto sdružení (dále též členové), je nepřípustná. V případě změny či zrušení této věčné povinnosti členů nastává zánik sdružení.

(3) Výkladem těchto stanov nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení této věčné povinnosti členů.

(4) Člen je oprávněn také jíst pouze postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních důvodů) vejce, v krajní nouzi chcípliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří, případně v krajní nouzi odebranou krev neporažených zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi rostliny, vše vždy co možná nejmilosrdněji chovanými a zabitými, a výrobky výhradně z nich. 

 

čl. II.

Členství ve sdružení

(1) Členem se může stát každý živý tvor, který se vůči sdružení a ostatním členům zaváže vždy dodržovat věčnou povinnost členů a zároveň se zaváže dodržovat platné stanovy sdružení.

(2) K zániku členství ve sdružení dochází rovněž bez dalšího u člena, který podstatným způsobem poruší věčnou povinnost členů. Tento zánik může svým rozhodnutím závazně deklarovat valná hromada. Do 1 měsíce od tohoto rozhodnutí domáhat se konečného určení, že členství ve sdružení tímto způsobem zaniklo nebo nezaniklo, může rovněž každý i vyloučený člen žalobou u soudu.

(3) Člen vyloučený ze sdružení v souladu s těmito stanovami se může stát opětovně členem sdružení nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců od jeho vyloučení, člen, jehož členství ve sdružení zaniklo v souladu s těmito stanovami pro podstatné porušení věčné povinnosti členů, se může stát opětovně členem nejdříve po uplynutí doby 5 let od konečného rozhodnutí o tomto zániku jeho členství.

(4) Každý člen je oprávněn kdykoliv jednostranným právním úkonem vystoupit ze sdružení.

(5) Všichni členové jsou povinni se vždy vůči sobě chovat v souladu s dobrými mravy, zejména všemi jim dostupnými prostředky bránit život každého člena před jeho ztrátou či vážným poškozením zdraví (např. hladem, žízní, zimou, horkem, nedostatkem zdravotní péče apod.), tato povinnost se posuzuje zejména s ohledem na trvalé dodržování věčné povinnosti členů. 

čl. III.

Valná hromada

(1) O všech záležitostech sdružení, rozhoduje valná hromada (dále jen valná hromada) nadpoloviční většinou hlasujících členů. Každý člen má na valné hromadě jeden hlas. Oznámení o předmětu jednání, místě a čase konání valné hromady musí být zveřejněno s dostatečným předstihem na webových stránkách sdružení.

(2) Členové mohou přijímat výše uvedená rozhodnutí i mimo valnou hromadu (např. prostřednictvím internetu, zejména prostřednictvím elektronického podpisu kvalifikované certifikační autority). U člena, který se na valné hromadě výslovně nebo mlčky zdrží hlasování, se má za to, že hlasoval proti navrhovanému rozhodnutí.

 

čl. IV.

Jednatelé

(1) Za sdružení jednají navenek vždy dva jednatelé, právní úkony jménem sdružení jsou oba jednatelé oprávněni činit pouze společně.

(2) Jednatele volí a odvolávají z řad členů valná hromada. Jednatel je oprávněn ze své funkce jednostranným právním úkonem odstoupit. Funkce jednatele zaniká rovněž zánikem jeho členství ve sdružení. Při zániku své funkce je bývalý jednatel povinen učinit veškeré úkony tak, aby sdružení a členové neutrpěli na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu.

(3) Jednatel je povinen kdykoliv řádně informovat kteréhokoliv člena na jeho žádost o záležitostech sdružení. Oba jednatelé rozhodují společně o všech ostatních věcech sdružení, které si již dříve nevyhradila nebo o kterých již dříve nerozhodla valná hromada. 

čl. V.

Majetek sdružení

(1) Sdružení je financováno zejména z darů svých členů.

 

čl. VI.

Zánik sdružení

(1) Při zániku sdružení se likvidační zůstatek ze zpeněžení veškerého majetku a po uspokojení všech věřitelů sdružení rozdělí mezi současné a bývalé členy a jejich dědice podle poměru majetku, který darovali sdružení.

 

 

 

 

 

 

 

Film: "Zahájí radikální muslimové brzy atomovou válku? Je evoluce přírody milosrdná? Porážková daň." (se stanovisky odborníků)

  deska

Můj film česky:

http://youtu.be/YhOv47fQlRU : Zahájí radikální muslimové brzy atomovou válku? Je evoluce přírody milosrdná? Porážková daň.

vlajkaMůj film anglicky s multilingual titulky:

http://youtu.be/ibV-Fwh4sUc : Will radical Muslims soon start atomic war? Is nature's evolution merciful? Slaughter tax.

Pokud se podaří uskutečnit alespoň v jediném případě přátelství dvou samostatných virů či bakterií či živých buněk, které se jinak požírají, tak bude podle mne částečně vyvráceno stávající pojetí Darwinovy evoluční teorie přírody a bude možno ji doplnit mou hypotézou o milosrdnosti evoluce přírody, resp. schopnosti mikroorganismů rozeznat a zapamatovat si přítele a nepřítele.

Účelem tohoto pokusu je částečně vyvrátit Darwinovu evoluční teorii. Chtěl bych dokázat, že základy lidské morálky existují již na mikrobiální úrovni, že tedy např. v případě náboženství nejde o opium lidstva, tedy jakýsi umělý výtvor, ale že jeho základy jsou zakódovány již v našem přírodním základě, tedy v našich mikroorganismech. Že tedy v případě potravního řetězce vždy existují dvě možnosti volby, a to buď boj o život, nebo symbióza, a to již na mikrobiální úrovni, že tedy boj o život není v přírodě nevyhnutelný, že již na mikrobiální úrovni i v případě mikroorganismů, které se za normálních okolností požírají, v naprosté většině všech případů existuje možnost volby mezi Darwinovským bojem o život a symbiózou, přičemž Darwinovský boj o život je vždy ta nejhorší volba.


Tímto pokusem bychom ve shora uvedeném smyslu podle mne vyvrátili Darwinovu teorii jako nevyhnutelný boj o život v potravním řetězci v přírodě. Toto všeobecné morální chování ke všem živým organismům pak není morálka pro morálku, ale morálka pro symbiózu, která přináší největší možné výhody všem zúčastněným, ať již na úrovni mikroorganismů, tak i na lidské úrovni. 

 
Tento film je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0.

 

 

 

FILOSOFIE ROVNOVÁHY

   JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

Do svých fondů zakoupily Filosofii rovnováhy za výrobní náklady: Severočeská vědecká knihovna (Ústí nad Labem), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Plzeň), Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Středočeská vědecká knihovna v Kladně. 

Tato kniha je licencována za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0.

http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm

(kniha ve formátu: html ,  pdf , doc , obálka ve formátu pdf , doc )

http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm

(vlajka osn book in English in the format: html , pdf , doc , cover in the format: html , pdf , doc )

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, 

proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." 

Vše ostatní jsou více názory(spekulace).

  (tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)

 

Z hlediska Racionální mystiky ráje mé Filosofie rovnováhy je možné, že, když budu mít potomka se svou dosavadní partnerkou jako jediný člověk před smrtí, jehož mozek, resp. tělo ztělesňují celý Vesmír, narozením našeho dítěte jako druhého člověka před smrtí ve Vesmíru, jehož mozek, resp. tělo budou ztělesňovat tentýž Vesmír, tak dojde zhruba ke zdvojení množství živých buněk, které budou takto ztělesňovat tento Vesmír, a tím i k nárůstu rozdílu hladin jeho energie, resp. pohybu, resp. obnovení rozdílu hladin energie Vesmíru po jejím dosavadním podstatném vyhoření (entropii) a bude tak umožněno postupné vstávání z mrtvých všech zemřelých živých tvorů díky neustálému přísunu nové energie do tohoto našeho Vesmíru rozmnožováním dalších a dalších lidí před smrtí, jejichž mozky, resp. těla budou násobně ztělesňovat tento Vesmír, a to na rozdíl od běžného pohrobka, resp. od klonování potomků jediného člověka před smrtí po jeho smrtí, kdy dochází k neustálé stagnaci, resp. úbytku rozdílu hladin energie Vesmíru nově ztělesněného mozkem, resp. tělem dítěte, tedy k neustálé stagnaci, resp. prohlubování entropie (vyhoření) tohoto Vesmíru a jeho přibližování absolutnímu vakuu.

      JAKÝ JE ROZDÍL MEZI MOU FILOSOFIÍ A SOUČASNÝMI NÁBOŽENSTVÍMI?

Veškerá současná náboženství fungují jako opium (jak uvedl již Karel Marx), tedy jako droga, která lidem ulehčuje bytí ve světě, kde je tolik smrti a bolesti, poukazem na odměnu dokonalého života jejich vyznavačů v neviditelném světě a zároveň je v případě mnoha náboženství zbavuje špatného svědomí ze zabíjení živých tvorů. Zde mám na mysli např. hinduismus, který slibuje vysvobození-mokšu z utrpení na tomto světě splynutím s jeho božskou podstatou-brahma, buddhismus, který slibuje vyvanutí-nirvánu po smrti, židovství a křesťanství, která slibují nebe s Bohem, popř. s Ježíšem Nazaretským možná Kristem jako králem po smrti člověka.

Tato náboženství léčí, zlepšují svět touto drogou poukazem na odpovědnost člověka za jeho posmrtný život, když využívají podvědomý tzv. oceánický pocit v psychice každého člověka a podle mne i ostatních živých tvorů po životě ve světě, kde by se měli všichni rádi. Mnohá tato náboženství zároveň představují nebezpečí fanatismu, protože tato droga zbavuje člověka prostřednictvím různých rituálů jeho špatného svědomí ze zabíjení živých tvorů.

Filosofie rovnováhy však nefunguje jako takováto droga, protože slibuje odměnu za její dodržování již v tomto viditelném světě (nikoliv až po smrti), a to v podobě života jedince, kterého mají všichni rádi a který má všechny rád (jde o uskutečnění výše uvedeného oceánického pocitu člověka v tomto světě, odměnu šťastného života v tomto světě slibovalo ve starší podobě rovněž židovství, což však v historii s konečnou platností vyvrátil holocaust pravověrných židů, důvodem této tragédie podle mé Filosofie rovnováhy bylo, že i židovství fungovalo v minulosti jako výše uvedená droga, protože umlčovalo špatné svědomí ze zabíjení zejména jiných živých tvorů jako člověka). Filosofie rovnováhy dále není touto drogou, protože slibuje brzkou změnu našeho světa (nikoliv až po smrti) na svět, kde se budou mít všichni rádi, kde budou všichni živí tvorové přátelé na život a na smrt, a to prostřednictvím navrženého znění porážkové daně (obdobně brzký příchod spásy našeho světa slibovalo rané křesťanství v podobě druhého příchodu Ježíše Nazaretského, možná Krista, když se tento příchod nekonal, došlo k rezignaci na brzkou spásu našeho světa a ke změně křesťanského učení na onu drogu, slibující odměnu jeho vyznavačům až po smrti).

Vzhledem k výše uvedenému není Filosofie rovnováhy jedním z mnoha dalších náboženství, ale rozumovým pokusem o změnu našeho světa již v tomto životě, jehož úspěch či neúspěch jak při jejím použití v osobním životě jednotlivce tak v případě použití navrženého znění porážkové daně pro celou společnost umožňuje její verifikaci (ve smyslu falsifikace vědecké teorie vymezené filozofem Karlem Popperem), tedy její potvrzení nebo vyvrácení vědeckým experimentem.

JAK PROSADIT PORÁŽKOVOU DAŇ V POLITICE?

Odpověď se skrývá v mé Filosofii rovnováhy. Zvířata sama nemají sílu, jak porážkovou daň prosadit, ani, aby za ni hlasovala, ani, aby si ji vybojovala se zbraní v ruce, tudíž politici nemají v současnosti žádný zájem ji prosazovat, protože by jim to nepřineslo popularitu u žádné větší jejich cílové skupiny voličů. Je tomu obdobně jako s ochranou nenarozených lidských embryí katolickou církví marně usilující o zákaz potratů, lidská embrya také nemohou válčit ani hlasovat. Proto prosazení porážkové daně nyní za stále ještě relativně příznivé politické a ekonomické situace je prakticky nemožné.

Jediný režim, kterému se podařilo v Evropě prosadit rozsáhlou ochranu zvířat, byl nacistický režim v Hitlerově Německu. Zjednodušeně by šlo tudíž říci, že k prosazení rozsáhlé ochrany zvířat bylo potřeba vraždit lidi, výsledek tohoto pokusu však skončil rovněž totálním neúspěchem.

Dle Filosofie rovnováhy bude pokračovat prohlubování současné ekonomické a politické krize v západním světě, na konci této krize je opět všeobecná bída, krachy ekonomik, nastolení diktatur a válka v západním světě jako za fašismu v minulém století. Důvodem této krize je dle Filosofie rovnováhy evoluční nedokonalost, resp. nemorálnost obyvatel západního světa, kteří žijí nehorázně na dluh, jinými slovy projídají zboží patřící někomu jinému tak, že okrádají stát, bohatí tunelováním, chudí v bezpracných sociálních dávkách, příčinou této nemorálnosti, resp. evoluční nedokonalosti obyvatel Západu je pak dle mé Filosofie rovnováhy nenávist a pomsta utýraných živých tvorů naší civilizací, zejména hospodářských zvířat v průmyslových zemědělských velkochovech, resp. nenávist a pomsta živých mikroorganismů těchto utýraných živých tvorů a jejich příbuzných živých mikroorganismů.

Proto by se dalo říci dle Filosofie rovnováhy z hlediska hospodářských aj. zvířat a budoucího uzákonění porážkové daně, čím bude celosvětová krize, resp. utrpení lidí horší, tím lépe, buď se z toho lidi zavčas poučí a uzákoní porážkovou daň a předejdou tak výše uvedené narůstající pomstě naší civilizací utýraných živých tvorů, zejména zvířat, nebo se z toho nepoučí, a pak buď naše civilizace zanikne, např. v atomové válce nebo bude porážková daň prosazena za cenu krve mnoha lidí nástupem některého diktátora, tradičně ochraňující zvířata byl nacismus, např. tedy nového nacistického diktátora.

 (viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘEDOŠKOLSKÁ FILOSOFIE ROVNOVÁHY

   JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

Do svých fondů zakoupily Středoškolskou Filosofii rovnováhy za výrobní náklady: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Plzeň).

Tato kniha je licencována za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0.

http://www.spvzt.cz/Stredoskolskafilosofierovnovahy.html

 (kniha ve formátu: html , pdf , doc , obálka ve formátu pdf , doc )

http://www.spvzt.cz/EngSecondarySchoolBalancePhilosophy.htm

(vlajka osn book in English in the format: html , pdf , doc , cover in the format: html , pdf , doc )

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, 

proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." 

Vše ostatní jsou více názory(spekulace).

 (tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)

     

Středoškolská Filosofie rovnováhy představuje podrobné shrnutí základů veškerého současného lidského vědění a jeho uvedení v jednotnou soustavu dle Filosofie rovnováhy.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

 

 

 

 

 

 

 

Symbiotické zemědělství a přírodovědecké experimenty prokazující Filosofii rovnováhy

Chci pěstovat podle zásad Filosofie rovnováhy na svém poli brambory, které jsou vedle obilí spolu se sójou důležitou rostlinnou složkou mé potravy v krajní nouzi, nejedná se o rostlinný plod ani rostlinné semínko, z důvodu upřednostnění národních potravin a zemědělců před neekologicky dováženými potravinami na větší vzdálenosti, které však na druhou stranu mohou podporovat chudé rozvojové země pěstitelů těchto potravin, a mohly by se stát důležitou složkou potravy mých slepic.

Chci vychovat škůdce brambor, tj. především pýr a mandelinku bramborovou, aby se nepřemnožili, pak budou mít rovněž oni právo dle mé Filosofie rovnováhy na dlouhý, šťastný a důstojný život a smrt téměř bez tělesné a duševní bolesti. Proto proti nim budu zasahovat dle pravidel Filosofie rovnováhy pouze v případě, že se přemnoží. Jestliže se nepřemnoží, tak je nechám požírat mé rostliny brambor s tím, že tím zřejmě dojde ke zkvalitnění jejich stávající odrůdy, co se týká jejich odolnosti proti těmto škůdcům. Dojde tak k jakési symbióze mezi mými rostlinami, jmenovitě bramborami a těmito jejich škůdci, zejména pýrem a mandelinkami bramborovými.

V případě, že se mi podaří vychovat škůdce mých rostlin brambor, aby se nepřemnožili a žili v symbióze s mými rostlinami brambor, tak to bude důkaz, že příroda může být milosrdná i na tak primitivní úrovni, jako jsou hmyz a rostliny, že tedy i na této úrovni a v tomto případě značně nepřátelských druhů živých tvorů je možné a nejlepší řešení pro všechny zúčastněné jejich symbióza a že jejich Darwinovský boj na život a na smrt je i v tomto případě pouze možné a zároveň nejhorší řešení.

Prvním vědeckým důkazem mé Filosofie rovnováhy, čili možnosti milosrdnosti přírody jako jejího nejlepšího řešení na úrovni živočišné výroby je mimo jiné symbióza mého psa čili masožravce, mne čili všežravce a mých slepic čili naší jediné zvířecí kořisti, kdy masitou stravu mého psa a mne jako člověka a zřejmě i mých slepic tvoří již několik let výlučně mrtvoly přirozeně zemřelých slepic zásadně na stáří z mého útulku pro brojlery (viz má kniha Filosofie rovnováhy, II. kniha Použití Filosofie rovnováhy v hmotném světě, 2. díl Chování dle Filosofie rovnováhy).

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza

Time: 18/07/2013 13:10:42

Post:

Dnes jsem sklidil další dvě rostliny mých brambor z mého výše uvedeného symbiotického způsobu zemědělství, z obou zasazených brambor jsem dosáhl sklizně 2551 gramů zdravých velkých ranných brambor. Počkal jsem, až mně uschla zelená nať rostlin brambor, aby při sklizni nemusela zemřít celá rostlina. Výsledek tohoto pokusu dokazuje v přírodě uskutečnitelnou možnost co možná největší symbiózy (tj. harmonie či ráje) celého mého potravního řetězce mě jako člověka, mého psa, mých slepic (samců a samic), mých brambor a jejich škůdců, zejména pýru a mandelinky bramborové, potažmo všech živých tvorů.

(má) Fotodokumentace: https://www.facebook.com/dalibor.gruza/media_set?set=a.10200289137693320.1073741827.1299966627&type=1

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Blíže viz kniha:

 

http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm

 (kniha ve formátu: html , pdf , doc )

http://www.spvzt.cz/symbioticagriculture.htm

(vlajka osn book in English in the format: html , pdf , doc )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderovaná diskuse o politickém zaměření SPVŽT:

Příspěvky do moderované diskuse zasílejte na zakladatel@spvzt.cz , redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit nevhodné příspěvky.   

1. Postoj Filosofie rovnováhy k židovsko-křesťanské morálce současné demokratické společnosti http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1650 : Smířil jsem se se svou katolickou církví

Autor: Dalibor Grůza

Time: 28/10/2012 12:18:33


Nesouhlasím s církevními finančními restitucemi, proto již cca třičtvrtě roku nechodím a nebudu nadále chodit do přijetí spravedlivého řešení do římsko-katolického kostela a zde ke zpovědi, a ke svatému příjímání.


Schvaluji fyzické vydání majetku církvím, protože především církve plní užitečnou práci ve společnosti, tedy káží lásku a vzdělávají v lásce. Nesouhlasím s peněžními církevními restitucemi ve výši 100 miliard korun českých, protože si stát na ně bude muset vypůjčit, protože vzhledem ke svým dluhům na tyto finanční restituce v státním rozpočtu České republiky nejsou a zřejmě vzhledem k současnému zadlužení státu ani nebudou v budoucnu peníze. Ideální řešení by podle mne bylo vydat církvím v církevních restitucích fyzicky půlku majetku a církve by se vzdaly půlky majetku, který jim nebude vrácen, za to, že zůstane zachována půlka dosavadního státního příspěvku v současném poměru ke státnímu rozpočtu i v budoucích letech. Toto řešení by umožnilo financování i nově vzniklých církví, které budou rovněž kázat a vzdělávat společnost v lásce, a zabránilo by tak zkažení církví, kterým by byl vrácen majetek.


Nyní k římsko-katolicko teologickému pohledu na mou Filosofii rovnováhy a mnou prosazovaný zákon o porážkové dani, které lze shrnout následovně:

 

FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi,

proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."

Vše ostatní jsou více názory (spekulace). To platí o celé mé Filosofii rovnováhy.

(tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)

Zřejmě podle tradice katolické církve (protože v Bibli zřejmě tato slova nejsou): Struktura a členění eucharistické slavnosti, Schematický přehled průběhu slavení eucharistie (o nedělích a slavnostech), Slavnost obětní hostiny, Příprava darů, Eucharistická modlitba: preface a Sanktus, epikléze před slovy ustanovení, slova ustanovení eucharistie, anamnéze, přinášení oběti epikléze k přijímání, prosby s připomínkou svatých, doxologie, Třetí eucharistická modlitba (jako příklad)


Po prefaci a Sanktus kněz s rozpjatýma rukama říká:


Vpravdě jsi svatý, Bože, (epikléze) a právem tě chválí, všechno, co jsi stvořil: ...


(Literatura: http://www.tf.jcu.cz/getfile/5caa213d79580807 : Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
)


Modlitba Otče náš (Bible, Matouš kapitola 6, verše 9-10) zní:


9. A protož vy takto se modlte: Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

10. Přiď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.


(Literatura: http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Mt6.php : Bible kralická, Evangelická teologická fakulta University Karlovy, Praha
)


Komentář dle Filosofie rovnováhy:


Tedy "Otče náš", nejenom otče lidí, ale otče náš, tj. i všech živých tvorů. Dále "právem tě chválí, všechno, co jsi stvořil", tedy právem tě chválí vše tedy nejenom lidi, ale i každý živý tvor, jehož jsi stvořil a jehož jsi zřejmě otcem, protože jsi ho stvořil, což však rovněž zřejmě předpokládá milosrdenství v podobě oběti živého tvora za jiného živého tvora či tvory, především za člověka či lidi. Jak by však mohli živí tvorové chválit právem Boha, jestliže by nutně vyžadoval po živých tvorech nemilosrdnou, tedy velmi bolestivou oběť či jejich život ve velké bolesti či velmi bolestivou smrt po krátkém životě plném velké bolesti, v takovém případě by Boha tito mučení živí tvorové spíše právem nenáviděli, než Boha právem chválili. Bůh tedy zřejmě nutně vyžaduje po všech živých tvorech, především po člověku obětování avšak pouze milosrdnou oběť, tedy smrt téměř bez bolesti po dlouhém, málo bolestivém životě všech živých tvorů, pak, i když živý tvor zemře, bude Boha právem milovat a nikoliv nenávidět.


K porážkové dani je možno uvést, že se má stát vůle Boží jak v nebi, tak i na zemi (viz výše: "Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.") tedy, že má Boha právem chválit vše, co stvořil, tedy všichni živí tvorové (viz výše: "a právem tě chválí, všechno, co jsi stvořil") jako v nebi tak i na zemi (viz výše: "Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi."), což je v současnosti především v rozporu s mučením zvířat v současných zemědělských průmyslových porážkových velkochovech. Porážková daň řeší, aby se přiblížila Boží vůle na zemi (viz výše: "Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.") ohledně toho, aby všichni živí tvorové, dnes zejména nejzmučenější zvířata v zemědělských průmyslových porážkových velkochovech, právem mohli chválit Boha svého stvořitele (viz výše: "a právem tě chválí, všechno, co jsi stvořil").


(viz http://filosofierovnovahy.sweb.cz/ )

  2. A udeřil-li by tebe kdo v líce, nasaď mu i druhého http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1589 : Miluji i nepřátele kraj. pravice útočící Fil.rovn..

   
Autor:
Dalibor Grůza

Time: 26/05/2012  


quoted:

Neronisi,

podle Filosofie rovnováhy je věta:
A udeřil-li by tebe kdo v líce, nasaď mu i druhého, a tomu, kterýž tobě odjímá plášť, také i sukně nebraň. Lukáš 6,29 z evangelií, v rozporu se základem učení Ježíše Nazaretského možná Krista, kterým je láska. Jde podle mne z 51-60% o pozdější přídavek nějakého masochisty. Správné pojetí této situace dle lásky představuje Universální etika mé Filosofie rovnováhy, I. kniha. Správnou odpovědí na tuto situaci by měl být podle mé etiky vždy výchovný (tedy s láskou vedený), nikoliv zničující protiútok. Dám ti příklad, představ si dítě, které uhodí svého rodiče do jedné tváře, jestliže by mu rodič nastavil i druhou tvář a neučinil by žádné výchovné protiopatření, tak by z dítěte nakonec mohl vyrůst masový vrah. Láska rodiče k takovému dítěti se projeví především v podobě tohoto výchovného protiopatření, které je učiněno s láskou, tedy aby opravilo tuto chybu v chování dítěte, nikoliv dítě za trest zničilo.


