INDEX

http://www.spvzt.cz/

http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/
   
 

 

 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

Shrnutí Filosofie rovnováhy politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT)/

Summary of Philosophy of Balance political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT)

 

Obsah/ Contents
 

 cz 1. Česká verze

-       Úvod do FILOSOFIE ROVNOVÁHY

-       1.1 Stručná FILOSOFIE ROVNOVÁHY

-      1.2 Podrobnější shrnutí Filosofie rovnováhy

-      1.3 Mé ústavní stížnost a Poznámka k mezinárodnímu právu

-      1.4 Má poznámka a ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU 

 gbun 2. English version and multilingual mechanical translation

-       Introduction to the PHILOSOPHY OF BALANCE

-       2.1 Brief PHILOSOPHY OF BALANCE

-      2.2 More Detailed Summary of Philosophy of Balance

-      2.3 My constitutional complaint and Note to international law

-      2.4 DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT

-  cz 3. A co budoucnost/ gbun 3. And what about future

 

 

cz1. ČESKÁ VERZE

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

http://www.spvzt.cz/
http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/
   
rajatom
   

Úvod do FILOSOFIE ROVNOVÁHY

Jestliže nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno 
jedení z masa jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, což se nyní jeví jako velmi pravděpodobné tak, aby se z ortodoxních muslimů, jejichž náboženství jim zakazuje jedení zdechlin, stali neortodoxní muslimové, pak jinak tito ortodoxní muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím zemřu.

rozhodnutí soudce-zpravodaje Jiřího Zemánka Ústavního soudu České republiky a ústavní stížnost (viz i níže mé články z 23.7.2020 a 30.06.2020) o odmítnutí zákonného povolení prodeje zdechlin (zvířat) jako současného nejmilosrdnějšího možného masa (např. po veterinární pitvě a převařeném v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří: htm , pdf 
   

Poznámka: Židovské stanovisko soudce-zpravodaje Jiřího Zemánka, předsedy dotčených senátů Ústavního soudu České republiky ve vztahu k židovské rasové persekuci Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci III. ÚS 1283/17 i v případě mé výše uvedené ortodoxně proti židovské ústavní stížnosti v českém jazyce s google překladačem: htm , pdf     

   

Můj text na http://www.spvzt.cz/ a na zmíněných webových stránkách je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak a audio soubory (viz http://epos.ufe.cz/ : Systém pro syntézu řeči z psaného textu Epos pod licencí GNU GPL - the General Public License, Ústav fotoniky a lektorniky Akademie věd ČR, p. Horák, horak@ufe.cz nebo p. Chaloupka, chaloupka@ufe.cz , http://balabolka.site/balabolka.htm : Balabolka, license Freeware, a Text-To-Speech (TTS),  výrobce   (Sergey Kutasov, Ilya Morozov,  http://www.cross-plus-a.com , https://www.text2speech.org/: text2speech.org is a service of Spikerog SAS, Laure Minervois, France, "This service is free and you are allowed to use the speech files for any purpose, including commercial uses."  , http://www.festvox.org/flite/ : Alan W Black, Professor, Language Technologies Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA, Flite is free software ) jsou licencovány zde za podmínek bezplatných webových aplikací (viz výše).
      

Politické novinky

   

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:


"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

   
 
07.11.2020 O současných prezidentských volbách v USA - diktatura či demokracie, jedení zdechlin a možná radikální islámské (atomové) třetí světové válce

03.11.2020 Ve vztahu k nedávným muslimským atentátům a možné radikální islámské (atomové) válce civilizací

01.11.2020 O zákonech o umělých potratech

15.08.2020 Nepřesný český rabínský překlad Bible o povinnosti pro nežidy jíst zdechliny, ortodoxní židé jsou možná hadi

10.08.2020 A co budoucnost (ve vztahu k výše uvedenému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky o nelegalizaci prodeje zdravotně zaručených zdechlin)
 
23.07.2020 Výše uvedené ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU de facto legitimizuje současné vraždy desítek miliónů hospodářských zvířat za každý měsíc i na území České republiky

16.07.2020 Navrhuji nazvat "mezinárodní právo soukromé jako "statutární kolizní mezinárodní právo" a "mezinárodní právo veřejné jako "nekolizní mezinárodní právo"


30.06.2020 Dnes můj advokát podal Ústavnímu soudu České republiky výše uvedenou ústavní stížnost s návrhem jak vyřešit otroctví zvířat


12.06.2020 Podám ústavní stížnost proti odmítnutí města Hustopeče mi pronajmout tržní místo po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže

17.05.2020 Žádost o pronájem jednoho tržního místa na tržišti v Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže

09.04.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 Papež František říká, že pandemie může být „místem obrácení“
 
20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 „Uprostřed (čínského) Wu-chanu je laboratoř na výzkum smrtících virů mučící zvířata

20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 Německá televize velebí virus: … planeta zezelená

03.03.2020 Poslanecká sněmovna České republiky schválila níže uvedenou novelu trestního zákoníku ohledně týrání zvířat včetně  trestného činu úmyslného chovu zvířat v nevhodných podmínkách s desetiletým trestem odnětí svobody


1.1 Stručná FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

„Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

27.07.2020 Podle kritika mé Filosofie rovnováhy jsem rafinovaný člověk, protože, ačkoliv píši o svrchované vládě charity ve světě, tak v to sám nevěřím. K mé námitce, že v současnosti věřím v tuto charitu na cca 51%, tak mi tento kritik řekl, že v to věřím na cca 20% a nikdo jiný v to nevěří. Podle jiného kritika je křesťanství údajně milosrdná lež.

23.07.2020 Příkaz ploďte se a množte se z Bible platí pouze jako v Biblickém ráji, kde Bůh zakázal zabíjet jakékoliv zvíře (Genesis 1: 28-30), jestliže státem garantované milosrdné maso ze zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách) se bude prodávat v běžných obchodech. Maso je nutné jako potravina pro oba matku a dítě. Jinak záleží na konkrétní situaci, resp. odolnosti člověka (zdravotní, sociální, finanční atd.) proti pomstě za způsobenou smrt a bolest zejména lidí a zvířat, jestli bude mít děti, které budou jíst poražená zvířata, či naopak bude žít milosrdný život v relativní chudobě a skromnosti bez ženy a dětí z důvodu Biblického ráje ve světě, tj. Božího království (Matouš 19:12). Příkaz ploďte se a množte se Biblickému Noemovi po světové potopě, kdy mu a jeho potomstvu Bůh povolil jíst také zvířata, byl pouze dobově podmíněný, protože zde v Bibli Bůh smluvil s Noemem, že již nezničí svět potopou, ale není zde zmíněno, že Bůh nezničí svět ohněm, např. atomovou válkou (Genesis 9: 1-17).

22.07.2020 Podle judaismu, darwinismus (Friedricha Nietzscheho) a všeobecného názoru vůdce musí být silný bojovník, aby přežil frustraci smrti a bolesti. Silní bojovníci mají údajně největší viditelné úspěchy proti smrti a bolesti, získávají jednu vedoucí funkci za druhou a dělají pro tajné služby. Podle nich slabí bojovníci mohou být pouze otroci či tuláci, pokud již nejsou děti (viz “Čekání na Godota”, resp. křesťanského Boha). Podle mé Filosofie rovnováhy nejúspěšnější vůdce proti smrti a bolesti může být i slabý bojovník, jestliže racionalizuje správným způsobem frustraci smrti a bolesti, ale stále mi chybí důkaz tohoto v podobě viditelného velkého úspěchu, na kterém případný důkaz mé Filosofie rovnováhy by byl založen. Rozhodnutí vždy působit co možná nejméně smrti a bolesti je v současnosti z velké části morálním volním rozhodnutím každého jednotlivého člověka (z mého života nejméně 51 procent jistým, kdy neřešitelné není třeba řešit).

Hustopeče, Česká republika, vlastním nákladem, Copyleft 2020


 

1.2 Podrobnější shrnutí Filosofie rovnováhy

     

Filosofický vědecký experiment/návod-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D. v Hustopečích, Česká republika nová:

        

politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT)

 
 Tj. Filosofie rovnováhy je nejspravedlivější a možná také rozumná.
   
Zde manageři inzerují svůj ráj, ale ve skutečnosti v našem světě to vždy dosud byl očistec nebo peklo hadů, žraloků, vlků a jejich smeček (tj. pouze masožravých dravců). Možná nyní či někdy demokratičtí nebo i diktátorští vládci tohoto světa, tj. v novověku hlavně židé prosadí milosrdný svět, když povolí prodávat a jíst z masa zásadně jen zdechliny (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách) a nebudou zásadně dravci, ale holubice (frutariány). Pro tento zlomový okamžik poučení z utrpení odpovědných lidí musí být k dispozici výše uvedená předchozí osvěta. Je třeba být velmi opatrný či mocný pro to.
          
tgm
 

       

PRODEJ PŘEVRATNÉ KNIHY O SYMBIOTICKÝCH ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A CHOVATELSTVÍ
    

FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

 „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace) (tj. což je možná také více názor /spekulace/). Kdo je v právu, predátor či kořist?

Teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život a snaží se o smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě, jako tomu údajně bylo v Biblickém ráji.

Jeden člověk mi řekl, že přemýšlel o mé Filosofii rovnováhy, ale že člověk je predátor a stojí na vrcholu potravního řetězce. Že má pět dětí a chce, aby měli co jíst a měli zdravé kosti. Že maso jeho rodina moc nejí. Jestliže mají u něj chovaná zvířata krátký ale šťastný život a jsou poražena košer porážkou, tedy protnutím krční tepny, tedy téměř bez bolesti, tak jeho rodina nemá žádný hřích. Hřích je zvíře v zemědělském průmyslovém velkochovu zvířat. Že nárok na život má pouze ten, jenž o něj bojuje (tj. pravda je relativní, ve skutečnosti platí absolutní svoboda, pravdu má ten, jenž si ji prosadí, přízeň osudu nelze ovlivnit a lze pouze využít). Že jde o přírodní rovnováhu. Že jestliže by lvi nežrali antilopy, tak se antilopy přemnoží a stejně zemřou hladem. Jde o Darwinovu evoluční teorii či ortodoxní židovství, že je to tak v přírodě dané a není možné to změnit.
 
Na to jsem mu ironicky řekl, že je úplný vegetarián (jedlík) a že se hospodářská zvířata u něj mají jako v Biblickém ráji. Nyní již vážně jsem mu řekl, že, ačkoliv evoluce je zřejmě jistá, tak Darwinova evoluční teorie je jednou z mnoha teorií evoluce a že již při jejím vzniku existovaly jiné teorie evoluce, např. lamarckismus. Že teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život a snaží se o smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě, jako tomu údajně bylo v Biblickém ráji. Jsem nucen provádět osobní životní experiment, že podle Filosofie rovnováhy má nárok na život ten, jenž co možná nejvíce žije v míru se svým okolím (zkouším si zajistit přízeň osudu skrz vzájemnou pomoc a přátelství jak se svými dravci tak i se svou kořistí místo druhotného boje o život, ale podle darwinismu to je jen má slabost, protože křesťanství je náboženství ve skutečnosti dravé kořisti).
 
Toto se opírá o mou vědeckou hypotézu, že podle Filosofie rovnováhy jsou živé mikroorganismy, zejména živé buňky schopny rozeznat a zapamatovat si, zda je chráníme, zejména krmíme,  nebo zda je zabíjíme. Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle Filosofie rovnováhy základní myšlenkové - duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat si přítele nebo nepřítele. Dalo by se říci, že mají duši v náboženském slova smyslu. K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé mikroorganismy, ale i jejich blízké či příbuzné živé mikroorganismy chovají jako k nepříteli, resp. jej požírají. V našem makrosvětě se toto zřejmě projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí, neúspěch, smrt apod. Podle Filosofie rovnováhy k přátelskému živému mikroorganismu se potom tyto živé mikroorganismy chovají rovněž jako k příteli, resp. jej nepožírají. Naopak požírají ty živé mikroorganismy, které by jej chtěli sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a dlouhý život můj a mých potomků, nebo jako řada přátel a spolubojovníků, jenž jsou za nás ochotni se obětovat a bojovat.
 
Slovy současné převládající darwinistické teorie Richarda Dawkinse v jeho knize "Sobecký gen" evoluce přírody je podle mé Filosofie rovnováhy většinově založena na altruistické a naopak sobecké reciprocitě (ve vztahu ke způsobené, tj. i k ochraně před /mnohem/ větší než co možná nejmenší smrtí a bolestí) nikoliv na výlučné sobeckosti např. genů, jak předpokládá darwinismus i Dawkins. 

Dvě možnosti krizového politického vývoje v současném světě

Podle mé Filosofie rovnováhy jsou všichni živí tvorové i člověk v podstatě dobří, proto by měli mít co nejširší svobodu. Tržní ekonomika je základní podmínka spravedlnosti. Tržní ekonomika zásadně opravňuje obyvatele ke svobodné koupi (poptávce) a ke svobodnému prodeji (nabídce) zboží a služeb za danou cenu. Základní úlohou státu je základní spravedlnost (nadminispravedlnost), což je vždy napravovat pouze o hodně větší než co možná nejmenší negativní vedlejší efekty svobody (viz níže). To jest mimo jiné, že úmyslné zabití člověka nebo zvířete je absolutně nepřípustné vyjma krajní nouze (tj. v případě jiného živočicha než člověka to je také neakutní nebezpečí, které není možné odvrátit jiným přiměřeným způsobem). Přímý důkaz mé Filosofie rovnováhy je v námi ovlivnitelném čase nicméně automatické (podle mne s pravděpodobností cca 51%) ustavení Biblického ráje, tj. světa, kde se budou mít všichni rádi.
 

Lid má vládu podle svých zásluh, což znamená, že nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých práv všech živých tvorů v současnosti zejména zvířat (politeia), na druhém místě je nejlepší diktatura s tímto uzákoněním, na třetím místě je nejlepší demokracie bez tohoto uzákonění a na nejhorším místě je diktatura bez tohoto uzákonění (tyranie). Existuje obecně rozšířená vědecká hypotéza, že ve Vesmíru je tak málo života, protože, jestliže určitá civilizace nevyřeší dostatečně svůj sobecký přístup ke světu, pak v určité (radiové či Vesmírné letecké technologie) fázi svého vývoje zničí a vyhubí (podle mne s pravděpodobností cca  49%) sama sebe. Viz Fermiho paradox na: https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox ****.

PETICE:

1) za zrušení EU zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech, aby byli vegetariáni i ženy a malé děti a nemuseli jíst poražená zvířata

2) ideálně za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

ad 1)

Petice (viz spvzt.cz ) za prodej v běžných obchodech přirozeně zásadně na stáří uhynutých zvířat (resp. těl těchto zvířat) (např. po veterinární pitvě a pro lidi převařené v několika vodách, viz spvzt.cz ) jako současného nejmilosrdnějšího možného masa navzdory současnému zákazu platnému v Evropské unii (jeho prodej by byl nejdříve pouze doplňkový, nakonec z dlouhodobého hlediska ideálně výlučný, toto maso se jedlo také ve starověku*), protože těhotné a kojící ženy a malé děti musí jíst maso, čemuž brání zejména zájmy a zákony různých silných lobbystických skupin**.

ad 2)

Můj návrh porážkové daně (viz petice spvzt.cz ) radikálně omezuje spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodňuje zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat, kde jsou hospodářská zvířata zásadně mučena od svého narození (např. během ohavných pokusů, ve kterých šílení vědci obdobní jako nacistický válečný zločinec proti lidskosti Josef Mengele vyšlechtili např. zvláštní slepičí kuřata - brojlery /v České republice s 10 miliony obyvatel je cca půl milionu zavražděných brojlerů denně***/, nebo např. je zde hospodářským zvířatům omezen od jejich narození volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost, zde jsou krmena takovým způsobem, aby po svém narození získala co možná nejrychleji porážkovou hmotnost) a kde krátce, tj. nejpozději za několik měsíců po svém narození jsou po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném takto člověkem rovněž krutě zabita, tj. poražena na jatkách, oproti ekologickým chovu a porážce zvířat, s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (např. po veterinární pitvě a pro lidi převařené v několika vodách) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi.

Poznámky

* Bible, Bible kralická, Deuteronomium 14,21 Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho. Bible, Lv 5,2-19, Lv 11, Lv 17,10-16, Lv 22,1-16, Dt 14,1-21, Sd 14,5-20, Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verše 4/3-5/3, Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146: Ortodoxní židé a ortodoxní muslimové nemohou jíst dobrovolně zdechliny. (Tzn. až nakonec v nějakém státě v Západním světě bude povoleno jíst ze zvířecích těl pouze zdechliny, tak všichni ortodoxní židé tohoto státu a velmi těžko i všichni ortodoxní muslimové tohoto státu se stanou zcela integrovanými neortodoxními židy a i zcela integrovanými neortodoxními muslimy.)

** Ačkoliv charitní i necharitní části židovského náboženství jsou židé a charitní i necharitní části islámského náboženství jsou muslimové, tak můj filosofický netolerantní přístup směřuje pouze proti náboženskému fanatismu necharitního židovství a necharitního islámu, když svým věřícím fanaticky zakazují jezení zdechlin (viz výše) i zdravotně bezpečných (např. po veterinární pitvě a pro lidi převařené v několika vodách) jako současného existujícího co možná nejmilosrdnějšího masa a tak tyto necharitní náboženské dogmata prodlužují nelidskou zbytečnou obrovskou smrt a bolest masově zotročených živých tvorů, zejména hospodářských zvířat. Naopak si filosoficky hluboce vážím charitního židovství a charitního islámu, když jsou v této otázce přístupny racionalitě.

*** https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018 : čas 30 až 60. sekunda záznamu, datum vysílání: 29. srpna 2018, 22 hodin 45 minut, Týden podle Jaromíra Soukupa | Barrandov.tv, Televize Barrandov - baví nás bavit [online], Copyright © 2008 [citováno 20. května 2020]

**** " ... ani špatnost se stala rozšířená bez ... seslání pohromy." (viz Sírat Rasúl Alláh, ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, Ibn Ishák 704-767 po Kristu, z anglického vydání Michaela Edwardese, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, kapitola Poslední nemoc na:  https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt : Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA 94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad by -Ibn Ishaq" ).

