INDEX

FILOSOFIE ROVNOVÁHY

   JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

 

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, 

proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." 

 

Vše ostatní jsou více názory(spekulace).

 

(tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)

 

Tato kniha je licencována za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0.

 

Na podporu politické Strany za práva všech živých tvorů www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIE ROVNOVÁHY

   JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI MOU FILOSOFIÍ A SOUČASNÝMI NÁBOŽENSTVÍMI?

Veškerá současná náboženství fungují jako opium (jak uvedl již Karel Marx), tedy jako droga, která lidem ulehčuje bytí ve světě, kde je tolik smrti a bolesti, poukazem na odměnu dokonalého života jejich vyznavačů v neviditelném světě a zároveň je v případě mnoha náboženství zbavuje špatného svědomí ze zabíjení živých tvorů. Zde mám na mysli např. hinduismus, který slibuje vysvobození-mokšu z utrpení na tomto světě splynutím s jeho božskou podstatou-brahma, buddhismus, který slibuje vyvanutí-nirvánu po smrti, židovství a křesťanství, která slibují nebe s Bohem, popř. s Ježíšem Nazaretským možná Kristem jako králem po smrti člověka.

Tato náboženství léčí, zlepšují svět touto drogou poukazem na odpovědnost člověka za jeho posmrtný život, když využívají podvědomý tzv. oceánický pocit v psychice každého člověka a podle mne i ostatních živých tvorů po životě ve světě, kde by se měli všichni rádi. Mnohá tato náboženství zároveň představují nebezpečí fanatismu, protože tato droga zbavuje člověka prostřednictvím různých rituálů jeho špatného svědomí ze zabíjení živých tvorů.

Filosofie rovnováhy však nefunguje jako takováto droga, protože slibuje odměnu za její dodržování již v tomto viditelném světě (nikoliv až po smrti), a to v podobě života jedince, kterého mají všichni rádi a který má všechny rád (jde o uskutečnění výše uvedeného oceánického pocitu člověka v tomto světě, odměnu šťastného života v tomto světě slibovalo ve starší podobě rovněž židovství, což však v historii s konečnou platností vyvrátil holocaust pravověrných židů, důvodem této tragédie podle mé Filosofie rovnováhy bylo, že i židovství fungovalo v minulosti jako výše uvedená droga, protože umlčovalo špatné svědomí ze zabíjení zejména jiných živých tvorů jako člověka). Filosofie rovnováhy dále není touto drogou, protože slibuje brzkou změnu našeho světa (nikoliv až po smrti) na svět, kde se budou mít všichni rádi, kde budou všichni živí tvorové přátelé na život a na smrt, a to prostřednictvím navrženého znění porážkové daně (obdobně brzký příchod spásy našeho světa slibovalo rané křesťanství v podobě druhého příchodu Ježíše Nazaretského, možná Krista, když se tento příchod nekonal, došlo k rezignaci na brzkou spásu našeho světa a ke změně křesťanského učení na onu drogu, slibující odměnu jeho vyznavačům až po smrti).

Vzhledem k výše uvedenému není Filosofie rovnováhy jedním z mnoha dalších náboženství, ale rozumovým pokusem o změnu našeho světa již v tomto životě, jehož úspěch či neúspěch jak při jejím použití v osobním životě jednotlivce tak v případě použití navrženého znění porážkové daně pro celou společnost umožňuje její verifikaci (ve smyslu falsifikace vědecké teorie vymezené filozofem Karlem Popperem), tedy její potvrzení nebo vyvrácení vědeckým experimentem.

JAK PROSADIT PORÁŽKOVOU DAŇ V POLITICE?

Odpověď se skrývá v mé Filosofii rovnováhy. Zvířata sama nemají sílu, jak porážkovou daň prosadit, ani, aby za ni hlasovala, ani, aby si ji vybojovala se zbraní v ruce, tudíž politici nemají v současnosti žádný zájem ji prosazovat, protože by jim to nepřineslo popularitu u žádné větší jejich cílové skupiny voličů. Je tomu obdobně jako s ochranou nenarozených lidských embryí katolickou církví marně usilující o zákaz potratů, lidská embrya také nemohou válčit ani hlasovat. Proto prosazení porážkové daně nyní za stále ještě relativně příznivé politické a ekonomické situace je prakticky nemožné.

Jediný režim, kterému se podařilo v Evropě prosadit rozsáhlou ochranu zvířat, byl nacistický režim v Hitlerově Německu. Zjednodušeně by šlo tudíž říci, že k prosazení rozsáhlé ochrany zvířat bylo potřeba vraždit lidi, výsledek tohoto pokusu však skončil rovněž totálním neúspěchem.

Dle Filosofie rovnováhy bude pokračovat prohlubování současné ekonomické a politické krize v západním světě, na konci této krize je opět všeobecná bída, krachy ekonomik, nastolení diktatur a válka v západním světě jako za fašismu v minulém století. Důvodem této krize je dle Filosofie rovnováhy evoluční nedokonalost, resp. nemorálnost obyvatel západního světa, kteří žijí nehorázně na dluh, jinými slovy projídají zboží patřící někomu jinému tak, že okrádají stát, bohatí tunelováním, chudí v bezpracných sociálních dávkách, příčinou této nemorálnosti, resp. evoluční nedokonalosti obyvatel Západu je pak dle mé Filosofie rovnováhy nenávist a pomsta utýraných živých tvorů naší civilizací, zejména hospodářských zvířat v průmyslových zemědělských velkochovech, resp. nenávist a pomsta živých mikroorganismů těchto utýraných živých tvorů a jejich příbuzných živých mikroorganismů.

Proto by se dalo říci dle Filosofie rovnováhy z hlediska hospodářských aj. zvířat a budoucího uzákonění porážkové daně, čím bude celosvětová krize horší, tím lépe, buď se z toho lidi zavčas poučí a uzákoní porážkovou daň a předejdou tak výše uvedené narůstající pomstě naší civilizací utýraných živých tvorů, zejména zvířat, nebo se z toho nepoučí, a pak buď naše civilizace zanikne, např. v atomové válce nebo bude porážková daň prosazena za cenu krve mnoha lidí nástupem některého diktátora, tradičně ochraňující zvířata byl nacismus, např. tedy nového nacistického diktátora.

Pozn.: Filosofie rovnováhy zachycená v této knize vznikala zhruba od roku 1999 do roku 2012 (postupně od nejdřívějšího textu: I. Kniha: 3. Díl Filosofie rovnováhy, 2. Díl Rozhovory o Filosofii rovnováhy, 1. Díl Vědecká teorie ráje na Zemi a Summary: The Scientific Theory of the Paradise on the Earth, Úvod, Dodatky-racionální mystika, Zákon o porážkové(masné) dani, II. kniha: 1. díl Obhajoba Ďábla jako smrti a zla, 2. díl Chování dle Filosofie rovnováhy, 3. díl Přírodovědný důkaz úspěchu milosrdných a SCÉNÁŘ FILMU: Filosofie rovnováhy a porážková daň. Je evoluce přírody milosrdná?), proto je, i když jsem předchozí části textu stále s ohledem na nejnovější stanoviska upravoval, nutný systematický a časový výklad celého jejího textu.

 (viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )


Nahoru