Stejně i já činím výchovné, nikoliv zničující protiopatření proti útoku kraj. pravičáků, možná fašistů proti protiprávnímu útoku proti Filosofii rovnováhy, abychom se nedočkali budoucí společnosti masových vrahů, a naopak oni činí výchovná protiopatření proti mé slabosti v boji, jinak řečeno svými útoky mne učí bojovat. Jde jako ve všem o způsob vzájemné výchovy, nikoliv zničení nás všech milosrdnou evolucí přírody, teologicky-biblicky řečeno evoluce přírody nás prostřednictvím našich vztahů vychovává, abychom se podobali Hospodinu-Soudci zástupů (hebrejsky adonaj cava), což lze přeložit rovněž jako Hospodinu-Pánu armády (viz můj film).


(viz http://filosofierovnovahy.sweb.cz/ )

 

viz http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?whichpage=0.933333333333333&TOPIC_ID=1589&#25413 : Miluji i nepřátele kraj. pravice útočící Fil.rovn.

     

3. V čem se liší a v čem se shodují nacismus a Filosofie rovnováhy http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1589 : Miluji i nepřátele kraj. pravice útočící Fil.rovn.

 
Autor:
Dalibor Grůza

Time: 06/06/2012 10:37:58


Základy filosofie nacismu lze popsat následovně:


... Hitler tento postoj vyjádřil slovy: “Příroda je krutá, proto i já jsem krutý.”, šlo o sociální darwinismus, tedy by to šlo přeformulovat: “Charles Darwin objevil ve své teorii evoluce přírody, že příroda je krutá, proto i nacisté jsou krutí”, tedy mohou zabíjet i nepřátelské ženy a děti jako dravá zvířata, která jsou jako smečka vlků milosrdní jen k zdravým členům své smečky, v přírodě zabíjí i samice a mláďata své kořisti, a to na rozdíl od Stalina a jeho armády, kteří dle starodávné tradice jako pokračovatel stepních Mongolů nesměli zabíjet ženy a děti.


Nebo podle Himmlera: “Člověk není nic speciálního, jen kus přírody.”, či ve výcvikové příručce SS: “Koncept humanity je biologický nesmysl”, čili humanita je podle nacistů, resp. podle darwinismu umělý výtvor člověka, který je proti přírodě a neplatí v přírodě.


Nietzscheho filosofie je pak pouhé přenesení darwinismu do filosofie. Západní pojetí darwinismu, že boj o život v rámci potravního řetězce se v lidské společnosti uskutečňuje v rámci svobodného trhu, je podle mne nedůsledným použitím darwinismu, které ponechává v platnosti v rozporu s darwinismem a jeho učením mnoho ze staré náboženské, tedy především židovské a křesťanské morálky ve společnosti.

 

Literatura: 4. října 1943 hovořil Himmler k velitelům SS v Poznani. Mimo jiné uvedl, že příslušník SS musí být čestný, mravný, věrný a kamarádský k příslušníkům naší vlastní krve, ale nikdy k nikomu jinému. Co se stane s Rusy, co se stane s Čechy, je naprosto lhostejné. Děti dobré německé krve je třeba zachránit a umístit v Německu. Zda ostatní lidé žijí v přepychu nebo umírají hlady, jej zajímalo jen potud, pokud slouží německé kultuře. Na smrti vyčerpáním deseti tisíc ruských žen při kopání protitankového příkopu zajímalo jen to, zda byl tento tankový příkop pro Německo dokončen. Němci jsou jedinými skutečnými lidmi na světě a stejně jako se chovají slušně ke zvířatům, chovají se slušně k těmto lidským zvířatům, ale bylo by zločinem proti vlastní krvi se kvůli nim trápit a předávat jim své myšlenky. Upozornil na to, že o odsunu Židů a hromadném vyhlazování židovské rasy nesmí příslušníci SS nikdy hovořit veřejně. Většina z příslušníků SS již viděla stovky, tisíce mrtvol pohromadě. Přesto, kromě výjimek lidské slabosti, musí příslušníci SS zůstat slušní. V tom spočívá jejich tvrdost. (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler ) Byl to Fridrich Nietzsche, duchovní otec pojmů „člověk-dravec“ a „plavovlasá bestie“, kdo přišel v druhé polovině 19. století se sugestivní naukou, jejíž podstatou bylo rozdělení mravních systémů na systém otroků (vyznávajících lítost, soucit a altruismus) a systém pánů (vychvalujících sobectví, smyslové požitky a pohrdání slabými). Boria Sax píše: „Nietzsche byl toho názoru, že morálka otroků je krédem nemoci a morálka pánů krédem zdraví. V judaismu a ještě více v křesťanství zvítězili slabí nad silnými.“ A dále: „Predátoři“ v řadách lidí byli předurčeni k tomu, aby rozkazovali, ‚vegetariáni‘ k tomu, aby poslouchali.“ Je příznačné, že Nietzsche patrně velkého dravce nikdy neviděl jinde než v zoo a dokonce ani neupřesnil, které konkrétní zvíře má na mysli. Vlci, medvědi, lvi a orli mu splynuli v jediného super-predátora. … Darwinovu tezi, že úspěch v konkurenčním boji o přežití zvýhodnil jednotlivé rasy podle „stupně jejich civilizovanosti“ dovedl v Německu do extrému Ernst Haeckel, když prohlásil, že germánská rasa se dostala od lidoopů nejdál. Richard Wagner napsal, že „‚nižší rasy‘ pocházejí ‚z opic‘, zatímco Árijci odvozují svůj původ ‚od bohů‘.“ … „Hitler byl vegetariánem a zřejmě se tak snažil napodobit skladatele Richarda Wagnera. Několik čelných představitelů nacistické vlády ho v tom následovalo, a to včetně Hesse a Goebbelse. Himmler, jenž byl ovlivněn buddhismem, dokonce velitelům konzumaci vegetariánské stravy přikazoval. (viz recenze knihy Zvířata ve Třetí říši, Boria Saxe, amerického historika a lingvisty, Pavel Hub, Klimkovice 2011, http://www.kockaapravo.cz/clanky-clanek.php?id=33  )


Toto, resp. darwinismus je v rozporu se základy evoluční hypotézy dle Filosofie rovnováhy, kterou by šlo shrnout následovně:


Příroda je milosrdná, proto i já jsem milosrdný (blíže viz můj dokumentární film: "Filosofie rovnováhy a porážková daň. Je evoluce přírody milosrdná?" se stanovisky odborníků přírodovědců k této evoluční hypotéze).


Největší humanismus, čili všeobecná láska čili všeobecné milosrdenství a největší síla blížící se všemocnosti (viz hebrejské biblické pojmenování adonaj cava lze přeložit jako Hospodin-Pán či Bůh zástupů nebo Hospodin-Pán či Bůh armády) je cíl evoluce čili vývoje přírody u všech živých tvorů (prostřednictvím mé přírodovědecké evoluční hypotézy o schopnosti všech mikroorganismů rozeznat a i geneticky si zapamatovat svého přítele a nepřítele, dokazovaný mnou uskutečněnou symbiózou mého psa čili dravce a mých slepic čili jediné jeho zvířecí kořisti viz mé téma Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě na fóru http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě
).


Důsledkem výše uvedených chybných východisek nacismu spočívajících v použití darwinismu podle mého názoru byl konečný evoluční neúspěch Hitlera a nacistického Německa ve druhé světové válce.


Souhlasím ale s nacismem, co se týká v nacistickém Německu platné do dnešní doby nejdokonalejší a nejrozsáhlejší uzákoněné ochrany zvířat a přírody, jaká kdy byla v Evropě uzákoněna (Hitlera, Goringa, Himmlera i Rudolfa Hesse by šlo označit za zásadní ochránce přírody, v dnešní terminologii za politiky blízké stranám Zelených v Evropě, Hitler údajně sám dohlížel na tvorbu těchto zákonů na ochranu přírody a zvířat). A to z důvodu mé evoluční hypotézy o milosrdnosti přírody, tedy že v přírodě se uplatňuje jediná morálka, resp. láska, resp. milosrdenství ve vztahu ke všem živým tvorům i k těm nejposlednějším jako jsou jediná živá buňka, bakterie či vir, že tedy neexistuje a v přírodě neplatí dvojí morálka, a to mezilidská morálka a morálka k ostatním živým tvorům. Základním evolučním přírodním zákonem této jediné morálky je dle Filosofie rovnováhy povinnost všeho živého stále působit co možná nejméně smrti a bolesti.


(viz http://filosofierovnovahy.sweb.cz/ )


Literatura:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus , http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt : Vojtěch Pelikán, MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, Fakulta sociálních studií, Brno 2007, diplomová práce
, film Mongol, Kazachstán 2007, Režie: Sergei Bodrov; Hrají: Tadanobu Asano (Temüdžin), Amadu Mamadakov, Honglei Sun, Ying Bai

 4. Postoj Filosofie rovnováhy k nacismu a stalinismu http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1589 : Miluji i nepřátele kraj. pravice útočící Fil.rovn.

Autor: Dalibor Grůza

Time: 24/05/2012 11:00:59


Dosavadní diskuse na http://www.exotopedia.org/wiki/Diskuse:Dalibor_Gr%C5%AFza včetně mého zcenzurovaného příspěvku:
Vašeho webu si nevážím, považuji ho za krajně pravicový, proto zřejmě jde o Server Location:Spartanburg, SC in United States, urážíte zde lidi jiné barvy pleti a tělesně postižené a chválíte pana Vandase z Dělnické strany sociální spravedlnosti, a za určitou formu negativní publicity pro mé dílo Filosofie rovnováhy. Podle Filosofie rovnováhy byl Stalin a jeho armáda strašně evolučně nespravedliví, ale přesto o mnoho evolučně spravedlivější než Hitler a jeho armáda, protože Stalin a jeho armáda nezabíjeli organizovaně masově ženy a děti, a to na rozdíl od Hitlera a jeho armády, kteří zhruba od roku 1941 zabíjeli organizovaně masově židovské a rómské ženy a děti. Zabít dítě či ženu je podle Filosofie rovnováhy největší evoluční nespravedlivost v našem světě, která je podle mé Filosofie rovnováhy nejpravděpodobněji nejvíce trestaná samotnou evolucí přírody, protože to způsobuje největší možnou nenávist bližních. Filosofie rovnováhy si na Hitlerovi a Německu cení zejména to, že uzákonilo do dnešní doby dosud nepřekonanou rozsáhlou ochranu zvířat v nacistickém Německu a zřejmě i na Německem okupovaných územích. Tato ochrana zvířat Hitlerem je rovněž plnění jediné povinnosti všeho živého dle Filosofie rovnováhy k stálému působení co možná nejméně smrti a bolesti a zřejmě její evoluční odměnou Hitlera byl jeho válečný úspěch do roku 1941.


Literatura: http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_rights#1933:_Tierschutzgesetz

 

5. Diskuse s některými členy mé dosavadní Strany zelených

 

     Sent: Friday, November 23, 2012 4:56 AM

     Theme: Re: soubeh clenstvi ve dvou politickych stranách


    Prosazování porážkové daně v současné politice je lepší než současné politické prosazování zákazu (jak navrhuje část ochránců zvířat) z mnoha důvodů. Lépe totiž odpovídá v současné době hlavní právní a morální povinnosti všech živých tvorů k stálému působení co možná nejméně smrti a bolesti (v každém konkrétním okamžiku dějin a jejich života) dle mé Filosofie rovnováhy (cca 700 stran A4), jejíž obě knihy jsou k dispozici na www.spvzt.cz .  Blíže viz web nově zakládané Strany za práva všech živých tvorů viz http://www.spvzt.cz/ .

     
    Dr. Grůza


    Sent: Friday, November 23, 2012 5:44 AM

    Theme: Re: soubeh clenstvi ve dvou politickych stranách


    V současné době je totiž politicky reálnější zdanění porážkovou daní, jejíž výtěžek bude v zákoně účelově vázán mimo jiné na transformaci našeho zemědělství na milosrdnější mimo jiné i porážkové chovy zvířat, spíše než zákaz zemědělských průmyslových porážkových velkochovů-koncentráků zvířat.


    Dr. Grůza

  
    Sent: Friday, November 23, 2012 5:54 AM

    Theme: Re: soubeh clenstvi ve dvou politickych stranách


    Má Filosofie rovnováhy počítá v budoucnu až na to bude demokracie připravená se zvýšením porážkové daně na výrobky ze zemědělských průmyslových porážkových velkochovů-koncentráků zvířat na tak vysokou úroveň, která se bude rovnat praktickému zákazu, nebo úplným zákazem těchto porážkových průmyslových  velkochovů, a to jak u těchto tuzemských tak i u těchto dovezených výrobků ze zahraničí do ČR.

   
    dr. Grůza


Sent: Friday, November 23, 2012 6:05 AM

Theme: Re: soubeh clenstvi ve dvou politickych stranách


Navíc porážková daň se bude vztahovat v o hodně nižší sazbě zásadně i na ostatní porážky zvířat např. i v ekologických chovech na rozdíl od výrobků z mrtvol zvířat zemřelých přirozenou smrtí, zásadně stářím.

Dr. Grůza

 

6. Proč jsou zemědělské průmyslové porážkové velkochovy dnešní koncentrační tábory zvířat

Autor: Dalibor Grůza

Time: 27/11/2012


V těchto zemědělských průmyslových porážkových velkochovech žije zvíře od narození celý jeho krátký život, který trvá do jeho brzké porážky, ve velkém utrpení, a to na rozdíl od domácích a ekologických i porážkových chovů těchto zvířat. Po narození zvířete je zvíře v těchto zemědělských průmyslových porážkových velkochovech nadopováno růstovými hormony, aby rychle nabralo hmotnost, je mu omezen pohyb, aby neztratilo nabranou hmotnost, a za měsíc či dva jde na porážku, celý jeho krátký život je tak mučeno člověkem. Blíže viz http://www.ohz.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=83 : Občanské sdružení ohz – ochránci hospodářských zvířat, Marcela Frei (prezidentka)
.

 

7. Rozhovor s  Hare Krišna-významnou hinduistickou organizací a hinduisty o jedení masa a masožravcích

On 18. May 2013, at 6:48 PM, JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát <ak-gruza@seznam.cz> wrote:

Vážený hinduisto,

... Dělal jsem na sobě pokus (viz má kniha Filosofie rovnováhy www.spvzt.cz nebo www.spvzt.sweb.cz ) s dlouhodobou ovo-lakto vegetariánskou stravou (pro nezasvěcené jedl jsem dlouho rostlinnou stravu, z živočišných potravin pouze mléko a vejce), přičemž jsem si hlídal složení svých potravin, aby tam nebyla žádná případná živočišná složka z poražených zvířat, např. éčka, dále jsem nejedl žádné doplňky stravy ani vitamíny, které by mohli být vyrobeny z poražených zvířat.

Výsledkem této mé dlouhodobé ovo-lakto vegetariánské stravy byly následující zdravotní problémy: bolest břicha, nadýmání, průjmy, zvracení, vředy na sliznici, loupání kůže, alergický šok (svědění a vyrážka po celém těle), bolest kloubů a kloubní chrupavky, vyčerpanost či únava při jakékoliv větší námaze, tyto problémy mě zmizí vždy, když sním maso z mých mršin zvířat. Kvůli Vašim morálním zábranám jíst mršiny nehodlám umřít na výživovou nedostatečnost, ani proto nemusím, ani proto nehodlám zase ze svých morálních zábran úmyslně zabít ani nechat zabít nějaké zvíře za účelem své potravy a budu i nadále jíst při svých výše uvedených zdravotních příznacích minimální potřebné množství mršin zvířat.

 Dr. Dalibor Grůza Ph.D. v.r.

Odpověď za SPVŽT:

Autor: Dalibor Grůza

Time: 09-12/12/2012


Strana za práva všech živých tvorů chce spojit a bojovat za práva všech živých tvorů, živými tvory myslím jak lidi tak i zvířata, a to včetně masožravých zvířat, a dále rostliny a ostatní živé tvory.


Nechci tříštit síly, proto chci dnes bojovat pouze proti našemu současnému nejhoršímu zlu ve vztahu ke zvířatům, tedy porážkovým průmyslovým velkochovům. K tomu jsou nutné peníze na transformaci našeho zemědělství na milosrdnější způsoby živočišného hospodaření, k čemuž má sloužit porážková daň. Podle mne jde o první v současnosti nejdůležitější krok SPVŽT dobrým směrem, podle připravenosti společnosti budou následovat další.


Já sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, z živočišných potravin jím pouze vejce z domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, kozí mléko z chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné kozy ani žádné kozly, a brojlery z mého útulku pro brojlery, kteří nebyli zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí zásadně na stáří. Těmito přirozeně uhynulými brojlery krmím rovněž svého psa vedle těchto vajec a tohoto mléka a vegetariánského krmiva ami dog. Já sám bych zřejmě podle mé zkušenosti nepřežil zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské stravě bez tohoto masa a zcela jistě by podle mé zkušenosti bez tohoto masa nepřežil zdravý můj pes, který je masožravec.


Mé stanovisko o zdravotní nutnosti jíst toto maso v mém případě a v případě mého psa vychází z mé zkušenosti, resp. mnou uskutečněného dlouhodobého vědeckého pokusu s pouhou dlouhodobou lakto-ovo vegetariánskou stravou v mém případě a v případě mého psa (viz má kniha Filosofie rovnováhy k dispozici na www.spvzt.cz ). Mimochodem v Indii nechovají zřejmě téměř vůbec masožravé psy a kočky, aby jim nemuseli dávat maso. A co se týká zdravotní nutnosti jíst maso pro člověka žijícího dlouhodobě v Indii, jehož předci byli po generace uvyklí jíst maso, uvádím příklad současného dalajlámy, který, ač chce být vegetarián, musel z vážných zdravotních důvodů začít jíst maso (viz http://mysticbanana.com/why-isnt-the-dalai-lama-a-vegetarian.html : Me, 2010
).


Jedení přirozeně uhynulých zvířat člověkem není nová myšlenka, nýbrž tato myšlenka je tisíce let stará a pochází z Indie. Přežila u starých Romů (někdy také cikánů), kteří pocházejí a přišli ve středověku do Evropy z Vaší Indie. "Podle starých Romů jsou zdechliny čistší maso, protože zvíře nezemřelo násilnou smrtí", a Romové vymysleli také geniální recept, jak jíst zdechliny, "zdechliny se vyvářely ve více vodách" (viz http://www.mills.cz/assets/Absol_prace/AP2010-SP_denni/Rosecka-SP2010.pdf : Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola, MILLS, s. r. o., Tereza Rosecká, Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová, Čelákovice, 2010, Život romské menšiny
), a to před minimálně tisíci lety, kdy přišli do Evropy a kdy ještě nikdo neslyšel o sterilizaci chirurgických nástrojů. Blíže viz má kniha Filosofie rovnováhy na www.spvzt.cz .


Po naší diskusi s Trilokátma dása dne 11.12.2012 jsem poštou obdržel aktuální příručku nazvanou GÓRAKŠJA a vegetariánství vydávanou, resp. distribuovanou Krišnův dvůr, farma hnutí Hare Krišna v České republice, kde na str. 5 se uvádí:


"Pokud lidé, kteří navzdory všem protiargumentům trvají na zachování živočišného zdroje potravy, budou jíst pouze zvířata, která zajdou přirozeným způsobem, vyhnou se požívání "jedů strachu". Zvířata budou produkovat více potomstva a po přechodném období pochopitelného nedostatku bude k dostání více masa než dříve."


Podle Vámi citované holandské politické strany přeloženo z angličtiny, viz http://www.partyfortheanimals.nl/content/view/308//faq/view/50/14 : Party for the Animals – Animal Politics Foundation, Amsterdam, The Netherlands
:


Je strana za zvířata proti jedení masa nebo ryb?


Zvířatům nejpříznivější strava je bez jakýchkoliv zvířecích produktů. Velký počet členů Strany za zvířata jsou vegetariáni nebo vegani. Avšak máme také členy, kteří jedí maso nebo ryby. To není volba, kterou bychom se pokusili nutit ostatním. Nicméně silně obhajujeme, aby spotřebitelé (jak členové strany, tak i nečlenové strany), kteří jedí výrobky ze zvířat, si vybrali maso, vejce nebo mléčné výrobky, které nepocházejí z průmyslových zemědělských velkochovů, a nikoliv z ohrožených druhů ryb.


Dr. Grůza

 
Stanovisko Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna-významné hinduistické organizace:

 
Autor: Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna

Time: 09/12/2012


Dobrý den pane Grůzo,


když jsem začal číst Vaše sdělení, měl jsem radost, že se konečně někdo začíná zajímat o utrpení zvířat způsobených na jatkách. Velmi brzy mě však moje nadšení přešlo, když jsem se dále dočetl, že vám nejde ani tak o to, jestli jsou ta zvířata zabita, ale spíše, že jsou "zabita ekologicky". Už jenom ten výraz ekologický porážkový chov zní alespoň pro mě neuvěřitelně. Na porážce ať už je jakákoliv není nic milosrdného, spravedlivého, ani ekologického. Chápu, že v současných zemědělských velkochovech zažívají zvířata během svého krátkého a nebohého života daleko větší utrpení než v nějakých ekologických chovech, ale výsledek je stejný, zvířata jsou nakonec krutě zabita.


Ve stanovách píšete, že chcete vytvářet humanistickou společnost na principech milosrdnosti a spravedlnosti pro všechny živé tvory. Nerozumím tomu, co vidíte milosrdného a spravedlivého na ekologickém porážkovém chovu. Ve stanovách píšete, že vaším záměrem je postupný přechod na milosrdnější způsob stravy, ale zároveň nechcete nikoho nutit k přechodu na vegetariánství. Existuje podle vás nějaká milosrdná alternativa zabíjení? Domnívám se, že vaše myšlenka velkochovů, ve kterých budou zvířata umírat na stáří a poté budou konzumována masožravci je stejně nereálná jako snaha přesvědčit závislého gamblera, že hrát šachy je pro něj lepší než utrácet peníze na automatech.


Pokud je ve vašem zájmu opravdu snížit utrpení zvířat, potom vám doporučuji inspiraci od jedné holandské politické strany ( http://www.partyfortheanimals.nl/ : Party for the Animals – Animal Politics Foundation, Amsterdam, The Netherlands
), jejichž program je velmi hezky vyjádřený v tomto dokumentu:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2uTJsZrX2wI : Film: Global Warming Documentary: MEAT THE TRUTH, GlobeTransformer.
 
Prosím neberte moje připomínky příliš osobně, ale snaha vaší strany mě připomíná diskusi o tom jestli suchá strana lejna je lepší než ta vlhká. Lejno zůstane vždy lejnem ať už je suché nebo mokré a stejně tak zabíjení zůstane zabíjením, ať už jsou zabíjena zvířata z velkochovů nebo ekofarem.


Ještě jednu poznámku k vašemu programu. Na základě čeho se domníváte, že většina masožravců by nemohla ve zdraví přežít přechod na vegetariánskou stravu? Nemyslím, že by všichni masožravci byli schopni přijmout vegetariánskou stravu. Ne však z důvodu, že by to pro ně bylo zdravotně nebezpečné, nýbrž proto, že si jednoduše nedovedou představit život bez masa, tak jako kuřák život bez cigarety nebo alkoholik život bez chlastu. Přesto však existují řešení, aniž bychom museli jakýmkoliv způsobem dělat kompromisy v podobě zabíjení. Můžete se podívat sem: http://www.vegetarianbutcher.com/ : THE VEGETARIAN BUTCHER, 4824 AV Breda, The Netherlands
, http://bittman.blogs.nytimes.com/2012/03/26/having-your-chicken-without-eating-it/ : Mark Bittman popřípadě http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/is-this-the-end-of-meat-7765871.html : IS THIS THE END OF MEAT?, Kate Burt, 2012 .


Doufám, že vás moje připomínky neurazily a jsem otevřený jakékoliv další diskusi.


Přeji vám hodně štěstí


Podepsán Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna


Autor: Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna

Time: 10/12/2012


... Docela by mě zajímal ten váš dlouhodobý vědecký pokus s laktovegetariánskou stravou. To vás tato strava ohrožovala na zdraví nebo dokonce na životě? Je zajímavé, že miliony vegetariánů po celém světě nejsou nijak ohroženi. Dokonce i lékaři dnes potvrzují, že vyvážená laktovegetariánská strava dodává tělu všechny nezbytné látky. Osobně znám stovky vegetariánů, jejichž předkové jedli po celé generace maso a přesto nemají žádné zdravotní problémy.  ...


Podepsán Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna

 

Autor: Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna

Time: 11/12/2012


... Znovu se ptám, která písma anebo autority myšlenku jedení zdechlin podporují? Kde anebo kým je vaše tvrzení doloženo? Védská kultura fungující pod vládou zbožných králů na území Indie a dalších místech před tisíci lety jedení masa velmi přísně omezuje. Navíc král se staral o to, aby tato omezení byla dodržována. Pokud se však někdo nedokázal jedení masa vzdát, mohl za určitých omezujících podmínek jíst maso kozy, drůbeže a jiných nižších zvířat. Tyto skupiny obyvatel však nikdy nebyly hlavním proudem a fungovaly víceméně v ústraní, aby nenarušovaly obyvatele spokojené s laktovegetariánskou stravou. Tyto informace jsou velmi podrobně uvedeny v Puránách zejména v Bhágavata Puráně, nazývané též Šrímad Bhágavatam, ale i na mnoha dalších místech védské literatury jako je Manuův zákoník - Manu samhita. ...