Literatura:

1) Základní modlitba židovství Šema Jisra'el doslova "Slyš, Izraeli" zní:
 
Slyš Jisraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest. ... Tóra, Deuteronomium 6:4-9 (překlad G. Sicher), viz http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ema_Jisra%27el

Nyní  k výkladu "Slyš, Izraeli" z pohledu Filosofie rovnováhy:

Ze "Slyš, Izraeli" plyne. Čili dbejte, aby se Vaše srdce nedalo oklamat k zbloudění, že by naslouchalo jiným bohům a sloužilo jim. Rozumějme: k zbloudění od vědomí, že Bůh je jeden, jen jeden a celou svou tvorbu obsahující. Vše se vším souvisí, protože Bůh je jen jeden a proto všeobsažný. Láska k tomuto všudypřítomnému Bohu je láska ke všem živým tvorům. Viz také: Benjamin Kuras, Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o., Praha 2003, s. 190 a násl. a s. 216 a násl.

2) Křesťanství, Bible, Nový zákon, Markovo evangelium, kapitola 16, verše: "15 A řekl jim (Ježiš z Nazaretu, zřejmě Mesiáš-Kristus a Syn Boží - Bohočlověk, má poznámka): Jdouce po všem světě, kažte evangelium (tj. dobrou zprávu, má poznámka) všemu stvoření. 16. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen." (viz Bible kralická) („Závěrečné verše (16,9-20) nejsou v nejstarších rukopisech a byly patrně doplněny podle tradic, z nichž čerpala ostatní evangelia.“ Podle některých významných rukopisných památek Markovo evangelium tento verš neobsahuje. „Verše 9-20 však připojuje řada jiných rukopisů. Některé rukopisy mají za veršem 8. jiný závěr.“ Viz Český ekumenický překlad Bible, Česká biblická společnost, 2004, strany 1056 a 1073)

Zřejmě částečně zfalšovaná Biblická evangelia o výše uvedeném Ježíši z Nazaretu jako náboženství lásky (charity, v hebrejštině "cdaka" od slova spravedlnost), Filosofie rovnováhy jako věda o lásce (charitě) a právo jako aplikovaná věda této vědy o lásce (charitě).

     

MANIFEST politické STRANY za práva všech živých tvorů - SVOBODA I ZÁKLADNÍ SPRAVEDLNOST

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).


Bez mrtvol (jinde v mých spisech příp. též jako bez masa) zvířat nepřežijeme!
Chceme pouze milosrdné bio maso! (viz spvzt.cz 
)
Porážkové průmyslové velkochovy jsou koncentrační tábory zvířat!
Porážková daň spolufinancuje změnu těchto velkochovů na ekologické chovy.
Porážková daň přispěje lidem v krajní nouzi.

Filosofie rovnováhy o povinnosti každého stále působit co možná nejméně smrti a bolesti z hlediska Manifestu komunistické strany Karla Marxe a Bedřicha Engelse jako evoluce nebo revoluce. Obsah: 1) Konservativní, tj. buržoazní socialismus, 2) Kritičně-utopistický socialismus a komunismus, 3) Komunistická revoluce (vše zejm. ve vztahu k hospodářským zvířatům jako proletářům v současném světě). Tj.: "slabí vyhynou" (viz darwinismus, ortodoxní židovství) proti "Biblický ráj jistě bude" (viz Filosofie rovnováhy).

1) Konservativní, tj. buržoazní socialismus

Manifest komunistické strany: Socialističtí buržoové chtějí životní podmínky moderní společnosti bez bojů a nebezpečí nezbytně z nich plynoucích. Stávající společnost chtějí míti beze všech revolučních a rozkladných živlů. Chtějí buržoasii bez proletářů. ... dokazuje, že nikoli ta nebo ona politická změna, nýbrž jen změna hmotných, životních poměrů, změna hospodářských poměrů dělnictva může prospěti.

Filosofie rovnováhy: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti … lepší možnost s pravděpodobností cca 51% je, že nějaký stát uzákoní porážkovou daň a prodej přirozeně zásadně na stáří zemřelých hospodářských zvířat (např. po veterinární pitvě a pro lidi převařené v několika vodách) ve svých běžných obchodech“ k jídlu také lidmi 

2) Kritičně-utopistický socialismus a komunismus

Manifest komunistické strany: Sní stále ještě o experimentálním uskutečnění jejich společenských utopií, … o založení kolonií (home-colonies), o zbudování … nového malého Jeruzaléma – a pro vystavění těchto vzdušných zámků musí appelovati na lidumilnost buržoazních srdcí a měšců. Pozvolna upadají do kategorie svrchu líčených … konservativních socialistů a liší se od nich jenom fanatickou a pověrčivou vírou v zázračné působení jejich sociální vědy. 

Filosofie rovnováhy: „utopií, v současnosti zřejmě může jednotlivý člověk nejvíce pomoci masově nejvíce mučeným vězněným hospodářským zvířatům zásadně pouze na vlastní zahradě … nějaký stát uzákoní porážkovou daň a prodej přirozeně zásadně na stáří zemřelých zvířat … díky mnou předpokládanému z dlouhodobého hlediska nejsilnějšímu zákonu tohoto světa v podobě charity unikne" jaderné „Biblické apokalypse a zřejmě jej bude čekat exodus, tj. vyjití z otroctví jeho zvířat možná i jeho lidí“

3) Komunistická revoluce

Manifest komunistické strany: Krátce: komunisté podporují všude každé revoluční hnutí proti stávajícímu politickému i společenskému zřízení. … Proletariát mimo svých pout nemá, čeho by v revoluci ztratil, naopak může však celého světa dobýti.

Filosofie rovnováhy: Jestliže v cca 49% států nebude uzákonění porážkové daně motivující lidi nevraždit zvířata a prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech, pak podle mé Filozofie rovnováhy v rámci možná jen 100 let jako pomsta přírody tam přijde krajní světová krize, kdy budou např. jaderné války, např. z důvodu světové migrace, ekonomické krize, nacistických či komunistických diktatur, klimatických změn nebo terorismu. „… protože, jestliže určitá civilizace nevyřeší dostatečně svůj výše uvedený sobecký přístup ke světu, pak v určité (radiové či Vesmírné letecké technologie) fázi svého vývoje zničí a vyhubí sama sebe.“ Viz Fermiho paradox. 

Literatura: https://cs.wikisource.org/wiki/Komunistický_manifest : Komunistický manifest MARX, Karel a ENGELS, Bedřich, Komunistický manifest, Druhé vydání, Praha, nákladem časopisu Zář, 1898, Přeložil a vzhledem k tiskovým poměrům rakouským upravil August Radimský (po drobných úpravách JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D.), http://klempera.tripod.com/manifest.htm : © Karel Marx, Bedřich Engels: Manifest komunistické strany, Londýn, 1848, translation © 25. vydání od roku 1882, v překladu dr. Ladislava Štolla v nakladatelství Svoboda po dvanácté. Poznámky a rejstříky sestavila dr. Milada Kouřimská. Svoboda, Praha, 1974, HTML design © Radek Klempera 1998 , http://www.spvzt.cz/ZaverConclusion.pdf , https://en.wikisource.org/wiki/Manifesto_of_the_Communist_Party : Manifesto of the Communist Party (1848), Karl Marx and Friedrich Engels, translated by Samuel Moore, HARLES H. KERR & COMPANY, Chicagohttps://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/index.htm : Manifesto of the Communist Party, Written: Late 1847; First Published: February 1848; Source: Marx/Engels Selected Works, Vol. One, Progress Publishers, Moscow, 1969, pp. 98-137; Translated: Samuel Moore in cooperation with Frederick Engels, 1888; Transcription/Markup: Zodiac and Brian Baggins; Proofed: and corrected against 1888 English Edition by Andy Blunden 2004; Copyleft: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 1987, 2000. Permission is granted to copy and/or distribute this document under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. , https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox

 

Podepište prosím Petici potřebnou pro vznik politické Strany za práva všech živých tvorů, aby všichni živí tvorové měli v naší společnosti práva uznaná spravedlivým způsobem zákony státu. Toto je možno učinit na http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html . (Podpis pod Peticí neznamená vznik členství ve straně.)
 

Konečným cílem činnosti politické Strany za práva všech živých tvorů je nastolení míru mezi všemi živými tvory, mimo jiné mezi masožravci a býložravci, mezi býložravci a rostlinami, tzn. dosažení ideálu ráje ve světě skrz vlastní sílu lidí, resp. všech živých tvorů již za jejich života. Tento cíl představuje úkol splnitelný pouze s pokrokem vědy, resp. s pokračováním evoluce přírody v nekonečném čase a mimo jiné to bude nakonec vyžadovat zákaz jakéhokoliv úmyslného zabíjení jakýchkoliv rostliny, houby a živočicha (také toho věřeného evolučně nejméně dokonalého) jakoukoliv osobou za účelem spotřeby a i spotřebu pouze mrtvol živých tvorů, kteří zemřeli při platnosti tohoto zákazu, zásadně pouze na stáří.  

Nyní dokonalý živý tvor jí ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. (viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#stanovy )

   

- SPVŽT strategické dokumenty

   

- PETICE za zrušení EU zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech

- PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

- PETICE potřebná pro vznik politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ 

(PODEPIŠTE PROSÍM NOVOU PETICI, celkový dosažený stav podpisů pod peticí z roku 2012 byl 187 podpisů z 1000 potřebných podpisů k registraci strany)

- SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY

Obchodní označení spravedlnosti: NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY

   

ap1 ap2 ap3

   

    Kontakt

Kontakt: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel, 

tel. 00420 721208595

1) Sídlo:

Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk jako středoškolský student)

úřední doba: po telefonické domluvě

tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 721208595

web: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz , stranazapravavsechzivychtvoru@seznam.cz 

2) Zakladatel JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:

Svat. Čecha 247/5, 693 01 Hustopeče

tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, mobil 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

!!! Upozornění: nyní vzhledem k hackerským útokům proti mým webovým doménám zmiňovaným v mých knihách: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz mé webové stránky se stejnými pod-odkazy mají jiné webové domény: http://www.spvzt.cz/ nebo http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/

Tato má práce je také na: http://www.spvzt.cz/http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/http://forum.filosofie.cz/forum/ , http://youtu.be/YhOv47fQlRU : Můj film česky: Zahájí radikální muslimové brzy atomovou válku? Je evoluce přírody milosrdná? Porážková daň. , http://youtu.be/ibV-Fwh4sUc : Můj film anglicky s multilingual titulky: Will radical Muslims soon start atomic war? Is nature's evolution merciful? Slaughter tax. , www.e-polis.cz , https://www.facebook.com/Strana-za-práva-všech-živých-tvorů-133671120130073/

 

10.02.2020 Filosofie rovnováhy: "Žádný živý tvor těl zcela milosrdných živých tvorů nezemře." (Bible kralická, Lukáš 21,18 Ale vlas s hlavy vaší nezahyne.) x Darwinismus, ortodoxní židovství: "V přirozeném boji na život a na smrt slabí (nezpůsobilí) živí tvorové brzy zemřou."
facebook
Filosofický vědecký experiment/návod -    
politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT)

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
02.06.2020 Pokud existuje jen jeden charitativní Bůh, tak pouze rodičům, kteří způsobují co možná nejméně smrti a bolesti (tj. jsou účinnými členy společnosti) a kterým proto tento Bůh způsobuje co možná nejméně smrti a bolesti (tj. žijí v dobrých podmínkách), tento Bůh dává dítě, jen jestli dítě těchto rodičů způsobí také co možná nejméně smrti a bolesti (tj. dítě bude účinným členem společnosti) a jen jestli proto tento Bůh bude moci způsobit co možná nejméně smrti a bolesti tohoto dítěte (tj. dítě bude žít v dobrých podmínkách).
Biblický ráj jistě bude!
Co možná nejméně smrti a bolesti!
Je jedlík poražených živočichů realista nebo naopak had?
X
Darwinismus, ortodoxní židovství: "Slabí (nezpůsobilí) jedinci vždy postupně vyhynou."
To je výrok realisty nebo naopak hada v Biblickém ráji?
07.02.2020 Jestli milosrdnost každého určitého jedince ke všem živým tvorům (tj. stále působení co možná nejméně smrti a bolesti) sama o sobě vždy ochrání tohoto jedince proti každé větší smrti a bolesti nebo nikoliv, tak v současnosti to je otázka bez nezvratného rozumového důkazu, a proto v současnosti její odpověď také vždy vyžaduje riskantní rozhodnutí tohoto jedince založené na citech do určité míry.
 

     
Můj text na
http://www.spvzt.cz/ a na zmíněných webových stránkách je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak.

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

Vydáno vlastním nákladem

Hustopeče, Česká republika

Copyleft 2020

 


1.3 Mé ústavní stížnost a Poznámka k mezinárodnímu právu

                                                                                                       Sídlo: AK Střední 933/10, 693 01 Hustopeče

                                                                                              pobočka: AK Kupkova 380/2 690 020 Břeclav

tel.: +420 605 757 673

e-mail: akmoltas@email.cz

JUDr. Miroslav Moltaš, LL.M.                                                       ČAK: 50103, IČ: 16350715

ADVOKÁT

Ústavní soud České republiky

Joštova 8

660 83 Brno

 

Spisová značka Ústavního soudu: III.ÚS 1793/20

Města Hustopeče číslo jednací: MUH/37082/20/433, značka: MPO/7131/20/433

 

Navrhovatel:

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., nar. 29. ledna 1973, trvale bytem Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, tel. 534008871, adresa pro doručování - datová schránka ID: ztxswqa, Typ schránky: Fyzická osoba, Jméno: Dalibor GRŮZA (Oprávněná osoba)

zastoupený: JUDr. Miroslavem Moltašem, LL.M., advokátem s evidenčním číslem České advokátní komory: 50103, IČO: 16350715, adresa: Střední 933/10, 693 01 Hustopeče

 

Další účastníci:

 

1. Město Hustopeče, IČO: 00283193, se sídlem Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Hustopeče (dále též „Město Hustopeče“)

2. správce tržiště: Organizační složka města Hustopeče Správa a údržba budov, se sídlem Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Hustopeče (dále též „správce tržiště“)

 

Doplnění ústavní stížnosti spolu s návrhem na zrušení ustanovení zákona podané dne 27.6.2020 bez právního zastoupení navrhovatele jeho advokátem

Trojmo

Důkazy: spisy Města Hustopeče číslo jednací: MUH/37082/20/433, značka: MPO/7131/20/433

 

Přílohy:

- Má datová zpráva Městu Hustopeče a správci tržiště z 17.května 2020 s doručenkou z 18. května 2020 (ID zprávy 785135987 - zde jako přeposlaná příloha mé níže uvedené datové zprávy z 19. června 2020) s přílohami:

1.       JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Shrnutí Filosofie rovnováhy (4 strany), copyleft 14. května 2020, viz www.spvzt.cz

2.       Má žádost o pronájem jednoho tržního místa na tržišti na Dukelském náměstí v Hustopečích

- Má datová zpráva Městu Hustopeče a správci tržiště z 19. června 2020 s doručenkou z 22. června 2020 (ID zprávy 795999584) s přílohami:

3.       Předžalobní výzva k plnění dle paragrafu 142a občanského soudního řádu

4.       Předběžné znění mé ústavní stížnosti (na vědomí Městu Hustopeče a správci tržiště)

5. Starý ve znění z 22. května 2012 a nový ze 4. června 2020 Provozní řád tržiště na Dukelském náměstí v Hustopečích

6. Má doplňující datová zpráva Městu Hustopeče a správci tržiště z 24. června 2020 s doručenkou z 24. června 2020 (ID zprávy 797332749)

7. Datová zpráva Města Hustopeče a správce tržiště z 25. června 2020 s doručenkou z 25. června 2020 (ID zprávy 797890842) o vyloučení mých zdechlin drůbeže z prodeje na tržišti pro napadená ustanovení veterinárního zákona

 

Plná moc z 30. června 2020

 

Obsah stížnosti:

I. Skutkové okolnosti stížnosti … strana 2

II. Popis právních skutečností … strana 2

III. Základní práva a svobody, jejichž porušení stěžovatel namítá … strana 2 až 10

IV. Splnění požadavků přípustnosti stížnosti … strana 10

V. Požadovaná právní ochrana, jestliže Ústavní soud rozhodne v můj prospěch … strana 10 až 11

VI. Petit ústavní stížnosti … strana 11 až 17

VII. Doplnění mé ústavní stížnosti … strana 17 až 18

 

Dle mého výslovného pokynu si přeji, aby všechna podání mého advokáta a všechna má podání obojí v této věci a tato má ústavní stížnost byly posuzovány jako jeden celek.

I.

Skutkové okolnosti stížnosti

 

1.      Jsem drobný chovatel drůbeže na své zahradě se sklepem na Habánské ulici v Hustopečích a požádal jsem datovou zprávou z 17. května 2020 doručenou 18. května 2020 Město Hustopeče a správce tržiště (viz Příloha číslo 5.) o pronájem jednoho tržního místa na tržišti na Dukelském náměstí v Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvých (masa) zdechlin drůbeže, jmenovitě slepic z tohoto mého vlastního drobného hospodářství (chovatelské činnosti) zejména etickým vegetariánům (lidem i jimi zastoupeným /chovaným/ jejich zvířatům), kteří se neobejdou úplně bez jedení masa a tak by spotřebovali minimální množství tohoto nynějšího nejmilosrdnějšího masa (to jest zdechliny), které neohrozí jejich zdraví (viz Příloha číslo 2.). Když rubrikovaný orgán veřejné moci nerozhodl o mé žádosti ani ve lhůtě 30 dnů od jejího podání, tak jsem mu zaslal předžalobní výzvu k plnění dle paragrafu 142a občanského soudního řádu ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení tohoto řízení svou datovou zprávou z 19. června 2020 mu doručenou 22. června 2020 (viz Příloha číslo 3.). Na tuto vyzvu tento orgán reagoval svou datovou zprávou z 25. června 2020 (viz Příloha číslo 7.), že je nucen nepronajmout mi dle práva a Provozního řádu tržní místo (viz Příloha číslo 5.) pro mnou výše uvedený sortiment zdechlin drůbeže z důvodu mnou napadených ustanovení veterinárního zákona v aktuálním znění.