... budete podobně jako tehdejší jedlíci masa vykázáni do ústraní a přinejlepším považováni za nekulturní barbary. ...


Podepsán Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna 

 

Celý rozhovor s mluvčím Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna ve formátu pdf naleznete na http://www.spvzt.cz/HaraKrisnacelyrozhovor.pdf

nebo http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/HaraKrisnacelyrozhovor.pdf .

 

8. Milosrdná strava ženy-matky a dítěte během těhotenství a kojení http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě

 
Author: Dalibor Grůza

Time: 20/09/2013 

Post:

quoted:
Post of Dalibor Grůza

Těhotná a kojící žena zřejmě nepřežije zdravá bez potravy z mrtvých zvířat (viz má Filosofie rovnováhy kapitola: Dodatky-Racionální mystika, Závěr), nemohu ji však nutit, aby jedla moje chcípliny brojlerů, byť po pitvě veterináře a převařené v několika vodách, aby neohrozila zdraví a život sebe a dítěte, zároveň však podle mé Filosofie rovnováhy nesmím zbytečně obětovat žádného živého tvora či mu způsobit zbytečnou bolest. Tedy je zřejmě špatné podle mé Filosofie rovnováhy, abych měl dítě se ženou za podmínky, že by žena či dítě kvůli tomu museli jíst potravu z poražených zvířat. Proto musím do poslední chvíle bojovat společně s mnou zakládanou politickou Stranou za práva všech živýh tvorů za reformu zákonodárství a vytvoření zákonných obchodních chovů za účelem produkce chcíplin zvířat zemřelých zásadně na stáří určených pro veřejnost, které by neohrozili při jejich konzumaci matku a dítě, abych si mohl vybrat mou případnou ženu-matku s touto stravou z těchto chcíplin.

Má zdravá strava mi zároveň umožní můj dlouhý věk, na otcovství mám teoreticky čas i do 96 let svého věku (žena na mateřství pouze do cca 48 let svého věku, proto musím dát svobodu své dosavadní partnerce, které je nyní 41 let, aby si našla někoho jiného, protože je vysoce pravděpodobné, že se mi nepodaří tuto zákonodárnou reformu do 7 let prosadit). Jestliže se mi ani poté nepodaří tato reforma zákonodárství, pak to bude znamenat můj životní neúspěch s tím, že budu moci si zvolit usilovat o ženu a naše dítě, kteří budou minimálně během těhotenství a kojení jíst potravu z poražených zvířat, např. bio maso s tím, že se stanu opět smrtelným nepřítelem těchto obětovaných poražených zvířat a předmětem jejich pomsty, resp. jejich a jejich příbuzných mikroorganismů.

Literatura: http://www.novinky.cz/koktejl/281843-ind-se-stal-v-96-letech-nejstarsim-otcem-na-svete.html : 2012, vps, Novinky

quoted:
Post of Dalibor Grůza

Bylo by proti základu mé psychiky (tj. mj. nevydržel bych psychicky) být smrtelným nepřítelem nějakého živého tvora, kdybych způsobil mnoho možná zbytečné (t.j. větší než co možná nejmenší) smrti a bolesti, např. kdybych měl děti za cenu jedení poražených zvířat mnou, mou partnerkou nebo mými potomky. To znamená, že bych nemohl a zřejmě by ani alespoň v mém případě nebylo správné obětovat přátelství a lásku všech živých tvorů např. při jedení bio masa viz výše za to, že bych měl dítě se ženou, kteří by v době těhotenství a kojení museli jíst bio maso. Jak je krásná láska všech živých tvorů, tak je strašná smrtelná nenávist zbytečně zabitých živých tvorů. To znamená, že mou jedinou možností mít dítě se ženou je zákonná reforma za účelem prodeje potravy z přirozeně uhynulých zvířat, zemřelých zásadně na stáří, v normálních obchodech pro zdravotně bezpečnou konzumaci této potravy mou ženou a dítětem v době těhotenství a kojení. (viz http://www.spvzt.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ )

Možná budu muset být smrtelným nepřítelem zvířat zabíjených pro a jedených mou případnou těhotnou a kojící ženou a mým případným dítětem za cenu bratrovražd, tedy vzájemného vraždění mezi lidmi, ať už mne, mé případné partnerky nebo mých případných dětí (viz Abel a Kain a Adam s Evou v biblickém ráji), ale v současnosti je to předčasné. Tuto možnost budu nucen zvolit, až se ukáže jako nezbytná, tedy bude vyvrácena má Filosofie rovnováhy, tedy má teorie milosrdnosti přírody, tedy možnosti všech živých tvorů žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi.

Jestliže nedojde k výše uvedenému vyvrácení mé Filosofie rovnováhy, ani k výše uvedenému prodeji chcíplin zvířat zemřelých přirozenou smrtí, zásadně na stáří v běžných obchodech, ani k výlučnému vegetariánství, případně k jedení mou případnou novou partnerkou a naším případným společným dítětem ze zemřelých zvířat pouze mých co možná nejvíce prověřených chcíplin zvířat zemřelých přirozenou smrtí, zásadně na stáří (protože má dosavadní partnerka jí hodně poražených zvířat a protože podle mé zkušenosti trvá nejméně 3,5-7 let, než umučené živé buňky a jejich příbuzné živé buňky převážně zapomenou na své smrtelné nepřátelství při změně člověka na jeho stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti, aby byla zdravá ona i dítě, což má dosavadní partnerka těžko může do jejího věku 48 let, tj. do její neplodnosti při jejím současném věku 41 let stihnout, pozn.: i podle vědy, jak jsem později zjistil, se živé buňky v těle člověka vyjma nervových buněk zcela obmění jednou za 7 let, viz http://hejnic.webnode.cz/jara/hlava/uceni/biologie-cloveka/ : Jaroslav Hejnic , http://knihovna.orgfree.com/kafka/5.html : Břetislav Kafka - Nové základy experimentální psychologie, kapitola 5. VĚK BUNĚK ) do mé neplodnosti, tak zemřu z výše uvedených důvodů bezdětný.


A to protože i já ve skutečnosti nejvíc chci žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi (tj. v ráji), proto i já jsem stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti, to znamená, že rovněž i já chci ve skutečnosti nejvíc nezpůsobit hodně zbytečné (tj. o hodně více než co možná nejméně) smrti a bolesti (tj. dle mé dosavadní zkušenosti, jak se snažím prokázat ve své Filosofii rovnováhy, mou skutečnou hlavní touhou, resp. podle mne skutečnou hlavní hybnou silou evoluce přírody i u ostatních živých tvorů nejsou primitivní pudy vlastního přežití /více u mužů/ a rozmnožit se /více u žen/, tj. boj na život a na smrt, jak učí darwinisté, např. v podání Richarda Dawkinse v jeho díle Sobecký gen, nýbrž u obou výše uvedený složitý emocionální vztah milosrdenství, resp. lásky, tj. symbióza, tj. „všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi“, viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Pud_(psychologie) , http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce , http://cs.wikipedia.org/wiki/Altruismus ) a nechci mnoho trpět před svou smrtí či předčasně zemřít (viz jediné dogma mé Filosofie rovnováhy), a to i více, než mít své vlastní případné potomky.


Výše uvedené dilema je podle mé Filosofie rovnováhy zřejmě důsledkem trestu mikroorganismů za mé a mých předků působení velké zbytečné smrti a bolesti, zejména zvířat a za mé vlastní stálé působení téměř výlučně nezbytné smrti a bolesti, tzn. i když jsem od roku 2008 téměř výlučně frutarián, tj. jím téměř výlučně pouze rostlinná semena a rostlinné plody a má zvířata jí rostlinné produkty všichni většinou ze současného standardního parazitického, nikoliv symbiotického rostlinného zemědělství, viz má kniha: Symbiotické zemědělství a přírodovědecké experimenty prokazující Filosofii rovnováhy . Snad toto mé dilema vyřeší delší čas mého trestu celibátu a bezdětnosti a můj současný přechod pokud možno na rostlinné výrobky alespoň z ekologického rostlinného zemědělství a budu mít v pozdějším věku partnerku a dítě, kteří při těhotenství a kojení budou jíst ze zemřelých zvířat výlučně bezpečné přirozeně zemřelé chcípliny zvířat.


Viz Bible, Nový zákon, Matouš kapitola 19: 10. Řekli jemu učedlníci jeho: Poněvadž jest taková pře s manželkou, není dobré ženiti se. 11. On pak řekl jim: Ne všickniť chápají slova toho, ale ti, jimž jest dáno. 12. Jsouť zajisté panicové, kteříž se tak z života matky zrodili; a jsouť panicové, kteříž učiněni jsou od lidí; a jsouť panicové, kteříž se sami v panictví oddali pro království nebeské. Kdo může pochopiti, pochop.

Obdobným extrémním příkladem v přírodě, který používal již Charles Darwin jako důkaz údajné nemilosrdnosti přírody a údajné neexistence svrchovaného dobrého Boha, kdy se živý tvor rozmnožuje velmi nemilosrdně za cenu života jiných živých tvorů stejného řádu, je řada parazitických vosiček, které kladou svá vajíčka do jimi krutě chovaného znehybněného hmyzu. Paralyzovaná oběť se poté změní v živou konzervu, kterou vylíhlá larva vosičky postupně vyžere zevnitř.

Podle mé přírodovědecké teorie o evolučním úspěchu jedince jako důsledku přátelství a nepřátelství mikroorganismů, které jsou schopny rozeznat a zapamatovat si svého přítele a nepřítele a dále přítele a nepřítele svých příbuzných mikrorganismů, se tak v současnosti každé dítě rodí již s mnohými nepřáteli a vystaveno pomstě za smrt zvířat, která krutě zemřela v průmyslových porážkových velkochovech, aby se toto dítě vůbec narodilo, jde o jakýsi dědičný hřích tohoto dítěte.

Mít či nemít ženu a děti za výše uvedené dosavadní situace, kdy lidé parazitují výše uvedeným způsobem na zvířatech, není podle mého současného názoru otázka bezvýjimečné osobní povinnosti člověka (viz Bible: A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi," (Gen 1,28), tato jeho bezvýjimečná povinnost platí pouze v ráji a bude existovat po případném nastolení ráje v přírodě i vlastními silami živých tvorů, je-li to možné), nýbrž otázka osobní volby člověka mezi dvěma podle jeho okolností více či méně špatnými řešeními.

(viz  http://www.spvzt.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/http://www.biblenet.cz/app/b/Matt/chapter/19 , http://www.scienceworld.cz/biologie/vosam-pri-kladeni-vajicek-do-housenek-pomaha-virus-4700/ : Pavel Houser, Vosám při kladení vajíček do housenek pomáhá virus, 2009 , http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=1716 : Vosička Ampulex compressa a švábí zombie, Autor: Stanislav Mihulka, 2006 , viz genetika a zejména epigenetika: http://www.scienceworld.cz/biologie/co-je-to-epigeneticka-dedicnost-3570 : Co je to epigenetická dědičnost?, autor Pavel Houser, 2002 , http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267434268-epigenetika/ : ORIGINÁLNÍ NÁZEV Epigenetics, 43 minut, ROK VÝROBY 2009, Dokument, Titulky: Marie Luzarová Česká televize Čtvrtek 6. 10. 2011 na ČT2, http://cs.wikipedia.org/wiki/Epigenetika , http://www.wikiskripta.eu/index.php/Epigenetika , http://www.osel.cz/index.php?clanek=1516 : Epigenetika je o tom co jíme, jak žijeme, a jak se máme rádi, Autor: Josef Pazdera, 2005  , http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardy-Weinberg%C5%AFv_z%C3%A1kon ,  http://cs.wikipedia.org/wiki/Popula%C4%8Dn%C3%AD_genetika http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika  , http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bdi%C4%8Dnost , http://www.imaturita.cz/maturitni-otazky/biologie/molekularni-zaklady-dedicnosti/356/ : Autor: Daniela Bednářová , http://www.novinky.cz/veda-skoly/320907-fobie-mohou-byt-jen-vzpominky-zdedene-po-predcich.html : 2013, pst, Novinky  , http://www.ksa.zcu.cz/podklady/bia3/Smarda_04-genetika.pdf : BIOLOGIE PRO PSYCHOLOGY A PEDAGOGY, Kapitola 4, Základy genetiky, Šmarda, Jan a kolektiv, http://en.wikipedia.org/wiki/Weismann_barrier . http://cs.wikipedia.org/wiki/Mem , http://cs.wikipedia.org/wiki/Lamarckismus , http://etext.czu.cz/img/skripta/68/042_061-1.pdf : Šálek M., Růžička J. & Mandák B. (2005), skripta Ekologie - populační dynamika, Fakulta lesnická a environmentální, katedra ekologie a životního prostředí , http://www.uel.cz/download/Multimedialni_ucebni_text/zivotn_%20strategie_organismu.htm : Životní strategie organismů, Ústav ekologie lesa [online], 2007 , http://en.wikipedia.org/wiki/Lilith , http://desirabilia.blogspot.cz/2014_07_01_archive.html : Hozená rukavice antinatalismu, 2014, Jakub Moravčík )

Author: Dalibor Grůza

Time: 02/02/2014 06:45:51

Post:

Ženy jako ztělesnění hadů

 

Podle Racionální mystiky mé Filosofie rovnováhy všichni živí tvorové po smrti tvoří různé společné osoby s jinými živými tvory. Ženy jsou podle této mystiky mé Filosofie rovnováhy nástroj Ďábla, neboli smrti neboli plémě hadí, neboli ztělesňují hady, avšak i ženy touží ve skutečnosti nejvíce po lásce, která se Ďáblu, smrti a hadům nejvíce nedostává. Mnoho hadů se odlišuje od ostatních zvířat tím, že nemohou zatím jíst mrtvoly živých tvorů, ať již zemřelé přirozenou smrtí, nebo poražené, např. člověkem, a musí zatím jíst živou kořist. V současnosti nejmilosrdnější potravu pro mnohé hady zatím tvoří z evolučně nejméně dokonalých živých tvorů, kteří nejméně cítí bolest díky své poměrně málo dokonalé nervové soustavě, různí šneci a mušle. Avšak i hadi jsou dle Filosofie rovnováhy v dokonale nekonečném čase určení postupně k dokonalosti, tj. žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, obrazně řečeno i hadi jsou zřejmě Božími tvory a Bůh je pak má proto rád, ženy tak ztělesňují práva nejnenáviděnějších živých Božích tvorů. Z této povahy žen plynou rovněž jejich povahové vlastnosti jako velkorysost, odvaha, nedostatek strachu, mstivost, lstivost, vitalita, vyhledávání podobných odvážných mužů, dravců, kteří se jich nebudou bát, tolerantnost k různým hříchům mužů i žen, obětavost, touha po moci, zklamání z mužů, podceňování mužů, kteří jsou více citliví, nejsou tak odvážní a mocní jako ženy jako ztělesnění hadů. Avšak u všech žen jako ztělesnění hadů je toto vše provázeno ve skutečnosti někdy vědomou (u evolučně více dokonalých žen) a někdy nevědomou (u evolučně méně dokonalých žen) touhou po lásce a touhou být milován i jako nástroj Ďábla, resp. smrti, resp. jako ztělesnění hadů, protože je už netěší zabíjení, moc, ani odvaha a touží po lásce, resp. touží se vrátit do biblického ráje, resp. uskutečnit jej zejména vlastními silami ve světě. Smířil jsem se svou původní přítelkyní také, protože již nedokáži být sám, i když ze shora uvedených důvodů nově přijímám, že bude zatím jíst poražené bio maso, které ji však nebudu kupovat, ale umožním jí ho koupit tím, že ji budu kupovat milosrdné rostlinné bio potraviny a jiné milosrdné výrobky jako oblečení z bio bavlny a domácí vajíčka z chovu, kde slepice umírají přirozenou smrtí, nejsou dávány na porážku, s tím, že budu trvat na tom, aby z masa jedla, příp. si kupovala bio maso, což ona více méně splňuje, protože doma chovají prasata pro maso v domácím chovu a pěstují si brambory pro sebe a pro prase, i když mají málo peněz. A tím bychom se oba evolučně postupně stávali čím dál více milosrdní, mrchožrouti, posléze čistí frutariáni.

Kromě toho bych byl pokrytec, když jsem v současnosti připustil jedení poraženého bio masa u ostatních lidí a nepřijal bych to v současnosti u vlastní přítelkyně.

Literatura: http://www.theguardian.com/science/video/2010/dec/07/snakes-snails-shells-evolution : Saved by the shell: Snakes spare snails with anti-clockwise shells, Source: Nature Communications, Tue 7 Dec 2010 , http://daimon.webzdarma.cz/textb.htm : © Daimon, O hadech , http://teraristika.chovzvirat.com/krmivo/krmeni-hadu.html : Krmivo, Krmení hadů, Krmení ještěrů (viz "U některých hadů je případ přesně opačný a jinou než živou a pohybující se potravu neuloví ani nepozřou. Nenechají se ošálit ani čerstvě zabitou nebo nahřátou mrtvolkou." ).

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Author: Dalibor Grůza

Time: 15/02/2014 20:35:04

Post:

 

quoted:


Post of Dalibor Grůza

 

Problém theodicea dle Filosofie rovnováhy


Dle Filosofie rovnováhy lze skutečnosti v našem světě z hlediska dobra a zla vymezit následujícími položkami:


- Dobro (Bůh)

- Dobré Zlo, tj. Zlo Dobra (Ďábel Boha, neboli Ďábel patřící Bohu, jde o tzv. nutné zlo)

- Nedokonalé Dobro (Bůh tvorstva, Bůh patřící tvorstvu, jde o nedokonalé dobro lidí a jiných živých tvorů)

- Nedokonalé Dobré Zlo (Ďábel Boha patřící tvorstvu, jde o nedokonalého Ďábla patřícího Bohu, neboli nedokonalé nutné zlo, neboli evoluční - vývojové nutné zlo, neboli to co vnímáme a podle Filosofie rovnováhy, tj. zřejmě zdánlivě se nám jeví jako skutečné zlo příčící se podstatě dobrého všemocného svrchovaného všudypřítomného Boha-Dobra)


Literatura:

Viz angličtina: Go(o)d/Dobro, God/Bůh, Evil/Zlo, (D)evil/Ďábel.


Teodicea (z franc. théodicée, od řec. theos, Bůh a dikaios, spravedlivý) znamená ospravedlnění Boha. Jde o starý problém filozofie a teologie a týká se přítomnosti zla ve světě. Klíčovou otázkou je proč Bůh, pokud je všemohoucí a dobrý, dopouští zlo? Viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Teodicea


(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )Tzn. všichni živí tvorové jsou dle Filosofie rovnováhy nedokonalé dobro, ať již v podobě výše uvedených nedokonalého dobra nebo nedokonalého dobrého zla (ať jde o řadu parazitických vosiček, které kladou svá vajíčka do jimi krutě chovaného znehybněného hmyzu, paralyzovaná oběť se poté změní v živou konzervu, kterou vylíhlá larva vosičky postupně vyžere zevnitř, tj. příklad v přírodě, který používal již Charles Darwin jako důkaz údajné nemilosrdnosti přírody a údajné neexistence svrchovaného dobrého Boha, nebo o hady, z nichž mnozí musí požírat pouze živou kořist, nebo o predátory, zejména masožravé predátory, nebo o opice či pralidi, jejichž tlupy se vzájemně vraždí, nebo o Adolfa Hitlera, který nahradil utrpení zvířat ve velkochovech nebo při pokusech utrpením zejména židů a Romů, nebo o židy, kteří jako ve všech oborech lidské činnosti vyvolený národ světových vůdců dopustí, aby lidé v dnešním světě chovali zvířata v porážkových průmyslových zemědělských velkochovech či pokusných laboratořích medicíny či kosmetických firem-současných koncentračních táborech zvířat, ačkoliv odsuzují vlastní koncentrační tábory, jimiž se jim zřejmě mstil Adolf Hitler za toto utrpení zvířat).


(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

 

Dne 13.3.2014 6:30, corrected 13/06/2014 "JUDr. Dalibor Gruza Ph.D.-advokát" napsal(a):

 

Už jsem přišel na to, co je moje hlavní nevýhoda ve vztahu k ženám, nemohu z mých psychických i mých současných morálních důvodů na rozdíl od ostatních mužů ani připustit krmit své případné potomky poraženými zvířaty, je tedy otázka, zda jsem je vůbec schopen nakrmit, z hlediska filosofie milosrdnosti může jít o zásadní evoluční výhodu, z hlediska darwinismu jde jednoznačně o zásadní evoluční nevýhodu, mým současným zásadním problémem je tedy, zda platí má Filosofie rovnováhy, tj. filosofie milosrdnosti nebo darwinismus, což zřejmě ukáže až budoucnost. Nepočnu-li se svou dosavadní partnerkou dítě do jejích 48 let nebo nezačne-li  do jejích 44,5 let, tj. 3,5 roků před její zřejmou neplodností (viz výše) a nevytrvá-li pak do její smrti v jedení pouze to samé co já, nemohu ji zaručit svou věrnost, avšak zřejmě i tak zůstaneme potom spolu, protože žádná jiná plodná žena zřejmě nepřipustí krmit naše případné společné dítě z masa pouze chcíplinami.

Author: Dalibor Grůza
Time: 18/08/2014 21:32:01
Post:

quoted:


Post of Dalibor Grůza 19/07/2014

Má Filosofie rovnováhy o uskutečnitelné symbióze všech živých organismů v přírodě je většinou lidí považována za značně nepravděpodobnou i když přitažlivou možnost, proto jsou ostatní ochotni do této možnosti investovat hodně času a prostředků, jestli nakonec přeci jenom neuspěje. Podle většiny lidí jde v mém případě vysoce pravděpodobně o marný pokus, který musí skončit nakonec celkovým neúspěchem, protože příroda je mimo rodinu a často i v rodině krutá, i když se jim to nelíbí. Protože nejsem dravý, protože bych duševně ani tělesně nevydržel tuto krutost, není většina žen ochotna riskovat mít se mnou dítě, kteří by nejedli poražená zvířata, z potřebných mrtvých zvířat by jedli pouze chcípliny zemřelé přirozenou smrtí, zásadně na stáří. Tudíž vysoce pravděpodobně podle většiny lidí zemřu bezdětný a tudíž, kdyby ostatní následovali mou Filosofii rovnováhy, tak by živé organismy vysoce pravděpodobně podle těchto lidí vymřeli. Tudíž mou Filosofii rovnováhy podle většiny lidí nelze vysoce pravděpodobně všeobecně následovat, i když zřejmě díky ní, což ji podle mne dokazuje částečně a zatím pro mne odůvodňuje, se mi doposud podařilo stabilizovat můj vážný zdravotní stav, i když se jeho stabilizace z hlediska zdravotnických statistik dříve jevila vysoce nepravděpodobná, dále být nadprůměrně úspěšný v mém profesním životě a získat nadprůměrně majetku. Avšak podle většiny lidí je to vysoce pravděpodobně přechodný a neopakovatelný jev, který plyne z toho, že ostatní jsou ochotni investovat do ověření mé Filosofie rovnováhy jako výše uvedené nejpřitažlivější možnosti hodně času a prostředků, přestože se jim jeví jako vysoce nepravděpodobná v nemilosrdné přírodě. Hlavní otázka tudíž nyní zní, zda mi dodržování mé Filosofie rovnováhy jako zákona milosrdnosti ke všem živým organismům zajistí do konce mého života jeho úspěšnost, v současné době zejména, zda se mi podaří mít děti se svou partnerkou, kteří by nejedli poražená zvířata.


 Nemám větší jistotu, že Filosofie rovnováhy platí, než výše uvedené odůvodňující zkušenosti, chci-li získat manželku, tak bych neměl dávat najevo téměř vůbec svou úzkost při stresu při rozhodnutích podle Filosofie rovnováhy. Co možná nejmilosrdnější stravu, tj. zásadně bio frutariánství a vajíčka z domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, užívám minimálně od 25.5.2013, kdy mé partnerce bylo zhruba přesně 41 let a mně zhruba 40 let. Plátí-li Filosofie rovnováhy, tak mi přátelství světových živých mikroorganismů zajistí, abych měl v budoucnosti případnou partnerku a případné potomstvo, kteří by nejedli poražená zvířata, z potřebných mrtvých zvířat by jedli pouze chcípliny zemřelé přirozenou smrtí, zásadně na stáří. Protože za 7 let od 25.5.2013, budu-li nadále dodržovat výše uvedený co možná nejmilosrdnější způsob stravy, se zcela obmění živé buňky v mém těle a za 3,5 roku této doby se zřejmě obmění polovina živých buněk v mém těle (viz výše), v prvním případě této doby budou tudíž všechny živé mikroorganismy na světě a v druhém případě této doby převážná většina živých mikroorganismů na světě mými přáteli a zařídí to tak, abych v budoucnosti získal případnou partnerku a případné potomstvo, kteří by nejedli poražená zvířata, z potřebných mrtvých zvířat by jedli pouze chcípliny zemřelé přirozenou smrtí, zásadně na stáří. V ideálním případě mohu toto těsně splnit se svou nynější partnerkou, které zbývá od 25.5.2013 přesně 7 let do její neplodnosti a 3,5 roku do nutnosti, aby změnila svou stravu a jedla pouze to samé co já. Jinak neplatí Filosofie rovnováhy.

Literatura: Elliot Katz, Buď silným mužem! Takovým, jakého ženy chtějí mít, Práh 2008, vydání první, Příběhy Tóry Patnáct biblických zamyšlení, Jan Divecký, nakladatelství P3K, 2005, TALMUD /pro každého/ Historie, struktura a hlavní témata Talmudu, Abraham Cohen, Sefer s.r.o., 2006, http://blogeurabia.parlamentnilisty.cz/Blog/joanjjoanj/Print/1023-talmud-ideologii-zbaveny.aspx : Talmud ideologií zbavený, Autor: joan.j joan.j, 2011, http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375&whichpage=52 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě

9. Prognóza budoucnosti politické Strany za práva všech živých tvorů http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1655 : Fil. experiment-Strana za práva všech živých tvorů

 
Author: Dalibor Grůza

Time: 10/02/2013 09:26:15 corrected 06/09/2013

Post:

 

- Velká smrt a bolest živých tvorů, zejména hospodářských zvířat způsobené moderní zemědělskou velkovýrobou musí být kompenzována obdobně velkou smrtí a bolestí způsobenými v budoucnu odpovědným lidem. Z toho plyne budoucí pomsta utýraných a jejich příbuzných mikroorganismů v podobě pádu bank (podle práva Evropské unie má být 75% majetku spravovaného bankami tvořeno dříve nebo později bezcennými státními dluhopisy dříve nebo později předlužených států Evropské unie), ekonomické krize, válečného štváčství, zbrojení a válek nebo pádu měn a všeobecné bídy obdobně, jak tomu bylo při velké hospodářské krizi při nástupu fašismu ve 20. století.

 

Lze předpokládat, že dojde v důsledku této hospodářské krize k rozpadu západní mezinárodní integrity na dnešním demokratickém základě a vzniku řady menších lokálních mocností zřejmě disponujících atomovými zbraněmi ovládajícími pouze své bezprostřední okolí, tyto menší velmocenské státy budou často založeny na diktatuře, obdobné fašistickým či hůře nacistickým státům z dvacátého století. Německý nacismus má pak v programu ekofašismus, tedy velkou ochranu zvířat a ekologické zemědělství, což se promítlo i do programu dnešní krajní pravice.

 

- Při kompenzaci výše uvedené smrti a bolesti živých tvorů v utrpení odpovědných lidí se některý z výše uvedených lokálních velmocenských i diktátorských států vzniklých po výše uvedené dnešní a očekávané budoucí celosvětové hospodářské krizi může z toho poučit, získat soucit a uzákonit porážkovou daň a nastartovat opětovný růst ekonomiky a opětovné sjednocení celého mezinárodního společenství.


- Pro zlomový okamžik poučení z utrpení odpovědných lidí musí být k dispozici možnost a předchozí osvěta porážkové daně.


- Porážková daň přináší největší zisk pouze z dlouhodobého hlediska, z krátkodobého hlediska je pro lidi méně přijatelná, je složitá k pochopení a vysvětlení, proto výše uvedená osvěta nemůže být v podobě šoku, ale založená na dlouhodobém a poctivém vysvětlování, aby existoval dostatek poučených lidí ve výše uvedeném zlomovém okamžiku.

 

- Lidé, kteří dlouhodobě dodržují povinnost působit co možná nejméně smrti a bolesti, budou i ve výše uvedené krizi žít jakoby v biblickém ráji.


- Chápeme-li všechny živé tvory jako predátory nebo parazity (viz satanismus), pak je mír ve světě možný pouze jako za římské říše (viz násilný pořádek udržovaný vůdčí smečkou predátorů na velkém teritoriu), podle Filosofie rovnováhy s prognózou vývoje jako za římské říše (tj. velké množství smrtelných nepřátel a postupná degenerace vůdčí smečky predátorů nárůstem jejich změkčilosti, tj. bojové neschopnosti).

 

(viz http://www.spvzt.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ )

 

10. Zákonná práva virů, bakterií a parazitů obecně dle SPVŽT

      

Jak máme ošetřena práva virů, bakterií a parazitů všeobecně? Nebo těmto právo na život upíráme? ...

Dalibor Grůza: ...Práva virů a bakterií mám ošetřena ze všeho nejméně, protože jde o evolučně nejjednodušší známé organismy, které téměř nevnímají bolest, přesto ani v jejich případě by nemělo být naším cílem jejich vyhubení viz dále. Cílem ideologie Strany za práva všech živých tvorů (SPVŽT) vůči parazitům obecně není všechny parazity vyhubit, protože to by bylo v rozporu s hlavní ideologickou povinností každého ke stálému působení co možná nejméně smrti a bolesti, nýbrž ideologickým cílem SPVŽT vůči parazitům obecně je v biologii dobře známá zásada, že úspěšný parazit je ten, který nezabíjí svého hostitele, ideologickým cílem je tudíž obecně řečeno symbióza mezi parazity a ostatními živými tvory.

...

Dalibor Grůza: Záleží na tom, jestli budu mít ve vlasech jednu veš, pak má zřejmě právo na život v mých vlasech, nebo jich tam budu mít tisíc, pak bych je zřejmě musel hubit, na druhou stranu parazité obecně zásadně na jejich zabíjení reagují svým přemnožením a rovněž se jim zvyšuje odolnost proti hubícím prostředkům. Takže i vůči parazitům obecně podle mne existují shora uvedené dvě cesty válka na život a na smrt nebo symbióza.

 

...

viz http://www.facebook.com/dalibor.gruza#!/pages/Strana-za-práva-všech-živých-tvorů/133671120130073

11. Dobří poradce, resp. advokát a jeho klient http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1655 : Fil. experiment-Strana za práva všech živých tvorů

Author: Dalibor Grůza
Time: 26/03/2013 04:49:58
Post:

...

Dobrý poradce, resp. advokát by měl radit klientovi jak být dobrý, nábožensky řečeno, jak patřit Bohu (slova Bůh a dobrý mají stejný jazykový původ, v angličtině např. souhláskový kořen GD, dobrý-good, Bůh-God). Dobro klienta podle mne znamená vyvážení hledisek spravedlivosti, moci a lásky, resp. milosrdenství v záležitostech klienta. Soustředění se pouze na jedno z výše uvedených hledisek dobra klientem a jeho poradcem není zejména z dlouhodobého hlediska dobré ani pro klienta ani pro jeho poradce a zejména z dlouhodobého hlediska je trestáno samotnou přírodou, resp. její evolucí dle mé přírodovědecké teorie o schopnosti všech mikroorganismů rozezenat a zapamatovat si přítele a nepřítele. Jinými slovy hospodář (nábožensky řečeno podobný Hospodinu, česky řečeno soudci zástupů, rozuměji všech živých tvorů, od ruského slova gosudar-hospodář, složeného z go, zřejmě od latinského slova host, viz anglicky hosts of heavens-nebeské zástupy, armáda a dále sudar, neboli soudce), který je pouze spravedlivý a není mocný a milosrdný, nebo hospodář, který je pouze mocný a není spravedlivý a milosrdný, nebo hospodář, který je pouze milosrdný a není mocný a spravedlivý, jsou špatnými hospodáři, nikoliv podobní Hospodinu.

Příkladem špatného poradenství byly zřejmě současné církevní restituce v České republice, kde církve a vládní strany zvolili zřejmě pouze hledisko mocenské, aniž zřejmě dostatečně zohlednily hledisko milosrdnosti a spravedlivosti ke všemu obyvatelstvu našeho státu.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

12. Otázka židovství z hlediska Filosofie rovnováhy http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1655 : Fil. experiment-Strana za práva všech živých tvorů

Author: Dalibor Grůza

Time: 28/06/2013 10:22:47

Post:

Židé jsou vyvolený národ, protože zřejmě díky své v dřívějších dobách ze všech lidí nejmilosrdnější stravě (viz starozákonní vztah ke zvířatům a košer porážky) se geneticky zdokonalili tak, aby byli v neobvykle velké části jejich populace vedoucí skupinou všech lidí, potažmo tohoto světa, vedeného lidmi, ve všech oborech lidské činnosti. Být vůdcem však není pouze výhoda, je to obrovská zodpovědnost o mnoho přesahující odpovědnost řádového člena lidské společnosti, milovaného vůdce smečky vlků bude smečka vlků chránit za cenu vlastních životů, nenáviděného vůdce smečky vlků smečka vlků nakonec po jeho porážce jiným vlkem zaživa sežere. Příčinu novověkého antisemitismu tak vidím v tom, že společnost v novověku vedená židy vedle vůdců z jiných národů způsobuje obrovské množství zbytečné smrti a bolesti zejména jiných živých tvorů než člověka (starozákonní vztah k živým tvorům a košer porážky již dávno nejsou co možná nejmilosrdnější), tím si židé způsobují podle Filosofie rovnováhy obrovské množství smrtelných nepřátel a nenávisti mezi zabitými a jejich příbuznými živými mikroorganismy, které jsou z evolučních důvodů součástí těl všech živých tvorů i lidí, a tím je rovněž vyvolán jejich antisemitismus. Z důvodu židy vedenou novověkou společností způsobené velké smrti a utrpení zejména jiných živých tvorů než člověka se antisemité zase radují z velké smrti a utrpení způsobené těmto židům.

Můj osobní postoj k židům je následující: Bují ve mně antisemitismus z důvodu velké smrti a bolestí způsobované novověkou společností vedenou židy jiným živým tvorům než člověku, zejména zvířatům. Zároveň mě však jako filosofovi a právníkovi, tedy vedoucímu vědeckému členu lidské společnosti jsou židé jako vůdci lidské společnosti velmi blízcí, mám k nim velmi silný citový kolegiální vztah. Nedojde-li ke změně současného stavu lidské společnosti, pak z mé Filosofie rovnováhy plyne budoucí pomsta židům velkého množství umučených a jejich příbuzných živých mikroorganismů, zejména zvířat, tedy budoucí velký nástup diktatur a antisemitismu ve světě. I já jako tělo tvořené mimo jiné i těmito živými mikroorganismy budu mít z této pomsty a budoucího hubení židů podvědomou pudovou radost. Avšak z mé Filosofie rovnováhy plyne, že nechci-li být jako oni-židé, jsem povinen stále působit co možná nejméně smrti a bolesti, a to i židů, budu tudíž povinen v rozporu s touto svou pudovou podvědomou radostí z uskutečněné pomsty židům židy co možná nejvíce chránit a pomáhat jim před těmito mnou očekávanými jejich velkými smrtí a bolestí.

Vůdci z jiných národů jsou z hlediska živých mikroorganismů více chráněni proti výše uvedené pomstě genetickou příbuzností k vedenému národu či menší četností těchto vůdců ve vztahu k jejich národu.

Výše uvedené je výklad Bible Deuteronomium 28,58-69 z hlediska Filosofie rovnováhy: 

58. Nebudeš-li ostříhati a činiti všech slov zákona tohoto, kteráž psána jsou v knize této, abys se bál toho veleslavného a hrozného jména Hospodina Boha svého: 59. Rozmnoží ku podivení Hospodin rány tvé, a rány semene tvého, rány veliké a trvánlivé, i nemoci těžké a dlouhé. 60. A obrátí na tebe všecky neduhy Egyptské, jichžs se strašil, a přichytí se tebe. 61. Všelijaký také neduh a všelikou ránu, kteráž není psána v knize zákona tohoto, uvede Hospodin na tebe, dokudž nebudeš vyhlazen. 62. A zůstane vás maličko, ješto vás prvé bylo mnoho, jako hvězd nebeských, proto že jsi neposlouchal hlasu Hospodina Boha svého. 63. I stane se, že jakož se veselil Hospodin nad vámi, dobře vám čině a rozmnožuje vás, tak veseliti se bude Hospodin nad vámi, když vás zkazí a vyhladí, a vypléněni budete z země, do kteréž jdete, abyste dědičně vládli jí.

64. A rozptýlí tě Hospodin mezi všecky národy, od jednoho konce země až do druhého, a budeš tam sloužiti bohům cizím, kterýchž ty neznáš, ani otcové tvoji, dřevu a kameni. 65. A mezi národy těmi neoddechneš, aniž bude míti odpočinutí spodek nohy tvé; tam také dá Hospodin tobě srdce lekavé, a oči blíkavé, a truchlost mysli. 66. I bude život tvůj nejistý před tebou, a strašiti se budeš v noci i ve dne, a nikdež nebudeš jist svým životem. 67. Ráno díš: Ó by již byl večer! a večer díš: Ó by již bylo jitro! pro strach srdce svého, jímž se lekáš, a pro ty věci, na něž očima svýma hleděti musíš. 68. A zavede tě Hospodin do Egypta na lodech, cestou, o níž jsem řekl tobě: Nebudeš jí viděti více; a tam prodávati se budete nepřátelům svým za služebníky a děvky, a nebude, kdo by koupil. 69[29,1] Tato jsou slova smlouvy, kteráž přikázal Hospodin Mojžíšovi učiniti s syny Izraelskými v zemi Moábské, mimo onu smlouvu, kterouž učinil s nimi na Orébě.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz ) 

13. Romská politika dle Filosofie rovnováhy http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1655 : Fil. experiment-Strana za práva všech živých tvorů

Author: Dalibor Grůza
Time: 31/08/2013 20:57:30
Post:

Jediná romská politika, která fungovala, byla v rámci předválečného Slovenska, což se projevilo v postoji Slováků k Romům za fašistického Slovenského štátu. Zatímco židy vydali slovenští fašisté všechny do koncentračních táborů, tak téměř všichni Romové na Slovensku přežili období fašismu a holocaust, aniž by je Slováci vydali do koncentračních táborů Hitlerovi. Základem tohoto v dějinách ojedinělého úspěchu romské politiky na Slovensku bylo, že na Slovensku vždy vedle chudé romské osady existovala bohatší vesnice slovenských sedláků, kdy každý bohatší slovenský sedlák měl pod patronátem jednu chudou romskou rodinu. Této patronátní romské rodině dával bohatší sedlák zbytky ze svého hospodářství a za to mu tato patronátní romská rodina ručila za to, že nikdo nebude krást úrodu na polích slovenského sedláka-patrona. Kromě toho, že pole hlídala, tak v případě, že došlo ke krádeži, tak byla tato romská patronátní rodina povinna bohatšímu slovenskému sedláku-patronu udat pachatele, který byl poté odsouzen do vězení. I když romská osada držela pospolu a měla přísnou hierarchii, že vybrali k udání zásadně jakéhosi obětního beránka, často přiženěného muže Roma či gadže, tj. ne-Roma do osady, kteří stáli v hierarchii této romské osady nejníže, tak ke krádežím na polích slovenské bohatší vesnice docházelo pouze výjimečně. Dále patronátní romská rodina pomáhala trochu svému bohatšímu slovenskému sedlákovi-patronovi, avšak ne moc, protože Rom, který není jako gadžo (ne-Rom), považuje práci za nečestnou a radši nepracuje, když nemusí.

Když na Slovensku a v Evropě zvítězil fašismus, tak každý slovenský sedlák si, jak mohl nejvíce, chránil svou patronátní romskou rodinu. Výsledkem bylo, že cca 99% Romů na Slovensku přežilo v relativním bezpečí holocaust za druhé světové války. Slovenský štát např., aby ukonejšil Hitlera a jeho romskou vyvražďovací politiku, tak vydal jakési diskriminační zákony proti Romům, že se nesmějí stěhovat, avšak tyto zákony nebyly ve skutečném životě na Slovensku nikým dodržovány. Toto lze postavit proti holocaustu Romů v Čechách a na Moravě, kde Češi velmi kolaborovali s nacisty při vyvražďování českých Romů, a téměř všichni čeští Romové zde byli vyvražděni, česká romská doktorská rodina Holomků, když si za protektorátu v Čechách a na Moravě chtěla zachránit život, tak musela utéci k příbuzným na Slovensko. Vzhledem k tomu, že za holocaustu byli téměř všichni čeští Romové nacisty vyvraždění, jsou dnešní čeští Romové potomky těch, kteří se přistěhovali ze Slovenska po válce, a dokladem toho je, že v České republice všichni Romové mluví slovenskou romštinou.

Druhým pramenem romské politiky dle Filosofie rovnováhy je samotná romská kultura. Romské pohádky jsou velmi kruté, jedna taková romská pohádka vypráví o hloupém dobrém gadžovi, tj. ne-Romovi, který se chtěl kamarádit s chytrým Romem. Hloupý dobrý gadžo šel na trh s krávou, potkal chytrého Roma, se kterým se začal chtít kamarádit, chytrý Rom mu nejdříve sebral krávu, pak všechny peníze a pak mu vypíchl očï a nechal ho svému osudu.

Z výše uvedených zdrojů plynou následující zásady romské politiky vůči Romům, kteří nemají pravidelné zaměstnání nebo nepodnikají či pravidelně nechodí do školy (Romové, kteří mají pravidelné zaměstnání nebo podnikají či pravidelně chodí do školy, nepotřebují níže uvedený patronát, resp. ochranu a zcela se v socializaci vyrovnají gadžům, tj. ne-Romům), dle Filosofie rovnováhy:

- Dávat Romům minimální sociální dávky jenom tak, aby jejich rodiny přežily, s co nejširší možností státních rekvalifikací a státního školního vzdělávání i v pozdějším věku, avšak nenechat je umřít hladem, žízní, chladem či z nedostatku zdravotní péče.

- Zároveň každá ne-romská gadžovská rodina v okolí romské osady by měla pod patronátem jednu romskou rodinu, která by ručila za to, že Romové z blízké romské osady nebudou páchat proti této patronátní ne-romské rodině žádnou trestnou činnost, jinak by museli udat a pomáhat usvědčit pachatele nebo by jim byli kráceny výše uvedené sociální dávky.

- Patronátní ne-romská gadžovská rodina by měla povinnost udělat všechno proto, aby patronátní romská rodina přes nízké sociální dávky nezemřela hladem, žízní, zimou či nedostatkem zdravotní péče. Mohla by jim např. pomáhat v jednání s příslušnými úřady či radou.

- Doporučuji, aby patronátní gadžovská rodina se nepřátelila jako rovný s rovným se svou patronátní romskou rodinou, ale vždy tam byl dodržen vztah nadřízeného ne-romského patrona a romské klientské rodiny.

- Nezaměstnaní Romové na výše uvedených nízkých sociálních dávkách by měli zákonem zaručenou za svou práci, pokud si přivydělávají, poctivou mzdu, aby se učili vážit si práce a zotavili se, a nikoliv je vykořisťovat, a to bez ohledu na zvláštnosti romské práce, zde mám především na mysli nejistou docházku Romů do zaměstnání.

Zdroj informací o romské kultuře a historii: Prameny Muzea Romské kultury, Bratislavská 67, 60200 Brno, které jsem cca před 2-3 lety navštívil, studoval prameny a tyto informace získal

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

14. Vzdělávací politika dle Filosofie rovnováhy http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1655 : Fil. experiment-Strana za práva všech živých tvorů

 

Author: Dalibor Grůza

Time: 20/09/2013 08:57:31

Post:

 

Cílem vzdělání by mělo být vychovávat k všeobecnému milosrdenství ve společnosti. Chytrost členů společnosti představuje bohatství společnosti, které je třeba využít v rámci potřebné rozsáhlé kvalitní soustavy státního vzdělávání členů společnosti i v případě nemajetných členů společnosti, zároveň to umožňuje i chytrým, tj. zásadně citlivějším členům společnosti zaujmout prospěšné místo ve společnosti i vzhledem k jejich citlivosti. Člen společnosti, který zadarmo či levně získá vzdělání, by si měl uvědomit, že zadarmo či levně získal své vzdělání, které nemá sloužit k okrádání společnosti živých tvorů, ale především k jejich prospěchu, tj. k poměrně levné službě společnosti. Naopak drahé, zejména vysokoškolské vzdělání vede k plýtvání chytrostí společnosti v případě jejích nemajetných členů a k drahé službě společnosti vzdělanými členy společnosti.

Proto by mělo být základní a středoškolské státní vzdělání bezplatné, protože jej využívají téměř všichni lidé ve společnosti, a státní vysokoškolské vzdělání maximálně za cenu 10.000,- Kč za rok studia na vysoké škole ve vztahu k jakémukoliv oboru vysokoškolského vzdělání, tato cena, i když zřejmě zdaleka nepokryje náklady na toto vzdělání, by sloužila jako motivační prvek, aby státní vysokoškolské studium nebylo zneužíváno. Zároveň by stát měl zaručovat bezúročné půjčky, zvyšované pouze o inflaci na tuto cenu státního vysokoškolského studia pro nemajetné členy společnosti, které by daný student byl povinen splácet pouze v případě, že by dosáhl určité předem stanovené výše svého příjmu. Zároveň by jako dnes všeobecným hlavním hlediskem přijetí na určitou státní školu mělo být nejlepší splnění studijních předpokladů této školy daným členem společnosti, nikoliv jeho schopnost platit za toto studium.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

15. Kolektivní odpovědnost a vakcinace proti virům http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1655 : Fil. experiment-Strana za práva všech živých tvorů

 

Author: Dalibor Grůza
Time: 28/09/2013 20:49:15
Post:

Příbuzné živé buňky (tj. např. lidé) tvoří spolupracující genetické skupiny, jestliže některá živá buňka dle mé hypotézy pozná a zapamatuje si nepřítele v určité živé buňce, která nebo jejíž skupina působí hodně zbytečné (tj. o mnoho více než co možná nejméně) smrti a bolesti (např. určitý člověk), tak se u poškozené živé buňky a jejích příbuzných živých buněk jejich nepřátelství, resp. nenávist vztahuje i na všechny geneticky příbuzné živé buňky škodící živé buňky s klesající silou podle vzdálenosti tohoto příbuzenství (tj. např. zlého člověka jeho rodinu, jeho národ či všechny lidi) a těmto živým buňkám se s klesající silou podle vzdálenosti tohoto příbuzenství rovněž mstí. Toto je dle mého názoru základem kolektivní odpovědnosti ve společnosti, což by se dalo popsat jako odpovědnost (čili trest či odměna) jedince za jednání jeho skupiny a odpovědnost skupiny za jednání jejího jedince, obojí při požadavku podle mé Filosofie rovnováhy plnit stálou povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti.


Příkladem výše uvedené kolektivní odpovědnosti je např., že vakcíny proti virům smrtelných, neléčitelných chorob, např. vzteklině, lidé vyrábí tak, že se tyto viry kultivují na tkáňových kulturách, tedy živých buňkách pěstovaných mimotělně. Tyto živé buňky tkáňových kultur se krmí zásadně mimo jiné rovněž fetálním bovinním sérem, což česky znamená sérum krve z vykrveného plodu telete vyjmutého z krávy v pokročilém stupni jejího těhotenství, při čemž se často zabije jak tento plod tak i tato těhotná kráva, což je strašné, i když méně strašné než, když např. na vzteklinu zemře člověk. Toto fetální bovinní sérum je nejkvalitnější krmivo těchto tkáňových kultur, které se v současnosti používá. Toto fetální bovinní sérum lze zřejmě vždy nahradit sérem z krve živých zvířat, např. novorozeného či mladého telete, kterému se pustí žilou, aniž by bylo nutné ho zabít. Avšak v současnosti se i toto sérum získává na jatkách z krve porážených novorozených býčků, které se nevyplatí současným zemědělcům dále krmit a chovat, protože nedávají mléko. Tato krev by jinak skončila v odpadu při vykrvení porážených těchto novorozených býčků za účelem prodeje jejich masa v obchodech současné lidské společnosti.


To znamená, že i když použijeme vakcínu proti virům nepoužívající fetální bovinní sérum ale bovinní sérum, tak neseme výše uvedenou kolektivní odpovědnost za to, že toto krevní sérum není získáváno bez zabití zvířete, ale zabitím novorozeného býčka na jatkách. Pro zmenšení trestu z této své kolektivní odpovědnosti jsme povinni bojovat mimo jiné rovněž za uzákonění mnou navrhovaného zákona o porážkové dani, aby se vyplatilo krmit a chovat i novorozené býčky do jejich přirozené smrti bez jejich úmyslného zabití jakýmkoliv člověkem, aby bylo pro tyto vakcíny používáno krevní sérum získávané pouštěním žilou bez zabití těchto novorozených či mladých býčků.