 

II.

Popis právních skutečností

 

2.      Podle provozního řádu tržiště po posouzení mého výše uvedeného prodejního sortimentu správce tržiště neměl tento prodejní sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit jako nevhodný a neměl mi bránit v prodeji ad I. této ústavní stížnosti neuzavřením se mnou smlouvy o pronájmu (respektive rezervaci dle nového Provozního řádu tržiště, má poznámka) jednoho tržního místa na tržišti na Dukelském náměstí v Hustopečích (viz Příloha číslo 5.) i přes mou bezvýslednou předžalobní výzvu  ad I. této ústavní stížnosti, a to z níže uvedených důvodů a z důvodů ústavnosti (viz níže). Jde zde o trvající jiný zásah částečně v samostatné působnosti Města Hustopeče, než je správní rozhodnutí.

 

III.

Základní práva a svobody, jejichž porušení stěžovatel namítá

 

3.      Proti výše uvedenému trvajícímu opatření, respektive jinému zásahu orgánu veřejné moci (ad II. této ústavní stížnosti) podávám ve smyslu paragrafu 72 odstavce 1. písmena a) a paragrafu 74 zákona číslo 182/1993 Sbírky o Ústavním soudu (dále též „zákon o Ústavním soudu“) tuto

ústavní stížnost

spolu s návrhem na zrušení ustanovení zákona,

kterou odůvodňuji porušením Článků 3, 6, 7, 26, 36 Listiny základních práv a svobod (usnesení číslo 2/1993 Sbírky Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky) (dále též „Listina“) a Článku 2 ústavního zákona číslo 1/1993 Sbírky Ústava České republiky (dále též „Ústava“).

4.      Podle Článku 2Ústavy (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (tedy slouží mně i /českým/ zvířatům, která mají dle českého práva základní práva i právní osobnost, viz níže, má poznámka) Podle Článku 26 Listiny (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost., (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností., (3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. (což se týká i mé výše uvedené hospodářské činnosti na výše uvedeném tržišti, když by se pro ni neměla uplatnit z důvodu mnou namítané neústavnosti níže uvedená právní omezení ani jiná neústavní diskriminace oproti ostatním osobám na tomto tržišti při prodeji čerstvého, chlazeného či mraženého masa, jež je zde umožněn podle Provozního řádu /viz Příloha číslo 5./ i se zde podle mé osobní zkušenosti běžně děje, má poznámka)

5.      Dále jde o Listinu: Článek 3 (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Článek 6 (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné., Článek 7 (1) Nedotknutelnost osoby … je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. („všem“, tedy se zaručují i lidská základní práva a svobody i základní práva a svobody zvířat, která mají dle českého práva právní osobnost zvířat /viz níže odstavec 18. této ústavní stížnosti/, zejména mám na mysli právo na život a na ochranu tělesné integrity lidí i zvířat vyjma výše zmíněných zákonných omezení, má poznámka)

6.      Navrhovatel je přesvědčen, že opatření, respektive jiný zásah orgánu veřejné moci ad II. této ústavní stížnosti vybočil z mezí ústavnosti a ochrany základních práv a že jím bylo porušeno jeho Listinou zaručené právo na spravedlivý proces, jak toto právo vyplývá z Článku 36 a dalších ustanovení Listiny zajišťující právo na spravedlivé řízení, v němž se uplatňují všechny zásady správného rozhodování podle zákona a v souladu s ústavními principy.

 

Ad Článek 2 Ústavy a Článek 26 Listiny:

 

7.      Jsem si vědom toho, že dle českého zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění (zde též „veterinární zákon“):

Paragraf 3 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí písmeno d) jatečnými zvířaty hospodářská zvířata, jež jsou určena k porážce a jatečnému zpracování a jejichž maso je určeno k výživě lidí. Paragraf 5 (1) Chovatel hospodářských zvířat je dále povinen písmeno h) dodávat na jatky pouze jatečná zvířata s pravdivě a úplně uvedenými informacemi o potravinovém řetězci v souladu s přílohou II oddílu III nařízení (Evropského společenství) číslo 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu; určeným obdobím ve smyslu přílohy II oddílu III bodu 3 písmeno c) nařízení (Evropského společenství) číslo 853/2004 se rozumí 60 dnů přede dnem dodání jatečného zvířete na jatky. Paragraf 18, (1) Živočišné produkty musí písmeno b) být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, písmeno c) vyhovovat mikrobiologickým kritériím a nesmí obsahovat rezidua a kontaminující látky v množstvích, která podle vědeckého hodnocení představují nebezpečí pro zdraví lidí, (4) Živočišné produkty, u nichž vznikly důvodné pochybnosti o dodržení povinností nebo požadavků na zajištění jejich zdravotní nezávadnosti mohou být používány nebo dále zpracovávány jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených., (5) Potraviny živočišného původu, které jsou zdravotně nezávadné, se posuzují jako poživatelné, popřípadě poživatelné po zvláštní úpravě (ošetření) nebo dalším zpracování. Potraviny živočišného původu, které neodpovídají požadavkům zdravotní nezávadnosti, se posuzují jako nepoživatelné. Paragraf 21 (1) Není-li stanoveno jinak, musí být jatečná zvířata poražena na jatkách za podmínek stanovených tímto zákonem, zvláštními právními předpisy a předpisy Evropské unie. Paragraf 27a (1) Chovatel může v malých množstvích prodávat písmeno b) čerstvé drůbeží maso, čerstvé králičí maso nebo čerstvé maso z nutrií, pocházející z drůbeže, králíků nebo nutrií z vlastního hospodářství a poražených v tomto hospodářství, ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na území České republiky, a to přímo spotřebiteli, anebo je dodávat do místního maloobchodu; drůbeží maso nemusí být tříděno podle jakosti a hmotnosti, (3) Živočišné produkty uvedené v odstavci 1 musí pocházet od zdravých zvířat a musí být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména (jedná se o demonstrativní výčet, v podrobnostech viz výše uvedený paragraf 18, má poznámka)nesmí být zdrojem nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Živočišné produkty uvedené v odstavci 1 provozovatel místního maloobchodu nesmí uvádět na trh prostřednictvím zásilkového prodeje. Paragraf 39 (2) a (3), paragraf 39a až paragraf 41, paragraf 42 (2) druhý a třetí rozvité větné předměty považují uhynulá zvířata za kadáver a jako taková je zahrnují pod širší pojem „vedlejší živočišné produkty“, jež na rozdíl od živočišných produktů nejsou určeny k lidské spotřebě, ale právě k odstranění, likvidaci či dalšímu zpracování (nikoliv zpracování na potraviny určené k lidské spotřebě).  V rámci uvádění masa a masných výrobků do oběhu k lidské spotřebě pracuje veterinární zákon pouze s variantou porážky, to je usmrcení, zvířat (na jatkách). (všechny výše uvedené paragrafy v tomto odstavci zde též „napadená ustanovení“)

Paragraf 3 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí písmeno n) živočišnými produkty suroviny živočišného původu, a to všechny části těl zvířat, zejména maso. Paragraf 12 (2) písmeno a) těla uhynulých, nedonošených, mrtvě narozených nebo utracených zvířat (dále jen "kadávery").

8.      Avšak u masa zdechlin zvířat po veterinární pitvě, pokud „jsou tepelně opracovány po dobu 5 až 6 minut při teplotě 121 stupňů Celsia, dochází ke zničení vegetativních forem mikroorganismů, ale i spór“[1]. Toto je možno převařením v tlakovém hrnci či pod pokličkou například v několika vodách (viz níže) nebo tepelným opracováním masových konzerv masa zdechlin po veterinární pitvě.

Poznámky k odstavci 8.:

[1] „Masové konzervy a polokonzervy jsou masné výrobky hermeticky uzavřené v plechovém nebo jiném vhodném obalu a tepelně opracované tak, aby se zajistila jejich dlouhodobá trvanlivost. - Masové konzervy - na trhu jsou masa ve vlastní šťávě, hotové pokrmy bez přílohy a s přílohou, paštiky a haše. Jsou tepelně opracovány po dobu 5 až 6 minut při teplotě 121 stupňů Celsia. Tepleným opracováním dochází ke zničení vegetativních forem mikroorganismů, ale i spór.“, strana 9 ze 17, Střední odborné učiliště Domažlice, Výukový materiál, Potraviny a výživa, citováno 18. května 2020, viz https://www.soudom.cz/maso-a-masne-vyrobky.html

9.      Proto napadená ustanovení veterinárního zákona považuji jako celek za protiústavní, protože v současnosti v České republice tyto zákonné podmínky v podstatě znemožňují volný prodej masa přirozeně zásadně na stáří uhynutých zvířat i po veterinární pitvě. Přičemž tento prodej by umožnil chovat zvířata až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a pak jejich maso po veterinární pitvě volně prodat lidem zejména etickým vegetariánům, protože podle všeobecně uznávaných názorů lékařské veřejnosti v České republice se někteří lidé, zejména mám na mysli těhotné a kojící ženy a malé děti a rovněž tak někteří domácí mazlíčci jako psi a kočky (kromě zvířecích vegetariánských krmiv yarrah pro psy[2], respektive amicat s nutným taurinem proti oslepnutí pro kočky, taurin je protein, který lze vyrobit bez nutnosti zabíjet zvířata[3]) neobejdou úplně bez jedení masa a protože tak by spotřebovali minimální množství tohoto nynějšího nejmilosrdnějšího masa (to jest zdechliny), které neohrozí jejich zdraví[4]. Toto maso se jedlo také ve starověku: Bible (Bible kralická), Deuteronomium 14, verš 21 Žádné umrliny (rozumněji „zdechliny“ podle Českého ekumenického překladu) jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude (jde přímo o příkaz Biblické Tóry pro nežidy k jedení zdechlin, má poznámka), aneb prodáš cizozemci (jde přímo o příkaz Biblické Tóry pro židy, má poznámka) (očividně zde obě šlo o letitou osvědčenou praxi, jež bylo chybou zcela opouštět, má poznámka)... Romové používali také geniální recept, jak jíst zdechliny zvířat, "zdechliny se vyvářely ve více vodách"[5], a to v době, kdy ještě nikdo neslyšel o sterilizaci chirurgických nástrojů.

Poznámky k odstavci 9.:

[2] Chovatelské potřeby bitiba.cz – Vše za nízké ceny, Yarrah Bio vegetariánské a veganské suché krmivo pro psy [online], [citováno 21. května 2020], Dostupné z: https://www.bitiba.cz/shop/krmivo_pro_psy/granule_pro_psy/yarrah/adult/483455

[3]AmiCat 7,5 kilogramu – Twiko, Krmivo pro kočky pouze z rostlinných a minerálních surovin [online], Copyright© Twiko.cz, [citováno 21. května 2020], Dostupné z: https://www.twiko.cz/ami-cat-7-5kg/

[4]Od 1. července 2003 byl do krmivářské legislativy zapracován (vyhláška číslo 544/2002 Sbírky, kterou se mění vyhláška číslo 451/2000 Sbírky, kterou se provádí zákon číslo 91/1996 Sbírky o krmivech) zákaz zkrmování kadáverů (zdechlin), respektive zvířecích mrtvol pro výživu hospodářských zvířat. Viz Masokostní moučka – Wikipedie, [online], [citováno 17. března 2019], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Masokostní_moučka. Tuto právní úpravu, pokud se týká zkrmování masa po veterinární pitvě případně převařené v několika vodách za zákonných podmínek nikoliv býložravcům, ale I všežravcům, respektive masožravcům například prasatům či drůbeži, považuji „obiter dictum“ rovněž za protiústavní ze stejných důvodů.

[5] „Maso se na stole objevilo zřídka. Ženy ho získávaly trojím způsobem, a to koupí v obchodě, krádeží nebo koupí podřadnějšího masa na jatkách. Někdy vyhrabávaly i zdechliny. (Zdechliny se vyvářely ve více vodách. Podle starých Romů jsou zdechliny čistší maso, protože zvíře nezemřelo násilnou smrtí.)“, strana 30 až 31 ze 142, Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola, MILLS, s. r. o., Čelákovice, Vypracovala: Tereza Rosecká, Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová, Čelákovice, 2010, Život romské menšiny - PDF Free Download. Documents Professional Platform – PDF Download Free - ADOC.TIPS [online], Copyright © 2020 ADOC.TIPS, All rights reserved, [citováno 20. května 2020], Dostupné z: https://adoc.tips/ivot-romske-meniny.html

 

Ad Články 3, 6, 7 Listiny:

 

10.  Toto mé stanovisko o protiústavnosti znemožnění volného prodeje i po veterinární pitvě masa přirozeně uhynutých zvířat opírám o současný trend v českém právu, který zásadně mění pohled na práva zvířat v naší společnosti. Římské právo řadilo zvířata, stejně jako otroky, do právního režimu věci. Toto postavení zvířete jako otroka ve smyslu římského práva definovaného zásadou „servus nullum caput habet“ (otrok nemá žádnou „hlavu“, nemá právní osobnost, to jest otrok je živá věc) se mění na postavení zvířete jako hebrejského otroka ve smyslu Bible, Starého zákona, Tóry. V židovském právu zůstával otrok lidskou bytostí a byl subjektem práva, to jest byl nositelem práv. Mojžíšův zákon chránil otroka proti svévolnému mrzačení a stíhal jeho usmrcení otrokovým pánem (Exodus 21, verše 20 až 21, má poznámka). Pokud pán poškodil zrak nebo chrup otroka, byl povinen ho jako kompenzaci propustit (Exodus 21, verše 26 až 27).[6] (viz níže uvedená ustanovení novely trestního zákoníku, má poznámka) Také aristotelská filosofie vymezila jasný rozdíl mezi zvířetem a člověkem. Zvíře je v ní pouhou vegetativní a smyslovou živou bytostí obdařenou schopností pohybu, člověk bytostí rozumnou a společenskou, duchovní, morální, a proto má i nesmrtelnou duši. Od vrcholného středověku si tuto koncepci plně osvojilo křesťanství.

11.  Některé přístupy přiznávají zvířatům způsobilost mít práva (v současnosti v českém právu jde o právní osobnost, má poznámka), avšak nikoliv způsobilost k právním úkonům (v současnosti v českém právu jde o svéprávnost, má poznámka), což je postavení obdobné malému dítěti, případně je řadí do kategorie „cítících věcí“[7], což obojí je i současný trend v českém právu (viz níže). Viz například Článek 20a německé ústavy, Článek 80 a Článek 120 švýcarské ústavy, paragraf 285a rakouského občanského zákoníku ABGB, paragraf 90a německého občanského zákoníku BGB, Článek 641a švýcarského občanského zákoníku, Článek 137 nového ruského občanského zákoníku a stejné pravidlo v Článku 1 odstavci 1 polského zákona na ochranu zvířat nebo i americký tak zvaný abolicionistický /historicky ve Spojených státech amerických protiotrokářský/ přístup v konceptu "osvobození zvířat" /viz například Peter Singer v jeho stěžejní knize Osvobození zvířat/ snaha pomocí soudního příkazu „habeas corpus“ dosáhnout ochrany zvířat právě tím, že soud přesvědčí o tom, že pojem osoba zahrnuje nejenom člověka ale i určité zvíře[8], viz i důvodová zpráva k paragrafům 494, respektive 487 českého Nového občanského zákoníku, která také uvádí, že toto „ustanovení … se podle vzoru dalších evropských úprav vymaňuje z dogmatu římského práva o „bučících nástrojích“ a z právního pojetí zvířat jako věcí v právním smyslu“. Jako římskokatolický křesťan jsem vděčný za snahu o nápravu výše uvedeného aristotelovského křesťanského bludu o zvířatech ve světle ekologické encykliky Laudato Si (Buď pochválen) z roku 2015 (viz zde „Modlitba za naši Zemi“ a „Modlitba křesťanů a celého stvoření“, strany 151 až 153, Nakladatelství Paulínky, 2015, má poznámka) současného papeže Františka.

12.  Nelidské osoby. Existuje několik případů, kdy soud rozhodoval o uznání statusu osoby zvířatům s vyvinutou inteligencí, tak zvaným nelidským osobám: V červenci 2013 rozhodlo indické ministerstvo životního prostředí a lesů povýšit status inteligentních kytovců na nelidské osoby a zakázalo aquacentra, vodní show a podobná zařízení, kde by měli být kytovci chováni v zajetí a ryze pro zábavu.[9][10] V prosinci 2014 soud v New York City rozhodl negativně o přidělení statusu osoby šimpanzovi Tommymu, který byl vycvičen k jednoduchým úkolům a dokonce si zahrál v několika filmech, potažmo pak šimpanzům obecně. Argumentace soudu se opírala zhruba o to, že tito primáti nemohou nést povinnosti ani zodpovídat za své činy (jde zde spíše o otázku svéprávnosti než otázku právní osobnosti, avšak například i pes je si dle mé osobní zkušenosti vědom povinností a i odpovídá za své činy, má poznámka). O přidělení statusu se snažila organizace The Non human Project ve státě New York.[11] V březnu 2015 došel soud v argentinském Buenos Aires k rozhodnutí udělení statusu nelidské osoby (s právem na svobodu) samici sumaterského orangutana, která svých posledních 20 let strávila v zoo, a současně rozhodl přesunout ji do brazilského národního parku.[12][13]

13.  V případě rozhodnutí Ústavního soudu o protiústavnosti zákazu volného prodeje masa zdechlin zvířat za zákonem garantovaných podmínek by se jednalo o další, ale zřejmě zlomový praktický krok v boji proti otroctví zvířat v případě, že není jejich porážka nezbytně nutná, a tato ústavní stížnost je jeden z kroků v tomto boji, který v případě boje proti otroctví lidí trval prakticky od starověku (dynastie Čchin vládnoucí v Číně od roku 221 do roku 206 před Kristem poprvé zrušila otroctví lidí) prakticky až do roku 1865, kdy byl přijat 13. dodatek Ústavy Spojených států amerických, který zakázal otroctví lidí v celých Spojených státech amerických[14].