 

Ještě lepší řešení zřejmě je neživočišné sérum, protože dle sdělení MVDr. Jana Doležala jan.dolezal@merck.com z Intervet s.r.o. a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA jako „vyživovaci medium“ při výrobě vakcíny Nobivac Rabies, která je jedna z nejúčinnějších na trhu - revakcinace každé 3 roky, není použito nic živočišného původu, protože dle sdělení technického manažera z mateřské firmy z USA: The previous medium we used for producing the rabies antigen contained various substances of animal origin; tryptose and lactalbumin hydrolysate (both contain milk derivatives) and bovine serum albumin.  The veggie medium we now use contains none of these animal-derived components. We can’t of course supply specific formulation details of the veggie medium as this is commercially confidential information. /čili předchozí médium, které jsme používali pro výrobu antigenů vztekliny, obsahovalo různé látky živočišného původu, tryptózu a hydrolyzát mléčného albuminu (oba obsahují mléčné deriváty) a albumin z bovinního séra. Vegetariánské médium, které nyní používáme, neobsahuje žádné z těchto součástí živočišného původu. Nemůžeme ovšem poskytnout podrobnosti o konkrétním složení vegetariánského média, protože v tomto případě jde o informaci chráněnou obchodním tajemstvím./. Jisté pochybnosti může vzbudit pouze to, že dle možná zastaralých odborných informací (viz literatura a níže) na druhou stranu většina kultur roste v bezsérových médiích hůře než v médiích se sérem. Často je také nutné buněčnou kulturu na pěstování v médiu bez séra „zvykat“ – buňky se nejprve kultivují v některém z klasických médií se sérem a pak se toto médium postupně nahrazuje médii s nízkým obsahem séra a bezsérovým médiem. Mimo jiné obchodní společnost Merck & Co., vyrábí rovněž vakcíny proti virům v lidské medicíně. Očkování psa u veterináře v České republice proti vzteklině stojí cca 200,- Kč, 1 dávka vakcíny Nobivac Rabies cca 35,- Kč, 1 dávka jiné milosrdné vakcíny CANVAC R –každoroční revakcinace od společnosti DYNTEC s.r.o., zřejmě vyráběná z bovinního (krevního) nikoliv fetálního (plodového) bovinního séra, stojí cca 9,- Kč.


Obdobným příkladem výše uvedené kolektivní odpovědnosti je pokud dáme vydělat v současné lidské společnosti peníze člověku, který používá produkty z poražených zvířat, toto poskytnutí potřebného výdělku je v současnosti v řadě případů nejmenší možné zlo.


Pozn.: Výše uvedený problém s krevním sérem nevzniká u vakcín proti bakteriím, které jsou kultivovány na agaru, což je rostlinný produkt.

 

Literatura:
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/226/226097.pdf : ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, Praha, autor vynálezu: Michl Jiří RNDr. CSc., Praha, Novotný Josef, Kostelec nad Černými leay, zveřejněno 29.7.1983, vydáno 1.6.1986, Živné prostředí pro buněčné a tkáňové kultury obsahující růstové proteiny krevního séra , http://biologie-v-kostce.blogspot.cz/2011/05/243-kultivacni-podminky.html , http://3pol.cz/1101/print : TŘIPÓL e-zin popelarizující vědu a techniku, Medicína a přírodověda, Vepřový řízek ze zkumavky, 2011, Zdroj: Nature, 9 December 2010, Vol 468, str. 752 až 753, Edita Bromová, http://www.nechybujte.cz/ Lingea s.r.o., Brno , http://www.biotech.cz/cz/eshop/katalog/4472/sera : BioTech a.s., Praha 10, (Fetální bovinní) sérum , http://bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylaby-prednasek/textova-verze-prednasek/bunecne-kultury-vejrazka.pdf : Buněčné kultury, Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, http://is.muni.cz/th/101933/prif_b/bakalarska_prace.txt : Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Oddělení genetiky a molekulární biologie, REGULACE PLURIPOTENCE U NORMÁLNÍCH A ADAPTOVANÝCH LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK, Brno 2008, Hana Zmrzlá, http://www.dokapsy.cz/vzteklina/ : ANONYM. Vzteklina [online] , http://www.cmku.cz/soubory/dokumenty/300_seznam_schvalenych_vakcin_proti_vztekline.pdf : ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE , http://www.viamilkcz.cz/documents/obchodni_cinnost/cenik_veterinarnich_lecivych_pripravku_platny_od_9_7_2012.pdf : ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. , http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzteklina#L.C3.A9.C4.8Dba_a_progn.C3.B3za_u_lid.C3.AD , http://www.wikiskripta.eu/index.php/R%C5%AFstov%C3%BD_faktor , http://bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylaby-prednasek/bunecne-kultury.pdf : Synopse přednášky, BUNĚČNÉ KULTURY, MUDr. Martin Vejražka , http://www.hedvabnastezka.cz/help-camp/8963-ani-moderni-medicina-neumi-vylecit-vzteklinu/ : v rubrice ZDRAVÍ, Docent MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

16. Koho bych volil v parlamentních volbách říjen 2013 http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1708 : Koho budu volit v parlamentních volbách říjen 2013

Podle stálé povinnosti každého dle mé Filosofie rovnováhy k působení co možná nejméně smrti a bolesti se lidstvo může vyhnout radikální odplatě za naše působení velké zbytečné (tj. o hodně větší než co možná nejmenší) smrti a bolesti, zejména zvířatům pouze radikálním omezením této zbytečné smrti a bolesti.

Proto jsem volil Stranu zelených jmenovitě kroužkováním na volebním lístku Strany zelených v Jihomoravském kraji vegetariánů, a to:

2. RNDr. Mojmír Vlašín 58 Brno (jí pouze přemnožená zvířata zastřelená myslivci v lese, nejí poražená zvířata z průmyslových zemědělských velkochovů, má pozn. dle vlastních zjištění)

Ekolog, vysokoškolský učitel, soudní znalec

 

6. Mgr. Martin Ander, Ph.D. 38 Brno (20 let vegetarián, má pozn. dle vlastních zjištění)

Učitel, matematik, člen Zastupitelstva města Brna

 

10. Mgr. Michal Rezek 37 Dolní Loučky (vegetarián, má pozn. dle vlastních zjištění)

Manažer auditorské společnosti

 

Strana zelených není pro mne ideální strana, protože spojuje ochranu zvířat v programu se spoustou zbytečného balastu, její většina členů nemá soucit se zvířaty, možná alespoň s lidmi a nejsou vegetariány, když reagovali velmi nepříznivě na můj návrh porážkové daně jako člena Strany zelených.

Přesto jsou podle mne v současnosti vegetariáni Strany zelených jedinou nadějí pro vyhnutí se pomstě umučených zvířat v průmyslových zemědělských velkochovech v podobě mnou očekávaného krachu západních ekonomik, pádu západní demokracie a nástupu fašismu či nacismu v západním světě, a to do ustanovení mnou zakládané Strany za práva všech živých tvorů prosazující porážkovou daň v každém státě světa.

Program Strany zelených zahrnuje okrajově i pasáže o ochraně zvířat:

Zvýšíme dostupnost stravování bez živočišných produktů. Chceme, aby taková strava byla dobře dostupná ve všech školních, závodních a veřejných jídelnách, nemocnicích, ústavech sociální péče, věznicích a dalších zařízeních. V zařízeních provozovaných veřejnou správou zavedeme povinnost dostupnosti jednoho vegetariánského jídla.

Uznáváme právo jednotlivce na svobodné rozhodnutí o stravovacích zvyklostech. Vegetariánství či veganství mnohdy vychází z bytostného názorového přesvědčení nebo z náboženského vyznání. Živočišná výroba navíc představuje velkou ekologickou zátěž a některé její postupy i etický problém.

Živočišná výroba je třikrát více prostorově náročná než rostlinná. Chovy hospodářských zvířat emitují pětinu celosvětové produkce skleníkových plynů, což je více, než vyprodukují všechna auta, lodě i letadla dohromady. Tyto chovy produkují i velké množství fekálního znečištění. Problematické je též nadužívání hnojiv pro pěstování krmiv pro zvířata; krmiva (především kukuřice a sója) jsou navíc velmi často geneticky modifikovaná, aniž by koncový zákazník měl možnost to zjistit. Kukuřice a sója se do ČR dováží nejčastěji z Argentiny a Brazílie, kde jejich pěstování způsobuje nevratné škody.

Celosvětově rostoucí poptávka po živočišných produktech naráží na dostupnou biologickou kapacitu. Z těchto důvodů vítáme jakoukoli snahu o omezení konzumace živočišných výrobků a podporujeme udržitelné způsoby stravování, které se snaží živočišné produkty omezit nebo zcela vynechat, jako je vegetariánství a veganství.

Nechceme a nebudeme však lidem stravu s vyloučením některých produktů vnucovat. Chceme pouze účinně umožnit její volbu a informovat o její prospěšnosti. Dobře rozvržená rostlinná strava může poskytnout vše, co tělo potřebuje, a může být i účinnou prevencí mnoha civilizačních chorob.

Výrazně posílíme a zefektivníme podporu ekologického zemědělství a biopotravin. Budeme podporovat produkci místních biopotravin, aby ekozemědělství bylo významnou zásobárnou zdravých potravin a ne jen konzumentem dotací. Prosadíme nabídku biopotravin ve školních jídelnách, nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních a státních institucích.

Rozvoj ekologického zemědělství podpoříme daňovým zvýhodněním biopotravin. Podpoříme rozvoj novátorských konceptů (např. Sklizeno, komunitní zemědělství atp.). Kromě kvantity potravin je nezbytné klást důraz i na jejich kvalitu, na ochranu a harmonický rozvoj krajiny a na zajištění lepších životních podmínek chovaných zvířat.

Ekologické zemědělství je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje, proto podporujeme rozvoj ekologických farem a zvýšení podílu ekozemědělství na celkové výměře zemědělské půdy. Většina biopotravin zatím pochází z dovozu; proto podpoříme produkci místních biopotravin, aby české zemědělství zbytečně nepřicházelo o příležitost.

Zachováme povinnost obce postarat se o opuštěná zvířata a útulky.

Útulky pro opuštěná zvířata mají problém vyrovnat se s nárůstem opuštěných zvířat, chybí jim kapacita, kvalifikovaný personál i finance. Útulky tak často nejsou schopné přijímat zvířata z jiných spádových oblastí nebo od soukromých nálezců. Stávající legislativa počítá s tím, že obec je povinna financovat umístění a pobyt zvířete v útulku. Když se o zvíře nepřihlásí do šesti měsíců vlastník, stává se majitelem obec. V případě týraných zvířat zajišťuje obec náhradní umístění týraného zvířete.

Obce se někdy snaží vyhnout této povinnosti a upřednostňují ekonomické zájmy před etickými. Zelení nesouhlasí s návrhem na zkrácení šestiměsíční lhůty, po kterou je obec povinna postarat se o zvíře a za své náklady o něj pečovat. Zároveň nesouhlasíme s návrhem, aby obce byly zákonem oproštěny od povinného financování útulků, takový krok by byl pro útulky de facto likvidačním.

Navrhneme rozšíření grantových dotací pro provoz útulků a zároveň podpoříme návrh na plošnou kastraci toulavých zvířat, zejména koček, za předpokladu, že je to v zájmu dobrých životních podmínek zvířat, aby nedocházelo k nárůstu počtu toulavých zvířat. Zároveň podpoříme projekty pro vznik záchranných stanic pro nemocná a handicapovaná zvířata.

Odmítáme pokusy a testování kosmetiky na zvířatech, podporujeme zavádění alternativních způsobů testování v průmyslu, vědě a medicíně.

Chceme také, aby se lépe využívalo Evropské centrum pro validaci alternativních metod, více podporoval výzkum těchto metod a jejich zavádění do praxe. Souhlasíme s evropským zákazem testování kosmetiky a požadujeme, aby se týkal i testování přípravků pro domácnost. Podporujeme moderní a spolehlivé alternativy pokusů na zvířatech, jakými jsou např. počítačové modely, buněčné kultury, molekulární metody, vzorky lidských tkání, studie na dobrovolnících, populační studie a orgány již uhynulých zvířat.

Podle legislativy by měla být alternativní metoda používána hned, když je schválena. V praxi je ovšem toto nařízení chápáno tak, že se alternativa začíná používat ve chvíli, kdy je mezinárodně uznaná a běžně dostupná (což trvá řadu let). Dalším problémem je také skutečnost, že vývoj nových alternativních metod a jejich zavádění do praxe není příliš finančně podporováno.

Budeme prosazovat zákaz využívání divokých druhů zvířat pro představení v cirkusech a varieté. Nesouhlasíme se zapsáním cirkusů se zvířaty na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Drezuru a vystupování divokých zvířat v cirkusech již zakázali v Belgii, Rakousku, Nizozemsku, Maďarsku, Slovinsku a ve Velké Británii. V Řecku pak platí úplný zákaz využívání zvířat v cirkusech. V ČR využívají cirkusy pro svá vystoupení jak zvířata volně žijící, tak zvířata domestikovaná. Tato zvířata však v cirkusech žijí ve špatných a nedůstojných podmínkách.

Zvířata prokazatelně trpí stresem a poruchami chování. Drezura, která se provádí na všech cirkusových zvířatech téměř od narození, zahrnuje násilí a nátlak vůči zvířatům, často i tělesné tresty nebo odpírání potravy. Cirkusy neplní edukativní či výchovnou funkci, protože ukazují dětem zvířata v nepřirozených podmínkách a jejich nepřirozené chování, které je vyvoláno stresem a strachem z trestu. Děti získávají zkreslené informace o tom, že zvířata dělají vše dobrovolně nebo za odměnu. Snahy o zápis do UNESCO jsou spíše dokladem, že české cirkusy ztrácí na atraktivitě, snižuje se jejich návštěvnost a hledají způsoby, jak cirkusy se zvířaty v Česku zachovat.

Zrušíme zákonnou výjimku na ochranu zvířat proti týrání, která umožňuje porážku zvířat bez předchozího omráčení z náboženských důvodů.

Úplný zákaz rituální porážky zvířat zákonem již zavedlo Polsko, Švýcarsko, Švédsko, Lotyšsko a Island. V dalších evropských zemích, jako je Belgie a Nizozemí, probíhá legislativní proces umožňující přijetí takového zákona.

Zelení podporují svobodu náboženského vyznání a respektují náboženské zvyky, avšak rovněž podporují právo zvířat na důstojný a bezbolestný život, které nadřazují náboženským zvyklostem. Omráčení zvířete před jeho porážkou je zákonem nařízeno z důvodu, aby zvíře netrpělo. V dnešní době považujeme takové praktiky porážení zvířat za neetické a neospravedlnitelné.

V rámci Společné zemědělské politiky (SZP) EU podpoříme chovy s vyšší úrovní životní pohody (welfare) zvířat. Prosadíme zákaz transportu jatečních zvířat na vzdálenost větší než 300 kilometrů a zákaz jejich převážení přes území ČR. Prosadíme úplný zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice.

Chceme odstranit výjimky v zákoně na ochranu zvířat týkající se hospodářských zvířat, které umožňují kastraci bez umrtvení, uštěpování zubů, odrohování, amputace ocasů, upalování zobáků apod. Zlepšíme životní podmínky v chovech dojnic standardizací jejich ochrany. Prosazujeme opatření napomáhající k postupnému přechodu od intenzivní živočišné produkce k udržitelným a humánním způsobům chovu hospodářských zvířat.

Navrhujeme, aby tzv. hospodářská zvířata byla poražena co nejblíže místu jejich původního chovu či odchovu a aby transporty zvířat byly co nejkratší, maximálně do vzdálenosti 300 kilometrů. Současný stav umožňuje transportovat živá zvířata přes území mnoha států po desítky hodin za krutých podmínek. Tzv. kožešinová zvířata jsou nucena žít v naprosto nepřirozených až drastických podmínkách, kde nemohou naplňovat ani ty nejzákladnější životní potřeby. Při zohlednění všech negativních externalit, které s sebou kožešinový průmysl přináší, se kožešinová produkce ukazuje jako zcela neefektivní.

Literatura: kandidátky Strany zelených v Jihomoravském a ostatních krajích http://www.zeleni.cz/jihomoravsky-kraj/ : česká Strana zelených, http://www.zeleni.cz/program-zdrave-prostredi-kvalitni-potraviny-zdrava-krajina-cisty-vzduch/ : česká Strana zelených

17. Proč se účastnit, resp. nestranit politiky! http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1708 : Koho budu volit v parlamentních volbách říjen 2013

Author: Dalibor Grůza
Time: 16/10/2013 16:14:54
Post:

Politikou lze způsobit mnoho špatného ale i mnoho dobrého. Chceš-li zachránit jednoho člověka či zvíře např. mučené v současných průmyslových zemědělských velkochovech či jiného jednoho živého tvora můžeš to udělat sám, chceš-li však zachránit všechny, můžeš to učinit pouze politikou, nejhorší na tom je, že politikou jich můžeš však také velké množství zbytečně zabít či způsobit jejich velkou zbytečnou bolest. Když se milosrdný člověk neúčastní, resp. straní politiky, tak dává prostor k tomu, aby bylo politikou působeno mnoho zbytečné (tj. větší než co možná nejmenší) smrti a bolesti.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

18. Rozdíly a shoda v objektivní hodnotě všech živých tvorů http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1676 : 18. Rozdíly a shoda v objektivní hodnotě všech živých tvorů

Author: Dalibor Grůza
Time: 02/03/2013 06:42:30
Post:

kirmakX6on

Podle mne máš pravdu v tom, že každý živý tvor má stejnou objektivní hodnotu v tom, že má potenciál být dokonalým bližním všech živých tvorů, a různou objektivní hodnotu podle toho, do jaké míry plní stálou povinnost všech živých tvorů působit co možná nejméně smrti a bolesti, tedy podle množství jím způsobené smrti a bolesti a množství smrti a bolesti, od které uchránil živé tvory, čili jinak řečeno, jde o množstevní poměr jeho skutečných nepřátel a skutečných přátel mezi živými tvory, čili ještě jinak řečeno, abych se vrátil k tvému výkladu, jde o jeho vývojový stupeň jeho potenciálu být dokonalým bližním všech živých tvorů.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

19. Postoj Filosofie rovnováhy k rasismu http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1664 : jsem rasista?

Author: Dalibor Grůza
Time: 06/01/2013 14:33:42
Post:

(citováno z http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1664&whichpage=2 : jsem rasista? )

quoted:


Post of Dalibor Grůza

Axel,

všichni současní lidé zřejmě evolučně pochází ze stejné malé skupiny lidí pocházející z Afriky, odkud se naši předkové vydali do celého světa, což zjistila archeologie a genetika. Tito naši předkové měli zřejmě všichni černou pokožku přizpůsobenou ostrému africkému slunci. K zbělení pokožky Evropanů pak došlo jejich genetickým přizpůsobením na nedostatek slunečního svitu v Evropě oproti Africe, bílá pokožka je totiž citlivější na sluníčko, dokáže dokonaleji využít ve prospěch těla i menší množství slunečního svitu než černá pokožka, jejímž cílem je především chránit tělo proti ostrému slunci.

Literatura: http://www.novinky.cz/veda-skoly/286446-nejvetsimi-mutanty-na-zemi-jsou-evropane-odhaluje-nova-studie.html : 2012, pst, Novinky


Axel,

… otázka zní, jestli je špatné být rasista. Z hlediska evoluční přírodovědy je zde otázka monogenismu, tedy původu všech lidí z jedné malé příbuzné skupiny lidí, resp. opic a polygenismu, tedy původu různých ras z různých skupin opic. U polygenismu pak vystává otázka kvality různých skupin našich předků, tedy hodnoty různých ras. Monogenistou zřejmě byl i Charles Darwin a jde o převládající názor v současné evoluční přírodovědě. Polygenistou byl např. německý evolucionista Ernst Haeckel, ze kterého vycházeli také mnozí nacisté. Nacisté pak chápali evoluci lidí čistě darwinovsky jako souboj mezi těmito lidskými rasami různého původu o přežití v dějinách.

Řešením podle mne není příklon buď k polygenismu, jak to dělají dodnes evoluční nacisté, resp. neonacisté, či k monogenismu, ani monogenismus totiž neřeší problém darwinovsky pojatého dějinného boje mezi různými rasami o přežití bez ohledu na to, že v dějinách měli mít společného předka. Dále rozhodnutí mezi správností monogenismu či polygenismu zůstane zřejmě až do konce lidských dějin sporné.

Řešením podle mne je změna Darwinovy evoluční teorie předestřená mou Filosofií rovnováhy, že cílem evoluce, projevujícím se s rostoucí evoluční dokonalostí každého živého organismu stále výrazněji, není boj o život s jinými živými organismy, nýbrž co možná nejdokonalejší symbióza s nimi. Toto je důsledkem hybného pravidla evoluce přírody, kterým má být podle Filosofie rovnováhy schopnost všech živých mikroorganismů rozeznat a zapamatovat si svého přítele a nepřítele. Pak by konečným cílem evoluce přírody nebylo vyhubení určitých lidských ras, resp. jiných druhů živých organismů nýbrž jejich stále dokonalejší symbióza.

Literatura: http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=74797 : polygenismus, Autor: -red-, CoJeCo, Vaše encyklopedie od roku 1999 , http://en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin_of_modern_humans , http://en.wikipedia.org/wiki/Polygenism#Modern_adherents , http://www.komsomol.cz/clanky/1900_fasismus_03.html : Arnošt Kolman: IDEOLOGIE NĚMECKÉHO FAŠISMU, Svoboda, Praha 1946 , viz modré oči a světlá kůže Evropanů: http://www.novinky.cz/koktejl/322881-sobum-vezoucim-santu-se-ma-zhasnout-a-zatemnit-okna-radi-vedec.html : ČTK, 2013 , http://www.novinky.cz/zena/deti/289916-barva-oci-se-meni-az-do-tri-let-zelene-oci-jsou-temer-vzacnosti.html : 2013, das, Novinky , http://www.novinky.cz/veda-skoly/286446-nejvetsimi-mutanty-na-zemi-jsou-evropane-odhaluje-nova-studie.html : 2012, pst, Novinky , http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_darwinismus ,  http://cs.wikipedia.org/wiki/O_p%C5%AFvodu_druh%C5%AF )

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

20. Koho bych volil v komunálních volbách Hustopeče 2014 http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1655 : Fil. experiment-Strana za práva všech živých tvorů

 

V komunálních volbách Hustopeče 2014 doporučuji volit kroužkováním konkrétní kandidáty podporující zelenou politiku napříč všemi kandidujícími subjekty v Hustopečích. Mám na mysli v současnost zejména Hustopečské kandidáty Hustopečské ODS, která prosazovala zelenou politiku v radě města v tomto a minulém volebním období, a rovněž tak nově zakládané Hustopečské základní organizace Strany zelených Bořivojem Švástou, který se spolupodílel za sdružení nestraníků na zelené politice města v minulém volebním období. Vše však může dojít vniveč bez lepšího přístupu ke zvířatům a podpory porážkové daně.

 

Životní prostředí (Přírodní podmínky, Památné stromy, Registrované významné krajinné prvky, Mandloňové sady , Mandloňová stezka, Hustopečské rybníky, Odpady-třídění, Bioodpady, Ovzduší, Náš zelený úřad – minulé a toto volebních období, viz http://www.hustopece-city.cz/zivotni-prostredi/ , Hustopečské listy na recyklovaném papíře-toto volební období)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petice

za přijetí níže uvedeného návrhu zákona o porážkové dani

(viz http://www.spvzt.cz/Peticeporazkovadan.html)

 

RADIKÁLNĚ OMEZUJÍCÍ SPOTŘEBU VÝROBKŮ Z PORAŽENÝCH ZVÍŘAT A RADIKÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍ PRŮMYSLOVÉ ZEMĚDĚLSKÉ VELKOCHOVY PRO PORÁŽKU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT-DNEŠNÍ KONCENTRAČNÍ TÁBORY ZPŮSOBUJÍCÍ NEJHORŠÍ UTRPENÍ ZVÍŘAT OPROTI RODINNÉMU DOMÁCÍMU CHOVU A EKOLOGICKÉMU CHOVU ZVÍŘAT I ZA ÚČELEM JEJICH PORÁŽKY S KONEČNÝM CÍLEM CHOVU VŠECH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT AŽ DO JEJICH PŘIROZENÉ SMRTI, ZÁSADNĚ NA STÁŘÍ A SPOTŘEBY TAKTO ZÍSKANÝCH PŘIROZENĚ UHYNUTÝCH MRTVOL ZVÍŘAT (po pitvě veterináře a zásadně převařené v několika vodách) MÍSTO PORAŽENÝCH ZVÍŘAT A PRO POMOC LIDEM V KRAJNÍ NOUZI V TUZEMSKU I VE SVĚTĚ

 

Níže uvedený zákon o porážkové dani se zabývá skutečným řešením tří hlavních současných nedostatků západních demokratických států a západní civilizace, která v minulosti uzákonila na svém území základní přirozená lidská práva a svobody. Tyto tři nedostatky jsou následující. Za prvé je třeba, aby demokratické západní státy zajistily, aby v rozvojových státech nikdo nemusel umřít z důvodu hladu, žízně, chladu či nedostatku zdravotní péče. Druhým z těchto nedostatků západní civilizace je, jestliže rovněž na jejich územích umírají lidé hladem, žízní, chladem nebo nedostatkem běžné zdravotní péče. Třetím nedostatkem západní civilizace je vztah lidí k jiným živým tvorům, v současnosti zejména ke zvířatům.