Poznámky k odstavcům 10. až 13.:

[6] Otrokářství – Wikipedie, [online], [citováno 20. května 2020], Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otrokářství

[7] Zvíře – Wikipedie, [online], [citováno 21. května 2020], Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvíře

[8] strany 13 až 14, 28 až 31, Houdek, Pavel. Přínosy a rizika zavedení právní subjektivity zvířat v českém právu. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí. Vedoucí práce Stejskal, Vojtěch. [online], [citováno 26. května 2020], Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/1860

[9] India Declares Dolphins „Non-Human Persons“, Dolphin shows BANNED /překlad viz následující poznámka této ústavní stížnosti/. Daily Kos [online]. Jason Hackman, Community, úterý 30. července 2013, 17 hodin 29 minut. Copyright © Kos Media, LLC [citováno 22. června 2020]. Dostupné z: https://www.dailykos.com/stories/2013/07/30/1226634/-India-Declares-Dolphins-Non-Human-Persons-Dolphin-shows-BANNED

[10] Indie vyhlašuje delfíny za „nelidské osoby“, show s delfíny zakázány | Dôležite.sk , důležité informace, denní zprávy, aktuální zpravodajství. Wayback Machine [online]. Jason Scott Hackman, překlad: Miroslav Pavlíček, zdroj: dailykos.com, Asie, 25. února 2020. Autor: ac24 # HaqeVimo24 [citováno 22. června 2020]. Dostupné v archivu pořízeném dne 5. března 2014 z: https://web.archive.org/web/20140305092621/http://www.dolezite.sk/Indie-vyhlasuje-delfiny-za-nelidske-osoby-show-s-delfiny-zak-ydX.html

[11] Apeus corpus. Chimps not human, says New York court /Tělo opice. Šimpanzi nejsou lidé, říká soud v New Yorku, můj překlad/, RT USA News. Rt Breaking news, shows, podcasts [online]. Barbara J King (@bjkingape), 4. prosinec 2014, 09 hodin 27 minut / Update před 5 lety. Copyright © Autonomous Nonprofit Organization [citováno 22. června 2020]. Dostupné z: https://www.rt.com/usa/211639-chimpanzee-court-rights-newyork/

[12] Argentine court extends human right to freedom to orangutan /Argentinský soud rozšířil lidské právo na svobodu na orangutana, můj překlad/, Rt WorldNews. RT Breakingnews, shows, podcasts [online]. Lyndsay Farlow (@LyndsayFarlow), 22. prosinec 2014, 03 hodiny 27 minut / Update před 5 lety. Copyright © Autonomous Nonprofit Organization [citováno 22. června 2020]. Dostupné z: https://www.rt.com/news/216551-orangutan-argentina-human-right/

[13] Osoba – Wikipedie. [online], [citováno 22. června 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Osoba

[14] Slavery – Wikipedia, [online], [citováno 20. května 2020], Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery

14.  Ohledně tohoto nového právního přístupu ke zvířatům jde o zákon číslo 114/2020 Sbírky, to jest Zákon, kterým se mění zákon číslo 40/2009 Sbírky, trestní zákoník, podle této novely trestního zákoníku paragraf 302 Týrání zvířat (3) a způsobí-li tento čin týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude pachatel potrestán odnětím svobody na dvě léta až šest let (Zvýšení dosavadní horní trestní sazby z pěti na šest let nově znamená, že v tomto případě vyjma mladistvých pachatelů není možné podmíněné zastavení trestního stíhání ani schválení narovnání v trestním řízení. Tento trestný čin se zpřísněným trestem by dopadal možná i na nedůvodnou porážku zvířete., má poznámka) a podle této novely trestního zákoníku zcela nového paragrafu 302a Chov zvířat v nevhodných podmínkách (4) a způsobí-li tento čin trvalé (zdravotní) následky či smrt většímu počtu zvířat, bude pachatel potrestán odnětím svobody na pět až deset let.

15.  Poslanec ODS Marek Benda uvádí, že „bude tendence některých aktivistů začít používat nové ustanovení“ trestného činu úmyslného chovu zvířat v nevhodných podmínkách s desetiletým trestem odnětí svobody možná „proti ... velkochovům“ (protože většina chovů v České republice, jimiž jsou velkochovy pro porážku zvířat, je velmi nespravedlivá, například je zde hospodářským zvířatům omezen od jejich narození volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost, zde jsou krmena takovým způsobem, aby po svém narození získala co možná nejrychleji porážkovou hmotnost, a kde krátce, to jest nejpozději za několik měsíců po svém narození jsou po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném takto člověkem rovněž krutě zabita, to jest poražena na jatkách, například v České republice s asi 10 miliony obyvatel je asi půl milionu vražd brojlerů (to znamená slepičích kuřat /mláďat/) denně, má poznámka[15]). Tato novela trestního zákoníku primárně postihuje tak zvané množírny psů a koček. Pro přijetí návrhu hlasovalo 133 z přítomných 159 poslanců a zákon měl masivní podporu napříč politickými stranami v Parlamentu. „Je to velká chvíle,“ řekla předsedkyně Top 09 a spoluautorka zpřísnění trestního zákoníku kvůli týrání zvířat Markéta Pekarová Adamová. „Jsem rád, že ti, kteří budou týrat zvířata, budou vice potrestáni,“ řekl v Poslanecké sněmovně předseda SPD Tomio Okamura. „Právě jsem hlasoval pro výrazné zpřísnění trestů za týrání zvířat. Mám totiž rád zvířata a nesnáším, když se jim ubližuje,“ okomentoval na Twitteru přijetí zákona premiér a předseda Ano Andrej Babiš.[16]

Poznámky k odstavcům 14. a 15.:

[15] čas 30 až 60. sekunda záznamu, datum vysílání: 29. srpna 2018, 22 hodin 45 minut, Týden podle Jaromíra Soukupa | Barrandov.tv, Televize Barrandov - baví nás bavit [online], Copyright © 2008 [citováno 20. května 2020], Dostupné z:https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018

[16] Za chov zvířat v nevhodných podmínkách bude hrozit až deset let vězení, datum článku 3. března 2020, [citováno 20. května 2020], Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-tyrani-zvirat-trestni-zakonik-chov-v-nevhodnych-podminkach-mnozirny.A200303_182737_domaci_kop : Autor Josef Kopecký

16.  Dále jde o zákon číslo 89/2012 Sbírky /Nový/ občanský zákoník(dále též „NOZ“).

17.  Podle paragrafu 8 NOZ Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany. (jde o tradiční principy a principy moderního práva "neminem laedere" /nikomu neškodit/ a kritérium svobody jednotlivce, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, což by se mohlo týkat také „abusus iuris“ /zneužití práva/ porazit zvíře, to jest týrání zvířat jejich bezdůvodnou porážkou, podle mne jde o delikt dle paragrafu 2909 NOZ Porušení dobrých mravů či paragrafu 2910 NOZ Porušení zákona /jmenovitě trestný čin Týrání zvířat dle trestního zákoníku, viz výše/, má poznámka)

18.  Podle paragrafu 494 NOZ Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. (z tohoto ustanovení podle mne plyne právní osobnost zvířat, protože zvíře není věcí, to jest NOZ zde stanoví, že zvíře je smysly nadaný živý tvor a platí-li všeobecně uznávaná přírodovědecká evoluční teorie je rozum zvířat jen vývojovou otázkou v čase /podle této vědecké teorie je člověk pouze více evolučně dokonalé zvíře/, a proto jakýsi hraniční statut zvířete mezi věcí a právní osobností jako by byla definice přesného právního statutu zvířete platný NOZ ani demonstrativně na rozdíl od původní osnovy NOZ neobsahuje, avšak fakticky má zvíře velmi omezenou /opice[17]/ nebo téměř žádnou /had/ svéprávnost /to jest rozum/ a potřebuje opatrovnictví a zastoupení člověkem jakoby malé dítě (viz výše) při výkonu svých povinností a dále práv mu přiznaných v rámci českého právního řádu /například viz výše uvedená ustanovení trestního zákoníku/, přesto však platí, že všichni živí tvorové by měli mít v naší společnosti práva uznaná spravedlivým způsobem zákony státu, má poznámka)

Poznámky k odstavci 18.:

[17] Bohatě rozvinutý společenský život, jaký vedou opice, sebou nese nutnost vzájemné komunikace. Opice se spolu prostě musí umět domluvit. Seznam lidoopů, kteří se naučili znakovou řeč. Šimpanzi: Washoe, Chimp Nimsky, Sarah, Loulis, Panzee, Lucy Temerlin (všichni se naučili znakovou řeč), Lana (používala k dorozumívání s lidmi tak zvané lexigramy – klávesy se symboly), Ai (používala počítač). Bonoba (jiný druh šimpazne): Panbanisha a její syn Nyota, Kanzi. Orangutani: Chantek, Azy. Gorily: Koko, Michael. Jak se opice naučily mluvit | Ábíčko.cz. Zábava, příroda, věda a technika | Ábíčko.cz [online]. Copyright © 2001 [citováno 21. května 2020]. Vyšlo v ABC 23/2009. 18. listopadu 2009, 06:00 hodin Autor: Zdena Martinová, dostupné z: https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/9425/jak-se-opice-naucily-mluvit.html

19.  Jsou to také paragraf 2 NOZ (3) zákaz krutosti (i ke zvířatům má poznámka), paragraf 3 NOZ (1) zákaz působit bezdůvodnou újmu druhým (to znamená i zvířatům, má poznámka), (2) písmeno a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, písmeno f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží (viz výše i práva zvířat například dle trestního zákoníku, má poznámka), (3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti (to jest zřejmě dobrých mravů, má poznámka) a práva.

20.  Tento přístup ke zvířatům sdílí také česká odborná komentářová literatura, která se z větší části věnuje paragrafu 494 NOZ poměrně podrobně a zakotvení tohoto paragrafu 494 vysvětluje jako „projev legislativního jevu, který se nazývá dereifikace (odvěcnění) zvířat a souvisí s reflexí celkové změny vztahu člověka k přírodě (podmaňující vztah se mění na vztah symbioticko-užívací)“ a respektuje východiska naznačená důvodovou zprávou. K tomu srovnej  P. Lavický a kolektiv: Občanský zákoník 1., Obecná část (paragraf  1 až 654), Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha 2014, strana 1746 a následující a dále srovnej F. Melzer, P. Tégl a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář, svazek 3., paragraf  419 až 654, Leges, Praha 2014, strana 228 a následující. Část komentářové literatury naproti tomu přistupuje k těmto otázkám velmi stručně, k tomu srovnej J. Švestka, J. Dvořák, J. Fiala a kolektiv: Občanský zákoník, Komentář, svazek 1., Wolters Kluwer, Praha 2014, strana 1166 až 1167.

21.  Tato odborná literatura uvádí, že v českém právu došlo u zvířat k výraznému hodnotovému posunu, který je ztělesněn právě paragrafem 494 NOZ. „Ustanovení má především hodnotový význam a vytýká před závorku živé zvíře jako společníka člověka, přiznává existenci emocionální vazby mezi nimi a chrání elementární principy humanity.“ (Srovnej J. Křiváčková, K. Hamuľáková, T. Tintěra a kolektiv: K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu, C. H. Beck, Praha 2015, strana 197.)

22.  „Rozsah, ve kterém aplikace ustanovení o věcech neodporuje povaze zvířete (sc. jako živého tvora), bude vždy nutně individuální. Pro účely pochopení pravidla lze příkladmo ukázat na určité obecné skupiny typových případů, v nichž půjde skutkově o totéž, a bude tedy odůvodněn stejný hodnotový závěr. Zásadně jde o to, aby v důsledku mechanické aplikace ustanovení o věcech nebylo živé zvíře vystavováno pocitům úzkosti či strachu, aby mu nebyla působena bolest, aby u něj nevznikal stres (například odloučením od svého pána – vlastníka), aby nedocházelo k jeho poškození, či dokonce uhynutí a podobně ...“ (Viz F. Melzer, P. Tégl a kolektiv: Občanský zákoník – Velký komentář, svazek 3., paragraf 419 až 654, 1. vydání, Leges, Praha 2014, strana 233, 234.)

23.  „Význam a hodnota zvířete souvisí s tím, že živé zvíře je tvor nadaný smysly a schopný vnímat bolest. Z tohoto důvodu není možné s ním zacházet stejně jako s jinými hmotnými předměty. Je tedy třeba respektovat povahu zvířete jako živého tvora a zvířecí integritu.“ [Srovnej P. Koukal in P. Lavický a kolektiv: Občanský zákoník, Komentář, Obecná část (paragraf 1 až 654), C. H. Beck, Praha 2014, strana 1748.]

24.  „Na rozdíl od neživých a necítících předmětů nelze nadále disponovat zvířaty bez uvážení jejich pocitů a povahy. Majitel zvířete musí strpět odpovídající zásahy do práva na užívání vlastnictví, jež sledují pohodu a zájmy zvířat. Omezení v právním nakládání byla autory zamýšlena především s ohledem na zvířata, která se silně citově váží na člověka – ačkoli jsou v důvodové zprávě výslovně uvedeni psi, lze očekávat, že tato pravidla dopadají i na méně obvyklé druhy, u nichž se prokáže existence silného vzájemného vztahu a emoční vazby.“ (Srovnej I. Prouza: Zvíře na rozhraní mezi osobou a věcí, Právní rozhledy číslo 1/2017, strana 13.)

25.  Blíže viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. října 2019, spisová značka 22 Cdo 1722/2018. Při posuzování důvodnosti žaloby na vydání zvířete (psa) je nutné přihlédnout i k povaze zvířete jako živého tvora; i žalobu na vydání psa podanou jeho majitelem lze zamítnout pro zneužití práva. V této věci však naopak byl závěr o zneužití práva založen na vztahu zvířete a faktického pána – žalovaných.[18]

Poznámky k odstavci 20. až 25.:

[18] Úvodní stránka | Česká advokátní komora [online]. Bulletin advokacie 5/2020, strana 51 až 53. Copyright ©, [citováno 11. června 2020]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_5_2020_web.pdf

 

Ad Článek 36 Listiny:

 

26.  Bránění mému výše uvedenému prodeji čerstvých (masa) zdechlin drůbeže vyloučením tohoto mého sortimentu z prodeje a i neuzavření se mnou soukromoprávní smlouvy o pronájmu (respektive rezervaci dle nového Provozního řádu tržiště, má poznámka) tržního místa (viz Přílohy číslo 5. a 7.), proti kterým nejsou jiné opravné prostředky než ústavní stížnost, jsou ze zde uvedených důvodů výrazem podstatné libovůle obce jako orgánu veřejné moci, kdy jsem dodržel všechny zákonné lhůty a poskytl ji předběžné znění této mé ústavní stížnosti a filosofické důvody proti tomu (viz Přílohy číslo 4.,6. a 1.).

 

IV.

Splnění požadavků přípustnosti stížnosti

 

27.  Mnou vyčerpané procesní prostředky dle paragrafu 75 odstavce 2) písmeno a) zákona číslo 182/1993 Sbírky o Ústavním soudu jsou mé výše uvedené žádost o pronájem tržního místa ze dne 17. května 2020 a bezvýsledná předžalobní výzva ze dne 19. června 2020 (viz Přílohy číslo 2. a 3.).

28.  Bránění mému výše uvedenému prodeji čerstvých (masa) zdechlin drůbeže vyloučením tohoto mého sortimentu z prodeje a i neuzavření se mnou soukromoprávní smlouvy o pronájmu (respektive rezervaci dle nového Provozního řádu tržiště, má poznámka) tržního místa (viz Přílohy číslo 5. a 7.),  to vše očividně z důvodu výše uvedených podle mne neústavních veřejnoprávních napadených ustanovení veterinárního zákona přesahuje rámec přenesené působnosti dle paragrafu 18 zákona číslo 455/1991 Sbírky živnostenského zákona a jedná se o nezákonný výkon veřejné služby částečně v rámci samostatné (nikoliv jen správní) působnosti Města Hustopeče a správce tržiště, proto jde o výkon opatření, respektive jiný zásah orgánu veřejné moci ve smyslu zákona o Ústavním soudu paragrafu 72 odstavce 5) zákona číslo 182/1993 Sbírky o Ústavním soudu, proti kterému nejsou jiné opravné prostředky než ústavní stížnost a proti kterému není nepřípustná tato ústavní stížnost.

29.  Tato ústavní stížnost rovněž ve smyslu paragrafu 75 odstavce 2) písmena a) zákona o Ústavním soudu svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a byla podána ve zde předepsané lhůtě 1 roku, protože v případě povolení volného prodeje masa zdechlin zvířat za zákonem garantovaných podmínek by zřejmě šlo o zlomový praktický milník v boji proti otroctví v současnosti v porážkových velkochovech nejvíce masově vězněných, mučených a vražděných hospodářských zvířat, to jest výše uvedených nelidských osob (v České republice je například asi půl milionu zavražděných brojlerů denně, což činí jenom v České republice s asi 10 miliony obyvatel příšerné číslo asi 30 miliónů vražd brojlerů, to znamená slepičích kuřat /to jest mláďat/ za dva měsíce /porážených ve velkochovech ve věku asi 1 měsíc od narození dle zkušenosti z mého „útulku“ pro brojlery/ a naši státní moc to zřejmě nezajímá, což je jakýsi nový holocaust[15], má poznámka). Proto není tato ústavní stížnost nepřípustná, i kdyby Ústavní soud došel v této věci k názoru, že jsem nevyčerpal všechny procesní prostředky.

 

V.

Požadovaná právní ochrana, jestliže Ústavní soud rozhodne v můj prospěch

 

30.  Napadená ustanovení veterinárního zákona ze všech výše uvedených důvodů v zásadním rozsahu negují jádro mého ústavně garantovaného hospodářského práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost a za touto zjevnou zákonnou regulací hospodářského práva se ukrývá zásah do základních práv zvířat (základních práv ochrany života a zdraví zvířat a na jejich rovnost před zákonem a na spravedlivý proces, přičemž zvířata mají dle Listiny základní práva a také dle platného NOZ právní osobnost, viz výše, má poznámka), která jinak s tímto hospodářským právem zjevně nesouvisí (mělo by jít o důvod pro přísnější ústavní test proporcionality nikoliv jen racionality, má poznámka). Proto napadená ustanovení veterinárního zákona jsou neústavní, a protože jejich uplatněním očividně nastala skutečnost (to jest bránění mému výše uvedenému prodeji čerstvých /masa/ zdechlin drůbeže), která je předmětem této ústavní stížnosti, a jimi zavedený systém neumožňující prodej masa zdechlin zvířat nemůže být tolerován, měla by být Ústavním soudem České republiky pro rozpor s ústavní pořádkem jako celek zrušeny. A to uplynutím doby 12 měsíců od vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, aby měl Parlament ČR čas přijmout změnu těchto zákonných ustanovení umožňující volný prodej masa zdechlin zvířat za zákonem garantovaných podmínek.

31.  V případě umožnění tohoto volného i podnikatelského prodeje masa zdechlin zvířat by šlo o jakýsi druh precedentu. Viz paragraf 11 zákona o Ústavním soudu (2) v plénu Ústavní soud rozhoduje písmeno (i) o stanovisku k právnímu názoru senátu, které se odchyluje od právního názoru Ústavního soudu vysloveného v nálezu. A také viz paragraf 13 NOZ Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.

VI.

Petit ústavní stížnosti

 

Jsem proto nucen dovolávat se právní ochrany před Ústavním soudem a tomuto soudu navrhnout, aby

 

Nálezem:

 

1) vyhověl této mé ústavní stížnosti a ve smyslu paragrafu 82 odstavce 3 písmena b) zákona číslo 182/1993 Sbírky o Ústavním soudu zakázal Městu Hustopeče, IČO: 00283193 a správci tržiště: Organizační složka města Hustopeče Správa a údržba budov, oba se sídlem Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Hustopeče, aby mi bránili v prodeji v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvých (masa) zdechlin drůbeže, jmenovitě slepic z mého vlastního drobného hospodářství (chovatelské činnosti), a to nepronajmutím dle starého Provozního řádu ve znění z 22. května 2012, respektive nerezervací dle nového Provozního řádu účinného od 1. července 2020 mi jednoho tržního místa či vyloučením tohoto mého prodejního sortimentu z prodeje dle obou těchto Provozních řádů, to vše na tržišti na Dukelském náměstí v Hustopečích, PSČ 693 01 v České republice.

 

2) vyhověl této mé ústavní stížnosti a ve smyslu Článku 87 odstavce 1) písmena a) Ústavy ve spojení s paragrafem 74 zákona číslo 182/1993 Sbírky o Ústavním soudu zrušil části zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění (to znamená aktuální znění 15. ledna 2020 až 30 června 2020), a to část ustanovení paragrafu 3, jmenovitě celý jeho odstavec 1 písmeno d), část ustanovení paragrafu 5, jmenovitě celý jeho odstavec 1 písmeno h), celé ustanovení paragrafu 18, část ustanovení paragrafu 21, jmenovitě celý jeho odstavec 1, část ustanovení paragrafu 27a, jmenovitě celý jeho odstavec 1 písmeno b) a celý jeho odstavec 3, část ustanovení paragrafu 39, jmenovitě celý jeho odstavec 2 a celý jeho odstavec 3, celá ustanovení paragrafu 39a až paragrafu 41 a část ustanovení paragrafu 42, jmenovitě jeho odstavce 2, druhý a třetí rozvité větné předměty, vše uplynutím doby 12 měsíců od vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

 

-          Přesný text části tohoto ustanovení paragrafu 3, jmenovitě celého jeho odstavce 1 písmeno d) zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění, který by nálezem Ústavního soudu pouze jako část zákona měl být takto zrušen, je následující:

 

„d) jatečnými zvířaty hospodářská zvířata, jež jsou určena k porážce a jatečnému zpracování a jejichž maso je určeno k výživě lidí,“

 

-          Přesný text části tohoto ustanovení paragrafu 5, jmenovitě celého jeho odstavce 1 písmeno h) zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění, který by nálezem Ústavního soudu pouze jako část zákona měl být takto zrušen, je následující:

 

„h) dodávat na jatky pouze jatečná zvířata s pravdivě a úplně uvedenými informacemi o potravinovém řetězci v souladu s přílohou II oddílu III nařízení (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu; určeným obdobím ve smyslu přílohy II oddílu III bodu 3 písm. c) nařízení (ES) č. 853/2004 se rozumí 60 dnů přede dnem dodání jatečného zvířete na jatky,“

 

-          Přesný text celého tohoto ustanovení paragrafu 18 zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění, který by nálezem Ústavního soudu pouze jako část zákona měl být takto zrušen, je následující:

 

„§18

 

(1) Živočišné produkty musí

 

a) odpovídat požadavkům na jejich výrobu, zpracování, skladování, přepravu a uvádění na trh, stanoveným tímto zákonem, zvláštními právními předpisy3) a předpisy Evropské unie14d),

 

b) být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,

 

c) vyhovovat mikrobiologickým kritériím a nesmí obsahovat rezidua a kontaminující látky v množstvích, která podle vědeckého hodnocení představují nebezpečí pro zdraví lidí14e),

 

d) být, není-li stanoveno tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie jinak, stanoveným způsobem opatřeny značkou zdravotní nezávadnosti, anebo, pokud není použití značky zdravotní nezávadnosti stanoveno, identifikační značkou14f).

 

(2) Živočišné produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě, musí být získány ze zvířat, která

 

a) splňují veterinární požadavky na zvířata příslušného druhu stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy14g) a předpisy Evropské unie14d),

 

b) nepocházejí z hospodářství, podniku, území nebo části území, které podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, jež se vztahují na daná zvířata a jejich produkty a jež byla přijata podle pravidel stanovených tímto zákonem nebo zvláštními předpisy14h) vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců, anebo vzhledem k výskytu nákaz vodních živočichů, ryb a měkkýšů, uvedených ve zvláštních právních předpisech14h),

 

c) nebyla poražena, jde-li o maso a masné výrobky, v podniku, v němž během procesu porážení a výroby byla přítomna zvířata nakažená nebo podezřelá z nákazy uvedené pod písmenem b), anebo jatečně opracovaná těla nebo části těl těchto zvířat, dokud nebylo takové podezření vyloučeno,

 

d) jsou v souladu, jde-li o vodní živočichy a živočichy pocházející z akvakultury, s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem14i).

 

(3) Krajská veterinární správa může při dodržení opatření pro tlumení nákaz uvedených v odstavci 2 písm. b) povolit, aby za stanovených veterinárních podmínek byly vyrobeny, zpracovány a uvedeny na trh živočišné produkty určené k lidské spotřebě, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, uvedeným v odstavci 2 písm. b), nikoli však z hospodářství, v němž se vyskytuje některá z nákaz uvedených v odstavci 2 písm. b), nebo jež je podezřelé z výskytu takové nákazy.

 

(4) Živočišné produkty, u nichž vznikly důvodné pochybnosti o dodržení povinností nebo požadavků na zajištění jejich zdravotní nezávadnosti, a potraviny živočišného původu15), jež byly z tohoto důvodu vráceny z obchodní sítě, mohou být používány nebo dále zpracovávány jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených.

 

(5) Potraviny živočišného původu, které jsou zdravotně nezávadné, se posuzují jako poživatelné, popřípadě poživatelné po zvláštní úpravě (ošetření) nebo dalším zpracování. Potraviny živočišného původu, které neodpovídají požadavkům zdravotní nezávadnosti, se posuzují jako nepoživatelné.

 

(6) Prováděcí právní předpis

 

a) stanoví

 

1. veterinární a hygienické požadavky na zvláštní úpravu (ošetření) a použití živočišných produktů uvedených v odstavci 3 a určených k lidské spotřebě, jakož i potravin živočišného původu použitelných po zvláštní úpravě (ošetření) nebo dalším zpracování,

 

2. způsob označování masa, které pochází z území nebo části území, uvedených v odstavci 3,

 

3. které potraviny živočišného původu jsou poživatelné a které jsou nepoživatelné,

 

b) může stanovit, vyžadují-li to právní akty Evropské unie, podrobnosti týkající se zvláštní úpravy (ošetření), popřípadě dalšího zpracování a používání mletého masa, masných polotovarů, masných výrobků, mléčných výrobků a vaječných výrobků.“

 

-          Přesný text části tohoto ustanovení paragrafu 21, jmenovitě celého jeho odstavce 1 zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění, který by nálezem Ústavního soudu pouze jako část zákona měl být takto zrušen, je následující:

 

„(1) Není-li stanoveno jinak, musí být jatečná zvířata poražena na jatkách za podmínek stanovených tímto zákonem, zvláštními právními předpisy6) a předpisy Evropské unie17c).“

 

-          Přesný text části tohoto ustanovení paragrafu 27a, jmenovitě celého jeho odstavce 1 písmeno b) zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění, který by nálezem Ústavního soudu pouze jako část zákona měl být takto zrušen, je následující:

 

„b) čerstvé drůbeží maso, čerstvé králičí maso nebo čerstvé maso z nutrií, pocházející z drůbeže, králíků nebo nutrií z vlastního hospodářství a poražených v tomto hospodářství, ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na území České republiky, a to přímo spotřebiteli, anebo je dodávat do místního maloobchodu; drůbeží maso nemusí být tříděno podle jakosti a hmotnosti52),“

 

-          Přesný text části tohoto ustanovení paragrafu 27a, jmenovitě celého jeho odstavce 3 zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění, který by nálezem Ústavního soudu pouze jako část zákona měl být takto zrušen, je následující:

 

„(3) Živočišné produkty uvedené v odstavci 1 musí pocházet od zdravých zvířat a musí být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Živočišné produkty uvedené v odstavci 1 provozovatel místního maloobchodu nesmí uvádět na trh prostřednictvím zásilkového prodeje.“

 

-          Přesný text části tohoto ustanovení paragrafu 39, jmenovitě celého jeho odstavce 2 a celého jeho odstavce 3 zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění, který by nálezem Ústavního soudu pouze jako část zákona měl být takto zrušen, je následující:

 

„(2) Veterinární asanační činnosti uvedené v odstavci 1 lze vykonávat jen na základě povolení Státní veterinární správy.

 

(3) Vedlejší živočišné produkty, které nejsou vhodné ke krmení zvířat nebo k dalšímu zpracování, musí být bez průtahů neškodně odstraněny zahrabáním na určeném místě nebo spálením, popřípadě neškodně odstraněny jiným, tímto zákonem a předpisy Evropské unie9b) stanoveným způsobem.“

 

-          Přesný text celého tohoto ustanovení paragrafu 39a zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění, který by nálezem Ústavního soudu pouze jako část zákona měl být takto zrušen, je následující:

 

㤠39a

 

(1) Zásady klasifikace vedlejších živočišných produktů, veterinární a hygienická pravidla pro shromažďování (sběr), přepravu (svoz), označování, skladování, neškodné odstraňování, použití a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů jednotlivých kategorií, stejně jako pro uvádění těchto produktů a výrobků z nich na trh, pro obchodování s nimi a pro jejich dovoz, tranzit a vývoz, stanoví předpisy Evropské unie9b).

 

(2) Jestliže předpisy Evropské unie9b) vyžadují, aby byly vedlejší živočišné produkty neškodně odstraněny nebo dále zpracovány, je provozovatel schváleného podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení povinen, není-li stanoveno jinak, neškodně odstranit nebo dále zpracovat tyto vedlejší živočišné produkty v podniku, závodě, popřípadě jiném zařízení, který byl pro neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů příslušné kategorie schválen Státní veterinární správou a registrován pod přiděleným veterinárním schvalovacím číslem. Podmínky schválení a pozastavení, popřípadě odejmutí schválení jsou stanoveny předpisy Evropské unie9b).

 

(3) Provozovatelé schválených podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, uvedených v odstavci 2, postupují při neškodném odstraňování a dalším zpracovávání vedlejších živočišných produktů a při vlastní kontrole hygienických podmínek této činnosti podle tohoto zákona a předpisů Evropské unie9b).

 

(4) Úřední veterinární lékaři ve schválených podnicích, závodech, popřípadě jiných zařízeních, uvedených v odstavci 2, postupují při výkonu státního veterinárního dozoru podle tohoto zákona a předpisů Evropské unie9b).“

 

-          Přesný text celého tohoto ustanovení paragrafu 40 zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění, který by nálezem Ústavního soudu pouze jako část zákona měl být takto zrušen, je následující:

 

㤠40

 

(1) Chovatelé a osoby zacházející se živočišnými produkty jsou povinni zajistit neškodné odstranění vedlejších živočišných produktů, které vzniknou v souvislosti s jejich činností nebo v jejich zařízení; to platí přiměřeně také pro provozovatele letišť, přístavů a jiných míst vstupu do České republiky, jde-li o dovážené živočišné produkty, popřípadě jiné veterinární zboží, zabavené v souladu s předpisy Evropské unie21) a určené k neškodnému odstranění, nebo o kuchyňské odpady z dopravních prostředků v mezinárodní přepravě. Není-li stanoveno jinak, jsou povinni

 

a) hlásit neprodleně výskyt vedlejších živočišných produktů osobě, která provádí jejich shromažďování (sběr) a přepravu (svoz). Ohlašovací povinnost nemá chovatel nebo osoba zacházející se živočišnými produkty, pokud se s osobou, jíž byl povolen výkon veterinární asanační činnosti, dohodla na pravidelném (turnusovém) svozu konfiskátů živočišného původu,

 

b) třídit, označovat, bezpečně ukládat a podle potřeby ošetřovat vedlejší živočišné produkty do doby přepravy k neškodnému odstranění na místech, s nimiž vyslovila souhlas krajská veterinární správa, a to tak, aby nedocházelo k jejich zcizení, k ohrožení zdraví lidí a zvířat nebo k poškození životního prostředí,

 

c) uchovávat obchodní a jiné doklady, týkající se vedlejších živočišných produktů předaných k přepravě, po dobu nejméně 2 let, a jde-li o kadávery zvířat individuálně označovaných podle zvláštních právních předpisů9d), zabezpečit, aby tyto kadávery byly předávány k přepravě včetně identifikačních prostředků,

 

d) předávat vedlejší živočišné produkty osobě, která provádí jejich shromažďování (sběr) a přepravu (svoz), poskytovat jí k tomu nezbytnou součinnost a pomoc, zejména při přibližování kadáverů na místa přístupná dopravním prostředkům a při jejich nakládání, a platit jí za přepravu a neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů sjednanou cenu.

 

(2) Chovatelé a osoby zacházející se živočišnými produkty, u nichž se obvykle vyskytují konfiskáty živočišného původu, jsou dále povinni

 

a) zřizovat nepropustné, dobře čistitelné, dezinfikovatelné a uzavíratelné kafilerní boxy pro krátkodobé ukládání konfiskátů živočišného původu, čistit a dezinfikovat je po každém vyprázdnění,

 

b) vhodně umísťovat kafilerní boxy jak z hlediska jejich oddělení od ostatních provozních prostorů, tak i z hlediska nakládání a přepravy vedlejších živočišných produktů.

 

(3) Ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu vedlejších živočišných produktů, má ohlašovací povinnost podle odstavce 1 písm. a) v případě, že není znám chovatel nebo osoba zacházející se živočišnými produkty uvedená v odstavci 1. V tomto případě hradí náklady neškodného odstranění vedlejšího živočišného produktu obec, v jejímž katastrálním území je místo nálezu.

 

(4) Nerozhodla-li Státní veterinární správa z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koně v zájmovém chovu může chovatel neškodně odstranit sám na vlastním pozemku jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených; chovatel je dále povinen místo zahrabání kadáveru koně označit způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a toto označení zachovávat po dobu 10 let.

 

(5) Podnikatel, který zachází se živočišnými produkty, může se souhlasem okresní veterinární správy a za podmínek stanovených předpisy Evropské unie9b) zpracovávat ve vlastním zařízení vedlejší živočišné produkty, které vznikly v souvislosti s jeho činností.“

 

-          Přesný text celého tohoto ustanovení paragrafu 41 zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění, který by nálezem Ústavního soudu pouze jako část zákona měl být takto zrušen, je následující:

 

㤠41

 

(1) Osoba, jíž byl povolen výkon veterinární asanační činnosti, je povinna vykonávat ji tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví lidí a zvířat, k týrání zvířat nebo k poškození životního prostředí. Osoba, jejímž předmětem činnosti je shromažďování, přeprava, neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů (dále jen "asanační podnik"), je povinna dále

 

a) zajistit nepřetržitý příjem hlášení o výskytu vedlejších živočišných produktů a svážet je do 24 hodin poté, kdy byla o jejich výskytu uvědoměna, v případech veřejného zájmu neprodleně,

 

b) svážet a neškodně odstraňovat nebo dále zpracovávat veškeré vedlejší živočišné produkty z určeného územního obvodu (svozové oblasti) vždy, pokud tyto produkty nebyly v souladu s tímto zákonem a předpisy Evropské unie9b) neškodně odstraněny nebo dále zpracovány jinak, a požadovat za to úhradu ve výši ceny sjednané podle zvláštního právního předpisu24),

 

c) postupovat při zdolávání nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka a jejich následků v souladu s nařízenými ochrannými a zdolávacími opatřeními,

 

d) vypracovat provozní řád a předložit jej před zahájením činnosti krajské veterinární správě ke schválení,

 

e) dodržovat veterinární a hygienické požadavky na neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů stanovené tímto zákonem a předpisy Evropské unie9b), jakož i postupy založené na analýze nebezpečí a kritických kontrolních bodech (HACCP),

 

f) provádět vlastní kontroly dodržování veterinárních a hygienických požadavků na neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů stanovených tímto zákonem a předpisy Evropské unie9b), vést záznamy o výsledcích těchto kontrol, uchovávat je po dobu nejméně 2 let a předkládat je na požádání úřednímu veterinárnímu lékaři,

 

g) vytvořit podmínky včetně bezplatného poskytnutí vhodného prostoru k provádění patologicko-anatomických pitev kadáverů (dále jen "veterinární prosektorská činnost") krajskou veterinární správou,

 

h) jde-li o kadávery zvířat individuálně označených podle zvláštního právního předpisu9d), nesnímat, popřípadě neodstraňovat identifikační prostředky dříve, než dojde k vlastnímu neškodnému odstraňování nebo dalšímu zpracovávání těchto kadáverů.