 

Níže uvedený zákon o porážkové dani stojí na základě přirozeného práva každého živého tvora na důstojný, šťastný a dlouhý život a smrt téměř bez duševní a tělesné bolesti, na základě spravedlivého práva, které místo boje o život ve společnosti živých tvorů nastoluje jejich přátelství na život a na smrt.

 

1. Návrh zákona č. ...

o porážkové dani

 

Preambule

Účelem tohoto zákona je převzetí skutečné odpovědnosti člověka za porážku (usmrcení) zvířat vůči těmto zvířatům a skutečné postupné omezení zbytečného zabíjení zvířat člověkem. Účelem tohoto zákona je rovněž převzetí další odpovědnosti za osud lidí ohrožených smrtí hladem a vážnými nemocemi z podvýživy, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Účelem tohoto zákona je rovněž skutečné zlepšení životních podmínek chovaných hospodářských zvířat v zájmu lidskosti.

 

§1

Předmět daně

(1) Následující zdanitelné zboží podléhá porážkové dani: těla či části těl včetně krve z poražených (usmrcených) zvířat za tímto účelem, případně obsažené v jakýchkoliv potravinách pro účely tohoto zákona ve smyslu zákona o potravinách a tabákových výrobcích 1) či nepotravinářském zboží z usmrcených zvířat, které nebyly dosud řádně zdaněny porážkovou daní. Dále podléhají porážkové dani jako zdanitelné zboží zvířata, která nepodléhají porážkové dani (§1 odst. 2 tohoto zákona), určená k pozdějšímu usmrcení dodaná jinými osobami fyzickým osobám nepodnikatelům. Nepotravinářským zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí všechny výrobky a zboží vyjma potravin.

(2) Porážkové dani nepodléhají domácí zvířata poražená v rodinných domácích chovech fyzických osob (dále též rodinné domácí chovy), jestliže tyto chovy celkem nezahrnují více jak 133 kg obvyklé živé hmotnosti zvířat při porážce na člena rodiny za kalendářní rok při splnění níže uvedené podmínky. Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje rodina tak, jak je vymezená zákonem o státní sociální podpoře 4).

 

§2

Osvobození od porážkové daně.

(1) Od porážkové daně jsou osvobozeny léčivé přípravky ve smyslu zákona o léčivech 2).

(2) Od porážkové daně jsou dále osvobozeny za kalendářní rok:

63 kg zdanitelného zboží-potravin na osobu-člena rodiny, pokud rozhodný příjem rodiny dosahuje částky životního minima rodiny či méně,

42 kg zdanitelného zboží-potravin na osobu-člena rodiny, pokud rozhodný příjem rodiny je vyšší než jeden násobek a menší nebo roven dvojnásobku částky životního minima rodiny, 

21 kg zdanitelného zboží-potravin na osobu-člena rodiny, pokud rozhodný příjem rodiny je vyšší než dvojnásobek a menší nebo roven trojnásobku částky životního minima rodiny. 

V případě kratšího období než kalendářní rok se uplatní výše uvedené osvobození od porážkové daně u poměrné části výše uvedené hmotnosti. Částkou životního minima se rozumí částka životního minima stanovená zákonem o životním a existenčním minimu 3). Rozhodný příjem rodiny vymezuje zákon o státní sociální podpoře 4).

(3) Osvobozená osoba může u příslušného finančního úřadu uplatnit písemně osvobození od porážkové daně, na které se vztahuje odst. 1 tohoto ustanovení, nejdříve po uplynutí 1 kalendářního měsíce, a, na které se vztahuje odst. 2 tohoto ustanovení, nejdříve po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Nejpozději lze uplatnit písemně osvobození od porážkové daně ve všech případech do uplynutí následujícího kalendářního roku. Příslušný finanční úřad je povinen vrátit osvobozené osobě zaplacenou porážkovou daň do 30 dnů od tohoto řádného uplatnění jeho nároku zejména doloženého účetními doklady o koupi osvobozeného zdanitelného zboží a výše zaplacené porážkové daně.

 

 

§3

Registrované osoby

(1) Podnikatelskou porážku (usmrcení) zvířat mohou provádět pouze právnické a fyzické osoby, které jsou registrovány u příslušného finančního úřadu jako plátci porážkové daně.

(2) Osoby, které v rámci svého podnikání dovážejí na území České republiky zdanitelné zboží z jiného daňového území Evropského společenství, musí být registrovány u příslušného finančního úřadu jako plátci daně před dodáním zboží.

(3) Osoby, které do České republiky ze zahraničí prodávají zdanitelné zboží formou prodeje na dálku, se musí registrovat u celních orgánů do 15 dnů od prodeje zboží, i když nejsou plátci daně.

 

§4

Sazba porážkové daně

(1) Obecná sazba porážkové daně u zdanitelného zboží-potravin je 100 procent prodejní ceny včetně daně z přidané hodnoty zdanitelného zboží tvořícího potraviny. Obecná sazba porážkové daně u nepotravinářského zdanitelného zboží je 200 procent prodejní ceny včetně daně z přidané hodnoty zdanitelného zboží tvořícího nepotravinářské zboží.

Sazba porážkové daně u zdanitelného zboží z ekologických chovů podle právních předpisů upravující ekologické zemědělství 12) 

u potravin je 10 procent prodejní ceny včetně daně z přidané hodnoty zdanitelného zboží tvořícího potraviny a 

u nepotravinářského zdanitelného zboží je 20 procent prodejní ceny včetně daně z přidané hodnoty zdanitelného zboží tvořícího nepotravinářské zboží. 

Sazba porážkové daně u zvířat, která nepodléhají porážkové dani (§1 odst. 2 tohoto zákona), určená k pozdějšímu usmrcení dodaná jinými osobami fyzickým osobám je 10 procent jejich zaplacené ceny. 

Podmínkou pro uplatnění obou těchto zvýhodněných sazeb porážkové daně je, aby byla tato zvířata chována 2/3 svého života od narození po porážku v těchto chovech, jinak se v ekologických chovech uplatní obecná sazba porážkové daně z prodejní ceny zboží a v rodinných domácích chovech po odečtení dříve zaplacené porážkové daně obecná sazba porážkové daně z obvyklé ceny zboží.

Sazba porážkové daně u zdanitelného zboží z halal a košer porážek  zvířat je ¨navíc 750 procent prodejní ceny včetně daně z přidané hodnoty zdanitelného zboží.

(2) Uváděná prodejní cena zdanitelného zboží se nesmí lišit více jak o 10 procent od obvyklé ceny ve smyslu zákona o oceňování majetku 5). Prodejní cena 1 kg masa u skotu, drůbeže a selat a prasat je u skotu cena JUT za studena, cena u chlazené a mražené drůbeže a u prasat a selat cena JUT za studena vyhlašovaná v cenových hlášeních Státního zemědělského intervenčního fondu na základě příslušných právních předpisů 6).

(3) Povinně zdanitelná hmotnost je netto hmotnost v kilogramech při teplotě nižší než 2 stupně Celsia u usmrcených zvířat a 20 stupňů Celsia u živých zvířat.

 

§5

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím pro zdanitelné zboží je kalendářní měsíc.

 

§6

Vznik povinnosti porážkovou daň přiznat a zaplatit

(1) Povinnost porážkovou daň přiznat a zaplatit vzniká porážkou (usmrcením) zvířete na území České republiky nebo dovozem zdanitelného zboží na území České republiky.

(2) Povinnost porážkovou daň přiznat a zaplatit vzniká také

a) dnem zjištění překročení stanovených norem ztrát zdanitelného zboží při porážce zvířat a oběhu nezdaněného zdanitelného zboží,

b) dnem zjištění neoprávněně odejmutého nezdaněného zdanitelného zboží při porážce zvířat, ze zásob nebo při dopravě,

c) dnem nabytí, prodeje nebo zjištění nezdaněného zdanitelného zboží právnickými nebo fyzickými osobami, které skladují nebo převádí nebo jinak nakládají s nezdaněným zdanitelným zbožím, které je předmětem porážkové daně s výjimkou zdanitelného zboží osvobozeného od porážkové daně nebo nepodléhajícího porážkové dani (§1 odst. 2), nebo zjištění nezdaněného zdanitelného zboží, které právnické nebo fyzické osoby vyrobily bez povolení, a to tím dnem, který nastal dříve, nebo

d) v případě ukončení činnosti nejpozději jeden den před podáním žádosti o výmaz z obchodního rejstříku nebo žádosti o zrušení živnostenského oprávnění; daňová povinnost se týká nezdaněného zdanitelného zboží a všech výrobků obsahujících nezdaněné zdanitelné zboží podléhajících dani, jež jsou k tomuto dni ve vlastnictví plátce, který uvedené výrobky vyrobil, nakoupil nebo dovezl, s výjimkou nezdaněného zdanitelného zboží osvobozeného od porážkové daně nebo nepodléhajícího porážkové dani (§1 odst. 2).

 

§7

Daňové přiznání k porážkové dani a splatnost této daně

(1) Plátci daně mají povinnost po uplynutí zdaňovacího období a nejpozději do 25. dne následujícího měsíce porážkovou daň přiznat a zaplatit za množství tohoto zdanitelného zboží, jež plátce daně dle § 3 odst. 1 tohoto zákona vyrobil porážkou zvířat během kalendářního měsíce a dále, jež plátce daně dle § 3 odst. 2 tohoto zákona obdržel během kalendářního měsíce. Jiní výrobci a dovozci tohoto zdanitelného zboží mají povinnost daň přiznat a zaplatit před porážkou (usmrcením) zvířete nebo před dodáním tohoto zboží na území České republiky. Podání musí být podepsané touto osobou nebo osobami jako plátcem daně.

(2) Příslušný finanční úřad může uložit plátci daně, který opakovaně nezaplatil porážkovou daň včas, povinnost daň přiznat v kratší lhůtě. Příslušný celní úřad či finanční úřad může dále uložit tomuto plátci daně, aby platil porážkovou daň v kratší lhůtě nebo požadovat poskytnutí přiměřené jistiny za zaplacení porážkové daně

(3) Příslušný celní úřad či finanční úřad mohou uložit plátci daně, odběrateli dovezeného zdanitelného zboží uvedeném v §3 odst. 2 tohoto zákona, který opakovaně nezaplatil porážkovou daň včas, povinnost daň přiznat před dodáním tohoto zboží na území České republiky. Příslušný celní úřad či finanční úřad může dále uložit tomuto plátci daně, odběrateli tohoto zboží uvedeném v §3 odst. 2 tohoto zákona, aby platil porážkovou daň před dodáním tohoto zboží na území České republiky.

(4) Neodevzdá-li se daňové přiznání do uvedeného termínu, mohou příslušný celní úřad nebo finanční úřad pozastavit registraci osoby do doby, než chybějící oznámení bude doručeno příslušným státním orgánům. Nezaplatí-li se splatná porážková daň nejpozději 14. den po uplynutí platebního termínu mohou příslušný celní úřad nebo finanční úřad pozastavit registraci osoby do doby, než příslušná porážková daň bude uhrazena.

(5) Ministerstvo financí může stanovit bližší pravidla pro přiznání a placení porážkové daně.

 

§8

Stanovení zdanitelné hmotnosti

(1) V podnicích osob registrovaných dle § 3, odst. 1, se stanovuje zdanitelná hmotnost pro platební období na základě vydání z prostor plátce daně v období, ve kterém bylo zboží vyrobeno plátcem daně. Pokud stávající nezdaněné zdanitelné zboží na skladě vyrobené plátcem daně nebo sem dodané pro další prodej je menší, než rozdíl mezi množstvím vyrobeným nebo takto dodaným nezdaněným zdanitelným zbožím a množstvím vydaného nezdaněného zdanitelného zboží, zaúčtuje se chybějící množství do výdeje.

(2) V podnicích osob, které jsou registrovány dle § 3, odst. 2, se provádí stanovení zdanitelné hmotnosti na základě množství přísunu nezdaněného zdanitelného zboží do podniku v období, kdy toto zboží ze zahraničí mimo území České republiky přichází do podniku, bez zaplacení porážkové daně.

 

§9

Porážková daň na zboží ze zahraničí

(1) Za zdanitelné zboží dovezené z míst mimo daňové území Evropského společenství se zaplatí porážková daň. Porážková daň se účtuje dle pravidel celního zákona 7).

(2) V jiných případech se porážková daň uskuteční v souvislosti s dodáním dovezeného zdanitelného zboží zde v České republice.

 

§10
Osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv

Pro osvobození od porážkové daně zdanitelného zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dováženého osobami se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území České republiky, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv se použijí ustanovení celního zákona 7). Pro vrácení porážkové daně osobám požívajícím výsad a imunit se použije obdobně zákona o spotřebních daních 8).)  

   

§11

Ustanovení pro účetnictví

(1) Plátci daně musí vést účetnictví přísunu zdanitelného zboží a výdaje zdanitelného zboží. Podniky, které vyrábí zdanitelné zboží, musí také vést účetnictví surovin a výroby zdanitelného zboží.

(2) Zdanitelné zboží, které plátce daně obdrží, u kterého byla již zaplacena porážková daň, musí tento skladově oddělit od zásob zdanitelného zboží podniku, ze kterých porážková daň nebyla ještě zaplacena.

(3) Při každém převodu zdanitelného zboží je nutné vystavit doklad s údajem o jménu a adrese plátce příp. osvobození od porážkové daně, ceně a druhu zdanitelného zboží, množství a zdanitelné hmotnosti. Kopie dokladu se uschová u dodavatele 5 let po převodu nebo výdeji zboží.

(4) Obal jakéhokoliv výrobku 10) uváděného na trh musí v případě, že tento výrobek obsahuje jakýkoliv podíl zdanitelného zboží, obsahovat viditelné označení podílu zdanitelného zboží v procentech, tj. o poměru hmotnosti zdanitelného zboží obsaženého v tomto výrobku uváděném na trh k celkové hmotnosti tohoto jakéhokoliv výrobku v procentech.

(5) Ministerstvo financí může blíže stanovit pravidla týkající se vedení účetnictví plátců porážkové daně a o dokladech o převodu zdanitelného zboží jak je uvedeno v  tomto ustanovení.

 

§12

Porážková daň za vyrovnání.

(1) Za zboží pod celní tarifovou hodnotou, které samy o sobě jsou zdanitelné dle tohoto zákona nebo které obsahují zdanitelné zboží, se platí při dovozu z míst mimo daňové území Evropského společenství porážková daň za vyrovnání. Porážková daň za vyrovnání se účtuje dle pravidel celního zákona 7).

(2) Při odběru zboží z jiných zemí z daňového území Evropského společenství se platí porážková daň za vyrovnání v souvislosti s příjmem zdanitelného zboží zde v České republice.

(3) Při proclívání, výdeji nebo příjmu zboží je nutné uvést hmotnost zdanitelného zboží (prohlášení o tomto od výrobce je nutné předložit), a dále výši prodejní ceny a druh zdanitelného zboží.

(4) V případě, že se prodejní cena zdanitelného zboží liší více jak o 10 procent od obvyklé ceny ve smyslu zákona o oceňování majetku 5), vypočítá se porážková daň na základě celního a daňového stanovení hmotnosti a této obvyklé ceny týkající se zdanitelného zboží.

(5) Nepředloží-li se prohlášení výrobce, vypočítá se porážková daň na základě obsahu zdanitelného zboží ve výši 50 procent hmotnosti zboží a použitím sazby nejvýše zdanitelné části povinně zdanitelného obsahu zboží. Posoudí-li státní celní a daňové úřady, že porážková daň, vypočítaná na základě skutečného obsahu povinně zdanitelného zboží by činila vyšší částku, než takto stanovenou, vypočítá se porážková daň státními celními a finančními orgány na základě provedení stanovení hmotnosti, druhu a obvyklé ceny zdanitelného zboží.

 

§13

Kontrolní ustanovení

(1) Státní celní a finanční orgány jsou oprávněny k provádění kontrol v těch podnicích a u těch osob, které jsou povinny dodržovat povinnosti stanovené tímto zákonem, a k prohlídkám skladových zásob, účetních knih, ostatních účetních materiálů a korespendence aj. podniků.

(2) Osoby dotčené kontrolou, majitelé podniků a zaměstnané osoby podniku musí poskytovat státním celním a finančním orgánům potřebnou součinnost při provádění kontroly uvedené v odst. 1.

(3) Materiál uvedený v odst. 1 je nutné na požádání vydat nebo zaslat státním celním a finančním orgánům.

(4) Dodavatelé surovin a obalů pro osoby vyrábějící zdanitelné zboží, kteří mají povinnost platit porážkovou daň dle tohoto zákona, musí na požádání oznámit státním celním a finančním orgánům údaj o jejich dodávkách zboží podnikům, které vyrábějí zdanitelné zboží.

(5) Podnikatelé musí na požádání oznámit státním celním a finančním orgánům údaje o jejich nákupu zdanitelného zboží pro podniky.

(6) Státní celní a finanční orgány mají oprávnění k provádění kontrol zboží během přepravy, pokud se toto zboží v rámci podnikání prodává ze zahraničí nebo přepravuje jiným než registrovaným plátcům daně.

(7) Státní celní a finanční orgány mají oprávnění k provádění kontrol skladů zboží a účetnictví aj. u podniků uvedených v odst. 3 – 5.

(8) Policie České republiky poskytuje státním celním a daňovým orgánům pomoc při výkonu kontroly.
(9) Při kontrole dle tohoto zákona se postupuje jako při ostatní kontrolní činnosti vykonávané příslušnými orgány podle zvláštních právních předpisů, které stanoví jejich působnost.
(10) Ministerstvo financí může stanovit taková pravidla týkající se kontrolních úkonů, která jsou nezbytná k provedení zákona.

   
Správní delikty


§14

Je zakázáno vyrábět, dovážet, prodávat či jinak převádět, nabízet k prodeji či převodu nezdaněné zdanitelné zboží jinými osobami než registrovanými plátci daně, a to vyjma zboží nepodléhajícího porážkové dani (§1 odst. 2) či od této daně osvobozené.  

   
§15

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky nabude nebo vyrobí nebo na toto území doveze nezdaněné zdanitelné zboží vyjma zboží nepodléhajícího porážkové dani (§1 odst. 2) či od této daně osvobozené. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 25 000 Kč.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky nabude nebo vyrobí nebo na toto území doveze v rámci činnosti vykazující znaky neoprávněného podnikání nezdaněné zdanitelné zboží vyjma zboží nepodléhajícího porážkové dani či od této daně osvobozené. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

   
§16

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že:

 

a) podá nesprávné nebo zmatené údaje nebo utají údaje pro potřebu zdanitelné kontroly,

b) poruší § 3 odst. 1, 2, § 7 odst. 1, § 9 odst. 1, 2, § 11 odst. 1 – 4, § 13 odst. 2, 3, 4 nebo 5 a §14,

c) nerespektuje se podřídit uděleným příkazům v souvislosti s § 7 odst. 2,3,
d) pokračuje v provozování podniku spadajícího pod povinnost zdanění, kdy registrace je neplatná nebo pozastavená dle § 7, odst. 4, a státní celní a daňové orgány osobě toto oznámily,
e) převezme, zajistí si nebo si přisvojí zboží v obvyklé ceně alespoň půl miliónu korun českých, z kterého není zaplacena porážková daň, která měla být zaplacena dle zákona nebo se o to pokusí.

 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) se uloží pokuta od 1 000 000 Kč do 50 000 000 Kč.

 

§17

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty projednávají příslušné územní finanční orgány, správní delikty při dovozu protiprávně nezdaněného zdanitelného zboží příslušné celní úřady a celní ředitelství. Je-li k projednání správního deliktu příslušných více správních orgánů, správní delikt projedná ten z nich, který porušení povinnosti nebo zákazu zjistí jako první, a je-li zahájeno správní řízení, tak ten správní orgán, který správní řízení zahájil nejdříve.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Pokuty vymáhá finanční úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 5 let po uplynutí lhůty určené pro její zaplacení.

 

18

Propadnutí a zabrání zajištěného zdanitelného zboží

(1) Správní orgán příslušný k projednání správního deliktu uloží propadnutí protiprávně nezdaněného zdanitelného zboží zjištěného při kontrole podle tohoto zákona, jestliže

a) náleží pachateli správního deliktu a

b) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.

(2) Nebylo-li uloženo propadnutí věcí uvedených v odstavci 1, rozhodne se o jejich zabrání, jestliže

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo

c) vlastník není znám,

a jejich uvedením do oběhu by s přihlédnutím k jejich množství mohla být způsobena újma hospodářským zájmům státu chráněných tímto zákonem.

(3) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí, nebo osobě, u které bylo zabrané protiprávně nezdaněné zdanitelné zboží, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené se správou a zcizením či zničením propadlého nebo zabraného protiprávně nezdaněného zdanitelného zboží.

(4) Proti rozhodnutí o zabrání věci a o povinnosti nahradit státu náklady spojené se správou a zcizením či zničením protiprávně nezdaněného zdanitelného zboží se nelze odvolat.

(5) Vlastníkem propadlého nebo zabraného protiprávně nezdaněného zdanitelného zboží se stává stát. Celní či finanční úřad propadlé nebo zabrané protiprávně nezdaněné zdanitelné zboží prodá či zničí, nepodaří-li se mu je zcizit. Na zcizení a zničení dohlíží tříčlenná komise, kterou určí ředitel celního či finančního úřadu ze zaměstnanců, kteří pracují v tomto úřadu.

(6) Nebudou-li zajištěné protiprávně nezdaněné zdanitelné zboží prohlášeno za propadlé nebo zabrané, musí být bez zbytečného odkladu vráceno tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho bylo zajištěno.

   
§19

Použití finančních prostředků z porážkové daně

(1) Finanční prostředky získané výběrem porážkové daně po odečtení nákladů státu spojených se správou a výběrem porážkové daně náleží výlučně Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 6), který je povinen tyto prostředky použít následujícím způsobem.

(2) Nejméně polovinu těchto finančních prostředků použije Státní zemědělský intervenční fond na dotace na financování programu 9), který bude zvlášť zřízen za účelem přechodu výrobců a poskytovatelů služeb z podnikání souvisejícího s průmyslovými porážkovými (usmrcováním) velkochovy zvířat na jiné způsoby zemědělského podnikání včetně ekologických porážkových chovů zvířat dle právních předpisů upravujících ekologické zemědělství 12) a za účelem zlepšení životních podmínek chovaných hospodářských zvířat v zájmu lidskosti, a to vzhledem k naléhavosti jednotlivé dotace podle množství zbytečné smrti a bolesti zvířat odstraněného touto dotací.

(3) Nejvíce polovinu těchto finančních prostředků použije Státní zemědělský intervenční fond k provedení intervenčních nákupů zemědělských potravin rostlinné zemědělské výroby a živočišné zemědělské výroby, která není spojena s porážkou zvířat, a zajištění skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských potravin. Při prodeji nebo jiném způsobu převodu takto intervenčně nakoupených zemědělských potravin, případně výrobků, které vznikly zpracováním takto intervenčně nakoupených zemědělských potravin, je Státní zemědělský intervenční fond povinen vždy upřednostnit potravinovou pomoc osobám ohrožených smrtí hladem nebo vážnými nemocemi z podvýživy, ať již na území České republiky (bezdomovci) nebo na území jiných států. Tyto prodeje a převody je Státní zemědělský intervenční fond oprávněn s odbornou péčí uskutečňovat za zvýhodněných cenových podmínek nebo bezplatně.  

 

Společná a závěrečná ustanovení

 

§20

Za platbu porážkové daně dle ustanovení tohoto zákona ručí ten, kdo jako vlastník, pronajimatel nebo podobně provozuje podnik na vlastní náklady, včetně jmenovaných dovozů zboží dle § 9, a ten, kdo zboží vlastní.

   
§21

Pro účely tohoto zákona se rozumí daňovým územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním předpisem Evropských společenství. 11) Území Monackého knížectví se považuje za území Francouzské republiky, území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) se považuje za území Spolkové republiky Německo, území ostrova Man se považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a území San Marina se považuje za území Italské republiky.

   
§22

Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení příslušných odkazujících ustanovení tohoto zákona.

   
§23

Tento zákon nabývá účinnost dne ...

 

2. Odkazy k textu

1) zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
2) zákon č. 378/2007 Sb.o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
3) zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
4) zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
5) zákon. č. 151/1997 Sb.o oceňování majetku
6) Nařízení Komise 1249/2008, zákona č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu a nařízení vlády ČR č. 249/2004 Sb.
7) zákon č. 13/1993 Sb. celní zákon
8)
zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních
9) zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
10) zákon č. 477/2001 Sb. o obalech
11) Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, ve znění směrnic 92/108/EHS, 94/74/ES, 96/99/ES, 2000/44/ES a 2000/47/ES
12) zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, evropské nařízení Rady 834/2007 o ekologickém zemědělství a nařízení Komise 889/2008

   
3. Důvodová zpráva k návrhu zákona o porážkové dani

K preambuli a §19 zákona

Zákon o porážkové dani směřuje k nápravě tří hlavních současných nedostatků západních demokratických států a západní civilizace, která v minulosti uzákonila na svém území základní přirozená lidská práva a svobody. Tyto tři nedostatky jsou následující. Za prvé je třeba, aby demokratické západní státy zajistily, aby v rozvojových státech nikdo nemusel umřít z důvodu hladu, žízně, chladu či nedostatku zdravotní péče. Druhým z těchto nedostatků západní civilizace je, jestliže  rovněž na jejich územích umírají lidé hladem, žízní, chladem nebo nedostatkem běžné zdravotní péče. Třetím nedostatkem západní civilizace je vztah lidí k jiným živým tvorům, v současnosti zejména ke zvířatům.