 

(2) Konfiskáty živočišného původu převzaté asanačním podnikem k neškodnému odstranění nebo k dalšímu zpracování nesmí již opustit prostory tohoto podniku bez souhlasu krajské veterinární správy, nejde-li o jejich přemístění do jiného asanačního podniku.

 

(3) Místo určené pro neškodné odstraňování vedlejších živočišných produktů zahrabáním (dále jen "zahraboviště"), zařízení určené pro neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů nebo místo určené pro ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu se zřizují po vyjádření krajského úřadu, obecního úřadu nebo újezdního úřadu a krajské veterinární správy na místě,

 

a) které je dostatečně vzdáleno od míst, na nichž jsou chována hospodářská zvířata,

 

b) kde touto činností nebude narušováno životní prostředí.

 

(4) Zařízení určené pro neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů musí být vybaveno a udržováno tak, aby umožňovalo bezpečnou práci a bezpečné zneškodňování a zpracovávání těchto produktů, popřípadě uvádění na trh takových výrobků, které neobsahují nepřípustné množství škodlivých látek ani patogenních mikroorganismů. V tomto zařízení nesmí být vyráběny výrobky určené k výživě lidí.

 

(5) Prováděcí právní předpis může stanovit, vyžadují-li to právní akty Evropské unie,

 

a) podrobnější veterinární a hygienické požadavky na označování, shromažďování (sběr), přepravu (svoz), neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů, na uspořádání a vybavení podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení určeného pro neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů, na zahraboviště a na zařízení (místa) určená pro ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, pokud tyto požadavky nejsou stanoveny předpisy Evropské unie,

 

b) podrobnosti týkající se provádění vlastní kontroly hygienických podmínek neškodného odstraňování a dalšího zpracovávání vedlejších živočišných produktů provozovateli podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, uvedených v § 39a odst. 2.“

 

-          Přesný text části tohoto ustanovení paragrafu 42, jmenovitě jeho odstavce 2, druhý a třetí rozvité větné předměty zákona číslo 166/1999 Sbírky o veterinární péči v aktuálním znění, který by nálezem Ústavního soudu pouze jako část zákona měl být takto zrušen, je následující:

 

„jakož i sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu,“

 

VII.

Doplnění mé ústavní stížnosti

 

Jako doplnění odstavce 18. ve spojení s odstavcem 11. mé výše uvedené ústavní stížnosti o uzákonění spravedlivých práv živých tvorů státem uvádím například Projekt Lidoop (anglicky The Great Ape Project, GAP) (viz Home - GAP Project [online]. [citováno 29. června 2020] Dostupné z: https://www.projetogap.org.br/en/) representovaný zde zmíněným Peterem Singerem (který je profesorem univerzity v Melbourne a Princetonské university a zabývá se především bioetikou a jehož zde zmíněná kniha Osvobození zvířat z roku 1975 se stala impulsem celosvětového hnutí).

1) Jmenovitě tímto Projektem Lidoop inspirovaný rakouský zákon o pokusech na zvířatech (Tierversuchsgesetz) z roku 2012 spolkové právo, konsolidované znění z 28. června 2020:

Můj český překlad:

Nezákonné pokusy na zvířatech

paragraf 4. V každém případě není povolen pokus na zvířatech, když:

5. pokus na zvířatech na

(a) všech druzích a poddruzích šimpanzů (Pan troglodytes), bonobos (Pan paniscus) a goril (Gorila gorila spp), stejně jako všech druzích a poddruzích čeledi Orangutanů (Pongidae) a Gibbonů (Hylobatidae),

má být proveden,

Originální znění:

Unzulässige Tierversuche

§ 4. Ein Tierversuch ist jedenfalls unzulässig, wenn

... 5. der Tierversuch an

a) allen Arten und Unterarten der Schimpansen (Pan troglodytes), Bonobos (Pan paniscus) und Gorillas (Gorilla gorilla spp), sowie an allen Arten und Unterarten der Familien OrangUtans (Pongidae) und Gibbons (Hylobatidae) ...

durchgeführt werden soll, ...

(viz https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008142 )

2) Dále jmenovitě tímto Projektem Lidoop inspirovanou ale naopak pokusy na lidoopech zcela nevylučující Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 (Stávající konsolidované znění z 26. června 2019) o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (18) Používání lidoopů, tedy živočišných druhů, které jsou člověku nejbližší a mají nejvyvinutější sociální a behaviorální schopnosti, by mělo být povoleno pouze pro účely výzkumu zaměřeného na zachování těchto druhů, pokud je zaručeno, že se jedná o opatření související se stavy, které ohrožují lidský život nebo člověka oslabují a tím jej ohrožují, a pokud pro dosažení cílů daného postupu nepostačuje použití jiných druhů zvířat nebo alternativní metody. Členský stát, který tvrdí, že taková potřeba nastala, by měl Komisi podat informace nezbytné k tomu, aby mohla učinit příslušné rozhodnutí. (viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1593342693962&uri=CELEX:32010L0063 )

Podle mne není možné lékařské pokusy na živých tvorech zcela vyloučit, pokud půjde o působení co možná nejméně smrti a bolesti. To jest v lidské i veterinární medicíně zásadně připouštím jen jediný, to jest neopakovaný nutný pokus na jednom evolučně co možná nejméně dokonalém zdravém zvířeti, respektive na zdravém člověku během jeho života, pokud možno nikoliv dítěti, respektive mláděti, za účelem vývoje a výroby léčiv závažných lidských, respektive zvířecích nemocí který by však měl být vždy podepřen soudním rozhodnutím ve sporném řízení za účasti obhájce nebo i obhájců lidských, respektive zvířecích práv, které by mělo vždy stanovit počet, druh zvířat, respektive lidí, způsob provedení pokusu a spravedlivou náhradu za utrpěnou škodu zásadně v penězích určenou pro pokusného člověka, respektive pokusné zvíře, jmenovitě na jejich následnou léčbu a další život tohoto člověka, respektive chov tohoto zvířete. (viz strana 354 a tak dále mé knihy Filosofie rovnováhy na: http://www.spvzt.cz/Filosofierovnovahyknihacela.pdf ).

S uctivým pozdravem a doufaje ve spravedlnost

 

V Hustopečích 30. června 2020                                       JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

                                                                       zastoupený JUDr. Miroslavem Moltašem, LL.M., advokátem

 

Poznámka 16.07.2020: Navrhuji nazvat "mezinárodní právo soukromé (tj. vnitrostátní)" jako "statutární kolizní mezinárodní právo (např. občanské či naopak trestní atd.)".

A "mezinárodní právo veřejné (tj. mezistátní)" jako "nekolizní mezinárodní právo (např. občanské či naopak trestní atd.)".

Čímž by se se odstranil zmatek pojmů veřejné a soukromé v mezinárodním právu a předurčoval konečný cíl světového vývoje od statutárního kolizního mezinárodního práva k nekoliznímu mezinárodnímu právu.
 

 
 

1.4 Má poznámka a ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-1793-20_1

 

  

Má poznámka:

Ústavní soud České republiky bez přítomnosti účastníků dne 23. července 2020 ve věci mé ústavní stížnosti č.j. III. ÚS 1793/20 rozhodl o odmítnutí této mé ústavní stížnosti a s ním spojeného návrhu na zrušení ustanovení veterinárního zákona s tím, že se údajně nejedná o jiný zásah orgánu veřejné moci, přestože vydání tržního řádu obce je upraveno dle veřejnoprávního paragrafu 18 zákona číslo 455/1991 Sbírky živnostenského zákona. Podle tohoto rozhodnutí ústavního soudu uzavření smlouvy o pronájmu tržního místa na tržišti provozované obcí je“ (tak údajně) „záležitostí ryze soukromoprávní (v případě obce se tak děje v samostatné působnosti) a žádnou z potenciálních smluvních stran nelze nutit k tomu, aby do smluvního vztahu vstoupila.“

Nejdůležitější je však následující názor ústavního soudu, který má povahu závazného precedentu, který je podle mne zločinem proti lidskosti, protože de facto legitimizuje současné vraždy desítek miliónů hospodářských zvířat za každý měsíc i na území České republiky. Podle tohoto rozhodnutí ústavního soudu „je navíc věcí pronajímatele, aby určil, jaké zboží má být na tržišti nabízeno a stanovil podmínky pro jeho prodej. Odmítnutí stěžovatelovy žádosti o pronájem tržního místa odůvodněné tím, že jím zamýšlený prodej masa zdechlin (byť čerstvých a třeba i s veterinárním atestem) je v rozporu s veterinárními předpisy, jejichž dodržování je vyžadováno i v Provozním řádu tržiště, představuje“ údajně „ze strany města Hustopeče zcela legitimní postup.“

                                                                                                                  III. ÚS 1793/20

                                                              

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

U S N E S E N Í

 

Ú s t a v n í h o   s o u d u

            

            Ústavní soud rozhodl v senátu   složeném   z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) a soudců   Radovana   Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti JUDr. Dalibora Grůzy, Ph.D., bytem Mírová 1098/4, Hustopeče, zastoupeného JUDr. Miroslavem Moltašem, LL.M., advokátem, sídlem Střední 933/10, Hustopeče, proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, spojené s návrhem na zrušení § 3 odst. 1 písm. d), § 5 odst. 1 písm. h), § 18, § 21 odst. 1, § 27a odst. 1 písm. b) a odst. 3, § 39 odst. 2 a odst. 3, § 39a až § 41 a § 42 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto:             

                                                                                                       

Ústavní stížnost a s ní spojený návrh se odmítají.

 

Odůvodnění:

                                                                            

1. Podáním, které Ústavní soud obdržel dne 27. 6. 2020 a které bylo doplněno podáním ze dne 30.6.2020, stěžovatel brojí proti sdělení města  Hustopeče  ze dne 24.6.2020 č.j. MUH/37082/20/433, jímž nebylo vyhověno jeho žádosti o pronájem tržního místa na tržišti provozovaném městem Hustopeče za účelem „prodeje nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže (slepic) z vlastního chovu k lidské spotřebě“, a  to z důvodu rozporu této žádosti s právními předpisy [konkrétně se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů (veterinární  zákon),  ve  znění  pozdějších předpisů]. Po Ústavním soudu požaduje, aby zakázal městu Hustopeče a správci tržiště (Správě a údržbě budov města Hustopeče, organizační složce) v bránění mu v prodeji takového masa. V podání současně navrhl zrušení v záhlaví uvedených ustanovení veterinárního zákona.

 

2. V jednání města Hustopeče, které s ním odmítlo uzavřít smlouvu o pronájmu tržního místa, spatřuje stěžovatel jiný zásah orgánu veřejné moci, vůči němuž neexistuje žádný procesní prostředek k ochraně. Přípustnost ústavní stížnosti odvozuje z § 75 odst. 2 písm. a) zákona                                                                                                                    

 

III. ÚS 1793/20

 

č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), neboť svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a byla podána ve lhůtě jednoho roku.

 

3. Dříve, než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o Ústavním soudu“). Ve stávající věci k takovému závěru nedospěl.

 

4. Ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) tvoří procesní prostředek k ochraně subjektivních základních práv a svobod individuálního stěžovatele, které jsou garantovány ústavním pořádkem. Podle zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba proti pravomocnému rozhodnutí v řízení, jehož byla účastníkem, opatření nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci, jimž bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem.

            

5. Stěžovatel spatřuje jiný zásah orgánu veřejné moci v tom, že s ním město Hustopeče odmítlo uzavřít smlouvu o pronájmu tržního místa. O jiném zásahu orgánu veřejné   moci (než je pravomocné rozhodnutí), který je zpravidla interpretován tak, že jde o převážně jednorázový, protiprávní a zároveň protiústavní útok orgánů veřejné moci vůči ústavně zaručeným základním právům a svobodám, však nelze v daném případě vůbec uvažovat. Uzavření   smlouvy o pronájmu tržního místa na tržišti provozované obcí je záležitostí ryze soukromoprávní (v případě obce se tak děje v samostatné působnosti) a žádnou z potenciálních smluvních stran nelze nutit k tomu, aby do smluvního vztahu vstoupila. Je navíc věcí pronajímatele, aby určil, jaké zboží má být na tržišti nabízeno a stanovil podmínky pro jeho prodej. Odmítnutí stěžovatelovy žádosti o pronájem tržního místa odůvodněné tím, že jím zamýšlený prodej masa zdechlin (byť čerstvých a třeba i s veterinárním atestem) je v rozporu s veterinárními předpisy, jejichž dodržování je vyžadováno i v Provozním řádu tržiště, představuje ze strany města Hustopeče zcela legitimní postup.

            

6. Neshledal-li Ústavní soud v odmítnutí stěžovatelovy žádosti o pronájem tržního místa jiný zásah orgánu veřejné moci, je pak třeba jeho ústavní stížnost posuzovat právě ve světle tohoto závěru. Podle § 43 odst.  1 písm. d) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný. Nepříslušností se přitom rozumí situace, kdy se stěžovatel domáhá něčeho, k čemu není Ústavní soud oprávněn, a to tak, že vůbec není způsobilý vést takové řízení.   Domáhá-li se tedy stěžovatel vydání rozhodnutí, kterým by bylo městu Hustopeče a správci tržiště zakázáno, aby bránili stěžovateli v prodeji masa (zdechlin), není k projednání takového návrhu Ústavní soud příslušný. Projednáním takového návrhu by totiž Ústavní soud vybočil z mezí své kompetence, vyplývajících z čl. 2 odst.  3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

            

7. S ohledem na to, že Ústavní soud vůbec není příslušným k projednání stěžovatelova návrhu, není na místě ani jeho argumentace dovozující přípustnost ústavní stížnosti z § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

 

2

                                                                                                                              III. ÚS 1793/20

 

8. Z výše uvedených důvodů Ústavní soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením ústavní stížnost odmítl jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný [§ 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu].

                 

9. Vzhledem k tomu, že akcesorický návrh na zrušení právního předpisu [v záhlaví uvedená ustanovení veterinárního zákona] podaný na základě § 74 zákona o Ústavním soudu sdílí osud ústavní stížnosti, bylo jej třeba rovněž odmítnout, a to podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

 

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

 

V Brně dne 23. července 2020

 

Jiří Zemánek v. r.

předseda senátu                                                                                                                           

                                                                                                          

Za správnost vyhotovení:

Monika Zbořilová

 

3

 

   


   

 


gbun 2. ENGLISH VERSION and multilingual mechanical translation

JUDr. Dalibor Gruza Ph.D.


http://www.spvzt.cz/
http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/
   
raj  atom
   
Introduction to the PHILOSOPHY OF BALANCE

If the eating from meat of only medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age, possibly also slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law and, with the exception of extreme need, consistently enforced, which now seems very probable, so that orthodox Muslims, whose religion forbids them to eat carrions, become unorthodox Muslims, then otherwise these orthodox Muslims will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I will die.

 

czun decision of the judge-rapporteur Jiří Zemánek of the Constitutional Court of the Czech Republic and constitutional complaint (see also below my articles from July 23, 2020 and June 30, 2020) about the refusal of legal permission of sale of animal carrions as the current most merciful possible meat (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which died of themselves on principle of old age, it is in the Czech language with google translator: htm , pdf 
   

czun Note: Jewish opinion of judge-rapporteur Jiří Zemánek, president of the concerned senates of the Constitutional Court of the Czech Republic in relation to Jewish racial persecution of Kristina Colloredo-Mansfeld in case III. ÚS 1283/17 also in the case of my above mentioned Orthodox anti-Jewish constitutional complaint in Czech language with google translator: htm , pdf     
             

My text on http://www.spvzt.cz/ and on the mentioned websites is licensed under the terms of http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, unless stated specifically otherwise and  audio files  (see http://epos.ufe.cz/ : System for speech synthesis from written text Epos under the GNU GPL license - the General Public License, Institute of Photonics and Electronics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Mr. Horák, horak@ufe.cz or Mr. Chaloupka, chaloupka@ufe.cz , http://balabolka.site/balabolka.htm : Balabolka, license Freeware, a Text-To-Speech (TTS),  producer   (Sergey Kutasov, Ilya Morozov,  http://www.cross-plus-a.com , https://www.text2speech.org/ : text2speech.org is a service of Spikerog SAS, Laure Minervois, France, "This service is free and you are allowed to use the speech files for any purpose, including commercial uses." , http://www.festvox.org/flite/ : Alan W Black, Professor, Language Technologies Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA, Flite is free software ) are licensed here under the terms of free web applications (see above).  
       
Political news

 

PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:


„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations).

   
 
November 7, 2020 About contemporary presidential elections in the USA - dictatorship or democracy, eating of carrions and possibly a radical Islamic (atomic) third world war

November 3, 2020 In relation to the recent Muslim assassinations and the possible radical Islamic (atomic) war of civilizations

November 1, 2020 About artificial abortion laws

August 15, 2020 An inaccurate Czech rabbinical translation of the Bible about the obligation for not-Jews to eat carrions, orthodox Jews are possibly snakes

August 10, 2020 And what about future (in relation to the above-mentioned decision of the Constitutional Court of the Czech Republic on the illegalization of the sale of medically guaranteed carrions)

July 23, 2020 Above mentioned DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT de facto legitimizes contemporary murders of tens of millions of farm animals for each month also in the territory of the Czech Republic

July 16, 2020 I propose to call "private international law" as "statutory conflict international law" and "public international law" as "non-conflict international law"

June 30, 2020 Today, my lawyer filed the above-mentioned constitutional complaint with the Constitutional Court of the Czech Republic with a proposal on how to resolve animal slavery

June 12, 2020 I will file a constitutional complaint against refusal of the Town of Hustopeče to rent me market place for sale of fresh meat of poultry carrions after veterinary autopsy

May 17, 2020 Application to rent one market place at market in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions

April 9, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019 Pope Francis says pandemic can be a ‘place of conversion

March 20, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019 “In the center of (Chinese) Wuhan is a laboratory for the study of deadly viruses torturing animals

March 20, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019 German television praises coronavirus COVID-19 … planet will be green

March 3, 2020 The Chamber of Deputies of the Czech Republic approved the below mentioned amendment to the Criminal Code regarding animal cruelty with a crime of intentional breeding of animals in unsuitable conditions with ten-year imprisonment


2.1 Brief PHILOSOPHY OF BALANCE

PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations).

    

July 27, 2020 According to a critic of my Philosophy of Balance I am a refined man, because, although I write about the sovereign rule of charity in the world, so I do not believe in it myself. To my objection that I currently believe in this charity about 51%, this critic told me that I believe in it about 20% and no one else believes in it. According to another critic, the Christianity is allegedly a merciful lie.

 
July 23, 2020 The command to beget and multiply from the Bible is valid only as in the Biblical paradise, where God forbade the killing of any animal (Genesis 1: 28-30), if the State-guaranteed merciful meat from carrions of animals (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters) is sold in mainstream shops. Meat is necessary as food for both mother and child. Otherwise, it depends on the specific situation, virtually the  immunity of a human (health, social, financial, etc.) against the revenge for death and pain especially of people and animals, if he or she has children, who will eat killed animals, or on the contrary he or she lives a merciful life in relative poverty and modesty without a wife and children because of Biblical paradise in the world, i.e. the kingdom of God (Matthew 19:12). The command to beget and multiply to Biblical Noah after the world flood, when the God allowed Noah and his descendants to eat also animals, was only time conditioned, because here in the Bible the God made a contract with Noah that he would no longer destroy the world by flood, but it is not mentioned here that the God will not destroy the world by fire, e.g. by atomic war (Genesis 9: 1-17).
 

 
July 22, 2020 
According to Judaism, Darwinism (Friedrich Nietzsche) and the general opinion the leader must be a strong fighter to survive the frustration of death and pain. Strong fighters have allegedly the greatest visible successes against death and pain, gaining one leading position after another and doing so for the secret services. According to them, weak fighters can only be slaves or vagabonds, if they are no longer children (see “Waiting for Godot”, virtually Christian God). According to my Philosophy of Balance, the most successful leader against death and pain can be also a weak fighter, if he or she rationalizes in the right way the frustration of death and pain, but I still lack proof of this in the form of visible great success, on which a possible proof of my Philosophy of Balance would be based. The decision always to cause the least possible death and pain is largely moral voluntary decision of each individual human being at present time (from my life at least 51 percent sure, when the unsolvable is not necessary to solve).

 

Hustopeče, Czech Republic, own expense, Copyleft 20202.2 More Detailed Summary of Philosophy of Balance


Philosophical scientific experiment/manual-Newly being established by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. in Hustopeče, Czech Republic new:

political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT)

 I.e. the Philosophy of Balance is the fairest and possibly also rational.

Here the managers advertise their paradise, but in fact in our world it has always been up to now the purgatory or hell of snakes, sharks, wolves and their packs (ie only of carnivorous predators). Possibly now or sometimes the democratic or even dictatorial rulers of this world, ie in modern history mainly the Jews will establish merciful world, when they allow to sell and to eat from meat on principle only carrions (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters) and they are not on principle predators, but doves (fruitarians). For this turning point of learning of the suffering of the responsible people the above mentioned previous education of the public must be available. It is necessary to be very careful or powerful for this.

SALE OF A REVOLUTIONARY BOOK ON SYMBIOTIC AGRICULTURE, GARDENING AND BREEDING

 

PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF VICTORIOUS ARMY:

 „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more in views (speculations) (i.e. which consists possibly also more in view /speculation/). Who is right, predator or prey?

Theory of evolution according to Philosophy of Balance denies Darwinian species competitive struggle for life and seeks to do reconciliation of predators and their prey, thus especially of carnivorous animals and herbivores in this world, as it was allegedly in Biblical paradise.
 
One man said me, that he was thinking about my Philosophy of Balance, but human being is predator and they are at top of food chain. That he has five children and he wants, that they have what to eat and they have healthy bones. That his family does not eat a lot of meat. If by him bred animals have short but happy life and they are slaughtered by means of kosher slaughter, thus by means of cut of jugular artery, thus nearly without pain, so his family has no sin. Sin is animal in agriculture factory farm of animals. That only this one has right for life, that struggles for it (i.e. truth is relative, it is in fact valid absolute freedom, truth has, who or which can enforce it, the favor of fate is impossible to influence and it is only possible to exploit). That it is concerned with natural balance. That if lions do not eat antelopes, so antelopes reproduce excessively and they will die of starvation anyway. It is concerned with Darwinian theory of evolution or orthodox Judaism, that it is given so in nature and it is not possible to change it.
 
About it I said him ironically, that he was a complete vegetarian (eater) and that farm animals were with him as in Biblical paradise. Then already seriously I said him, that, although evolution is apparently sure, so Darwinian theory of evolution was one of many theories of evolution and that in its emergence the other theories of evolution, e.g. Lamarckism had already existed. That theory of evolution according to Philosophy of Balance denies Darwinian species competitive struggle for life and seeks to do reconciliation of predators and their prey, thus especially of carnivorous animals and herbivores in this world, as it was allegedly in Biblical paradise. I am compelled to do personal life experiment, that according to Philosophy of Balance this one has right for life, that lives what maybe at the most in peace with his or her surroundings (I am trying to ensure me the favor of fate through reciprocal help and friendship both with my predators and with my prey instead of secondary struggle for life, but according to Darwinism it is only my weakness, because Christianity is a religion of in fact predatory prey).
 
This is based on my scientific hypothesis that according to the Philosophy of Balance the living microorganisms, especially living cells are capable of distinguishing and remembering whether we protect them, especially by feeding them, or whether we kill them. Therefore even these living microorganisms, according to the Philosophy of Balance, are able through basic mental reflection to distinguish between and remember their friend or enemy. It could be said, that they possess a soul in the religious sense of the term. Hostile living microorganism is then treated as an enemy not only by these living microorganisms but also by their affiliated or related microorganisms, which devour it. In our macro-world this apparently manifests as quarrel, illness, pain, war, injury, disaster, failure, death, etc. According to the Philosophy of Balance a friendly living microorganism is treated then also as a friend by these living microorganisms, or, more precisely, it is not devoured by them. On the contrary they will devour such living microorganisms that attempt to devour the friendly one. The friendly behavior of the microorganisms manifests itself in the macro-world as the peaceful and long life of me and my offspring or as a series of friends and comrades that are willing to sacrifice and fight for us.
 
In wording of contemporary prevalent Darwinian theory of Richard Dawkins in his book "The Selfish Gene" according to my Philosophy of Balance the evolution of nature is based in a majority on altruistic respectively selfish reciprocity (in relation to caused, i.e. also to protection from /much/ more than the least possible death and pain) not on exclusive selfishness e.g. of genes, how both Darwinism and Dawkins suppose.

 
Two possibilities of crisis political progress in contemporary world
   

According to my Philosophy of Balance all living creatures also humans are good in substance, so they should have the widest possible freedom. Market economy is basic condition of justice. On principle market economy entitles inhabitants to voluntary purchase (demand) and to voluntary sale (offer) of goods and services for given price. Basic role of the State is basic justice (supraminijustice), which is always to correct only much greater than the smallest possible negative side effects of freedom (see below). It is among other things, that intentional killing of human being or animal is absolutely inadmissible except extreme need (i.e. in case of other animal than human being it is also the not-acute danger, which is not possible to avert in other appropriate way). The direct proof of my Philosophy of Balance is in by us influenceable time nevertheless automatic (according to me with probability ca. 51%) establishment of Biblical paradise, i.e. world, where everyone likes each other.
 
People has the government according to their merits, which means, that the democracy with enactment of fair rights of all living creatures currently especially of animals (politeia) is the best, on second place the dictatorship with this enactment is the best, on third place the democracy without this enactment is the best and in the worst place there is dictatorship without this enactment (tyranny). Widespread scientific hypothesis exists, that in the Universe there is so little life, because, if some civilization does not resolve sufficiently its selfish approach to the world, then in a certain (radio or spaceflight technology) phase of its evolution it will destroy and will exterminate (according to me with probability ca. 49%) itself. See Fermi paradox on: https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox ****.

PETITIONS:

1) for repeal of EU prohibition of sale of healthy guaranteed carrions in mainstream shops, that also women and little children are vegetarians and they need not to eat slaughtered animals

2) ideally for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

ad 1)

Petition (see spvzt.cz ) for in mainstream shops sale of naturally on principle for old age dead animals (virtually bodies of these animals) (e.g. after veterinary autopsy and for people boiled in several waters, see spvzt.cz ) as the contemporary as much as possible merciful meat in spite of contemporary prohibition valid in European Union (its sale would be at first only complementary, in the end in the long term ideally exclusive, this meat was eaten also in ancient times*), because pregnant and breastfeeding women and little children must eat meat, which especially interests and laws of different powerful lobby groups obstruct**.

ad 2)

My draft of the slaughter tax (see petition spvzt.cz ) radically restricts the consumption of products from slaughtered animals and radically disadvantages agriculture factory farms for slaughter - concentration camps of animals, where farm animals are on principle tortured from their birth (e.g. during abominable experiments, in which mad scientists analogical as Nazi war criminal against humanity Josef Mengele created a breed of e.g. special hen chickens - broilers /in Czech Republic with 10 million inhabitants there is ca. half a million murdered broilers daily***/, or e.g. free movement of farm animals is limited here in very small space from their birth, that through their movement they do not lose their gained weight, here they are fed in such a way to obtain a slaughter weight as soon as possible after their birth) and where shortly, i.e. at the latest in a few months after their birth they are also cruelly killed, i.e. slaughtered in slaughterhouses after this their from birth great suffering caused in this way by a human, as opposed to organic both breeding and slaughter of animals, with the ultimate aim of breeding all farm animals until their natural death, on principle for old age and consumption of so obtained naturally dead carrions of animals (e.g. after veterinary autopsy and for people boiled in several waters) instead of slaughtered animals and for help to people in extreme need.

Notes:

* Bible, King James Version, Deuteronomy 14,21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou art an holy people unto the LORD thy God Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk. Bible, Lv. 5,2-19, Lv. 11, Lv. 17,10-16, Lv. 22,1-16, Dt. 14,1-21, Jdgs. 14,5-20, Koran, /CXII/ Sura 5, Prepared Table, verses 4/3-5/3, Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146: Orthodox Jews and orthodox Muslims cannot eat voluntarily carrions. (It means, when in the end in some State in Western world from animal bodies only carrions are permissible to eat, so all orthodox Jews of this State and very hardly also all orthodox Muslims of this State will become completely integrated unorthodox Jews and also completely integrated unorthodox Muslims.)

** Although both charitable and not - charitable parts of the Jewish religion are the Jews and both charitable and not - charitable parts of the Islam religion are the Muslims, so my philosophical intolerant approach is oriented only against religious fanaticism of not - charitable Judaism and of not - charitable Islam, when they forbid fanatically their believers to eat carrions (see above) also healthy safe (e.g. after veterinary autopsy and for people boiled in several waters) as the contemporary existing as merciful meat as possible and so these not - charitable religious dogmas prolong inhuman unnecessary huge death and pain of on a mass scale enslaved living creatures, especially farm animals. On the contrary I philosophically highly appreciate charitable Judaism and charitable Islam, when they are in this question accessible to rationality.

*** https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018 : time 30 to 60 seconds of recording, broadcast date: 29 August 2018, 22 PM 45 minutes, Week according to Jaromír Soukup | Barrandov.tv, Barrandov Television - We Have Fun [online], Copyright © 2008 [cited May 20, 2020]

**** " ... nor has wickedness become widespread without ... sending calamity." (see Sirat Rasoul Allah, The Life of Muhammad, Apostle of Allah, Ibn Ishag 704-767 anno Domini, from English publication by Michael Edwardes, published by Royal Asiatic Society of London in year 1898, chapter Last illness on: https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt : Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA 94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad by -Ibn Ishaq" ).

Literature:

1) Basic Judaism prayer Shema Yisrael literally "Hear, O Israel" reads:
 
Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: ... (Bible, Deuteronomy 6, 4-9), see Bible King James Version,
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ema_Jisra%27el , https://www.biblegateway.com/

Now to interpretation "Hear, O Israel" from the perspective of Philosophy of Balance:

From "Hear, O Israel" it stems. So make sure, that your heart could not be deceived by straying that it listens to other gods and serves them. Let us understand: the straying from the consciousness, that God is one, only one and containing all his work. Everything is connected with all, because the God is only one and therefore everything - containing. Love for this omnipresent God is love for all living creatures. See also: Benjamin Kuras, Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o., Prague 2003, p. 190 et seq. and p. 216 et seq.

2) Christianity, Bible, New Testament, Mark's gospel, chapter 16, verses: "15 And he said unto them (Jesus from Nazareth, apparently Messiah-Christ and Son of God - God man, my note):, Go ye into all the world, and preach the gospel (i.e. good message, my note) to every creature. 16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned." (see King James Version /KJV/ translation of Bible on
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=KJV ) (“The final verses (16,9-20) are not in the oldest manuscripts and were probably supplemented according to the traditions from which the other Gospels were derived.“ According to some significant manuscript monuments Mark's gospel does not contain this verse. “However many other manuscripts attach verses 9-20. Some manuscripts have other conclusion after the 8th verse.” See the Czech Ecumenical Translation of Bible, Czech Biblical Society, 2004, pages 1056 and 1073)

Apparently partially falsified Biblical gospels about above mentioned Jesus from Nazareth as a religion of love (charity, in Hebrew "tzedakah" from word justice), Philosophy of Balance as the science of love (charity) and the law as applied science of this science about the love (charity).

     

MANIFESTO OF the political PARTY for the Rights of All Living Creatures - FREEDOM, ALSO BASIC JUSTICE

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations).

     We cannot survive without cadavers (elsewhere in my writings possibly also as without meat) of animals!
We want only the merciful organic meat! (see spvzt.cz 
)
Slaughter factory farms are animal concentration camps!
The slaughter tax contributes to the change of factory farming to organic farming.
The slaughter tax will help people in extreme need.

Philosophy of Balance about obligation of everyone still to cause the least possible death and pain from viewpoint of Manifesto of the Communist Party of Karl Marx and Friedrich Engels as evolution or revolution. Table of contents: 1) Conservative, i.e. Bourgeois Socialism, 2) Critical-Utopian Socialism and Communism, 3) Communist revolution (all especially in relation to farm animals as proletarians in contemporary world). I.e.: "the weak (unfit) become extinct" (Darwinism, Orthodox Judaism) against "Biblical paradise will surely be" (Philosophy of Balance).

1) Conservative, i.e. Bourgeois Socialism

Manifesto of the Communist Party: „The socialistic bourgeois want all the advantages of modern social conditions without the struggles and dangers necessarily resulting therefrom. They desire the existing state of society minus its revolutionary and disintegrating elements. They wish for a bourgeoisie without a proletariat. ... showing that no mere political reform, but only a change in the material conditions of existence, in economical relations, could be of any advantage to them.“

Philosophy of Balance: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain … better possibility with probability ca. 51% is, that some State will enact slaughter tax and sale of naturally on principle for old age dead farm animals (e.g. after veterinary autopsy and for people boiled in several waters) in its mainstream shops“ to eat also by people 

2) Critical-Utopian Socialism and Communism

Manifesto of the Communist Party: “They still dream of experimental realization of their social Utopias, … of establishing "Home Colonies", of setting up … the small New Jerusalem, and to realize all these castles in the air, they are compelled to appeal to the feelings and purses of the bourgeois. By degrees they sink into the category of the ... conservative Socialists depicted above, differing from these only … by their fanatical and superstitious belief in the miraculous effects of their social science.” 

Philosophy of Balance: „utopia, on the present apparently individual human being can mostly help the massively most tortured imprisoned farm animals on principle only in the own garden …  some State will enact slaughter tax and sale of naturally on principle for old age dead animals … thanks to by me supposed from long - term viewpoint most powerful law of this world in form of charity it will escape“ nuclear „Biblical apocalypse and the exodus, i.e. coming out from slavery of its animals possibly also of its humans … will apparently wait it“

3) Communist revolution

Manifesto of the Communist Party: „In short, the Communists everywhere support every revolutionary movement against the existing social and political order of things. … The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win.“

Philosophy of Balance: If in ca. 49% of States there is not the enactment of slaughter tax motivating people to not murder animals and of sale of animals naturally dead on principle for old age in mainstream shops, then according to my Philosophy of Balance within possibly only 100 years as revenge of nature the worldwide extreme crisis will come there, when e.g. nuclear wars are, e.g. by reason of world migration, economical crisis, Nazi or communist dictatorships, climatic changes or terrorism. „… because, if some civilization does not resolve sufficiently its above mentioned selfish approach to the world, then in a certain (radio or spaceflight technology) phase of its evolution it will destroy and will exterminate itself.“ See the Fermi paradox. 