Vůdčí zásadou zákona o porážkové dani je, aby člověk a jiné právní subjekty stále působili co možná nejméně zbytečné smrti a bolesti jiných živých tvorů, v daném případě zvířat. Rozporné názory vlivu vegetariánství na zdraví člověka, zejména dětí a těhotných žen, nám však nedovolují přímý zákaz zboží pocházejícího z poražených zvířat. Je potřeba se vydat cestou postupných kroků, kdy bude ověřován vliv postupného omezování spotřeby zboží, resp. potravin z poražených zvířat vlivem zvyšujících se sazeb porážkové daně na zdraví lidské populace.

Jako příklad nám může sloužit Indie, kde je průměrný věk 67,5-70 let (viz CIA World Factbook 2008 Estimates for Life Expectancy at birth (years) , http://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy ), většina lidí zde zároveň nemá peníze na základní zdravotní ošetření a umírá se zde údajně např. na zápal slepého střeva. Jaký by zde byl průměrný věk, kdyby zde fungovalo zdravotnictví a zdravotní pojištění jako v západním světě. Indie nám tudíž může sloužit jako příklad vysokého průměrného věku v případě vegetariánství a genetického přizpůsobení vegetariánství po mnohé generace v důsledku zde převládajícího hinduismu (Podle zprávy Organizace pro výživu a zemědělství při OSN-FAO, viz http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4252E/y4252e05c.htm : 3.3.2 Prospects for the livestock sector, India's meat consumption is very low - currently 4.5 kg per capita - and it has grown by only 1 kg in the last 20 years./ 3.3.2 Vyhlídky živočišného sektoru, indická spotřeba masa je velmi nízká-v  současnosti 4,5 kg na hlavu-a  vzrostla pouze o 1 kg v posledních 20 letech).

Spojením vegetariánství a západního zdravotnictví by tak zřejmě bylo možno v budoucnu s postupným genetickým přizpůsobením západních obyvatel vegetariánství dosáhnout mnohem vyššího průměrného věku než dnes, a to jak na západě, tak i v rozvojovém světě. A tak nastolit mnohem spravedlivější společnost jak pro lidi na západě tak i v rozvojovém světě, tak i pro chovaná hospodářská zvířata.

Intenzivní "živočišná výroba" vyžaduje přibližně 25-krát víc půdy na výrobu jednotky jídla v porovnání s tím, když stejná jednotka jídla se získá z rostlinných zdrojů. (Fr. John Dear, S.J. Cesta za Ježíšovým nenásilím, vegetarián.cz).

Denně zemře ve světě 15 tisíc dětí v důsledku podvýživy. To je mnohem více, než kolik zabijí války a přírodní  katastrofy. Počet těchto dětí stále stoupá, informuje organizace UNICEF, která se pomocí dětem v bezprostředním ohrožení života zabývá. Mezi země s nejvyšším výskytem podvýživy dětí patří Severní Korea, Zambie, Burundi, Nepál, Afghánistán, Jemen a Etiopie. Všechny tyto země mají výskyt dětské podvýživy u dětí do pěti let nad 50 procent. (viz http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=159572 ) Podle Jean Ziegler, viz http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Ziegler , "Právo na výživu: zpráva zvláštního zpravodaje pro právo na potraviny Jean Ziegler, předložené v souladu s Komisí pro lidská práva Rezoluce 2000/10", viz http://hei.unige.ch/~clapham/hrdoc/docs/foodrep2001.pdf , Organizace spojených národů 7. února 2001, s. 5: "V průměru 62 milionů lidí umírá každý rok, z nichž asi 36 milionů (58 procent) přímo nebo nepřímo v důsledku nedostatků ve výživě, infekce, epidemie či nemocí, které napadají tělo poté, co jeho odolnost a imunita byla oslabena podvýživou a hladem "

Dané problematice se věnuje Světový potravinový program (World Food Programm), který je největší světovou humanitární organizací pro boj proti hladu. WFP je součástí systému Organizace spojených národů a je financován dobrovolně. 

WFP působí v Africe (Alžírsko, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Kongo, Demokratická republika, Konžská republika, Pobřeží slonoviny, Džibuti, Egypt, Eritrea, Etiopie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Rwanda, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Svazijsko, Gambie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe), v Americe (Bolívie, Kolumbie, Kuba, Ekvádor, Guatemala, Haiti, Honduras, Nikaragua, Peru), v Asii (Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Gruzie, Indie, Indonésie, Korejská lidově demokratická republika, Laoská lidově demokratická republika,  Myanmar, Nepál, Pákistán, Filipíny, Srí Lanka, Tádžikistán, Timoru-Leste) a na Blízkém východě (Írán, Irák, Jordánsko, okupované palestinské území, Sýrie, Jemen). (viz www.wfp.org

Nejvíce 50% vybraných finančních prostředků z porážkové daně určených na potravinovou pomoc je tak možné směřovat např. ve spolupráci s UNICEF a WFP zejména do výše uvedených států.

Člověk spotřebovávající živočišné výrobky ze zabitých zvířat by byl zaplacením porážkové daně zároveň mravně ospravedlněn před vlastním svědomím a též společností, protože vybraná porážková daň by sloužila k záchraně života hladovějících lidí. A zároveň by se lidé naučili vážit si a šetřit život jiných živých tvorů a přijali by tak i skutečnou právní odpovědnost vůči všem ostatním lidem a živým tvorům.           

K §1 odst. 2 a k §§2, 3, 19 zákona

Nedostatek masa aj. potravin z poražených zvířat může podle odpůrců vegetariánství vyvolat následující nemoci u lidí přizpůsobených na příjem těchto potravin: Kwashiorkor, Endemická struma, Nutriční anémie, Křivice (rachitis), Osteomalacie, Osteoporóza (viz Vegetariánství a sport Bakalářská práce Martina Niederle pod vedením Ing. Ivy Hrnčiříkové, MASARYKOVA UNIVERZITA  Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví, Brno 2008). 

Proto je třeba lidem a zvířatům přizpůsobeným na příjem těchto potravin z poražených zvířat do vyřešení tohoto rozporu postupným omezováním spotřeby těchto potravin ze zvířat vlivem zvyšujících se sazeb porážkové daně umožnit jejich příjem mimo jiné vyloučením, případně osvobozením od porážkové daně v závislosti na jejich finančním příjmu v případě, že nemají dostatečný finanční příjem. Dále je třeba radikální znevýhodnění průmyslových zemědělských velkochovů zvířat za účelem jejich porážky-dnešní koncentrační tábory způsobující nejhorší utrpení zvířat oproti domácím rodinným a ekologickým chovům hospodářských zvířat i za účelem jejich porážky.

Mimo jiné desetinovou sazbou porážkové daně zboží z ekologických porážkových chovů, protože jsou milosrdnější, a dále vyloučením, případně osvobozením od porážkové daně rodinných domácích chovů hospodářských zvířat za účelem jejich porážky ve výši 133 kg živé váhy zvířete na člena domácnosti a rok, protože tito rodinní domácí chovatelé mají k chovaným zvířatům zásadně osobní vztah podložený osobní péčí o hospodářská zvířata jako o členy rodiny. 

Shodná sazba daně ekologických chovů a u hospodářských zvířat dodaných do domácích rodinných chovů má upřednostnit výchovu těchto hospodářských zvířat od mláděte, kdy v okamžiku zdanění v okamžiku dodávky tohoto zvířete do domácího chovu má toto hospodářské zvíře minimální hmotnost oproti dospělému zvířeti.

Nejméně polovina výnosu porážkové daně bude rovněž zákonem o porážkové dani účelově vázána na dotace milosrdnějším ekologickým zemědělským i porážkovým chovům, a to vzhledem k naléhavosti jednotlivé dotace podle množství zbytečné smrti a bolesti zvířat odstraněného touto dotací, tedy největší dotace budou směřovat k uskutečnění projektů zlepšení životních podmínek zvířat při nejnemilosrdnějších porážkách a v nejnemilosrdnějších chovech, jako jsou halal a košer porážky a průmyslové zemědělské porážkové velkochovy.

Sazba porážkové daně z halal a košer porážek  zvířat je navíc a velmi vysoká, protože jde o nejnemilosrdnější současné právně povolené porážky. Cílem je co největší omezení těchto nejnemilosrdnějších současných právně povolených porážek zvířat, druhým cílem je, aby i židé a muslimové přijali morální, právní a finanční odpovědnost za tyto nejnemilosrdnější současné právně povolené porážky, protože výnos celé porážkové daně je zákonem o porážkové dani účelově vázán na dotace milosrdnějším ekologickým zemědělským i porážkovým chovům a pomoc lidem v krajní nouzi, jak uvádím výše.

K §6 odst. 1 a §9 zákona

Podle článku 1 bodu 3. Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS členské státy mohou vybírat daně a) z výrobků jiných než zboží podléhající spotřební dani; b) z poskytnutí služeb, včetně těch, která se týkají zboží podléhajícího spotřební dani, jestliže tyto daně nemají povahu daní z obratu. Výběr těchto daní však nesmí vést k formalitám při přechodu hranice v rámci obchodu mezi členskými státy. Proto není možné vázat vznik povinnosti porážkovou daň přiznat a zaplatit na přechod zdanitelného zboží přes hranice České republiky v případě jeho dovozu z jiných států daňového území Evropského společenství.

4. Rozhovor: Masná daň - utopie nebo řešení?

Je myšlenka masné daně utopie nebo řešení? Bude zdaněna bolest a utrpení, které jsou skryty v každém hamburgru, či talíři s řízečkem? Tak po přečtení následujícího rozhovoru, kde na otázky redakce Vegetarian.cz odpovídá JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., právník, filozof - autor myšlenky takzvané masné daně, se možná dovíme více.

první část rozhovoru

Vegetarian.cz: Masná daň, to je nějaká legrace, ne?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Legrace znamená napětí, které střídá uvolnění. V tomhle případě však to není možné, protože dnes umírají živí tvorové, kteří umírat vůbec nemusejí. Dnes se například zvířata z právního hlediska považují za pouhé věci a s tím souvisí naše kruté zacházení s jinými živými tvory. Proč by měl nějaký živý tvor beztrestně umírat, když to není naprosto nezbytné. Proto masná daň, proto ať každý, kdo zabije nějaké zvíře, ať za to zaplatí, ať se lidé učí vážit si a šetřit život jiných živých tvorů.

Vegetarian.cz: Hm... mohl byste to blíže vysvětlit?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Jednalo by se zřejmě o nepřímou daň, kde zdanitelným plněním by zcela určitě byl především prodej masa a jiných výrobků z usmrcených zvířat, jako krve, kostí, kůže, kožešin apod. Dalším zdanitelným plněním by byl prodej živých zvířat za účelem jejich usmrcování (např. selat za účelem domácího a průmyslového výkrmu prasat), zvířat na lékařské pokusy farmaceutických firem, příp. zvířat na pokusy kosmetických firem, i když já bych v tomto posledním případě dal přednost úplnému zákazu.

Zdanitelné plnění masné daně by tedy mělo obsáhnout všechny případy, kdy dochází k usmrcování zvířat. Daň by odváděl poskytovatel zdanitelného plnění a byla by připočtena procentem k ceně na výstupu a odečtena od ceny na vstupu obdobně jako DPH. Osvobozeny od masné daně by byli lidé ze zdravotních důvodů. Hlavním účelem zákona o masné dani by bylo, aby člověk konečně přijal i právní odpovědnost vůči ostatním živým tvorům, kteří jsou na nižší evoluční úrovni než člověk a jejichž vývoj má tak člověk řídit ku všeobecnému prospěchu podle hesla způsobit co možná nejméně smrti a bolesti.

Zároveň si uvědomuji, že masožravec se neobejde bez masa (organická hmota se totiž zásadně živí vzájemným pojídáním), proto masná daň nemá sloužit zákazu pojídání masa, ale jeho omezení podle jejího shora uvedeného základního účelu, kterým je stálé působení minima smrti a bolesti v přírodě. Tomuto základnímu účelu by se měli přizpůsobit rovněž daňové sazby masné daně, které by se měli zvyšovat s evoluční vyspělostí usmrcovaného zvířete, tedy s rostoucí dokonalostí jeho nervové soustavy a tak i s jeho rostoucí schopností cítit bolest, tedy tělesně a duševně trpět. To znamená, že by např. byla nižší sazba masné daně u usmrcovaných ryb a ptáků než u usmrcovaných savců.

Vegetarian.cz: Co by přesně mělo být cílem daně?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Cílem masné daně by bylo omezení spotřeby výrobků ze zabitých zvířat. Živočišná výroba způsobuje větší podíl na tvorbě skleníkových plynů na naší planetě, zatěžuje tudíž značnou měrou životní prostředí. Zvýšená spotřeba masa má podle současných výzkumů záporný dopad na zdraví a délku lidského života, zatěžuje tak svými výdaji rovněž sociální a zdravotní soustavu každého státu.

Utlumení živočišné výroby by zároveň umožnilo věnovat uvolněné kapacity výrobě rostlinné stravy, např. obilovin a zachránit tak mnoho životů v hladovějícím třetím světě. Podle mne usmrcování živých tvorů stojí rovněž za konfliktností dnešního světa, kdy otázka nestojí, např. co vedlo určitého teroristu k odpálení bomby v davu lidí a jejich usmrcení, ale otázkou je proč se v našem světě zabíjí vůbec, proč se v našem světě vůbec musí umírat.

Vegetarian.cz: Jaká je Vaše odpověď na tuto otázku?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Odpověď zní podle mne, že každá zbytečná smrt jakéhokoliv živého tvora v našem světě, zvyšuje nenávist a konfliktnost v našem světě. Masná dań tak představuje platbu za výše uvedené externí náklady usmrcování jiných živých tvorů, které jinak zůstávají neuhrazeny a představují do budoucnosti, z hlediska ekonomiky, i finanční zátěž.

(Zároveň bych zde chtěl poděkovat za cenné podněty pro můj projekt masné daně poskytnuté mi členy mé mateřské organizace Brno-střed Strany zelených).

Vegetarian.cz: Děkujeme za první část zajímavého rozhovoru.

RED http://www.vegetarian.cz/rozhovor/dgmdan.html

 

5. Rozhovor II. Masná daň - utopie nebo řešení?

 

Je myšlenka masné daně utopie nebo řešení? Bude zdaněna bolest a utrpení, které jsou skryty v každém hamburgru, či talíři s řízečkem? Tak po přečtení následujícího rozhovoru, kde na otázky redakce Vegetarian.cz odpovídá JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., právník, filozof - autor myšlenky takzvané masné daně, se možná dovíme více.

druhá část rozhovoru

Vegetarian.cz: Myslíte, že Váš návrh bude správně pochopen?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: V předchozím příspěvku jsem se věnoval masné dani z pohledu předcházení škodám, tedy jako platby za způsobené externí náklady vůči životnímu prostředí a společnosti v podobě značného uvolňování skleníkových plynů ze živočišné výroby, zhoršování zdraví lidí, kteří jedí příliš masných výrobků, a zvyšování agresivity a bezohlednosti lidí uvyklých zbytečné smrti živých tvorů. Znovu bych chtěl zdůraznit, že cílem masné daně není zakázat maso, což by bylo nelidské vůči masožravcům, kteří maso potřebují ke svému přežití, ale jejím účelem je omezení zbytečného zabíjení zvířat a navazující spotřeby.

Vegetarian.cz: Mohl byste vysvětlit kladné hospodařské dopady masné daně na život naší společnosti?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D:

Dnešní kapitalistické hospodářství je založeno pouze na osobním zisku, kdy se obyvatelé snaží zachovat a zajistit pouze svůj život, či život svých blízkých nebo přátel v přirozeném boji o život, nikoliv co možná nejvíce život všech lidí, potažmo všech živých tvorů.

Dále je kapitalistické hospodářství založeno na předpokladu trvalého hospodářského růstu. Hospodářský růst založený pouze na osobním prospěchu jednotlivce či jemu blízké skupiny jednotlivců má však vždy svůj strop, kdy tito jednotlivci přestanou nakupovat spotřební zboží buď ze strachu z budoucnosti, nebo protože prostě mají naplněné své osobní hospodářské potřeby (citové potřeby jsou nevyčerpatelené) a nepotřebují již zvyšovat svou spotřebu.

Na tento další hospodářský růst však banky poskytují a poskytly již předem podnikatelům či státu půjčky, jestliže se pak tento hospodářský růst v minulosti v dějinách nekonal, banky začaly krachovat, přišla krize, zadlužení státu, velká inflace (tzn. znehodnocení peněz), krachy podniků, velká nezaměstnanost, všeobecná chudoba, příp. státní měnová reforma, příp. zbrojení, válečné štváčství a války (viz černý pátek na newyorské burze, velká hospodářská krize ve 30. letech, nástup fašismu v Německu, Itálii, Japonsku apod. a vypuknutí 2. světové války).

Řešení těchto opakujících se potíží kapitalistického hospodářství vidím v zaměření obyvatel nejenom na osobní zisk ale na co možná největší záchranu a udržení života všech lidí a posléze všech živých tvorů, jejichž hospodářské potřeby jsou prakticky nevyčerpatelné, nemají svůj strop a lze tedy počítat s trvalým hospodářským růstem.

Vegetarian.cz: Jak by to fungovalo v reálném životě?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Z výše uvedeného pohledu je třeba vidět masnou daň jako prorůstové hospodářské opatření, jehož cílem je zabránit opakovaným krizím kapitalistického hospodářství, a to za podmínky, že výnos z masné daně bude použit v podobě státních dotací (tzn. příspěvků) zemědělcům a jiným podnikatelům postižených omezením živočišné výroby za účelem její přeměny na rostlinnou výrobu a prodej rostlinných výrobků a hospodářské chovy zvířat za účelem výroby mrtvol zvířat, která nebyla zabita úmyslně žádným člověkem a tedy umřou zásadně na stáří, které by mohly být pod zdravotním dohledem při dodržování platných zákonů proti týrání zvířat ve velkém produkovány zemědělskou velkovýrobou.

Na trhu přebytečné rostlinné potraviny a výše uvedené živočišné potraviny by vykupoval stát z prostředků získaných výběrem masné daně a zdarma či za zvýhodněnou cenu by je dodával do rozvojových zemí a vlastním obyvatelům (tzn. bezdomovcům), kteří trpí hladem. Stávající zemědělská výroba v rozvinutém západním světě by byla schopna zásobovat rostlinnými potravinami kromě vlastních obyvatel, a to i vlastních bezdomovců, celý hladovějící rozvojový svět, protože intenzivní "živočišná výroba" vyžaduje přibližně 25-krát víc půdy na výrobu jednotky jídla v porovnání s tím, když stejná jednotka jídla se získá z rostlinných zdrojů. (Fr. John Dear, S.J. Cesta za Ježíšovým nenásilím, vegetarián.cz, viz : http://www.vegetarian.cz/ostatni/cesta%20za%20jesusv5.html ). 

Podle Organizace spojených národů, každý den umírá ve světě přibližně 60 tisíc lidí, většinou ženy a děti, v důsledku hladovění a s tím spojených nemocí. (Fr. John Dear, S.J. Cesta za Ježíšovým nenásilím, vegetarián.cz, viz : http://www.vegetarian.cz/ostatni/cesta%20za%20jesusv1.html%20 )

(provedena autorská korektura předchozích dvou odstavců textu 26.1.2012)

Vegetarian.cz: Myslíte, že peníze z daně mohou vyvážit bolest a utrpení?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Díky masné dani by tak byla nejenom udržena stávající pracovní místa v západním světě, ale došlo by k trvalému nárůstu zaměstnanosti v těchto zemích a k jejich nepřetržitému hospodářskému růstu bez krizí a válek. Zároveň by člověk spotřebovávající maso a živočišné výrobky byl mravně ospravedlněn před vlastním svědomím a též společností, protože vybraná masná daň by sloužila k záchraně života hladovějících lidí. A zároveň by se lidé naučili vážit si a šetřit život jiných živých tvorů a přijali by tak i skutečnou právní odpovědnost vůči všem ostatním lidem a živým tvorům.

Vegetarian.cz: Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře, mohou se nějak aktivně podílet, pokud by Vás chtěli podpořit?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Pokud mi budou chtít napsat k masné daňi, mohout tak učinit na ak-gruza@seznam.cz

Čtenářům Vegetarian.cz a nám všem bych chtěl popřát k Vánocům a do nového roku, ať v roce 2010 žijeme ve světě, kde bude méně smrti a bolesti, než bylo ve světě v roce 2009.

Vegetarian.cz: Děkujeme za rozhovor a k přání se připojujeme :-)

RED http://www.vegetarian.cz/rozhovor/dgmdan1.html

 

6. Rozhovor: Masná daň - změna názvu na porážkovou

 

Vegetarian.cz: Rádi bychom se zeptali na pokračování vaší aktivity "tak zvané" masné daně?

Potvrdil se tak můj původní záměr, že není možno spolupracovat na tomto návrhu zákona jen s vegetariány, kterých je v české společnosti menšina, ale je nutno obrátit se i na nevegetariány a brát zřetel i na stanovisko odpůrců vegetariánství, že úplný nedostatek masa může poškodit u některých jedinců jejich zdraví.

Proto je podle mne třeba u porážkové (masné) daně postupovat obdobně jako v případě lékařství, tedy omezovat spotřebu potravin ze zabitých zvířat postupnými legislativními kroky s tím, že nepotvrdí-li se obavy odpůrců vegetariánství ze záporných dopadů na zdraví naší populace, pak je možné postupně zvyšovat sazby porážkové daně, a to až na takovou úroveň, která povede k úplnému vyloučení potravin ze zabitých zvířat ze stravy. Obdobně se postupuje při zkoušení nového léku v medicíně, kdy tento nový lék je nejdříve vyzkoušen na malé skupince dobrovolníků, poté jsou provedeny rozsáhlejší studie, nakonec je registrován jako nové léčivo pro nejširší populace, stále se však sledují jeho nepříznivé účinky na zdraví lidí. Vegetariánství já osobně považuji za takovýto lék na mravní, zdravotní a ekologické potíže naší společnosti (viz mé předchozí rozhovory k porážkové dani).

Proto jsem zformuloval na základě obdržených připomínek konkrétní návrh zákona http://www.vegetarian.cz/a/nzakona.html a důvodovou zprávu http://www.vegetarian.cz/a/mddz.html k zákonu o porážkové daňi , který vychází z dánského zákona č. 616 z 30. června 1994 týkajícího se zdanění čokolády a cukrovinek aj. (tj. nezdravých potravin) ve znění pozdějších změn (viz zejména https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13209 : LBK nr 567 af 03/08/1998 Skatteministeriet Chokoladeafgiftsloven Yderligere oplysninger Bekendtgorelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jehož soudní překlad z dánštiny jsem měl k dispozici) s tím, že jsem za zdanitelné zboží nepovažoval čokoládu aj., ale zboží ze zabitých zvířat. Dále jsem vyhotovil anglický překlad návrhu zákona o porážkové (masné) dani a úvodního rozhovoru k tomuto zákonu.

Vegetarian.cz: Proč jste upravil název a jaké vás k tomu vedly důvody?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Základní důvody jsou tři. Za první - zřejmě není možné vázat porážkovou (masnou) daň na každý prodej masa od jatek, velkoobchodníka, maloobchodníka až po konečného zákazníka jako v případě DPH, ale je třeba použít koncept spotřební daně. Povinnost odvést daň tak bude existovat pouze v případě prvého prodeje po porážce zvířete, proto porážková daň. Za druhé předmětem porážkové (masné) daně nebude pouze maso, ale veškeré zboží ze zabitých zvířat, s vyjímkou registrovaných léčiv při prodeji v lékárnách, proto také porážková daň. Zároveň jsem reagoval na možný vývoj současného vědeckého poznání, kdy se možná podaří vypěstovat maso uměle bez porážky a utrpení zvířat, kdy předmětem porážkové daně bude jen maso a ostatní zboží z poražených zvířat, nikoliv takovéto umělé maso (v současnosti se pro výrobu syntetického masa používá nejčastěji tzv. fetální telecí sérum, pro jehož výrobu je nutno zabít krávu, existují i neživočišná krmiva tkáňových kultur, která jsou však velmi drahá, viz http://3pol.cz/1101/print : TŘIPÓL e-zin popelarizující vědu a techniku, Medicína a přírodověda, Vepřový řízek ze zkumavky, 2011, Zdroj: Nature, 9 December 2010, Vol 468, str. 752 až 753, Edita Bromová).

Vegetarian.cz: Proč jste pro podporu daně zvolil formu petice a ostatní možnosti podpoření vašeho zákona jste vyloučil?