Literature: https://en.wikisource.org/wiki/Manifesto_of_the_Communist_Party : Manifesto of the Communist Party (1848), Karl Marx and Friedrich Engels, translated by Samuel Moore, HARLES H. KERR & COMPANY, Chicago (after little modifications by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.),  https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/index.htm : Manifesto of the Communist Party, Written: Late 1847; First Published: February 1848; Source: Marx/Engels Selected Works, Vol. One, Progress Publishers, Moscow, 1969, pp. 98-137; Translated: Samuel Moore in cooperation with Frederick Engels, 1888; Transcription/Markup: Zodiac and Brian Baggins; Proofed: and corrected against 1888 English Edition by Andy Blunden 2004; Copyleft: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 1987, 2000. Permission is granted to copy and/or distribute this document under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.https://cs.wikisource.org/wiki/Komunistický_manifest : Komunistický manifestMARX, Karel a ENGELS, Bedřich, Komunistický manifest, Druhé vydání, Praha, nákladem časopisu Zář, 1898, translation Přeložil a vzhledem k tiskovým poměrům rakouským upravil August Radimský , http://klempera.tripod.com/manifest.htm : © Karel Marx, Bedřich Engels: Manifest komunistické strany, Londýn, 1848, translation © 25. vydání od roku 1882, v překladu dr. Ladislava Štolla v nakladatelství Svoboda po dvanácté. Poznámky a rejstříky sestavila dr. Milada Kouřimská. Svoboda, Praha, 1974, HTML design © Radek Klempera 1998 , http://www.spvzt.cz/ZaverConclusion.pdf , https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox


If you are citizen of the Czech Republic, then please attach your signature under the Petition for the formation of political Party for the Rights of All Living Creatures, that all living creatures have in our society the rights recognized in righteous way by State laws. This can be done on http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html . (Signature under the Petition does not mean formation of party membership.) 

The ultimate aim of the activity of the political Party for the Rights of All Living Creatures is the establishment of peace among all living creatures, inter alia between carnivores and herbivores, between herbivores and plants, i.e. to achieve the ideal of paradise in a world through own power of people, virtually of all living creatures already in their life. This goal represents the task reachable only with the progress of science, virtually with the continuing evolution of nature in an endless time, and inter alia in the end it will require the prohibition of any intentional killing of any plant, fungus and animal (also the believed evolutionary least perfect one) by any person for the purpose of consumption, as well as the consumption only of the corpses of living creatures deceased under this prohibition on principle only for old age.

Now a perfect living creature eats only plant fruits and plant seeds from all living creatures. (see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#stanovy )

   

- SPVŽT strategic documents

  

   
- PETITION for repeal of EU prohibition of sale of healthy guaranteed carrions in mainstream shops

 

- PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

 

- THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY

 

Trade designation of rightness: MOST MERCIFUL PRODUCTS

     

ap1-2 ap2-2 ap3-2

     
tgm

    

Contact

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., founder,

tel. 00420 721208595

1) Seat:


Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče, the Czech Republic, Europe (The house is not far from the central square, in which the first Czechoslovak President T.G. Masaryk lived as a secondary school student in the years 1861-1863)

Official hours: after telephone arrangement 

Tel. 00420 534 008 871, Tel. 00420 721208595

web site: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz , stranazapravavsechzivychtvoru@seznam.cz 

2) Founder JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:


Svat. Čecha 247/5, 693 01 Hustopeče

Tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, cell phone 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web site: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

   
!!! Notice: now due to hacker attacks against my web domains mentioned in my books: filosofiierovnovahy.sweb.cz and spvzt.sweb.cz my websites with the same sub-links have other web domains: http://www.spvzt.cz/ or http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/

This my work is also on: http://www.spvzt.cz/http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/http://forum.filosofie.cz/forum/ , http://youtu.be/YhOv47fQlRU : My film in Czech language: Zahájí radikální muslimové brzy atomovou válku? Je evoluce přírody milosrdná? Porážková daň. , http://youtu.be/ibV-Fwh4sUc : My film in English with multilingual subtitles: Will radical Muslims soon start atomic war? Is nature's evolution merciful? Slaughter tax. , www.e-polis.cz , https://www.facebook.com/Strana-za-práva-všech-živých-tvorů-133671120130073/

 

    

10.02.2020 Philosophy of Balance: "No living creature of the bodies of the completely merciful living creatures is going to die." (Bible, KJV, Luke 21,18 But there shall not an hair of your head perish.) x Darwinism, Orthodox Judaism: "In natural struggle for life and death the weak (unfit) living creatures will soon die."
facebook

Philosophical scientific experiment/manual - political
PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT)

PHILOSOPHY OF BALANCE
02.06.2020 If there is only one charitable God, so only to parents, who cause the least possible death and pain (i.e. they are effective members of society), and to whom therefore this God causes the least possible death and pain (i.e. they live in good conditions), this God gives child, only if the child of these parents will also cause the least possible death and pain (i.e. child will be effective member of society) and only if therefore this God will be able to cause the least possible death and pain of this child (i.e. child will live in good conditions).
Biblical paradise will surely be!
The least possible death and pain!
Is eater of slaughtered animals a realist or on the contrary a serpent?
X
Darwinism, Orthodox Judaism: "The weak (unfit) individuals always gradually become extinct."
It is the statement of a realist or on the contrary of a serpent in Biblical paradise?
07.02.2020 If mercy of every certain individual to all living creatures (i.e. still causing the least possible death and pain) alone always protects this individual against every greater death and pain or not, so at present it is the question without an incontrovertible rational proof, and therefore at present its answer also always requires risky decision of this individual based on emotions to some extent.
   

 

   My text on http://www.spvzt.cz/ and on the mentioned websites is licensed under the terms of http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, unless stated specifically otherwise.

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

own expense

Hustopeče, Czech Republic, Europe

Copyleft 2020

 

 

 

2.3 My constitutional complaint and Note to international law

 

Constitutional Court of the Czech Republic

Joštova 8

660 83 Brno

 

File reference number of the Constitutional Court: III.ÚS 1793/20

Of the town of Hustopeče reference number: MUH / 37082/20/433, file number: MPO / 7131/20/433

 

Applicant:

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., b. January 29, 1973,

 

represented by: JUDr. Miroslav Moltaš, LL.M., attoreny-at-law with the registration number of the Czech Bar Association: 50103, ID: 16350715,

 

Other participants:

 

1. town of Hustopeče, ID: 00283193,

2. Market Administrator: Organizational Unit of the town of Hustopeče Administration and Maintenance of Buildings,

 

Supplement to the constitutional complaint together with the motion to repeal the provisions of the Act filed on 27 June 2020 without the legal representation of the petitioner by his attoreny-at-law

 

Notes on the above constitutional complaint:

June 30, 2020 Today, my lawyer filed the above-mentioned constitutional complaint with the Constitutional Court of the Czech Republic with a proposal on how to resolve animal slavery.

(see also my articles below from May 17, 2020 and from June 12, 2020)

June 12, 2020 I will file a constitutional complaint (see above in the Czech language with google translator) against refusal of the Town of Hustopeče and its market administrator to rent me one market place at market on Dukelské square in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions, namely of chicken (hen) meat from my own small farm (breeding activity), especially to ethical vegetarians who do not survive without eating meat completely.

Alternatively, I will file a constitutional complaint after the lease of the above market place for the above mentioned purpose against a final decision of the Regional Veterinary Administration about its disagreement with the free sale of the above mentioned carrions and on the contrary necessary slaughter under the current Act No. 166/1999 Coll. on veterinary care in the current version due to doubts about compliance with obligations or requirements to ensure their health safety, unless the concerned provisions of the Act are considered unconstitutional.
 
In this constitutional complaint, I propose the repeal of §3 paragraph 1 letter d), §5 paragraph 1 letter h), §18, §21 paragraph 1, §27a paragraph 1 letter b) and §27a paragraph 3, §39 paragraph 2 and paragraph 3, §39 to §41, §42 paragraph 2 the second and third developed sentence objects of the Act No. 166/1999 Coll. on Veterinary Care in the current wording for its unconstitutionality (see below my article from May 17, 2020). In the case of my constitutional complaint against the above mentioned decision of the Regional Veterinary Administration, the justification of this constitutional complaint through the application of the Act No. 166/1999 Coll. will be even more clear.
 
This constitutional complaint is not inadmissible, even if the Constitutional Court came to the conclusion in this case that I did not exhaust all procedural means, because in the sense of §75 letter a) of the Act on the Constitutional Court this constitutional complaint substantially exceeds the complainant's own interests through its significance and will be filed within the period of 1 year prescribed here, because in the case of permitting free sale of meat of carrions under legally guaranteed conditions it would be apparently the turning practical point in the fight against the slavery in present slaughter factory farms of the most murdered farm animals (in the Czech Republic there are, for example, about half a million broilers killed, i.e. chickens of hens per day, which makes in the Czech Republic with about 10 million inhabitants a terrible number of about 30 million murdered broilers in two months , which is a kind of new holocaust, see Sources).

Sources: time 30-60 second of record, Week according to Jaromír Soukup Barrandov.tv, TV Barrandov - we enjoy entertaining (Týden podle Jaromíra Soukupa | Barrandov.tv, TV Barrandov - baví nás bavit) [online], Copyright © 2008 [cit. 20.05.2020], Available: https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018

 

May 17, 2020 (short version) Today I filed an application to rent one market place at market on Dukelské square in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions, namely of chicken (hen) meat from my own small farm (breeding activity), especially to ethical vegetarians who do not survive without eating meat completely

Dear.

(the Town of Hustopeče, the market administrator: Organizational Unit of the Town of Hustopeče Administration and Maintenance of Buildings)

I am a small poultry breeder in my garden with a cellar on Habánská Street in Hustopeče, and I hereby ask about the lease of one market place at the market on Dukelské square in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions, namely of chicken (hen) meat from this own small farm (breeding activity).

Justification:

According to § 18 (5) of Czech Act No. 166/1999 Coll. on veterinary care Foods of animal origin that do not meet the health requirements are considered inedible.

But for the the meat of carrions, if "they are processed thermally for a period of time 5 until 6 minutes at temperature 121°C, there is destruction of vegetative forms of microorganisms, but also of spores." (Source: Secondary Vocational School Domažlice, tutorial material, Food and nutrition, quoted 15.03.2019, see 
https://www.soudom.cz/maso-a-masne-vyrobky.html ) This is possible by boiling the meat of the by me intended offered poultry carrions after a veterinary autopsy in a pressure cooker, for example in several waters.

Therefore §18 of the Czech Act No. 166/1999 Coll. on veterinary care I consider unconstitutional, because at present time in the Czech Republic these legal conditions basically prevent the free sale of fresh meat of naturally dead animals, on principle for old age even after veterinary autopsy.

I base this opinion on the unconstitutionality of the impossibility of free sale even after a veterinary autopsy, of the meat of naturally dead animals on the current trend in Czech law, which fundamentally changes the view of animal rights in our society.

In particular, it is the CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS: Article 3 (1) Fundamental rights and freedoms are guaranteed to all without distinction ... ("to all", thus they are guaranteed to both people and animals, which have legal personality, see below the Civil Code, my note) and at the same time according to Article 6 (1) Everyone has the right to life.

It is also the Act No. 114/2020 Coll. Act amending Act No. 40/2009 Coll. the Criminal Code, if according to this amendment of the Criminal Code § 302 Cruelty to animals (3) this act causes the permanent health consequences of abused animal or death, the offender will be punished by imprisonment from two years to six years (this criminal act with more severe punishment could also be the unjustified slaughter of an animal, my note), and if according to this amendment of the Criminal Code completely new §302a The breeding of animals in unsuitable conditions  (4) this act causes permanent (health) consequences or death to a larger number of animals, the offender will be punished by imprisonment from five to ten years.

It is also the Act No. 89/2012 Coll. Civil Code.

According to §8 of the Civil Code Manifest abuse of law does not enjoy legal protection. (These are the traditional principles and principles of modern law "neminem laedere" /not to harm anyone/ and the criterion of individual freedom that one's freedom ends where the other's freedom begins, which could also apply to "abusus iuris" (abuse of law) to slaughter an animal, i.e. animal cruelty through their unjustified slaughter, in my opinion it is a tort according to § 2909 of the Civil Code Violation of good morals or § 2910 of the Civil Code Violation of the law /namely of the Criminal Code, see above /, my note).

According to § 494 of the Civil Code A living animal has a special meaning and value as a living creature already gifted by senses. A live animal is not a thing and the provisions on things apply to a living animal similarly only to the extent that it does not contradict its nature. (In my opinion, this provision implies the legal personality of animals, because the animal is not a thing, but has a very limited legal capacity /monkey/ or none /serpent/, and needs custody and representation of human being in the exercise of their duties and rights granted them under Czech law /e.g. see the above provisions of the Criminal Code/, however, it is true that all living creatures should have in our society the rights recognized in righteous way by State laws, my note)

They are also §2 (3) of the Civil Code prohibition of cruelty (also to animals, my note), §3 of the Civil Code (1) a ban on causing unjustified harm to others (ie also to animals, my note), (2) letter A) everyone has the right to the protection of their life and health, letter F) no one can be denied what belongs to them by law (see above the rights of animals according to the Criminal Code, my note), (3) Private law also springs from other generally recognized principles of justice (ie apparently good morals, my note) and law.

According to the operating rules of the market on Dukelské square in Hustopeče, the market administrator reserves the right to assess the sales assortment and, if necessary, to exclude an unsuitable assortment or part of it from sale. It should not be my case.

Because according to Article 2 (3) of the Czech Constitution, the State Power serves all citizens ... (i.e. it serves both me and /Czech/ animals which have legal personality according to Czech law, see the above-mentioned Civil Code, my note)

And because according to the CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS Article 26 (1) Everyone has the right to freely choose a profession and to prepare for it, as well as the right to engage in business and other economic activity. (2) The law may determine conditions and restrictions for activities. (This also applies to my above-mentioned economic activity in Your market, when the above-mentioned legal restrictions should not apply to it due to the unconstitutionality, which I object to, my note)

Attachments: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Summary of Philosophy of Balance (4 pages A4), copyleft 14.5.2020

Sincerely

In Hustopeče 17.5.2020 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

Note July 16, 2020: I propose to call "private (i.e. intrastate) international law" as "statutory conflict international law (eg civil or on the contrary criminal etc.)".

And "public (i.e. interstate) international law" as "non-conflict international law (eg civil or on the contrary criminal etc.)".

This would remove the confusion between the concepts of public and private in international law and would predetermine the ultimate goal of world evolution from the statutory conflict international law to the non-conflict international law.

 2.4 DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT


The Constitutional Court of the Czech Republic without the presence of the participants on July 23, 2020 in the matter of my constitutional complaint File no. III. ÚS 1793/20 decided to reject this my constitutional complaint and the related proposal to repeal the provisions of the Veterinary Act, stating that it is not another intervention of a public authority, although the question of the Market Rules of the municipality is regulated by public law paragraph 18 of Act No. 455/1991 Coll. Trade Licensing Act. According to this decision of the constitutional court the conclusion of a contract for the lease of a market place in a market operated by a municipality is“ (so allegedly) „a purely private law matter (in the case of a municipality it is done within independent jurisdiction) and none of the potential contracting parties can be forced to enter into a contractual relationship.“

Most important, however, is the following opinion of the constitutional court, which has the nature of a binding precedent, which in my opinion is a crime against humanity, because it de facto legitimizes the contemporary murders of tens of millions of farm animals for each month also in the territory of the Czech Republic. „In addition,“ according to this decision of the constitutional court „it is for the lessor to determine what goods are to be offered at the market and to determine the conditions for their sale. The rejection of the complainant's application for the lease of a market place justified on the grounds that his intended sale of carrion meat (even fresh and perhaps also with veterinary certificate) is in conflict with veterinary regulations, compliance with which is required in the Market Rules, represents“ allegedly „a completely legitimate procedure on the part of the town of Hustopeče.“

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-1793-20_1

   

czgbun 3.

   

cz 10.08.2020 A co budoucnost. Zde uvedené rozhodnutí Ústavního soudu České republiky má povahu jakéhosi precedensu vyjadřujícího závazný negativní názor tohoto ústavního soudu na otázku prodeje zdechlin zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech jako současného nejmilosrdnějšího možného masa. Jsem příliš slabý pro to, abych sám prosadil tento prodej v politice v dohledné době, jestliže nemám důkaz nějakého velkého úspěchem v této otázce. Za současného světového lidského konzumního blahobytu jsou pravděpodobně uzákonění porážkové daně a tohoto prodeje v Evropské unii pouhou utopií, proto v současnosti zřejmě může jednotlivý člověk nejvíce pomoci nejvíce masově mučeným a vražděným vězněným hospodářským zvířatům zásadně pouze na vlastní zahradě (Epikurově rajské zahradě) a jinak velmi málo. Přesto však věřím, že uzákonění porážkové daně a tohoto prodeje se uskuteční v budoucnosti, protože i v současné době, která je nepříznivé pro to, věřím v suverénní vládu charity (tj. co možná nejméně smrti a bolesti, viz má Filosofie rovnováhy) ve světě na nejméně 51 procent.

gbun August 10, 2020 And what about future. Here, the decision of the Constitutional Court of the Czech Republic has the character of a precedent expressing the binding negative opinion of this constitutional court on the question of the sale of carrions of animals naturally dead on principle in old age in mainstream shops as the present most merciful possible meat. I am too weak to enforce this sale in politics myself in the near future, if I have not a proof of great success on this question. During contemporary worldwide human consumer welfare the enactment of slaughter tax and of this sale in the European Union is probably mere utopia, therefore on the present apparently individual human being can mostly help the most massively tortured and murdered imprisoned farm animals on principle only on own garden (Epicurus' paradise garden) and otherwise too little. Nevertheless, I believe that the enactment of the slaughter tax and of this sale will take place in the future, because even in the present time, which is unfavorable for it, I believe in a sovereign rule of charity (i.e. the least possible death and pain, see my Philosophy of Balance) in the world at least 51 percent.


Nahoru/Up