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Uvědomuji si, že přesvědčit obyvatele o potřebě vydání se cestou porážkové daně je dlouhodobá záležitost, je to běh na dlouhou trať. A to jak v případě konzumentů masa, tak v případě vegetariánů, např. politiků-vegetariánů ve Straně zelených, kteří se musejí ohlížet na své voliče, z nichž většina se stravuje konvenčně. I mezi vegetariány - politiky Strany zelených převládá názor, že je třeba počkat s tímto projektem, až bude po parlamentních a komunálních volbách, a pak se uvidí. Problémem je, že mnou sestavený zákon o porážkové dani neznamená finanční ani jiné zvýhodnění žádné lobbistické skupiny, opravdu těžit z něj budou jen zvířata, jejichž zabíjení a utrpení se má postupně zamezit. Zvířata však nemají volební právo a nelze tak ve volbách počítat s jejich hlasy. Politici dnes u nás nejsou zvyklí prosazovat a obhajovat altruistické zákony, které přinášejí výhody až z dlouhodobého hlediska a které neznamenají pro jejich voliče z krátkodobého hlediska žádné hmotné výhody, spíše hmotné nevýhody. Proto jsem zvolil jako první krok formu petice, abych si ověřil, zda podstatná část lidí bude vůbec ochotna něco udělat pro zvířata, bez krátkodobého osobního prospěchu.

 

http://www.vegetarian.cz/rozhovor/dgmdan3.html
  

7. Vegetarian.cz představuje :

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se narodil v Hustopečích u Brna v České republice v roce 1973. Absolvoval matematické gymnázium v Brně na třídě kpt. Jaroše a právnickou fakultu Karlovy University v Praze, kde získal titul Magistr.

Dále absolvoval postgraduální doktorandské studium na téže universitě, kde obdržel akademické tituly Ph.D. a doktor práv JUDr. Tématem jeho disertační a doktorandské práce bylo „Použití zahraničního práva v mezinárodním právu soukromém“. Od roku 2002 je JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. advokátem se sídlem v Hustopečích u Brna zapsaným v seznamu České advokátní komory.

S vegetariánstvím začínal několikrát, od roku 2008 jsem zásadně výlučným frutariánem (tj. jím zásadně pouze rostlinné plody a rostlinné semena),  v krajní nouzi jsem ovo-lakto vegetariánem a v krajní nouzi jím mrtvoly zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem, po pitvě veterinárním lékařem a převařených v několika vodách. K jeho zájmům patří filosofie, právo a politika. Roku 2009 jsem vydal knihu Filosofie rovnováhy. Na konverzační úrovni ovládám angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, ruštinu a hebrejštinu.

Má útulek pro brojlery a psa z útulku, kterého v útulku pojmenovali Buddy (či "Bad" čili anglicky špatný) a kterého jsem přejmenoval na "Gud" (viz anglicky good čili dobrý nebo anglicky God čili Bůh), kterého se snažím krmit podle shora uvedené zásady způsobení co možná nejméně smrti a bolesti jiných živých tvorů, z mrtvol zvířat zásadně pouze mrtvolami zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem, tj. zemřela zásadně na stáří, po pitvě veterinárním lékařem.

(provedena autorská korektura předchozích dvou odstavců textu 13.12.2012)

RED http://www.vegetarian.cz/predstav/dgruza.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETICE

ZA VZNIK POLITICKÉ STRANY:

Podepište Vy a Vaši přátelé a známí prosím Petici nutnou pro vznik politické Strany za práva všech živých tvorů, aby všichni živí tvorové měli v naší společnosti spravedlivá práva uznaná zákony státu.

 

(*Podpis pod Peticí neznamená vznik členství ve straně.)

 
Toto je možno učinit v sídle strany v úřední době nebo vyplněním níže uvedeného internetového formuláře ve Vašem poštovním klientovi na http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html , poté Vám zašleme e-mailem vyplněný petiční arch s Vašimi údaji, který vytištěný (nejlépe na recyklovaný papír) a podepsaný zašlete poštou na mou níže uvedenou adresu, nebo zašlete rovnou poštou vytištěný (nejlépe na recyklovaný papír) a podepsaný petiční arch uvedený ve formátu: pdf a doc na http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html na adresu JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče.

 
Sídlo strany:

 
Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk)

úřední doba: po telefonické domluvě

tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 606 302 812

e-mail zakladatel@spvzt.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------PETICE,---------------------

-------aby vznikla politická Strana za práva všech živých tvorů-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------www.spvzt.cz--------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------Bez mrtvol zvířat nepřežijeme! --------------------------------------
---------------------------------------------Chceme pouze milosrdné bio maso! -------------------------------------
-------------------------Porážkové průmyslové velkochovy jsou koncentrační tábory zvířat!---------------
--------------Porážková daň spolufinancuje změnu těchto velkochovů na ekologické chovy.------------
-----------------------------------------Porážková daň přispěje lidem v krajní nouzi.------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hustopečích 18.12.2012. Za petici zakladatel: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát se sídlem Mírová 4,69301 Hustopeče, pobočka: Svat. Čecha 5, 69301 Hustopeče, tel. 534008871, mobil 606302812-------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhlasím s touto peticí a prohlašuji, že jsem občan České republiky a dosáhl jsem věku 18 let: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jméno, příjmení:---------Datum narození:--- Úplná adresa bydliště:------------------------------------- Podpis:---------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Získejte BEZPLATNĚ obchodní označení spravedlnosti: "NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY"

 

(slovensky: NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY, anglicky: THE MOST MERCIFUL PRODUCTS, španělsky: LOS PRODUCTOS MÁS MISERICORDIOSOS, francouzsky: LES PRODUITS LES PLUS MISÉRICORDIEUX, rusky: наиболее милостивые продукты, německy: DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE, italsky: I PRODOTTI PIÙ MISERICORDIOSI, מוצרים הרחומים ביותר: hebrejsky)

j1 j2j3

j4 j5 j6 

 

1. Oceněné nejmilosrdnější produkty – seznam viz:

(seznam ve formátu: htm www.spvzt.cz/Seznam.htm a pdf www.spvzt.cz/Seznam.pdf  )

( vlajka list in English in format: htm www.spvzt.cz/List.htm and pdf www.spvzt.cz/List.pdf )

 

1.1 Mrtvoly z přirozeného úhynu, zásadně na stáří, drůbeže z domácího chovu pro stravu psů či koček, příp. člověka

 

Toto potravní milosrdenství (tj. symbiózu) je možno založit na chovu brojlerů do jejich přirozeného úhynu zásadně na stáří, resp. nejčastěji na infarkt, ke kterému dochází při venkovním chovu v kurníku v průměru v jejich věku 2-3 roky vzhledem k tomu, že u brojlerů se jedná o těžké plemeno a brojleři jsou původně vyšlechtěni na život o délce cca 30 dní do jejich porážky na maso. Brojlery krmíme obilím pěstovaným bez herbicidů a pesticidů, dále např. sušenou bio vojtěškou, která přirozeně obsahuje při sušení i hmyz, a čerstvou trávou. Poté co brojler uhyne, je nutné provést jeho pitvu veterinářem, aby bylo stanoveno, zda neuhynul na nějakou nakažlivou chorobu, zejména na nějakou bakteriální či virovou infekci. Poté je nutné brojlera zmrazit a pokusně spočítat minimální množství této mršiny zvířete, která bude nutná pro zdravou výživu konkrétního psa, resp. kočky. To se děje tak, že podáváme bez stravy z mrtvol zvířat psovi či kočce vejce a mléko, obojí nejlepší z domácího chovu, a podle mé zkušenosti nejkvalitnější čistě vegetariánské bio krmivo yarrah  u psa či čistě vegetariánské krmivo ami pro kočky (podle mé zkušenosti pes ani kočka nepřežije pouze na čistě vegetariánském krmivu yarrah pro psy, resp. ami cat pro kočky, i když výrobce uvádí, že jde o kompletní krmivo, při dlouhodobém užívání pouze čistě vegetariánského krmiva ami dog můj pes trvale dávil žlutou vodu), které podle mé zkušenosti zvířatům chutná, a sledujeme nastoupení příznaků alergické reakce zvířat na tato krmiva. Příznaky alergické reakce na tato krmiva jsou dávení, zvracení, drbání či průjmy psa či kočky, po nastoupení této alergické reakce psovi či kočce okamžitě podáme 200 gramů zmražené mršiny zvířete, kterou odsekáme sekáčkem na maso ze zmražené mršiny zvířete. Poté zopakujeme celý výše uvedený postup stravy psa či kočky bez mrtvol zvířat pouze s výše uvedenými vejci a mlékem a krmivem yarrah  u psa či ami cat u kočky a po opětovném nastoupení výše uvedené alergické reakce určíme počet dnů, které zvíře vydrželo s 200 gramy mršiny zvířete a spočítáme vydělením 200 gramů mršiny zvířete tímto počtem dnů minimální množství mršiny zvířete, které musíme dávat kočce či psu při výše uvedeném krmení bez mrtvol zvířat, aby kočka či pes zůstali zdraví. Zároveň, i když dodržujeme toto minimální množství mršin zvířat, tak při nastoupení výše uvedených alergických reakcí u psa či kočky mu musíme podat dodatečné větší množství mršiny zvířete, abychom tohoto psa či kočku neohrozili životu nebezpečným alergickým šokem. Nejvarovnějším ohrožením smrtí z výživové nedostatečnosti při výše uvedeném vegetariánském krmivu psa či kočky, zásadně neaplikujeme-li správně shora uvedený postup, jsou pohybové-motorické problémy psa nebo kočky, při jejich objevení je nutno vždy okamžitě vyhledat veterináře, který zpravidla zvířeti aplikuje injekčně vitamíny z mrtvol zvířat a dále je třeba po dobu rekonvalescence zvířete obnovit standardní stravu (tj. masové konzervy) psa či kočky. Možná nadbytečné u zvířat, avšak nezbytné pro člověka je převařit mršiny zvířat v několika vodách. K člověku při alergii při dlouhodobé ovo-lakto vegetariánské dietě blíže viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#7 .

Výše uvedený postup milosrdného krmení aplikuji s úspěchem u sebe a dále již 4 roky u svého psa (do 07/2013 čistě vegetariánské krmivo ami dog), který v roce 2013 dovrší věk 7 let, který potřebuje při shora uvedené ovo-lakto vegetariánském způsobu krmení dle shora uvedeného výpočtu při své váze cca 10 kg minimálně 10 gramů mršiny zvířete na den (tj. když mu např. dám 120 gramů mršiny zvířete, tak mu to vydrží maximálně na 12 dnů) a kterému pravidelně nechávám dělat kompletní rozbor krve u veterináře, i podle posledního kompletního rozboru krve mého psa u veterináře z 20.2.2013 je můj pes při této stravě zcela zdraví (tj. má všechny hodnoty krve v pořádku).

Literatura: http://www.amipetfood.com/ : Ami Pet food, Itálie , http://www.spvzt.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.yarrah-bio.cz/content/1-psi : Yarrah Bio vegetariánské/veganské krmivo, Yarrah Organic Petfood B.V., Holandsko

1.2 Hnojivo rostlin vyráběné pouze z masokostní moučky z mrtvol z přirozeného úhynu, tj. nikoliv z porážky zvířat


Toto rostlinné hnojivo rostlin je vyráběno pouze z převařených vedlejších živočišných produktů z kafilérie tzv. 2. kategorie (zásadně uhynulých, tj. nikoliv poražených zvířat) - masokostní moučky a navíc je možno provést dodatečnou veterinární zkoušku mikrobiologické kultivace na přítomnost bakterií v tomto hnojivu nejlépe v nějaké soukromé veterinární laboratoři. Zkrmování tohoto hnojiva z kadáverů psům a kočkám je právními předpisy zakázáno, zejména z důvodu tlaku Evropské unie, i když do roku 2003 byla tato masokostní moučka zkrmována v České republice hospodářským zvířatům. Prodej tohoto hnojiva je přísně státem regulován a veterinárně přísně kontrolován. V České republice toto hnojivo prodává v minimálním množství po 50 kilogramech např. společnost ASAP s.r.o. (viz  http://www.asap.cz/ ), tel. 00420 569408111, 582 56 Věž č.p. 145, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, Česká republika, avšak pouze registrovaným zemědělcům či podnikatelům s živností opravňující k prodeji hnojiv.

Literatura: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kafil%C3%A9rie ,  http://www.mvcr.cz/clanek/kadaver.aspx : Ministerstvo vnitra České republiky, POJMY Kadáver , http://www.mechanizacezemedelstvi.cz/zivocisna-vyroba/Masokostni-moucka-z-kadaveru-zakazana__s45x12794.html : Helena Adamová

 

1.3 Brambory ze symbiotického zemědělství


Brambory vypěstované v symbiotickém zemědělství, které nezasahuje proti jejich škůdcům vyjma případu jejich přemnožení. Viz Symbiotické zemědělství a přírodovědecké experimenty prokazující Filosofii rovnováhy na: http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm  .

 

 

2. Stanovy spolku - úvod

 

SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY

 

(slovensky: SPOLOK ZA ČO MOŽNÁ NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY,
anglicky: ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF ECONOMY,
španělsky: ASOCIACIÓN PARA LOS PRODUCTOS POSIBLEMENTE MÁS MISERICORDIOSOS DE ECONOMÍA,
francouzsky: ASSOCIATION POUR LES PRODUITS POSSIBLEMENT LES PLUS MISÉRICORDIEUX DE L'ÉCONOMIE,
rusky: Ассоциация для по возможности наиболее милостивых продуктов экономики,
německy: VEREINIGUNG FÜR MÖGLICHERWEISE DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE DER WIRTSCHAFT,
italsky: ASSOCIAZIONE PER I PRODOTTI POSSIBILMENTE PIÙ MISERICORDIOSI DI ECONOMIA,
האגודה למוצרים אולי הרחומים ביותר של הכלכלה: hebrejsky)

 

IČO 60680784

(dále též stanovy)

 "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý." Bible, Genesis. 1,31

Toto je cesta, jak obnovit na světě ráj na Zemi, židé, resp. židovská kabala by řekli, jak osvobodit božské světlo představující vše živé ze zajetí klippot, tedy slupek zla.

29. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm. 30. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.  Bible, Genesis 1,29-30


(přikázání desatera:) "Nezabiješ." Bible, Exodus 20,13 a Deuteronomium 5,17:

Cílem je podle mne soulad všech a všeho, to znamená, aby všichni živí tvorové (všichni živočichové, rostliny, houby, živé buňky, bakterie, viry, stroje uvědomující si sama sebe apod.) se mohli v budoucnu (evolučně) stát přáteli na život a na smrt. Podle mne ráj na Zemi vyžaduje, abychom zabíjeli ostatní živé tvory jen v případě naprosté nezbytnosti, nezabíjeli je zbytečně, což je jediná povinnost pro dosažení ráje na Zemi. Samozřejmou pravdou, je pak podle mne výrok: "Kdo ze všeho nejvíc chce vlastními silami co nejdříve dosáhnout světa, kde by se všichni měli rádi (tedy dosáhnout ráje pro všechno živé), měl by působit co možná nejméně smrti a bolesti (zejména všech živých tvorů)." Rozhodnout, jestli je spravedlivější, aby zemřelo stejně milosrdné zvíře nebo stejně milosrdný člověk, představuje nekonečně složitý problém, který může vyřešit jen příroda, popř. Bůh prostřednictvím této přírody. Naši potomci by pak měli pokračovat v našem vychovávání (tj. evoluci) všech živých, často nesvéprávných tvorů jako např. zvířat k stále dokonalejšímu plnění jejich stálé povinnosti působit co možná nejméně smrti a bolesti.

...

3. Stanovy spolku - pravidla pro ocenění nejmilosrdnějších produktů

čl. 21

[Práva, povinnosti komise] (1) Jen komise je oprávněna a zároveň povinna rozhodnout o udělení nebo neudělení či případně odnětí označení příslušnému ekonomického produktu:

NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY ...

či jeho překladu do příslušného jazyka území, na němž bude toto označení používáno, a to na základě důkazu či důkazů, že v každém stupni produkce produktu pro toto označení nebylo působeno více zbytečné smrti a bolesti, tzn. byla působena téměř pouze nezbytná smrt a bolest, tj. téměř co možná nejmenší smrt a bolest. Výběr ekonomického produktu je oprávněn provést a ocenění navrhnout starosta z vlastní vůle nebo na podnět třetí osoby. Jak již bylo uvedeno, komise navrhuje starostovi odvolání nebo ustanoveni určitého komisaře, dále je oprávněna kontrolovat veškeré hospodaření sdruženi

(2) Komisaři jsou povinni respektovat rozhodnuti komise ohledně vybraného ekonomického produktu, kontrolovat podmínky udělení výše uvedeného označení ekonomického produktu, dále jsou povinni dbát o dobrou pověst sdružení.

...

Úplné znění stanov výše uvedeného spolku v češtině ve formátu: htm ( http://www.spvzt.cz/stanovysdr.htm ) a pdf ( http://www.spvzt.cz/stanovysdr.pdf ).

 

© 2013-2016 platí pro celý tento článek: Získejte BEZPLATNĚ obchodní označení spravedlnosti: "NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:      

sidlo

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel, 

tel. 00420 606302812

1) Sídlo:

Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk) - MAPA

úřední doba: po telefonické domluvě

tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 606 302 812

web: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

2) Spolupracující s advokátem JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D.:

Pobočka: Sv. Čecha 5, 693 01 Hustopeče - MAPA

tel. 00420 534 008 871, fax: 00420 519 413 392, mobil 00420 606 302 812,

skype on line: daliborgruza

web: www.czechlawfirm.com , e-mail: ak-gruza@seznam.cz

Užitečné odkazy:

Světový potravinový program při OSN http://www.wfp.org/

Český výbor pro UNICEF při OSN http://www.unicef.cz/

Lékaři bez hranic http://www.lekari-bez-hranic.cz/

Armáda spásy http://www.armadaspasy.cz/

 

Občanské sdružení: ohz-ochránci hospodářských zvířat, o.s. http://www.ohz.cz/

Farma Krišnův dvůr http://www.krisnuvdvur.cz/

Společnost pro zvířata http://www.spolecnostprozvirata.cz/

 

Hadi http://www.chovamehady.cz/

Šelmy http://www.selmy.cz/

Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty http://www.sokolnictvi.net/

Českomoravská myslivecká jednota http://www.cmmj.cz/

 

NATURA 2000 http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a.s. http://www.flora-ol.cz/

Stromy v Čechách-sdružení QUERCUS http://www.stromy.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4

Genesis 1-4:26

Bible kralická

1

1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.
3. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
4. A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.
5. A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.
6. Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!
7. I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.
8. I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.
9. Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak.
10. I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
11. Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, a bylinu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak.
12. Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
13. I byl večer a bylo jitro, den třetí.
14. Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.
15. A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak.
16. I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy.
17. A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;
18. A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
19. I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
20. Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a ptactvo, kteréž by létalo nad zemí pod oblohou nebeskou!
21. I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé pokolení jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
22. I požehnal jim Bůh, řka: Ploďtež se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi!
23. I byl večer a bylo jitro, den pátý.
24. Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak.
25. I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že bylo dobré.
26. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
27. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.
28. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.
29. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm.
30. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.
31. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.


2

1. A tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko vojsko jejich.
2. A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal.
3. I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo.
4. Tiť jsou rodové nebes a země, (když stvořena jsou v den, v němž učinil Hospodin Bůh zemi i nebe),
5. I každé chrastiny polní, dříve než byla na zemi, i všeliké byliny polní, prvé než vzcházela; nebo ještě byl nedštil Hospodin Bůh na zemi, aniž byl který člověk, ješto by dělal zemi.
6. A aniž pára vystupovala z země, aby svlažovala všecken svrchek země.
7. I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
8. Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ, a postavil tam člověka, jehož byl učinil.
9. A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné; též strom života u prostřed ráje, i strom vědění dobrého a zlého.
10. (A řeka vycházela z Eden, k svlažování ráje, a odtud dělila se, a byla ve čtyři hlavní řeky.
11. Jméno jedné Píson, ta obchází všecku zemi Hevilah, kdež jest zlato.
12. A zlato země té jest výborné; tam jest i bdelium, a kámen onychin.
13. Jméno pak druhé řeky Gihon, ta obchází všecku zemi Chus.
14. A jméno řeky třetí Hiddekel, kteráž teče k východní straně Assyrské země. A řeka čtvrtá jest Eufrates).
15. Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho.
16. I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš;
17. Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.
18. Řekl byl také Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla.
19. (Nebo když byl učinil Hospodin Bůh z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby pohleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by koli nazval Adam kterou duši živou, tak aby jmenována byla.
20. I dal Adam jména všechněm hovadům, i ptactvu nebeskému, a všeliké zvěři polní; Adamovi pak není nalezena pomoc, kteráž by při něm byla.)
21. Protož uvedl Hospodin Bůh tvrdý sen na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem.
22. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal Hospodin Bůh ženu, a přivedl ji k Adamovi.
23. I řekl Adam: Teď tato jest kost z kostí mých a tělo z těla mého; tato slouti bude mužatka, nebo z muže vzata jest.
24. Z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou, a přídržeti se bude manželky své, i budou v jedno tělo.
25. Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestyděli se.


3

1. Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského?
2. I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme;
3. Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.
4. I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
5. Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
6. Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl.
7. Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků.
8. A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského.
9. I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi?
10. Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se.
11. I řekl Bůh: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl?
12. I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl jsem.
13. I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem.
14. Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života svého.
15. Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.
16. Ženě pak řekl: Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže tvého bude žádost tvá, a on panovati bude nad tebou.
17. Adamovi také řekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýžť jsem zapověděl, řka: Nebudeš jísti z něho; zlořečená země pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého.
18. Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní.
19. V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš.
20. Dal pak byl Adam jméno ženě své Eva, proto že ona byla mátě všech živých.
21. I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je.
22. Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.
23. I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl.
24. A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.

4

1. Adam pak poznal Evu ženu svou, kterážto počavši, porodila Kaina a řekla: Obdržela jsem muže na Hospodinu.
2. A opět porodila bratra jeho Abele. I byl Abel pastýř ovcí, a Kain byl oráč.
3. Po mnohých pak dnech stalo se, že obětoval Kain z úrody zemské obět Hospodinu.
4. Ano i Abel také obětoval z prvorozených věcí stáda svého, a z tuku jejich. I vzhlédl Hospodin na Abele a na obět jeho.
5. Na Kaina pak a na obět jeho nevzhlédl. Protož rozlítil se Kain náramně, a opadla tvář jeho.
6. I řekl Hospodin Kainovi: Proč jsi se tak rozpálil hněvem? A proč jest opadla tvář tvá?
7. Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží; a pod mocí tvou bude žádost jeho, a ty panovati budeš nad ním.
8. I mluvil Kain k Abelovi bratru svému. Stalo se pak, když byli na poli, že povstav Kain proti Abelovi bratru svému, zabil jej.
9. I řekl Hospodin Kainovi: Kdež jest Abel bratr tvůj? Kterýž odpověděl: Nevím. Zdaliž jsem já strážným bratra svého?
10. I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého volá ke mně z země.
11. Protož nyní zlořečený budeš i od té země, kteráž otevřela ústa svá, aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé.
12. Když budeš dělati zemi, nebude více vydávati moci své tobě; tulákem a běhounem budeš na zemi.
13. I řekl Kain Hospodinu: Většíť jest nepravost má, než aby mi odpuštěna býti mohla.
14. Aj, vyháníš mne dnes z země této, a před tváří tvou skrývati se budu, a budu tulákem a běhounem na zemi. I přijde na to, že kdo mne koli nalezne, zabije mne.
15. I řekl mu Hospodin: Zajisté kdo by koli zabil Kaina, nad tím sedmnásobně mštěno bude. Pročež vložil Hospodin znamení na Kaina, aby ho žádný nezabil, kdo by jej koli nalezl.
16. Tedy odšed Kain od tváři Hospodinovy, bydlil v zemi Nód, k východní straně naproti Eden.
17. Poznal pak Kain ženu svou, kterážto počala a porodila Enocha. I stavěl město, a nazval jméno města toho jménem syna svého Enoch.
18. I narodil se Enochovi Irád, a Irád zplodil Maviaele, Maviael pak zplodil Matuzaele, a Matuzael zplodil Lámecha.
19. Vzal sobě pak Lámech dvě ženy; jméno jedné Ada, a jméno druhé Zilla.
20. I porodila Ada Jábale, kterýž byl otec přebývajících v staních a stádo pasoucích.
21. A jméno bratra jeho Jubal; ten byl otec všech hrajících na harfu a nástroje hudebné.
22. A Zilla také porodila Tubalkaina, kterýž byl řemeslník všelikého díla od mědi a od železa. Sestra pak Tubalkainova byla Noéma.
23. I řekl Lámech ženám svým, Adě a Zille: Slyšte hlas můj, ženy Lámechovy, poslouchejte řeči mé, že jsem zabil muže k ráně své a mládence k zsinalosti své.
24. Jestližeť sedmnásobně pomštěno bude pro Kaina, tedy pro Lámecha sedmdesátekrát sedmkrát.
25. Poznal pak ještě Adam ženu svou, i porodila syna a nazvala jméno jeho Set; nebo řekla: Dal mi Bůh jiné símě místo Abele, kteréhož zabil Kain.
26. Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. Tehdáž začalo se vzývání jména Hospodinova.

 

http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Gn4.php : Bible kralická, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru